Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αιγίθαλος (Aegithalos caudatus)

Παρατηρητής

sosolost

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 12, 2023 02:29 ΜΜ BST

Τόπος

London, UK (Google, OSM)
Αιγίθαλος - Photo (c) Alexis Lours, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Alexis Lours
Η ταυτότητα του χρήστη grahamclarkson: Αιγίθαλος (Aegithalos caudatus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 15, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δρεπανοσκαλίδρα (Calidris ferruginea)

Παρατηρητής

bollo58

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 11, 2023 06:23 ΜΜ BST
Δρεπανοσκαλίδρα - Photo (c) Paul Cools, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Paul Cools
Η ταυτότητα του χρήστη grahamclarkson: Δρεπανοσκαλίδρα (Calidris ferruginea)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 15, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καλόγερος (Parus major)

Παρατηρητής

sosolost

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 12, 2023 02:44 ΜΜ BST

Τόπος

London, UK (Google, OSM)
Καλόγερος - Photo (c) Mikhail Ezdakov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Mikhail Ezdakov
Η ταυτότητα του χρήστη grahamclarkson: Καλόγερος (Parus major)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 15, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καπακλής (Mareca strepera)

Παρατηρητής

susan_marley

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 15, 2023 03:08 ΜΜ BST
Καπακλής - Photo (c) Greg Lasley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Greg Lasley
Η ταυτότητα του χρήστη grahamclarkson: Καπακλής (Mareca strepera)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 15, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βουβόκυκνος (Cygnus olor)

Παρατηρητής

susan_marley

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 15, 2023 03:03 ΜΜ BST
Βουβόκυκνος - Photo (c) Mark Sikking, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Mark Sikking
Η ταυτότητα του χρήστη grahamclarkson: Βουβόκυκνος (Cygnus olor)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 15, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πρασινοκέφαλη Πάπια (Anas platyrhynchos)

Παρατηρητής

susan_marley

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 15, 2023 03:19 ΜΜ BST
Πρασινοκέφαλη Πάπια - Photo (c) ανώνυμος, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη grahamclarkson: Πρασινοκέφαλη Πάπια (Anas platyrhynchos)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 15, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαυροκέφαλη Πάπια (Aythya fuligula)

Παρατηρητής

susan_marley

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 15, 2023 03:18 ΜΜ BST
Μαυροκέφαλη Πάπια - Photo (c) Frans Vandewalle, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη grahamclarkson: Μαυροκέφαλη Πάπια (Aythya fuligula)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 15, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ευρωπαϊκή Κίσσα (Garrulus glandarius)

Παρατηρητής

sosolost

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 12, 2023 02:55 ΜΜ BST

Τόπος

London, UK (Google, OSM)
Ευρωπαϊκή Κίσσα - Photo (c) Luc Viatour, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη grahamclarkson: Ευρωπαϊκή Κίσσα (Garrulus glandarius)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 15, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ευρωπαϊκός Τρυποφράχτης (Troglodytes troglodytes)

Παρατηρητής

sosolost

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 12, 2023 03:09 ΜΜ BST

Τόπος

London, UK (Google, OSM)
Ευρωπαϊκός Τρυποφράχτης - Photo (c) Анна Голубева, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Анна Голубева
Η ταυτότητα του χρήστη grahamclarkson: Ευρωπαϊκός Τρυποφράχτης (Troglodytes troglodytes)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 15, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σταβλοχελίδονο (Hirundo rustica)

Παρατηρητής

sauciepepper

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 15, 2023 09:51 ΠΜ BST
Σταβλοχελίδονο - Photo (c) Ad Konings, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ad Konings
Η ταυτότητα του χρήστη grahamclarkson: Σταβλοχελίδονο (Hirundo rustica)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 15, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stuartfraser

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 15, 2023 05:31 ΜΜ BST
Xanthia togata - Photo (c) Michał Brzeziński, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Michał Brzeziński
Η ταυτότητα του χρήστη grahamclarkson: Xanthia togata, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 15, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ψαρόνι (Sturnus vulgaris)

Παρατηρητής

desmodus60

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 14, 2023 01:00 ΜΜ BST

Τόπος

Southport, UK (Google, OSM)
Ψαρόνι - Photo (c) Fran Wiesner, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Fran Wiesner
Η ταυτότητα του χρήστη grahamclarkson: Ψαρόνι (Sturnus vulgaris)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 15, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σταβλοχελίδονο (Hirundo rustica)

Παρατηρητής

desmodus60

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 14, 2023 01:41 ΜΜ BST

Τόπος

Southport, UK (Google, OSM)
Σταβλοχελίδονο - Photo (c) Ad Konings, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ad Konings
Η ταυτότητα του χρήστη grahamclarkson: Σταβλοχελίδονο (Hirundo rustica)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 15, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινή Νανοσκαλίδρα (Calidris minuta)

Παρατηρητής

wyvern1963

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 12, 2023 01:30 ΜΜ BST

Τόπος

Newport, UK (Google, OSM)
Κοινή Νανοσκαλίδρα - Photo (c) Никифорова Валерия, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Никифорова Валерия
Η ταυτότητα του χρήστη grahamclarkson: Κοινή Νανοσκαλίδρα (Calidris minuta)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 13, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λασποσκαλίδρα (Calidris alpina)

Παρατηρητής

wyvern1963

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 12, 2023 01:45 ΜΜ BST

Τόπος

Newport, UK (Google, OSM)
Λασποσκαλίδρα - Photo (c) Paul Reeves, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Paul Reeves
Η ταυτότητα του χρήστη grahamclarkson: Λασποσκαλίδρα (Calidris alpina)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 13, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wyvern1963

