Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λευκή Μουριά (Morus alba)

Παρατηρητής

phillipschaefer

Ημερομηνία

Οκτώβριος 16, 2023 12:46 ΜΜ EDT
Λευκή Μουριά - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by 葉子
Η ταυτότητα του χρήστη gittelis: Λευκή Μουριά (Morus alba)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 25, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maribeth8

Ημερομηνία

Οκτώβριος 15, 2023 02:13 ΜΜ EDT
Clematis terniflora - Photo (c) Sandy Wolkenberg, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Sandy Wolkenberg
Η ταυτότητα του χρήστη gittelis: Clematis terniflora, Ένα μέλος του Κληματίς (Γένος Clematis)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 25, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λευκή Μουριά (Morus alba)

Παρατηρητής

maribeth8

Ημερομηνία

Οκτώβριος 15, 2023 02:14 ΜΜ EDT
Λευκή Μουριά - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by 葉子
Η ταυτότητα του χρήστη gittelis: Λευκή Μουριά (Morus alba)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 25, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δαύκος Ο Καρώτος (Daucus carota)

Παρατηρητής

iancdenney98

Ημερομηνία

Οκτώβριος 19, 2023 09:50 ΠΜ EDT
Δαύκος Ο Καρώτος - Photo (c) Nancy Lasiter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Nancy Lasiter
Η ταυτότητα του χρήστη gittelis: Δαύκος Ο Καρώτος (Daucus carota)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 25, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sapphireweapon

Ημερομηνία

Οκτώβριος 21, 2023 04:01 ΜΜ EDT
Robinia pseudoacacia - Photo (c) Annika 🐞, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Annika 🐞
Η ταυτότητα του χρήστη gittelis: Robinia pseudoacacia, Ένα μέλος του Ψυχανθή (Υποοικογένεια Faboideae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 25, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elliotgreiner

Ημερομηνία

Οκτώβριος 21, 2023 08:31 ΜΜ EDT
Πεντάνευρο Το Μεγάλο - Photo (c) lemonsnapp, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη gittelis: Πεντάνευρο Το Μεγάλο (Plantago major)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 25, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λευκή Μουριά (Morus alba)

Παρατηρητής

elliotgreiner

Ημερομηνία

Οκτώβριος 21, 2023 11:08 ΜΜ EDT
Λευκή Μουριά - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by 葉子
Η ταυτότητα του χρήστη gittelis: Λευκή Μουριά (Morus alba)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 25, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

azomonas

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2023

Τόπος

Ohio, US (Google, OSM)
Coprinus comatus - Photo (c) Josema, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Josema
Η ταυτότητα του χρήστη gittelis: Coprinus comatus, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 25, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

robstafari

Ημερομηνία

Οκτώβριος 22, 2023 03:03 ΜΜ EDT
Coprinus comatus - Photo (c) Josema, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Josema
Η ταυτότητα του χρήστη gittelis: Coprinus comatus, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 25, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φραξός (Γένος Fraxinus)

Παρατηρητής

georgek22

Ημερομηνία

Οκτώβριος 22, 2023 06:59 ΜΜ EDT
Φραξός - Photo (c) anonymous, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη gittelis: Φραξός (Γένος Fraxinus)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 25, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lexie65

Ημερομηνία

Οκτώβριος 23, 2023 01:12 ΜΜ EDT
Αναρριχητική Σάλπιγγα - Photo (c) Gary House, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Gary House
Η ταυτότητα του χρήστη gittelis: Αναρριχητική Σάλπιγγα (Campsis radicans)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 25, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cjcgreatparks

Ημερομηνία

Οκτώβριος 24, 2023 12:56 ΜΜ EDT
Pilea pumila - Photo (c) aljnrn, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη gittelis: Pilea pumila, Ένα μέλος του Κνιδοειδή (Οικογένεια Urticaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 25, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λευκή Μουριά (Morus alba)

Παρατηρητής

sydkrew

Ημερομηνία

Οκτώβριος 23, 2023 06:26 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Invasive

Λευκή Μουριά - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by 葉子
Η ταυτότητα του χρήστη gittelis: Λευκή Μουριά (Morus alba)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 25, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chadohiobirder

Ημερομηνία

Οκτώβριος 25, 2023 11:59 ΠΜ EDT
Paraphidippus aurantius - Photo (c) David Hill, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη gittelis: Paraphidippus aurantius, Ένα μέλος του Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 25, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

awoni

Ημερομηνία

Οκτώβριος 25, 2023 05:04 ΜΜ EDT
Pyrus calleryana - Photo (c) Suzette Rogers, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη gittelis: Pyrus calleryana, Ένα μέλος του Αχλαδιά (Γένος Pyrus)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 25, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sarah_m_1

