Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ricardodm

Ημερομηνία

Νοέμβριος 28, 2020 08:00 AM -03

Περιγραφή

Trampa de Luz - Largo cuerpo: 36 mm

Η ταυτότητα του χρήστη gmacc: Hydrophilus palpalis, Ένα μέλος του Σταφυλινόμορφα (Ανθυποτάξη Staphyliniformia)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 20, 2020
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gmalonso

Ημερομηνία

Ιούνιος 24, 2017
Tropisternus lateralis limbatus - Photo (c) Lucas Rubio, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Lucas Rubio
Η ταυτότητα του χρήστη gmacc: Tropisternus lateralis ssp. limbatus, Ένα μέλος του Σταφυλινόμορφα (Ανθυποτάξη Staphyliniformia)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 20, 2020
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tapi45

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 4, 2018
Tropisternus lateralis limbatus - Photo (c) Lucas Rubio, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Lucas Rubio
Η ταυτότητα του χρήστη gmacc: Tropisternus lateralis ssp. limbatus, Ένα μέλος του Σταφυλινόμορφα (Ανθυποτάξη Staphyliniformia)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 20, 2020
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elbeltrocco

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2019
Tropisternus setiger - Photo (c) Eduardo Luis Beltrocco, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Eduardo Luis Beltrocco
Η ταυτότητα του χρήστη gmacc: Tropisternus setiger, Ένα μέλος του Σταφυλινόμορφα (Ανθυποτάξη Staphyliniformia)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 20, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lrubio7

Ημερομηνία

Οκτώβριος 12, 2019 11:29 AM -03
Tropisternus lateralis limbatus - Photo (c) Lucas Rubio, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Lucas Rubio
Η ταυτότητα του χρήστη gmacc: Tropisternus lateralis ssp. limbatus, Ένα μέλος του Σταφυλινόμορφα (Ανθυποτάξη Staphyliniformia)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 20, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elbeltrocco

Ημερομηνία

Αύγουστος 26, 2017 09:15 PM -03
Tropisternus collaris - Photo (c) Robby Deans, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Robby Deans
Η ταυτότητα του χρήστη gmacc: Tropisternus collaris, Ένα μέλος του Σταφυλινόμορφα (Ανθυποτάξη Staphyliniformia)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 20, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lrubio7

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 15, 2020 10:30 PM -03

Περιγραφή

Thanks to Gabriel Macchia, specialist in Argentinian aquatic Coleoptera, for the identification of this beetle.

Tropisternus ignoratus - Photo (c) Lucas Rubio, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Lucas Rubio
Η ταυτότητα του χρήστη gmacc: Tropisternus ignoratus, Ένα μέλος του Σταφυλινόμορφα (Ανθυποτάξη Staphyliniformia)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 20, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lrubio7

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 15, 2020 10:30 PM -03

Περιγραφή

Thanks to Gabriel Macchia, specialist in Argentinian aquatic Coleoptera, for the identification of this beetle.

Tropisternus latus - Photo (c) Lucas Rubio, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Lucas Rubio
Η ταυτότητα του χρήστη gmacc: Tropisternus latus, Ένα μέλος του Σταφυλινόμορφα (Ανθυποτάξη Staphyliniformia)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 20, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elbeltrocco

Ημερομηνία

Ιούλιος 19, 2020 02:07 PM -03
Tropisternus lateralis limbatus - Photo (c) Lucas Rubio, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Lucas Rubio
Η ταυτότητα του χρήστη gmacc: Tropisternus lateralis ssp. limbatus, Ένα μέλος του Σταφυλινόμορφα (Ανθυποτάξη Staphyliniformia)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 20, 2020
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

soolquipildor

Ημερομηνία

Οκτώβριος 25, 2020 02:37 PM -03
Tropisternus - Photo (c) Timothy Reichard, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Timothy Reichard
Η ταυτότητα του χρήστη gmacc: Γένος Tropisternus, Ένα μέλος του Σταφυλινόμορφα (Ανθυποτάξη Staphyliniformia)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 20, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nstor8

Ημερομηνία

Αύγουστος 28, 2019
Megadytes - Photo (c) Diego Alfonso Rosa, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Diego Alfonso Rosa
Η ταυτότητα του χρήστη gmacc: Γένος Megadytes, Ένα μέλος του Αδηφάγα (Υποτάξη Adephaga)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 19, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lorenazapata

Ημερομηνία

Απρίλιος 9, 2013
Megadytes glaucus - Photo (c) RAP, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by RAP
Η ταυτότητα του χρήστη gmacc: Megadytes glaucus, Ένα μέλος του Αδηφάγα (Υποτάξη Adephaga)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 19, 2020
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

goncrisdi

Ημερομηνία

Ιούλιος 25, 2015
Megadytes glaucus - Photo (c) RAP, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by RAP
Η ταυτότητα του χρήστη gmacc: Megadytes glaucus, Ένα μέλος του Αδηφάγα (Υποτάξη Adephaga)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 19, 2020
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mcarolinalago

Ημερομηνία

Μάρτιος 21, 2020 01:29 PM -03

Τόπος

María Curie 5600 (Google, OSM)
Megadytes glaucus - Photo (c) RAP, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by RAP
Η ταυτότητα του χρήστη gmacc: Megadytes glaucus, Ένα μέλος του Αδηφάγα (Υποτάξη Adephaga)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 19, 2020
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lorenazapata

Ημερομηνία

Μάρτιος 16, 2018
Megadytes glaucus - Photo (c) RAP, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by RAP
Η ταυτότητα του χρήστη gmacc: Megadytes glaucus, Ένα μέλος του Αδηφάγα (Υποτάξη Adephaga)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 19, 2020
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lena108

Ημερομηνία

Μάρτιος 28, 2020 12:04 PM -03

Περιγραφή

Aparecieron en la pileta en marzo 2020

Dytiscidae - Photo (c) Udo Schmidt, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη gmacc: Οικογένεια Dytiscidae, Ένα μέλος του Αδηφάγα (Υποτάξη Adephaga)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 19, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

diegoarosa

Ημερομηνία

Οκτώβριος 9, 2018
Rhantus signatus - Photo (c) Diego Alfonso Rosa, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Diego Alfonso Rosa
Η ταυτότητα του χρήστη gmacc: Rhantus signatus, Ένα μέλος του Αδηφάγα (Υποτάξη Adephaga)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 19, 2020
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mcarolinalago

Ημερομηνία

Οκτώβριος 17, 2020 10:52 PM -03

Τόπος

María Curie 5600 (Google, OSM)
Rhantus signatus - Photo (c) Diego Alfonso Rosa, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Diego Alfonso Rosa
Η ταυτότητα του χρήστη gmacc: Rhantus signatus, Ένα μέλος του Αδηφάγα (Υποτάξη Adephaga)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 19, 2020
Βελτίωση

Στατιστικά

  • 18