Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mapachemom

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2023 11:26 ΠΜ PDT
Lampyridae - Photo (c) Katja Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη graham_montgomery: Οικογένεια Lampyridae, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 25, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

blazeclaw

Ημερομηνία

Ιούλιος 14, 2023 09:56 ΜΜ MDT
Κικαδελίδες - Photo (c) Reiner Richter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Reiner Richter
Η ταυτότητα του χρήστη graham_montgomery: Κικαδελίδες (Οικογένεια Cicadellidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 25, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davodogster

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2, 2023 07:29 ΠΜ -10

Τόπος

French Polynesia (Google, OSM)
Synapta - Photo (c) bryophyte_forest, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by bryophyte_forest
Η ταυτότητα του χρήστη graham_montgomery: Γένος Synapta, Ένα μέλος του Ολοθουροειδή (Ομοταξία Holothuroidea)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 25, 2023
Κορυφαίος
Fungi

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μύκητας, Λειχήνα (Βασίλειο Fungi)

Παρατηρητής

dblavitt

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2023 03:13 ΜΜ -10
Μύκητας, Λειχήνα - Photo (c) chofungi, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη graham_montgomery: Μύκητας, Λειχήνα (Βασίλειο Fungi)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 25, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λιβελούλα (Γένος Libellula)

Παρατηρητής

benjamin7283

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 20, 2023 02:43 ΜΜ PDT
Λιβελούλα - Photo (c) Franco Folini, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη graham_montgomery: Λιβελούλα (Γένος Libellula)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 25, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yonase

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 20, 2023 02:50 ΜΜ PDT
Dione vanillae - Photo (c) Mary Keim, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη graham_montgomery: Dione vanillae, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 25, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yonase

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 20, 2023 02:50 ΜΜ PDT
Dione vanillae - Photo (c) Mary Keim, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη graham_montgomery: Dione vanillae, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 25, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαλάχη (Γένος Malva)

Παρατηρητής

jacob58409

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 20, 2023 02:48 ΜΜ PDT
Μαλάχη - Photo (c) L, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by L
Η ταυτότητα του χρήστη graham_montgomery: Μαλάχη (Γένος Malva)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 25, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ouzel

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 13, 2023 10:36 ΜΜ PDT
Lachesilla - Photo (c) Cedric Lee, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Cedric Lee
Η ταυτότητα του χρήστη graham_montgomery: Γένος Lachesilla, Ένα μέλος του Πτερυγωτά (Υφομοταξία Pterygota)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 14, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andy71

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 13, 2023 10:18 ΠΜ PDT
Carabidae - Photo (c) c_hutton, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by c_hutton
Η ταυτότητα του χρήστη graham_montgomery: Οικογένεια Carabidae, Ένα μέλος του Αδηφάγα (Υποτάξη Adephaga)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 14, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aryclaudy

Ημερομηνία

Ιούλιος 14, 2023 08:49 ΠΜ PDT
Paropsis atomaria - Photo (c) Reiner Richter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Reiner Richter
Η ταυτότητα του χρήστη graham_montgomery: Paropsis atomaria, Ένα μέλος του Χρυσομηλίδες (Οικογένεια Chrysomelidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 13, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

boo-bee

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 12, 2023 10:44 ΠΜ PDT

Περιγραφή

The insect is on Coffeeberry.

Valenzuela - Photo (c) assmann, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by assmann
Η ταυτότητα του χρήστη graham_montgomery: Γένος Valenzuela, Ένα μέλος του Πτερυγωτά (Υφομοταξία Pterygota)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 12, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μύγες (Οικογένεια Muscidae)

Παρατηρητής

naturephotosuze

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 11, 2023 09:54 ΠΜ PDT

Περιγραφή

LA River Whitsett

Μύγες - Photo (c) Katja Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη graham_montgomery: Μύγες (Οικογένεια Muscidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 11, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)

Παρατηρητής

naturephotosuze

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 11, 2023 09:29 ΠΜ PDT

Περιγραφή

LA River Whitsett

Λεπιδόπτερα - Photo (c) Anita, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη graham_montgomery: Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 11, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

logi_berrra

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2017 09:52 ΠΜ PDT
Zelus renardii - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Jesse Rorabaugh
Η ταυτότητα του χρήστη graham_montgomery: Zelus renardii, Ένα μέλος του Ετερόπτερα (Υποτάξη Heteroptera)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 7, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ποδουρομόρφα (Τάξη Poduromorpha)

Παρατηρητής

logi_berrra

Ημερομηνία

Αύγουστος 24, 2023 07:27 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Wet, fetid leaf under microscope. Same specimen in all five photos, just different lighting. 40X magnification.

