Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marcusmelck

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 14, 2022 08:40 ΠΜ SAST
Leucospermum cordifolium - Photo (c) Carmelo López Abad, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Carmelo López Abad
Η ταυτότητα του χρήστη gillian21: Leucospermum cordifolium, Ένα μέλος του Πρωτεοειδή (Οικογένεια Proteaceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 20, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adamlabuschagne94

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 15, 2020 09:51 ΠΜ SAST
Leucospermum oleifolium - Photo (c) markus lilje, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by markus lilje
Η ταυτότητα του χρήστη gillian21: Leucospermum oleifolium, Ένα μέλος του Πρωτεοειδή (Οικογένεια Proteaceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 20, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

veronica1959

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 13, 2022 07:49 ΠΜ SAST
Leucospermum truncatulum - Photo (c) magriet b, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by magriet b
Η ταυτότητα του χρήστη gillian21: Leucospermum truncatulum, Ένα μέλος του Πρωτεοειδή (Οικογένεια Proteaceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 20, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ian_fortuin

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 16, 2022 07:11 ΠΜ SAST

Περιγραφή

plants

Leucadendron linifolium - Photo (c) Felix Riegel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Felix Riegel
Η ταυτότητα του χρήστη gillian21: Leucadendron linifolium, Ένα μέλος του Πρωτεοειδή (Οικογένεια Proteaceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 20, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jpot123

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 5, 2013 10:46 ΠΜ SAST

Τόπος

saldanha (Google, OSM)
Lampranthus vernalis - Photo (c) Helene Preston, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Helene Preston
Η ταυτότητα του χρήστη gillian21: Lampranthus vernalis, Ένα μέλος του Καρυοφυλλώδη (Τάξη Caryophyllales)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 20, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hamishrobertson

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 7, 2022 09:04 ΠΜ SAST
Merciera leptoloba - Photo (c) Rolf Theodor Borlinghaus, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Rolf Theodor Borlinghaus
Η ταυτότητα του χρήστη gillian21: Merciera leptoloba, Ένα μέλος του Αστερώδη (Τάξη Asterales)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 20, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sunseed

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 13, 2022 10:07 ΠΜ SAST
Leucospermum cordifolium - Photo (c) Carmelo López Abad, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Carmelo López Abad
Η ταυτότητα του χρήστη gillian21: Leucospermum cordifolium, Ένα μέλος του Πρωτεοειδή (Οικογένεια Proteaceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 20, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sunseed

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 13, 2022 09:58 ΠΜ SAST
Leucospermum truncatulum - Photo (c) magriet b, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by magriet b
Η ταυτότητα του χρήστη gillian21: Leucospermum truncatulum, Ένα μέλος του Πρωτεοειδή (Οικογένεια Proteaceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 20, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kareneichholz

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 14, 2022 03:27 ΜΜ SAST
Bradypodion pumilum - Photo (c) carienc2, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη gillian21: Bradypodion pumilum, Ένα μέλος του Χαμαιλέοντας (Οικογένεια Chamaeleonidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 20, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

daverichardson

Ημερομηνία

Νοέμβριος 18, 2020 04:25 ΜΜ SAST
Psoralea bracteolata - Photo (c) Jan-Hendrik Keet, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jan-Hendrik Keet
Η ταυτότητα του χρήστη gillian21: Psoralea bracteolata, Ένα μέλος του Ψυχανθή (Υποοικογένεια Faboideae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 16, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

daverichardson

Ημερομηνία

Νοέμβριος 21, 2020 12:16 ΜΜ SAST
Psoralea bracteolata - Photo (c) Jan-Hendrik Keet, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jan-Hendrik Keet
Η ταυτότητα του χρήστη gillian21: Psoralea bracteolata, Ένα μέλος του Ψυχανθή (Υποοικογένεια Faboideae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 16, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mashudu

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 8, 2022 11:30 ΠΜ SAST
Aulax - Photo (c) Marco Schmidt, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Marco Schmidt
Η ταυτότητα του χρήστη gillian21: Γένος Aulax, Ένα μέλος του Πρωτεοειδή (Οικογένεια Proteaceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 09, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mashudu

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 8, 2022 11:32 ΠΜ SAST
Protea compacta - Photo (c) Sam McCarren, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Sam McCarren
Η ταυτότητα του χρήστη gillian21: Protea compacta, Ένα μέλος του Πρωτέα (Γένος Protea)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 09, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

erickmunro

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2, 2022 10:35 ΠΜ SAST
Searsia lucida - Photo (c) Tony Rebelo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Tony Rebelo
Η ταυτότητα του χρήστη gillian21: Searsia lucida, Ένα μέλος του Ανακαρδιοειδή (Υποοικογένεια Anacardioideae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 04, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sarien

Ημερομηνία

Οκτώβριος 30, 2022 01:54 ΜΜ SAST
Aristea cuspidata - Photo (c) Gerhard Malan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Gerhard Malan
Η ταυτότητα του χρήστη gillian21: Aristea cuspidata, Ένα μέλος του Ιριδοειδή (Οικογένεια Iridaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 18, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καρακάλ (Caracal caracal)

Παρατηρητής

rohan_the_antman

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 21, 2022 08:29 ΠΜ SAST
Καρακάλ - Photo (c) mikeloomis, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by mikeloomis
Η ταυτότητα του χρήστη gillian21: Καρακάλ (Caracal caracal)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 09, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hhodgson

Ημερομηνία

Οκτώβριος 28, 2022 10:43 ΠΜ SAST

Περιγραφή

Private property, special permission required.