Ημερομηνία

Οκτώβριος 25, 2023 06:07 ΜΜ EDT
Coprinus comatus - Photo (c) Josema, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Josema
Η ταυτότητα του χρήστη gittelis: Coprinus comatus, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 25, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

acdmcmstr07

Ημερομηνία

Οκτώβριος 26, 2023 02:11 ΜΜ EDT
Coprinus comatus - Photo (c) Josema, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Josema
Η ταυτότητα του χρήστη gittelis: Coprinus comatus, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 25, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cincinnatiseedlibrary

Ημερομηνία

Οκτώβριος 26, 2023 06:07 ΜΜ EDT
Euonymus atropurpureus - Photo (c) Nancy Scott, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Nancy Scott
Η ταυτότητα του χρήστη gittelis: Euonymus atropurpureus, Ένα μέλος του Κηλαστρώδη (Τάξη Celastrales)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 25, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φλόμος (Γένος Verbascum)

Παρατηρητής

fmcd01

Ημερομηνία

Οκτώβριος 28, 2023 03:27 ΜΜ EDT
Verbascum thapsus - Photo (c) Craig Evans, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Craig Evans
Η ταυτότητα του χρήστη gittelis: Verbascum thapsus, Ένα μέλος του Φλόμος (Γένος Verbascum)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 25, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tmvpmv

Ημερομηνία

Οκτώβριος 30, 2023 09:09 ΠΜ EDT
Catalpa speciosa - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by rockybajada
Η ταυτότητα του χρήστη gittelis: Catalpa speciosa, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 25, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

caitlinab

Ημερομηνία

Οκτώβριος 31, 2023 03:53 ΜΜ EDT
Ampelopsis glandulosa - Photo (c) Judy Gallagher, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Judy Gallagher
Η ταυτότητα του χρήστη gittelis: Ampelopsis glandulosa, Ένα μέλος του Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 25, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tmvpmv

Ημερομηνία

Νοέμβριος 1, 2023 03:11 ΜΜ EDT
Catalpa speciosa - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by rockybajada
Η ταυτότητα του χρήστη gittelis: Catalpa speciosa, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 25, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

awoni

Ημερομηνία

Νοέμβριος 4, 2023 02:02 ΜΜ EDT
Pyrus calleryana - Photo (c) Suzette Rogers, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη gittelis: Pyrus calleryana, Ένα μέλος του Αχλαδιά (Γένος Pyrus)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 25, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pwimberg

Ημερομηνία

Νοέμβριος 7, 2023 04:10 ΜΜ EST
Celtis occidentalis - Photo (c) 

Ayotte, Gilles, 1948-, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη gittelis: Celtis occidentalis, Ένα μέλος του Ροδώδη (Τάξη Rosales)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 25, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αστεροειδή (Οικογένεια Asteraceae)

Παρατηρητής

s4ng3ls

Ημερομηνία

Νοέμβριος 1, 2023 01:19 ΜΜ EDT
Polymnia canadensis - Photo (c) Jack in the Pulpit, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Jack in the Pulpit
Η ταυτότητα του χρήστη gittelis: Polymnia canadensis, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 25, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kyle1172

Ημερομηνία

Μάρτιος 23, 2023 09:18 ΠΜ EDT
Scilla siberica - Photo (c) Nova, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη gittelis: Scilla siberica, Ένα μέλος του Σκίλλα (Γένος Scilla)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 25, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cooper_da_botanist

Ημερομηνία

Νοέμβριος 12, 2023 11:32 ΠΜ EST
Lobatae - Photo (c) Jim Dollar, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη gittelis: Τμήμα Lobatae, Ένα μέλος του Δρυς (Υπογένος Quercus)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 25, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cooper_da_botanist

Ημερομηνία

Νοέμβριος 12, 2023 11:33 ΠΜ EST
Ginkgo biloba - Photo (c) michelleleung, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη gittelis: Ginkgo biloba, Ένα μέλος του Γκίγκο (Ομοταξία Ginkgoopsida)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 25, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πεύκο (Γένος Pinus)

Παρατηρητής

cooper_da_botanist

Ημερομηνία

Νοέμβριος 12, 2023 11:34 ΠΜ EST
Πευκοειδή - Photo (c) Petar Milošević, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη gittelis: Πευκοειδή (Οικογένεια Pinaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 25, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dovhazel

Ημερομηνία

Νοέμβριος 14, 2023 03:08 ΜΜ EST

Τόπος

Cincinnati (Google, OSM)
Clematis terniflora - Photo (c) Sandy Wolkenberg, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Sandy Wolkenberg
Η ταυτότητα του χρήστη gittelis: Clematis terniflora, Ένα μέλος του Κληματίς (Γένος Clematis)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 25, 2023
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 6327