Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

peterwatts165

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 5, 2022 03:58 PM AEST
Austrolestes leda - Photo (c) Richard Yank, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Richard Yank
Η ταυτότητα του χρήστη greg488: Austrolestes leda, Ένα μέλος του Ζυγόπτερα (Υποτάξη Zygoptera)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 05, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

auradyme

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 5, 2022 12:45 PM AEST
Ischnura heterosticta - Photo (c) gailhampshire, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη greg488: Ischnura heterosticta, Ένα μέλος του Ζυγόπτερα (Υποτάξη Zygoptera)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 05, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

auradyme

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 5, 2022 03:36 PM AEST
Rhadinosticta simplex - Photo (c) Reiner Richter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Reiner Richter
Η ταυτότητα του χρήστη greg488: Rhadinosticta simplex, Ένα μέλος του Ζυγόπτερα (Υποτάξη Zygoptera)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 05, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wedge-tailed_eagle

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2022

Τόπος

Queensland, AU (Google, OSM)
Orthetrum villosovittatum - Photo (c) Chris Burwell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Chris Burwell
Η ταυτότητα του χρήστη greg488: Orthetrum villosovittatum, Ένα μέλος του Λιβελουλίδες (Οικογένεια Libellulidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 05, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sdoug7405

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 3, 2022 09:05 AM AEST
Agrionoptera insignis allogenes - Photo (c) Graham Winterflood, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη greg488: Agrionoptera insignis ssp. allogenes, Ένα μέλος του Λιβελουλίδες (Οικογένεια Libellulidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 04, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sdoug7405

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 3, 2022 09:09 AM AEST
Zyxomma elgneri - Photo (c) Reiner Richter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Reiner Richter
Η ταυτότητα του χρήστη greg488: Zyxomma elgneri, Ένα μέλος του Λιβελουλίδες (Οικογένεια Libellulidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 04, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ashleighjm

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2022

Τόπος

Queensland, AU (Google, OSM)
Aciagrion fragile - Photo (c) Reiner Richter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Reiner Richter
Η ταυτότητα του χρήστη greg488: Aciagrion fragile, Ένα μέλος του Ζυγόπτερα (Υποτάξη Zygoptera)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 03, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gjn

Ημερομηνία

Νοέμβριος 28, 2022 02:39 PM AEST
Ischnura heterosticta - Photo (c) gailhampshire, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη greg488: Ischnura heterosticta, Ένα μέλος του Ζυγόπτερα (Υποτάξη Zygoptera)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 03, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

suelee

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2, 2022 03:13 PM AEST
Xanthagrion erythroneurum - Photo (c) Reiner Richter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Reiner Richter
Η ταυτότητα του χρήστη greg488: Xanthagrion erythroneurum, Ένα μέλος του Ζυγόπτερα (Υποτάξη Zygoptera)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 03, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juliesarna

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 3, 2022 09:49 AM AEST
Diphlebia coerulescens - Photo (c) Reiner Richter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Reiner Richter
Η ταυτότητα του χρήστη greg488: Diphlebia coerulescens, Ένα μέλος του Ζυγόπτερα (Υποτάξη Zygoptera)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 03, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

donnamareetomkinson

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 3, 2022 12:44 PM AEST
Austroargiolestes icteromelas - Photo (c) Reiner Richter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Reiner Richter
Η ταυτότητα του χρήστη greg488: Austroargiolestes icteromelas, Ένα μέλος του Ζυγόπτερα (Υποτάξη Zygoptera)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 03, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marietarrant

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2, 2022 12:16 PM AEST
Diphlebia coerulescens - Photo (c) Reiner Richter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Reiner Richter
Η ταυτότητα του χρήστη greg488: Diphlebia coerulescens, Ένα μέλος του Ζυγόπτερα (Υποτάξη Zygoptera)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marietarrant

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2, 2022 12:12 PM AEST
Eusynthemis nigra - Photo (c) Richard Yank, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Richard Yank
Η ταυτότητα του χρήστη greg488: Eusynthemis nigra, Ένα μέλος του Ανισόπτερα (Υποτάξη Anisoptera)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dragonette

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2, 2022 05:55 PM AEST

Περιγραφή

Stunning bue colour. Approx 10cm long. Quite long.

Austrolestes leda - Photo (c) Richard Yank, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Richard Yank
Η ταυτότητα του χρήστη greg488: Austrolestes leda, Ένα μέλος του Ζυγόπτερα (Υποτάξη Zygoptera)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rick_franks