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 12, 2023 02:29 ΜΜ BST

Τόπος

Newport, UK (Google, OSM)
Ευρωπαϊκός Μαυρολαίμης - Photo (c) Blake Matheson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη grahamclarkson: Ευρωπαϊκός Μαυρολαίμης (Saxicola rubicola)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 13, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βραχοκιρκίνεζο (Falco tinnunculus)

Παρατηρητής

wyvern1963

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 12, 2023 02:24 ΜΜ BST

Τόπος

Newport, UK (Google, OSM)
Βραχοκιρκίνεζο - Photo (c) Ximo Galarza, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη grahamclarkson: Βραχοκιρκίνεζο (Falco tinnunculus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 13, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φασσοπερίστερο (Columba oenas)

Παρατηρητής

marianne_evans

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 12, 2023 11:51 ΠΜ BST
Φασσοπερίστερο - Photo (c) Paul Lewis, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Paul Lewis
Η ταυτότητα του χρήστη grahamclarkson: Φασσοπερίστερο (Columba oenas)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 13, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Παράργη Η Αιγερία (Pararge aegeria)

Παρατηρητής

alienadishiring22

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 13, 2023 01:57 ΜΜ BST
Παράργη Η Αιγερία - Photo (c) Felipe Hidalgo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Felipe Hidalgo
Η ταυτότητα του χρήστη grahamclarkson: Παράργη Η Αιγερία (Pararge aegeria)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 13, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σούλα Του Βορρά (Morus bassanus)

Παρατηρητής

megewvgfjz

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 6, 2023 02:08 ΜΜ BST
Σούλα Του Βορρά - Photo (c) Pétur Gauti Valgeirsson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη grahamclarkson: Σούλα Του Βορρά (Morus bassanus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 13, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δαμαλάκι (Macroglossum stellatarum)

Παρατηρητής

vjwuk

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 13, 2023 06:57 ΜΜ BST

Περιγραφή

In garden for a good ten minutes

Δαμαλάκι - Photo (c) David Denicolò, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη grahamclarkson: Δαμαλάκι (Macroglossum stellatarum)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 13, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κόκκινος Ναύαρχος (Vanessa atalanta)

Παρατηρητής

dustdevil

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 13, 2023 09:11 ΠΜ BST
Κόκκινος Ναύαρχος - Photo (c) Stuart Tingley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Stuart Tingley
Η ταυτότητα του χρήστη grahamclarkson: Κόκκινος Ναύαρχος (Vanessa atalanta)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 13, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δεντρογέρακο (Falco subbuteo)

Παρατηρητής

wyvern1963

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 13, 2023 11:10 ΠΜ BST

Περιγραφή

Poor photo but confirmed by local birders at the time

Δεντρογέρακο - Photo (c) Татьяна Спицына, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Татьяна Спицына
Η ταυτότητα του χρήστη grahamclarkson: Δεντρογέρακο (Falco subbuteo)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 13, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βραχοκιρκίνεζο (Falco tinnunculus)

Παρατηρητής

wyvern1963

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 13, 2023 12:08 ΜΜ BST
Βραχοκιρκίνεζο - Photo (c) Ximo Galarza, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη grahamclarkson: Βραχοκιρκίνεζο (Falco tinnunculus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 13, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ευρωπαϊκός Στρειδοφάγος (Haematopus ostralegus)

Παρατηρητής

wyvern1963

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 13, 2023 12:44 ΜΜ BST
Ευρωπαϊκός Στρειδοφάγος - Photo (c) Paul Cools, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Paul Cools
Η ταυτότητα του χρήστη grahamclarkson: Ευρωπαϊκός Στρειδοφάγος (Haematopus ostralegus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 13, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινή Γερακίνα (Buteo buteo)

Παρατηρητής

wyvern1963

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 13, 2023 12:29 ΜΜ BST
Κοινή Γερακίνα - Photo (c) rociomar, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη grahamclarkson: Κοινή Γερακίνα (Buteo buteo)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 13, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ευρασιατική Τουρλίδα (Numenius arquata)

Παρατηρητής

wyvern1963

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 13, 2023 12:45 ΜΜ BST
Ευρασιατική Τουρλίδα - Photo (c) alexey_nesmelov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη grahamclarkson: Ευρασιατική Τουρλίδα (Numenius arquata)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 13, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καναδέζικη Χήνα (Branta canadensis)

Παρατηρητής

jblythe

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 9, 2023 04:12 ΜΜ BST
Καναδέζικη Χήνα - Photo (c) Dimitris Salas, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Dimitris Salas
Η ταυτότητα του χρήστη grahamclarkson: Καναδέζικη Χήνα (Branta canadensis)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 13, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κηλιδοβούτι (Gavia stellata)

Παρατηρητής

jacbird48

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 12, 2023 05:08 ΜΜ BST

Τόπος

Stornoway, UK (Google, OSM)
Κηλιδοβούτι - Photo (c) hillanddale, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by hillanddale
Η ταυτότητα του χρήστη grahamclarkson: Κηλιδοβούτι (Gavia stellata)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 13, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pmerrett

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 4, 2023 07:36 ΠΜ BST
Catocala nupta - Photo (c) Martin Grimm, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Martin Grimm
Η ταυτότητα του χρήστη grahamclarkson: Catocala nupta, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 13, 2023
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 55524