Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κόκκινο Ελάφι (Cervus elaphus)

Παρατηρητής

rhodriatpeak

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 31, 2021 03:05 PM GMT
Κόκκινο Ελάφι - Photo (c) andrewmelton, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by andrewmelton
Η ταυτότητα του χρήστη grahamclarkson: Κόκκινο Ελάφι (Cervus elaphus)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 03, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ευρωπαϊκός Θαλασσαετός (Haliaeetus albicilla)

Παρατηρητής

calum_mclennan

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2022 10:33 AM BST
Ευρωπαϊκός Θαλασσαετός - Photo (c) Jacob  Spinks, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη grahamclarkson: Ευρωπαϊκός Θαλασσαετός (Haliaeetus albicilla)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 03, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

batchwoodjeff

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2022 03:46 PM BST
Rutpela maculata - Photo (c) Henk Wallays, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Henk Wallays
Η ταυτότητα του χρήστη grahamclarkson: Rutpela maculata, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 03, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ζωοτόκα Σαύρα (Zootoca vivipara)

Παρατηρητής

schorlton

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2022 02:28 PM BST

Τόπος

Looe (Google, OSM)
Ζωοτόκα Σαύρα - Photo (c) Thor Håkonsen, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Thor Håkonsen
Η ταυτότητα του χρήστη grahamclarkson: Ζωοτόκα Σαύρα (Zootoca vivipara)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 03, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

caroldriver1

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2022 03:19 PM BST
Volucella pellucens - Photo (c) Marcello Consolo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη grahamclarkson: Volucella pellucens, Ένα μέλος του Συρφίδες (Οικογένεια Syrphidae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 03, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jbvalor

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2022 05:53 AM BST
Agrotis exclamationis - Photo (c) Nikolai Vladimirov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Nikolai Vladimirov
Η ταυτότητα του χρήστη grahamclarkson: Agrotis exclamationis, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 03, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jbvalor

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2022 05:54 AM BST
Phalera bucephala - Photo (c) Rachel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη grahamclarkson: Phalera bucephala, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 03, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jbvalor

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2022 05:57 AM BST
Smerinthus ocellata - Photo (c) Donald Hobern, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη grahamclarkson: Smerinthus ocellata, Ένα μέλος του Σφιγγίδες (Οικογένεια Sphingidae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 03, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

clithero

Ημερομηνία

Ιούλιος 2, 2022 04:28 PM BST
Οφρύς Η Μελισσοφόρος - Photo (c) Matthieu Gauvain, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Matthieu Gauvain
Η ταυτότητα του χρήστη grahamclarkson: Οφρύς Η Μελισσοφόρος (Ophrys apifera)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 03, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

steve_mcwilliam

Ημερομηνία

Ιούλιος 2, 2022 10:41 PM BST
Agrotis exclamationis - Photo (c) Nikolai Vladimirov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Nikolai Vladimirov
Η ταυτότητα του χρήστη grahamclarkson: Agrotis exclamationis, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 03, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

steve_mcwilliam

Ημερομηνία

Ιούλιος 2, 2022 10:54 PM BST
Ourapteryx sambucaria - Photo (c) Nigel Voaden, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη grahamclarkson: Ourapteryx sambucaria, Ένα μέλος του Γεωμετρίδες (Οικογένεια Geometridae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 03, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Παράργη Η Αιγερία (Pararge aegeria)

Παρατηρητής

trevclaret

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2022 10:49 AM BST
Παράργη Η Αιγερία - Photo (c) Avelino Vieira, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Avelino Vieira
Η ταυτότητα του χρήστη grahamclarkson: Παράργη Η Αιγερία (Pararge aegeria)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 03, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βοϊδόγλωσσα (Echium vulgare)

Παρατηρητής

richardmcass

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2022 11:33 AM BST
Βοϊδόγλωσσα - Photo (c) Kathryn McGrail, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Kathryn McGrail
Η ταυτότητα του χρήστη grahamclarkson: Βοϊδόγλωσσα (Echium vulgare)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 03, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sghangrekar

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2022 01:49 PM BST
Jacobaea vulgaris - Photo (c) Sylvain Niavlys, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Sylvain Niavlys
Η ταυτότητα του χρήστη grahamclarkson: Jacobaea vulgaris, Ένα μέλος του Σενεκιόνινες (Υποφυλή Senecioninae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 03, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jacw

Ημερομηνία

Ιούλιος 2, 2022 11:58 PM BST

Τόπος

Southport, UK (Google, OSM)
Habrosyne pyritoides - Photo (c) Michał Brzeziński, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Michał Brzeziński
Η ταυτότητα του χρήστη grahamclarkson: Habrosyne pyritoides, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 03, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vincentius

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2022 12:55 PM BST
Aglais urticae - Photo (c) Jörg Hempel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη grahamclarkson: Aglais urticae, Ένα μέλος του Νυμφαλίνες (Υποοικογένεια Nymphalinae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 03, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jacw

