Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jennyparsons_201pringle

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 20, 2022 09:17 AM SAST
Watsonia borbonica - Photo (c) Andrew Massyn, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Andrew Massyn
Η ταυτότητα του χρήστη gillian21: Watsonia borbonica, Ένα μέλος του Κροκοειδή (Υποοικογένεια Crocoideae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 24, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jennyparsons_201pringle

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 20, 2022 09:21 AM SAST
Drosera trinervia - Photo (c) Laurent Hesemans, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Laurent Hesemans
Η ταυτότητα του χρήστη gillian21: Drosera trinervia, Ένα μέλος του Καρυοφυλλώδη (Τάξη Caryophyllales)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 24, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jennyparsons_201pringle

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 20, 2022 09:17 AM SAST
Aristea africana - Photo (c) Sandra Falanga, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Sandra Falanga
Η ταυτότητα του χρήστη gillian21: Aristea africana, Ένα μέλος του Ιριδοειδή (Οικογένεια Iridaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 24, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hennie14

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 23, 2022 02:17 PM SAST
Moraea neglecta - Photo (c) Gigi Laidler, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Gigi Laidler
Η ταυτότητα του χρήστη gillian21: Moraea neglecta, Ένα μέλος του Ιριδοειδή (Οικογένεια Iridaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 24, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

magrietb

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 20, 2022 11:17 AM SAST
Massonia depressa - Photo (c) kevinjolliffe, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη gillian21: Massonia depressa, Ένα μέλος του Σκιλλοειδή (Υποοικογένεια Scilloideae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 24, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

magrietb

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 20, 2022 11:16 AM SAST
Drosera cistiflora - Photo (c) magriet b, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by magriet b
Η ταυτότητα του χρήστη gillian21: Drosera cistiflora, Ένα μέλος του Καρυοφυλλώδη (Τάξη Caryophyllales)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 24, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

magrietb

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 20, 2022 11:15 AM SAST
Watsonia borbonica - Photo (c) Andrew Massyn, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Andrew Massyn
Η ταυτότητα του χρήστη gillian21: Watsonia borbonica, Ένα μέλος του Κροκοειδή (Υποοικογένεια Crocoideae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 24, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fynbosfriend

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 23, 2022 03:49 PM SAST
Disa bracteata - Photo (c) Kevin Thiele, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη gillian21: Disa bracteata, Ένα μέλος του Ορχιδέες (Φυλή Orchideae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 24, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

troos

Ημερομηνία

Αύγουστος 23, 2022 08:45 AM SAST
Chasmanthe aethiopica - Photo (c) Tammy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Tammy
Η ταυτότητα του χρήστη gillian21: Chasmanthe aethiopica, Ένα μέλος του Κροκεές (Φυλή Croceae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 25, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

troos

Ημερομηνία

Αύγουστος 23, 2022 09:04 AM SAST
Silene undulata - Photo (c) Rolf Theodor Borlinghaus, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Rolf Theodor Borlinghaus
Η ταυτότητα του χρήστη gillian21: Silene undulata, Ένα μέλος του Σιληνή (Γένος Silene)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 25, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amywilliams14

Ημερομηνία

Αύγουστος 20, 2022 11:01 AM SAST
Erica imbricata - Photo (c) magriet b, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by magriet b
Η ταυτότητα του χρήστη gillian21: Erica imbricata, Ένα μέλος του Ερείκη (Γένος Erica)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 25, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amywilliams14

Ημερομηνία

Αύγουστος 20, 2022 11:43 AM SAST
Roepera flexuosa - Photo (c) Thomas Silberfeld, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Thomas Silberfeld
Η ταυτότητα του χρήστη gillian21: Roepera flexuosa, Ένα μέλος του Ζυγοφυλλώδη (Τάξη Zygophyllales)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 25, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jennyparsons_201pringle

Ημερομηνία

Αύγουστος 23, 2022 02:27 PM SAST
Moraea tripetala - Photo (c) markus lilje, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by markus lilje
Η ταυτότητα του χρήστη gillian21: Moraea tripetala, Ένα μέλος του Ιριδοειδή (Οικογένεια Iridaceae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 25, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jennyparsons_201pringle

Ημερομηνία

Αύγουστος 23, 2022 01:41 PM SAST
Geissorhiza inflexa - Photo (c) sandy jenkin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by sandy jenkin
Η ταυτότητα του χρήστη gillian21: Geissorhiza inflexa, Ένα μέλος του Κροκεές (Φυλή Croceae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 25, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jennyparsons_201pringle

