Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ποϊντσιάνα (Erythrostemon gilliesii)

Παρατηρητής

analiab87

Ημερομηνία

Νοέμβριος 20, 2021 06:45 PM -04

Ετικέτες

Ποϊντσιάνα - Photo (c) onírico, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη gonza_martinez35: Ποϊντσιάνα (Erythrostemon gilliesii)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 03, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

analiab87

Ημερομηνία

Νοέμβριος 20, 2021 07:05 PM -04

Ετικέτες

Tecoma fulva garrocha - Photo (c) Ruth Ripley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη gonza_martinez35: Tecoma fulva ssp. garrocha, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 03, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

josebv

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2018

Τόπος

Catamarca, AR (Google, OSM)
Strix chacoensis - Photo (c) Michelle Martin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη gonza_martinez35: Strix chacoensis, Ένα μέλος του Γλαύκα (Τάξη Strigiformes)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 17, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

josebv

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2021

Τόπος

Catamarca, AR (Google, OSM)
Leptotila megalura - Photo (c) Christian Artuso, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη gonza_martinez35: Leptotila megalura, Ένα μέλος του Περιστερόμορφα (Τάξη Columbiformes)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 28, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

josebv

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2021

Τόπος

Catamarca, AR (Google, OSM)
Pheucticus aureoventris - Photo (c) Oscar Ferreras Ferreras, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη gonza_martinez35: Pheucticus aureoventris, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 28, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

josebv

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2021

Τόπος

Catamarca, AR (Google, OSM)
Platycoelia inflata - Photo (c) Nicolas Olejnik, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη gonza_martinez35: Platycoelia inflata, Ένα μέλος του Σκαραβαιοειδή (Υπεροικογένεια Scarabaeoidea)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 28, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

josebv

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2021

Τόπος

Catamarca, AR (Google, OSM)
Galictis cuja - Photo (c) Pablo Gutiérrez Maier, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη gonza_martinez35: Galictis cuja, Ένα μέλος του Ικτιδίδες (Οικογένεια Mustelidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 27, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

josebv

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2021

Τόπος

Catamarca, AR (Google, OSM)
Spinus magellanicus - Photo (c) Esteban Poveda, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη gonza_martinez35: Spinus magellanicus, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 27, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

josebv

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2021

Τόπος

Catamarca, AR (Google, OSM)
Prosopis chilensis - Photo (c) orlandomontes, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη gonza_martinez35: Prosopis chilensis, Ένα μέλος του Κυαμοειδή (Οικογένεια Fabaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 27, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

josebv

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2021

Τόπος

Catamarca, AR (Google, OSM)
Xanthoparmelia - Photo (c) c michael hogan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη gonza_martinez35: Γένος Xanthoparmelia, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 27, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

josebv

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2021

Τόπος

Catamarca, AR (Google, OSM)
Lithraea molleoides - Photo (c) Martin Arregui, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη gonza_martinez35: Lithraea molleoides, Ένα μέλος του Ανακαρδιοειδή (Υποοικογένεια Anacardioideae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 27, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

josebv

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2021

Τόπος

Catamarca, AR (Google, OSM)
Podocarpus parlatorei - Photo (c) Roberto Guller, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη gonza_martinez35: Podocarpus parlatorei, Ένα μέλος του Κωνοφόρα (Τάξη Pinales)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 27, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

josebv

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2021

Τόπος

Catamarca, AR (Google, OSM)
Zanthoxylum coco - Photo (c) aacocucci, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη gonza_martinez35: Zanthoxylum coco, Ένα μέλος του Σαπινδώδη (Τάξη Sapindales)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 27, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

josebv

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2021

Τόπος

Catamarca, AR (Google, OSM)
Fragaria chiloensis - Photo (c) Franco Folini, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη gonza_martinez35: Fragaria chiloensis, Ένα μέλος του Φραγκάρια (Γένος Fragaria)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 27, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

josebv

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2021

Τόπος

Catamarca, AR (Google, OSM)
Sambucus peruviana - Photo (c) Alberto, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη gonza_martinez35: Sambucus peruviana, Ένα μέλος του Διψακώδη (Τάξη Dipsacales)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 27, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

josebv

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2021

Τόπος

Catamarca, AR (Google, OSM)
Juglans australis - Photo (c) Germaine A. Parada, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη gonza_martinez35: Juglans australis, Ένα μέλος του Καρυδιά (Γένος Juglans)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 27, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

analiab87

Ημερομηνία

Οκτώβριος 21, 2021 10:47 AM -03

Ετικέτες

Modiolastrum malvifolium - Photo (c) Guillermo Debandi, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη gonza_martinez35: Modiolastrum malvifolium, Ένα μέλος του Μαλάχες (Φυλή Malveae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 27, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adrianbraidotti