Ημερομηνία

Ιούλιος 2, 2022 11:58 PM BST

Τόπος

Southport, UK (Google, OSM)
Hemithea aestivaria - Photo (c) Donald Hobern, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη grahamclarkson: Hemithea aestivaria, Ένα μέλος του Γεωμετρίδες (Οικογένεια Geometridae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 03, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ψαρόνι (Sturnus vulgaris)

Παρατηρητής

rypar22

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2022 02:33 PM BST
Ψαρόνι - Photo (c) Fran W., όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Fran W.
Η ταυτότητα του χρήστη grahamclarkson: Ψαρόνι (Sturnus vulgaris)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 03, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stephaniejane9

Ημερομηνία

Ιούνιος 2022

Τόπος

England, GB (Google, OSM)
Όφρυς - Photo (c) Benoit NABHOLZ, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Benoit NABHOLZ
Η ταυτότητα του χρήστη grahamclarkson: Όφρυς (Γένος Ophrys)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 03, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Προυνέλλα Η Κοινή (Prunella vulgaris)

Παρατηρητής

helen1688

Ημερομηνία

Ιούλιος 2, 2022 12:52 PM BST
Προυνέλλα Η Κοινή - Photo (c) botanico, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by botanico
Η ταυτότητα του χρήστη grahamclarkson: Προυνέλλα Η Κοινή (Prunella vulgaris)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 03, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jacw

Ημερομηνία

Ιούλιος 2, 2022 11:59 PM BST

Τόπος

Southport, UK (Google, OSM)
Deilephila elpenor - Photo (c) Andy Phillips, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη grahamclarkson: Deilephila elpenor, Ένα μέλος του Μακρογλωσσίνοι (Φυλή Macroglossini)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 03, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jacw

Ημερομηνία

Ιούλιος 2, 2022 11:57 PM BST

Τόπος

Southport, UK (Google, OSM)
Phalera bucephala - Photo (c) Rachel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη grahamclarkson: Phalera bucephala, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 03, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Οικιακό Περιστέρι (Columba livia var. domestica)

Παρατηρητής

lilac888

Ημερομηνία

Ιούνιος 2022

Τόπος

England, GB (Google, OSM)
Οικιακό Περιστέρι - Photo (c) Kala Murphy King, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Kala Murphy King
Η ταυτότητα του χρήστη grahamclarkson: Οικιακό Περιστέρι (Columba livia var. domestica)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 02, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βουνοβάτραχος (Rana temporaria)

Παρατηρητής

swann19

Ημερομηνία

Ιούλιος 2, 2022 08:39 PM IST

Τόπος

County Dublin (Google, OSM)
Βουνοβάτραχος - Photo (c) OggioniAle, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by OggioniAle
Η ταυτότητα του χρήστη grahamclarkson: Βουνοβάτραχος (Rana temporaria)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 02, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κότσυφας (Turdus merula)

Παρατηρητής

caleb_jones1

Ημερομηνία

Ιούλιος 1, 2022 09:54 AM BST

Τόπος

Herefordshire, UK (Google, OSM)
Κότσυφας - Photo (c) Juan Emilio, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη grahamclarkson: Κότσυφας (Turdus merula)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 02, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαυροσκούφης (Sylvia atricapilla)

Παρατηρητής

caleb_jones1

Ημερομηνία

Ιούλιος 1, 2022 08:04 PM BST

Τόπος

Herefordshire, UK (Google, OSM)
Μαυροσκούφης - Photo (c) Marina Ribeiro, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Marina Ribeiro
Η ταυτότητα του χρήστη grahamclarkson: Μαυροσκούφης (Sylvia atricapilla)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 02, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

keithmills

Ημερομηνία

Ιούλιος 2, 2022 01:47 PM BST
Volucella pellucens - Photo (c) Marcello Consolo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη grahamclarkson: Volucella pellucens, Ένα μέλος του Συρφίδες (Οικογένεια Syrphidae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 02, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rachel467

Ημερομηνία

Ιούλιος 2, 2022 01:41 PM BST

Τόπος

Farnworth, UK (Google, OSM)
Geranium pratense - Photo (c) snsergeevna, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by snsergeevna
Η ταυτότητα του χρήστη grahamclarkson: Geranium pratense, Ένα μέλος του Γεράνιο (Γένος Geranium)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 02, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λύθρο Το Ιτεόμορφο (Lythrum salicaria)

Παρατηρητής

rachel467

Ημερομηνία

Ιούλιος 2, 2022 02:05 PM BST

Τόπος

Farnworth, UK (Google, OSM)
Λύθρο Το Ιτεόμορφο - Photo (c) wojtest, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by wojtest
Η ταυτότητα του χρήστη grahamclarkson: Λύθρο Το Ιτεόμορφο (Lythrum salicaria)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 02, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σιταρήθρα (Alauda arvensis)

Παρατηρητής

callp

Ημερομηνία

Ιούλιος 2, 2022 09:43 AM BST

Τόπος

Kent, UK (Google, OSM)
Σιταρήθρα - Photo (c) Ani Sarkisyan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Ani Sarkisyan
Η ταυτότητα του χρήστη grahamclarkson: Σιταρήθρα (Alauda arvensis)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 02, 2022
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 40675