Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rameshshenai

Ημερομηνία

Ιούλιος 12, 2021 09:13 ΠΜ IST
Tirumala septentrionis dravidarum - Photo (c) Anil Kumar Verma, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Anil Kumar Verma
Η ταυτότητα του χρήστη girishanagha: Tirumala septentrionis ssp. dravidarum, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 25, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rameshshenai

Ημερομηνία

Αύγουστος 1, 2021 09:51 ΠΜ IST
Curcuma longa - Photo (c) Kai Yan,  Joseph Wong, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη girishanagha: Curcuma longa, Ένα μέλος του Μονοκοτυλήδονα (Ομοταξία Liliopsida)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 11, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rameshshenai

Ημερομηνία

Ιούλιος 24, 2021 09:56 ΠΜ IST

Ετικέτες

Πολυομμάτινοι - Photo (c) Carlos Palomera, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη girishanagha: Πολυομμάτινοι (Φυλή Polyommatini)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 11, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rameshshenai

Ημερομηνία

Ιούλιος 12, 2021 09:13 ΠΜ IST
Tirumala limniace - Photo (c) Omkar S Damle, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Omkar S Damle
Η ταυτότητα του χρήστη girishanagha: Tirumala limniace, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 11, 2021
Αντισυμβατική

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μακρόγλωσσο (Γένος Macroglossum)

Παρατηρητής

rameshshenai

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2021 09:09 ΠΜ IST
Μακρόγλωσσο - Photo (c) f11, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη girishanagha: Μακρόγλωσσο (Γένος Macroglossum)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 11, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rameshshenai

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2021 08:16 ΠΜ IST
Euploea core - Photo (c) niranjan_nandrekar, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη girishanagha: Euploea core, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 11, 2021
Αντισυμβατική

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rameshshenai

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2021 08:51 ΠΜ IST
Junonia almana - Photo (c) CheongWeei Gan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by CheongWeei Gan
Η ταυτότητα του χρήστη girishanagha: Junonia almana, Ένα μέλος του Νυμφαλίνες (Υποοικογένεια Nymphalinae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 11, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rameshshenai

Ημερομηνία

Αύγουστος 29, 2021 11:54 ΠΜ IST
Graphium teredon - Photo (c) Prashant Hulamani, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Prashant Hulamani
Η ταυτότητα του χρήστη girishanagha: Graphium teredon, Ένα μέλος του Παπιλιονοειδή (Υπεροικογένεια Papilionoidea)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 11, 2021
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 8