Ημερομηνία

Οκτώβριος 16, 2021 10:42 AM -03
Rhynchotus maculicollis - Photo Joseph Smit, δεν υπάρχουν γνωστοί περιορισμοί πνευματικών δικαιωμάτων (Κοινό Κτήμα)
Η ταυτότητα του χρήστη gonza_martinez35: Rhynchotus maculicollis, Ένα μέλος του Τιναμιόμορφα (Τάξη Tinamiformes)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 23, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adrianbraidotti

Ημερομηνία

Οκτώβριος 15, 2021 11:07 AM -03
Sayornis nigricans - Photo (c) Ingrid Taylar, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη gonza_martinez35: Sayornis nigricans, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 23, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adrianbraidotti

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2021

Τόπος

Catamarca, AR (Google, OSM)
Pheucticus aureoventris - Photo (c) Oscar Ferreras Ferreras, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη gonza_martinez35: Pheucticus aureoventris, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 23, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

analiab87

Ημερομηνία

Οκτώβριος 21, 2021 12:28 PM -03
Parkinsonia praecox - Photo (c) Eric Hough, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη gonza_martinez35: Parkinsonia praecox, Ένα μέλος του Παρκινσόνια (Γένος Parkinsonia)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 23, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

analiab87

Ημερομηνία

Οκτώβριος 21, 2021 10:32 AM -03
Phytotoma rutila - Photo (c) RAP, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη gonza_martinez35: Phytotoma rutila, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 22, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

analiab87

Ημερομηνία

Οκτώβριος 21, 2021 11:40 AM -03
Progne tapera - Photo (c) Cláudio Dias Timm, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη gonza_martinez35: Progne tapera, Ένα μέλος του Χελιδονίδες (Οικογένεια Hirundinidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 22, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

analiab87

Ημερομηνία

Οκτώβριος 21, 2021 02:47 PM -03
Piranga flava - Photo (c) Francesco Veronesi, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη gonza_martinez35: Piranga flava, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 22, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

analiab87

Ημερομηνία

Οκτώβριος 21, 2021 11:38 AM -03

Περιγραφή

3 foto de ve la corona amarilla

Empidonomus aurantioatrocristatus - Photo (c) Jorge Schlemmer, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη gonza_martinez35: Empidonomus aurantioatrocristatus, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 22, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

diegoeseolivera

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 13, 2009 01:01 PM -02
Rhopospina alaudina - Photo (c) Gustavo Fernando Durán, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη gonza_martinez35: Rhopospina alaudina, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 08, 2021
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

analiab87

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 25, 2021 12:44 PM -03

Ετικέτες

Cestrum parqui - Photo (c) aacocucci, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη gonza_martinez35: Cestrum parqui, Ένα μέλος του Στρυχνοειδή (Οικογένεια Solanaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 30, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

josebv

Ημερομηνία

Ιανουάριος 27, 2021 07:08 PM -03
Abaeis deva - Photo (c) Quentin Vandemoortele, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη gonza_martinez35: Abaeis deva, Ένα μέλος του Πιερίδες (Οικογένεια Pieridae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2021
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

analiab87

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 10, 2021 11:04 AM -04

Ετικέτες

Tecoma stans - Photo (c) sergioniebla, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη gonza_martinez35: Tecoma stans, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

analiab87

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 10, 2021 09:00 AM -03

Ετικέτες

Colaptes melanochloros - Photo (c) Dario Sanches, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη gonza_martinez35: Colaptes melanochloros, Ένα μέλος του Δρυοκολάπτες (Οικογένεια Picidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 402