Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shanebustapbj

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2023 07:41 ΠΜ PDT
Lobaria pulmonaria - Photo (c) L S, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη giorgiobrunialti: Lobaria pulmonaria, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 18, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fpeyrissat

Ημερομηνία

Ιούνιος 18, 2023 12:00 ΜΜ CEST
Lobarina scrobiculata - Photo (c) troy_mcmullin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by troy_mcmullin
Η ταυτότητα του χρήστη giorgiobrunialti: Lobarina scrobiculata, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 18, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fpeyrissat

Ημερομηνία

Ιούνιος 18, 2023 12:22 ΜΜ CEST
Lobaria pulmonaria - Photo (c) L S, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη giorgiobrunialti: Lobaria pulmonaria, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 18, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kroolik

Ημερομηνία

Ιούνιος 9, 2023 07:43 ΜΜ CEST
Evernia prunastri - Photo (c) Richard Droker, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη giorgiobrunialti: Evernia prunastri, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 18, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cjlewis

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2023 08:46 ΠΜ MST
Lobaria pulmonaria - Photo (c) L S, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη giorgiobrunialti: Lobaria pulmonaria, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 16, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cjlewis

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2023 10:32 ΠΜ MST
Lobaria pulmonaria - Photo (c) L S, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη giorgiobrunialti: Lobaria pulmonaria, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 16, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

waouhpasmal

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2023 01:35 ΜΜ EDT
Lobaria pulmonaria - Photo (c) L S, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη giorgiobrunialti: Lobaria pulmonaria, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 16, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ashley_bradford

Ημερομηνία

Ιούνιος 10, 2023 04:50 ΜΜ EDT
Parmelia sulcata - Photo (c) mister_bumble, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by mister_bumble
Η ταυτότητα του χρήστη giorgiobrunialti: Parmelia sulcata, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 16, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jestabell

Ημερομηνία

Ιούνιος 16, 2023 12:06 ΜΜ NZST

Τόπος

Ruru Lawn Cemetery (Google, OSM)
Xanthoria parietina - Photo (c) Bruce McCune, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Bruce McCune
Η ταυτότητα του χρήστη giorgiobrunialti: Xanthoria parietina, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 16, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cynbell

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2023 04:56 ΜΜ PDT
Letharia vulpina - Photo (c) Christian, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη giorgiobrunialti: Letharia vulpina, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 16, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

daniel_koerbaecher

Ημερομηνία

Ιούνιος 16, 2023 09:53 ΠΜ CEST
Parmelina tiliacea - Photo (c) Jurga Motiejūnaitė, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jurga Motiejūnaitė
Η ταυτότητα του χρήστη giorgiobrunialti: Parmelina tiliacea, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 16, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ronjaschenz

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 17, 2023 01:13 ΜΜ CET
Parmelina tiliacea - Photo (c) Jurga Motiejūnaitė, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jurga Motiejūnaitė
Η ταυτότητα του χρήστη giorgiobrunialti: Parmelina tiliacea, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 16, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

a_goss

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2023 02:52 ΜΜ CEST
Lobaria pulmonaria - Photo (c) L S, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη giorgiobrunialti: Lobaria pulmonaria, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 16, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

a_goss

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2023 02:40 ΜΜ CEST
Lobaria pulmonaria - Photo (c) L S, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη giorgiobrunialti: Lobaria pulmonaria, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 16, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

a_goss

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2023 02:34 ΜΜ CEST
Lobaria pulmonaria - Photo (c) L S, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη giorgiobrunialti: Lobaria pulmonaria, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 16, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

debis_

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2023
Candelaria concolor - Photo (c) John Boback, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by John Boback
Η ταυτότητα του χρήστη giorgiobrunialti: Candelaria concolor, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 16, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

debis_

Ημερομηνία

Ιούνιος 10, 2023 02:14 ΜΜ CEST
Parmotrema perlatum - Photo (c) Richard Droker, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη giorgiobrunialti: Parmotrema perlatum, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 16, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

debis_

Ημερομηνία

Οκτώβριος 20, 2021

Τόπος

Elevaz (Google, OSM)
Physcia stellaris - Photo (c) Teri, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Teri
Η ταυτότητα του χρήστη giorgiobrunialti: Physcia stellaris, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 22, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

debis_

Ημερομηνία

Οκτώβριος 20, 2021

Τόπος

Elevaz (Google, OSM)
Physcia aipolia - Photo (c) Vaidas Balys, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Vaidas Balys
Η ταυτότητα του χρήστη giorgiobrunialti: Physcia aipolia, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 22, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

debis_

Ημερομηνία

Οκτώβριος 30, 2022 01:33 ΜΜ CET
Xanthoria parietina - Photo (c) Bruce McCune, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Bruce McCune
Η ταυτότητα του χρήστη giorgiobrunialti: Xanthoria parietina, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 4, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

debis_

Ημερομηνία

Ιούνιος 24, 2022 07:00 ΜΜ CEST

Περιγραφή

brown, two -cells spores

Amandinea punctata - Photo (c) Rand Workman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Rand Workman
Η ταυτότητα του χρήστη giorgiobrunialti: Amandinea punctata, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 24, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

debis_

Ημερομηνία

Οκτώβριος 20, 2022 08:36 ΠΜ CEST
Cetraria islandica - Photo (c) Juha Kinnunen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Juha Kinnunen
Η ταυτότητα του χρήστη giorgiobrunialti: Cetraria islandica, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 24, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

debis_

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 29, 2022
Phaeophyscia orbicularis - Photo (c) Heikel B., μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Heikel B.
Η ταυτότητα του χρήστη giorgiobrunialti: Phaeophyscia orbicularis, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 7, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

debis_

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 29, 2022

Περιγραφή

On Popolus

Xanthoria parietina - Photo (c) Bruce McCune, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Bruce McCune
Η ταυτότητα του χρήστη giorgiobrunialti: Xanthoria parietina, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 7, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

debis_

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 29, 2022 01:17 ΜΜ CEST
Protoparmeliopsis muralis - Photo (c) Rand Workman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Rand Workman
Η ταυτότητα του χρήστη giorgiobrunialti: Protoparmeliopsis muralis, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 7, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

debis_

Ημερομηνία

Αύγουστος 28, 2022

Περιγραφή

on Pistacia lentiscus

Ramalina canariensis - Photo (c) Valter Jacinto | Portugal, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη giorgiobrunialti: Ramalina canariensis, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 2, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

debis_

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 29, 2022 02:36 ΜΜ CEST
Parmelina tiliacea - Photo (c) Jurga Motiejūnaitė, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jurga Motiejūnaitė
Η ταυτότητα του χρήστη giorgiobrunialti: Parmelina tiliacea, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 2, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

debis_

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 29, 2022 02:45 ΜΜ CEST
Flavoparmelia caperata - Photo (c) Pete and Noe Woods, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Pete and Noe Woods
Η ταυτότητα του χρήστη giorgiobrunialti: Flavoparmelia caperata, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 2, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zorille

Ημερομηνία

Ιούλιος 27, 2022 06:52 ΜΜ CEST
Graphis - Photo (c) Amadej Trnkoczy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη giorgiobrunialti: Γένος Graphis, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 5, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zorille

Ημερομηνία

Ιούλιος 25, 2022 06:29 ΜΜ CEST
Collema - Photo (c) Jason Hollinger, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη giorgiobrunialti: Γένος Collema, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 5, 2022
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 113