Papio ursinus ursinus - Photo (c) Callum Evans, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Callum Evans
Η ταυτότητα του χρήστη gillian21: Papio ursinus ssp. ursinus, Ένα μέλος του Μπαμπουίνος Τσάκμα (Papio ursinus)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 09, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sarien

Ημερομηνία

Οκτώβριος 30, 2022 02:13 ΜΜ SAST
Leucadendron gandogeri - Photo (c) Dwergenpaartje, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη gillian21: Leucadendron gandogeri, Ένα μέλος του Πρωτεοειδή (Οικογένεια Proteaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 09, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

richardgill

Ημερομηνία

Οκτώβριος 30, 2022 03:55 ΜΜ SAST
Monticola rupestris - Photo (c) Derek Keats, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη gillian21: Monticola rupestris, Ένα μέλος του Μυϊοθηριίδες (Οικογένεια Muscicapidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 09, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sarien

Ημερομηνία

Οκτώβριος 30, 2022 01:54 ΜΜ SAST
Aristea spiralis - Photo (c) janeennichols, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη gillian21: Aristea spiralis, Ένα μέλος του Ιριδοειδή (Οικογένεια Iridaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 09, 2022
Αντισυμβατική

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sarien

Ημερομηνία

Οκτώβριος 30, 2022 01:47 ΜΜ SAST
Pseudoselago - Photo (c) Brian du Preez, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Brian du Preez
Η ταυτότητα του χρήστη gillian21: Γένος Pseudoselago, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 09, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sarien

Ημερομηνία

Οκτώβριος 30, 2022 01:36 ΜΜ SAST
Adenandra villosa - Photo (c) Marion Maclean, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Marion Maclean
Η ταυτότητα του χρήστη gillian21: Adenandra villosa, Ένα μέλος του Σαπινδώδη (Τάξη Sapindales)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 09, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dianastuder

Ημερομηνία

Οκτώβριος 26, 2022 01:13 ΜΜ SAST
Helichrysum foetidum - Photo (c) Tony Rebelo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Tony Rebelo
Η ταυτότητα του χρήστη gillian21: Helichrysum foetidum, Ένα μέλος του Ελίχρυσο (Γένος Helichrysum)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 06, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

diannemarais

Ημερομηνία

Οκτώβριος 30, 2022 06:11 ΠΜ SAST

Τόπος

Hamilton Russell (Google, OSM)
Adenandra uniflora - Photo (c) Tig, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη gillian21: Adenandra uniflora, Ένα μέλος του Σαπινδώδη (Τάξη Sapindales)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 06, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

diannemarais

Ημερομηνία

Οκτώβριος 30, 2022 06:03 ΠΜ SAST

Τόπος

Asbourne CA (Google, OSM)
Thesium virgatum - Photo (c) magriet b, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by magriet b
Η ταυτότητα του χρήστη gillian21: Thesium virgatum, Ένα μέλος του Σανδαλιώδη (Τάξη Santalales)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 06, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

diannemarais

Ημερομηνία

Οκτώβριος 31, 2022 07:01 ΠΜ SAST

Τόπος

Bosman Adama (Google, OSM)
Ornithogalum thyrsoides - Photo (c) mario_mairal, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by mario_mairal
Η ταυτότητα του χρήστη gillian21: Ornithogalum thyrsoides, Ένα μέλος του Ορνιθόγαλο (Γένος Ornithogalum)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 06, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

diannemarais

Ημερομηνία

Οκτώβριος 31, 2022 07:09 ΠΜ SAST

Τόπος

Bosman Adama (Google, OSM)
Cassytha ciliolata - Photo (c) Karen Eichholz, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Karen Eichholz
Η ταυτότητα του χρήστη gillian21: Cassytha ciliolata, Ένα μέλος του Λαουρίδες (Οικογένεια Lauraceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 06, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

diannemarais

Ημερομηνία

Οκτώβριος 31, 2022 08:11 ΠΜ SAST

Τόπος

Bosman Adama (Google, OSM)
Dipogon lignosus - Photo (c) Stephen Thorpe, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Stephen Thorpe
Η ταυτότητα του χρήστη gillian21: Dipogon lignosus, Ένα μέλος του Ψυχανθή (Υποοικογένεια Faboideae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 06, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

diannemarais

Ημερομηνία

Οκτώβριος 31, 2022 08:40 ΠΜ SAST

Τόπος

Bosman Adama (Google, OSM)
Mimetes cucullatus - Photo (c) magriet b, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by magriet b
Η ταυτότητα του χρήστη gillian21: Mimetes cucullatus, Ένα μέλος του Πρωτεοειδή (Οικογένεια Proteaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 06, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

diannemarais

Ημερομηνία

Οκτώβριος 31, 2022 09:09 ΠΜ SAST

Τόπος

Bosman Adama (Google, OSM)
Helichrysum teretifolium - Photo (c) Sandra Falanga, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Sandra Falanga
Η ταυτότητα του χρήστη gillian21: Helichrysum teretifolium, Ένα μέλος του Ελίχρυσο (Γένος Helichrysum)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 06, 2022
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 1060