Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ren_hoekstra

Ημερομηνία

Ιανουάριος 27, 2023 03:38 ΜΜ SAST
Leucadendron xanthoconus - Photo (c) Rio Button, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Rio Button
Η ταυτότητα του χρήστη grantforbes: Leucadendron xanthoconus, Ένα μέλος του Πρωτεοειδή (Οικογένεια Proteaceae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 14, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ian_fortuin

Ημερομηνία

Αύγουστος 17, 2023 09:14 ΠΜ SAST

Περιγραφή

Plants

Wachendorfia paniculata - Photo (c) David Hoare, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by David Hoare
Η ταυτότητα του χρήστη grantforbes: Wachendorfia paniculata, Ένα μέλος του Μονοκοτυλήδονα (Ομοταξία Liliopsida)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 14, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hdalton

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 3, 2023 10:24 ΠΜ SAST
Brachysiphon acutus - Photo (c) Nicola van Berkel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Nicola van Berkel
Η ταυτότητα του χρήστη grantforbes: Brachysiphon acutus, Ένα μέλος του Μυρτώδη (Τάξη Myrtales)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 14, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eldubruyn

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 9, 2023 11:09 ΠΜ SAST
Achyranthemum mucronatum - Photo (c) Jan-Hendrik Keet, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jan-Hendrik Keet
Η ταυτότητα του χρήστη grantforbes: Achyranthemum mucronatum, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 14, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eldubruyn

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 9, 2023 12:05 ΜΜ SAST
Erica plukenetii bredensis - Photo (c) Chris Whitehouse, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Chris Whitehouse
Η ταυτότητα του χρήστη grantforbes: Erica plukenetii ssp. bredensis, Ένα μέλος του Ερείκη (Γένος Erica)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 14, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jessberry

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 9, 2023 10:59 ΠΜ SAST
Dilatris pillansii - Photo (c) Richard Adcock, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Richard Adcock
Η ταυτότητα του χρήστη grantforbes: Dilatris pillansii, Ένα μέλος του Μονοκοτυλήδονα (Ομοταξία Liliopsida)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 14, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ian_fortuin

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 13, 2023 10:10 ΠΜ SAST

Περιγραφή

Plants

Watsonia borbonica - Photo (c) Andrew Massyn, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Andrew Massyn
Η ταυτότητα του χρήστη grantforbes: Watsonia borbonica, Ένα μέλος του Κροκοειδή (Υποοικογένεια Crocoideae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 14, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eldubruyn

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 21, 2023 05:31 ΜΜ SAST
Aulax umbellata - Photo (c) Dave U, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Dave U
Η ταυτότητα του χρήστη grantforbes: Aulax umbellata, Ένα μέλος του Πρωτεοειδή (Οικογένεια Proteaceae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 14, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

skippersteve

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 7, 2022 11:05 ΠΜ SAST
Leucospermum cordifolium - Photo (c) Carmelo López Abad, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Carmelo López Abad
Η ταυτότητα του χρήστη grantforbes: Leucospermum cordifolium, Ένα μέλος του Πρωτεοειδή (Οικογένεια Proteaceae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 14, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ιριδοειδή (Οικογένεια Iridaceae)

Παρατηρητής

skippersteve

Ημερομηνία

Αύγουστος 15, 2023 09:02 ΠΜ SAST
Geissorhiza - Photo (c) Sandra Falanga, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Sandra Falanga
Η ταυτότητα του χρήστη grantforbes: Γένος Geissorhiza, Ένα μέλος του Κροκεές (Φυλή Croceae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 14, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

willeminalunae

Ημερομηνία

Νοέμβριος 7, 2023 09:03 ΠΜ SAST
Gladiolus floribundus - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Di Turner
Η ταυτότητα του χρήστη grantforbes: Gladiolus floribundus, Ένα μέλος του Κροκοειδή (Υποοικογένεια Crocoideae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 14, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

willeminalunae

Ημερομηνία

Νοέμβριος 7, 2023 10:11 ΠΜ SAST
Wachendorfia paniculata - Photo (c) David Hoare, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by David Hoare
Η ταυτότητα του χρήστη grantforbes: Wachendorfia paniculata, Ένα μέλος του Μονοκοτυλήδονα (Ομοταξία Liliopsida)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 14, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

willeminalunae

Ημερομηνία

Νοέμβριος 7, 2023 10:57 ΠΜ SAST
Aloe maculata - Photo (c) zaca, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by zaca
Η ταυτότητα του χρήστη grantforbes: Aloe maculata, Ένα μέλος του Αλόη (Γένος Aloe)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 14, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eldubruyn

Ημερομηνία

Νοέμβριος 12, 2023 06:54 ΜΜ SAST
Brunia laevis - Photo (c) Nicola Illing, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Nicola Illing
Η ταυτότητα του χρήστη grantforbes: Brunia laevis, Ένα μέλος του Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 14, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ian_fortuin

Ημερομηνία

Ιανουάριος 3, 2024 09:00 ΠΜ SAST

Περιγραφή

Plants

Penaea mucronata - Photo (c) magriet b, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by magriet b
Η ταυτότητα του χρήστη grantforbes: Penaea mucronata, Ένα μέλος του Μυρτώδη (Τάξη Myrtales)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 14, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eugenevs