Ημερομηνία

Οκτώβριος 1, 2022 06:10 PM AEST
Ischnura aurora - Photo (c) Reiner Richter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Reiner Richter
Η ταυτότητα του χρήστη greg488: Ischnura aurora, Ένα μέλος του Ζυγόπτερα (Υποτάξη Zygoptera)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

suelee

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2, 2022 02:09 PM AEST
Ischnura aurora - Photo (c) Reiner Richter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Reiner Richter
Η ταυτότητα του χρήστη greg488: Ischnura aurora, Ένα μέλος του Ζυγόπτερα (Υποτάξη Zygoptera)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

suelee

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2, 2022 02:33 PM AEST
Diplacodes bipunctata - Photo (c) Chris Burwell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Chris Burwell
Η ταυτότητα του χρήστη greg488: Diplacodes bipunctata, Ένα μέλος του Λιβελουλίδες (Οικογένεια Libellulidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

suelee

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2, 2022 02:57 PM AEST
Ischnura aurora - Photo (c) Reiner Richter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Reiner Richter
Η ταυτότητα του χρήστη greg488: Ischnura aurora, Ένα μέλος του Ζυγόπτερα (Υποτάξη Zygoptera)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paalo121

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 6, 2012 11:59 AM AEST
Diplacodes haematodes - Photo (c) Graham Winterflood, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Graham Winterflood
Η ταυτότητα του χρήστη greg488: Diplacodes haematodes, Ένα μέλος του Λιβελουλίδες (Οικογένεια Libellulidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gedtranter

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2, 2022 08:06 AM AEST
Ischnura aurora - Photo (c) Reiner Richter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Reiner Richter
Η ταυτότητα του χρήστη greg488: Ischnura aurora, Ένα μέλος του Ζυγόπτερα (Υποτάξη Zygoptera)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

scorpio83

Ημερομηνία

Νοέμβριος 22, 2022 09:38 AM AEST
Austrogomphus ochraceus - Photo (c) Richard Yank, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Richard Yank
Η ταυτότητα του χρήστη greg488: Austrogomphus ochraceus, Ένα μέλος του Ανισόπτερα (Υποτάξη Anisoptera)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

crazybirdman

Ημερομηνία

Νοέμβριος 3, 2022 10:46 AM AEST
Ischnura heterosticta - Photo (c) gailhampshire, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη greg488: Ischnura heterosticta, Ένα μέλος του Ζυγόπτερα (Υποτάξη Zygoptera)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 01, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leafy_greens

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 1, 2022 09:41 AM AEST
Diplacodes bipunctata - Photo (c) Chris Burwell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Chris Burwell
Η ταυτότητα του χρήστη greg488: Diplacodes bipunctata, Ένα μέλος του Λιβελουλίδες (Οικογένεια Libellulidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 01, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juliesarna

Ημερομηνία

Νοέμβριος 29, 2022 07:18 AM AEST
Griseargiolestes albescens - Photo (c) Chris Burwell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Chris Burwell
Η ταυτότητα του χρήστη greg488: Griseargiolestes albescens, Ένα μέλος του Ζυγόπτερα (Υποτάξη Zygoptera)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 30, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

louisb

Ημερομηνία

Νοέμβριος 25, 2022 03:22 PM AEST
Eusynthemis aurolineata - Photo (c) Richard Yank, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Richard Yank
Η ταυτότητα του χρήστη greg488: Eusynthemis aurolineata, Ένα μέλος του Ανισόπτερα (Υποτάξη Anisoptera)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bigstagbeetle

Ημερομηνία

Νοέμβριος 26, 2022 12:35 PM AEST

Περιγραφή

Metallic green and yellow abdomen with two small prong like appendages at the base of the abdomen. Also has very fin white hair on its thorax.

Hemicordulia australiae - Photo (c) Max Campbell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Max Campbell
Η ταυτότητα του χρήστη greg488: Hemicordulia australiae, Ένα μέλος του Ανισόπτερα (Υποτάξη Anisoptera)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 26, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

peterwatts165

Ημερομηνία

Νοέμβριος 26, 2022 03:54 PM AEST
Austrolestes leda - Photo (c) Richard Yank, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Richard Yank
Η ταυτότητα του χρήστη greg488: Austrolestes leda, Ένα μέλος του Ζυγόπτερα (Υποτάξη Zygoptera)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 26, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alyssajudith

Ημερομηνία

Νοέμβριος 26, 2022 10:53 AM AEST
Choristhemis flavoterminata - Photo (c) Colin Trainor, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Colin Trainor
Η ταυτότητα του χρήστη greg488: Choristhemis flavoterminata, Ένα μέλος του Ανισόπτερα (Υποτάξη Anisoptera)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 26, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sylviafelicityannhaworth

Ημερομηνία

Νοέμβριος 25, 2022 08:17 AM AEST

Περιγραφή

Not far from suitable dragonfly habitat - a pool with fringing vegetation.

Choristhemis flavoterminata - Photo (c) Colin Trainor, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Colin Trainor
Η ταυτότητα του χρήστη greg488: Choristhemis flavoterminata, Ένα μέλος του Ανισόπτερα (Υποτάξη Anisoptera)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 26, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gedtranter

Ημερομηνία

Νοέμβριος 26, 2022 08:35 AM AEST

Περιγραφή

Caught in a spider's web - deceased.

Austrophlebia costalis - Photo (c) Reiner Richter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Reiner Richter
Η ταυτότητα του χρήστη greg488: Austrophlebia costalis, Ένα μέλος του Ανισόπτερα (Υποτάξη Anisoptera)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 26, 2022
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 250