Ποδουρομόρφα - Photo (c) Christophe Quintin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη graham_montgomery: Ποδουρομόρφα (Τάξη Poduromorpha)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 7, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jmjo

Ημερομηνία

Αύγουστος 13, 2023 10:12 ΠΜ PDT
Tenebrionoidea - Photo (c) ksandsman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by ksandsman
Η ταυτότητα του χρήστη graham_montgomery: Υπεροικογένεια Tenebrionoidea, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 6, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jmjo

Ημερομηνία

Αύγουστος 15, 2023 09:19 ΠΜ PDT
Scraptiidae - Photo (c) Philipp Wickey, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Philipp Wickey
Η ταυτότητα του χρήστη graham_montgomery: Οικογένεια Scraptiidae, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 6, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βόμβος (Γένος Bombus)

Παρατηρητής

jmjo

Ημερομηνία

Αύγουστος 15, 2023 09:19 ΠΜ PDT
Βόμβος - Photo (c) sankax, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη graham_montgomery: Βόμβος (Γένος Bombus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 6, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κολεόπτερα (Τάξη Coleoptera)

Παρατηρητής

wendy5

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 5, 2023 10:42 ΠΜ PDT

Περιγραφή

This 1" long critter was walking in the sand on the beach, stopping to poke its round head into little holes in the sand, then coming back out. Once it disappeared into the sand. It appears to have six legs in the segments close to its darker head. The end of its body has forked feelers (?).

Carabidae - Photo (c) c_hutton, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by c_hutton
Η ταυτότητα του χρήστη graham_montgomery: Οικογένεια Carabidae, Ένα μέλος του Αδηφάγα (Υποτάξη Adephaga)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 6, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andy71

Ημερομηνία

Αύγουστος 29, 2023 07:57 ΜΜ PDT

Ετικέτες

Rhyparochromidae - Photo (c) Mishanook, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Mishanook
Η ταυτότητα του χρήστη graham_montgomery: Οικογένεια Rhyparochromidae, Ένα μέλος του Πεντατομόμορφα (Ανθυποτάξη Pentatomomorpha)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 4, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πτερυγωτά (Υφομοταξία Pterygota)

Παρατηρητής

naturephotosuze

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2, 2023 02:08 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Acton Wash Wildlife Sanctuary
Not sure what this is--found on a rabbitbrush plant

Πτερυγωτά - Photo (c) Manju Sarma, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Manju Sarma
Η ταυτότητα του χρήστη graham_montgomery: Πτερυγωτά (Υφομοταξία Pterygota)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 3, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marceloamores

Ημερομηνία

Αύγουστος 27, 2023 01:50 ΜΜ -05

Τόπος

Latacunga, Ecuador (Google, OSM)
Πιερίδες - Photo (c) Juan Carlos Garcia Morales, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Juan Carlos Garcia Morales
Η ταυτότητα του χρήστη graham_montgomery: Πιερίδες (Οικογένεια Pieridae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 2, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)

Παρατηρητής

marceloamores

Ημερομηνία

Αύγουστος 27, 2023 06:11 ΜΜ -05

Τόπος

Latacunga, Ecuador (Google, OSM)
Λεπιδόπτερα - Photo (c) Anita, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη graham_montgomery: Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 2, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jfmantis

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 27, 2021 04:26 ΜΜ EST
Ptiliidae - Photo (c) Udo Schmidt, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη graham_montgomery: Οικογένεια Ptiliidae, Ένα μέλος του Σταφυλινοειδή (Υπεροικογένεια Staphylinoidea)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 1, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carolblaney

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2021 02:36 ΜΜ PDT

Περιγραφή

5-7 mm long (excluding antennae)

Dislodged from leaf litter in the southern San Bernardino Mountains

Alydidae - Photo (c) James Bailey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by James Bailey
Η ταυτότητα του χρήστη graham_montgomery: Οικογένεια Alydidae, Ένα μέλος του Πεντατομόμορφα (Ανθυποτάξη Pentatomomorpha)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 30, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τιπουλόμορφα (Ανθυποτάξη Tipulomorpha)

Παρατηρητής

trickman

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2023 04:27 ΜΜ PDT

Περιγραφή

fly larva? in moist leaf litter

Τιπουλόμορφα - Photo (c) Valter Jacinto, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη graham_montgomery: Τιπουλόμορφα (Ανθυποτάξη Tipulomorpha)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 30, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ετερόπτερα (Υποτάξη Heteroptera)

Παρατηρητής

trickman

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2023 04:13 ΜΜ PDT

Περιγραφή

in leaf litter

Malezonotus - Photo (c) Gary McDonald, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Gary McDonald
Η ταυτότητα του χρήστη graham_montgomery: Γένος Malezonotus, Ένα μέλος του Πεντατομόμορφα (Ανθυποτάξη Pentatomomorpha)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 30, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

david99

Ημερομηνία

Αύγουστος 27, 2023 04:35 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Running around next to a colony of Moorish Sneaking Ant

Sclerogibba - Photo (c) aabbabc, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by aabbabc
Η ταυτότητα του χρήστη graham_montgomery: Γένος Sclerogibba, Ένα μέλος του Κεντριοφόρα (Ανθυποτάξη Aculeata)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 30, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andy71

Ημερομηνία

Αύγουστος 22, 2023 11:54 ΠΜ PDT
Gonipterus platensis - Photo (c) Claudio Maureira, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Claudio Maureira
Η ταυτότητα του χρήστη graham_montgomery: Gonipterus platensis, Ένα μέλος του Κουρκουλιονίδες (Οικογένεια Curculionidae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 30, 2023
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 7833