Ημερομηνία

Ιανουάριος 12, 2024 11:21 ΠΜ SAST
Merciera azurea - Photo (c) Felix Riegel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Felix Riegel
Η ταυτότητα του χρήστη grantforbes: Merciera azurea, Ένα μέλος του Αστερώδη (Τάξη Asterales)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 14, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eugenevs

Ημερομηνία

Ιανουάριος 12, 2024 10:22 ΠΜ SAST
Brunia laevis - Photo (c) Nicola Illing, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Nicola Illing
Η ταυτότητα του χρήστη grantforbes: Brunia laevis, Ένα μέλος του Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 14, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eldubruyn

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 17, 2024 08:07 ΠΜ SAST
Erica plukenetii - Photo (c) Jenny, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jenny
Η ταυτότητα του χρήστη grantforbes: Erica plukenetii, Ένα μέλος του Ερείκη (Γένος Erica)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 14, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eldubruyn

Ημερομηνία

Μάρτιος 7, 2024 09:37 ΠΜ SAST
Penaea mucronata - Photo (c) magriet b, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by magriet b
Η ταυτότητα του χρήστη grantforbes: Penaea mucronata, Ένα μέλος του Μυρτώδη (Τάξη Myrtales)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 14, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eldubruyn

Ημερομηνία

Μάρτιος 19, 2024 09:31 ΠΜ SAST
Erica coccinea - Photo (c) Charleen Brunke, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Charleen Brunke
Η ταυτότητα του χρήστη grantforbes: Erica coccinea, Ένα μέλος του Ερείκη (Γένος Erica)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 14, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eldubruyn

Ημερομηνία

Μάρτιος 29, 2024 12:17 ΜΜ SAST
Erica bruniades - Photo (c) Sandra Falanga, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Sandra Falanga
Η ταυτότητα του χρήστη grantforbes: Erica bruniades, Ένα μέλος του Ερείκη (Γένος Erica)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 14, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gawie

Ημερομηνία

Οκτώβριος 18, 2023 09:21 ΠΜ SAST
Mesembryanthemum parviflorum - Photo (c) sharndreheuvel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by sharndreheuvel
Η ταυτότητα του χρήστη grantforbes: Mesembryanthemum parviflorum, Ένα μέλος του Καρυοφυλλώδη (Τάξη Caryophyllales)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 13, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gawie

Ημερομηνία

Οκτώβριος 17, 2023 02:00 ΜΜ SAST
Moraea setifolia - Photo (c) Cameron Scott, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Cameron Scott
Η ταυτότητα του χρήστη grantforbes: Moraea setifolia, Ένα μέλος του Ιριδοειδή (Οικογένεια Iridaceae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 13, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gawie

Ημερομηνία

Οκτώβριος 18, 2023 03:52 ΜΜ SAST
Oedera uniflora - Photo (c) kooscl, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη grantforbes: Oedera uniflora, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 13, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gawie

Ημερομηνία

Οκτώβριος 19, 2023 09:30 ΠΜ SAST
Ornithogalum dubium - Photo (c) Vince Scheidt, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Vince Scheidt
Η ταυτότητα του χρήστη grantforbes: Ornithogalum dubium, Ένα μέλος του Ορνιθόγαλο (Γένος Ornithogalum)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 13, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gawie

Ημερομηνία

Οκτώβριος 18, 2023 09:16 ΠΜ SAST
Scabiosa columbaria - Photo (c) Rebecca Ryen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Rebecca Ryen
Η ταυτότητα του χρήστη grantforbes: Scabiosa columbaria, Ένα μέλος του Αιγοφυλλοειδή (Οικογένεια Caprifoliaceae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 13, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gawie

Ημερομηνία

Οκτώβριος 19, 2023 09:02 ΠΜ SAST
Sebaea aurea - Photo (c) Nicola van Berkel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Nicola van Berkel
Η ταυτότητα του χρήστη grantforbes: Sebaea aurea, Ένα μέλος του Γενθιανώδη (Τάξη Gentianales)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 13, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gawie

Ημερομηνία

Οκτώβριος 19, 2023 09:02 ΠΜ SAST
Sebaea aurea - Photo (c) Nicola van Berkel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Nicola van Berkel
Η ταυτότητα του χρήστη grantforbes: Sebaea aurea, Ένα μέλος του Γενθιανώδη (Τάξη Gentianales)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 13, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gawie

Ημερομηνία

Οκτώβριος 18, 2023 09:37 ΠΜ SAST
Silene gallica - Photo (c) mjcorreia, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by mjcorreia
Η ταυτότητα του χρήστη grantforbes: Silene gallica, Ένα μέλος του Σιληνή (Γένος Silene)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 13, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nande_notyalwa

Ημερομηνία

Οκτώβριος 13, 2023 11:31 ΠΜ SAST
Aspalathus submissa - Photo (c) Charles Stirton, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Charles Stirton
Η ταυτότητα του χρήστη grantforbes: Aspalathus submissa, Ένα μέλος του Ψυχανθή (Υποοικογένεια Faboideae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 13, 2024
Κορυφαίος

Στατιστικά

  • 2165