Ημερομηνία

Αύγουστος 23, 2022 01:42 PM SAST
Salvia africana - Photo (c) Carina Lochner, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Carina Lochner
Η ταυτότητα του χρήστη gillian21: Salvia africana, Ένα μέλος του Σάλβια (Γένος Salvia)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 25, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jennyparsons_201pringle

Ημερομηνία

Αύγουστος 23, 2022 01:15 PM SAST
Ixia orientalis - Photo (c) Nick Helme, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Nick Helme
Η ταυτότητα του χρήστη gillian21: Ixia orientalis, Ένα μέλος του Κροκεές (Φυλή Croceae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 25, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kobus_visser-49

Ημερομηνία

Αύγουστος 20, 2022 09:53 AM SAST
Babiana ambigua - Photo (c) Gigi Laidler, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Gigi Laidler
Η ταυτότητα του χρήστη gillian21: Babiana ambigua, Ένα μέλος του Κροκεές (Φυλή Croceae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 25, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kobus_visser-49

Ημερομηνία

Αύγουστος 20, 2022 09:53 AM SAST
Brunsvigia orientalis - Photo (c) magriet b, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by magriet b
Η ταυτότητα του χρήστη gillian21: Brunsvigia orientalis, Ένα μέλος του Αμαρυλλιδοειδή (Οικογένεια Amaryllidaceae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 25, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nikkicrazypanda

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2022 12:18 PM SAST
Lachenalia bulbifera - Photo (c) Dave McDonald, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Dave McDonald
Η ταυτότητα του χρήστη gillian21: Lachenalia bulbifera, Ένα μέλος του Σκιλλοειδή (Υποοικογένεια Scilloideae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 25, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sambeams

Ημερομηνία

Αύγουστος 24, 2022 10:45 AM SAST
Drosera cistiflora - Photo (c) magriet b, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by magriet b
Η ταυτότητα του χρήστη gillian21: Drosera cistiflora, Ένα μέλος του Καρυοφυλλώδη (Τάξη Caryophyllales)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 25, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

veronica1959

Ημερομηνία

Αύγουστος 24, 2022 11:24 AM SAST
Oxalis obtusa - Photo (c) Nigel Forshaw, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Nigel Forshaw
Η ταυτότητα του χρήστη gillian21: Oxalis obtusa, Ένα μέλος του Οξαλίδα (Γένος Oxalis)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 25, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hafeez_sonday

Ημερομηνία

Αύγουστος 20, 2022 09:46 AM SAST
Diosma hirsuta - Photo (c) Tony Rebelo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Tony Rebelo
Η ταυτότητα του χρήστη gillian21: Diosma hirsuta, Ένα μέλος του Σαπινδώδη (Τάξη Sapindales)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 25, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

veronica1959

Ημερομηνία

Αύγουστος 24, 2022 09:05 AM SAST
Aizoon sarmentosum - Photo (c) Nicola van Berkel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Nicola van Berkel
Η ταυτότητα του χρήστη gillian21: Aizoon sarmentosum, Ένα μέλος του Καρυοφυλλώδη (Τάξη Caryophyllales)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 25, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

veronica1959

Ημερομηνία

Αύγουστος 24, 2022 10:15 AM SAST
Gladiolus bullatus - Photo (c) mario_mairal, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by mario_mairal
Η ταυτότητα του χρήστη gillian21: Gladiolus bullatus, Ένα μέλος του Κροκοειδή (Υποοικογένεια Crocoideae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 25, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hafeez_sonday

Ημερομηνία

Αύγουστος 20, 2022 09:55 AM SAST
Babiana ambigua - Photo (c) Gigi Laidler, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Gigi Laidler
Η ταυτότητα του χρήστη gillian21: Babiana ambigua, Ένα μέλος του Κροκεές (Φυλή Croceae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 25, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

magrietb

Ημερομηνία

Αύγουστος 13, 2022 11:36 AM SAST
Heliophila subulata - Photo (c) Adriaan Grobler, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Adriaan Grobler
Η ταυτότητα του χρήστη gillian21: Heliophila subulata, Ένα μέλος του Κραμβοειδή (Οικογένεια Brassicaceae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 25, 2022
Αντισυμβατική

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ugor

Ημερομηνία

Ιούλιος 16, 2022 09:44 AM SAST
Muraltia spinosa - Photo (c) kateyhiggs, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by kateyhiggs
Η ταυτότητα του χρήστη gillian21: Muraltia spinosa, Ένα μέλος του Κυαμώδη (Τάξη Fabales)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 04, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ugor

Ημερομηνία

Ιούλιος 16, 2022 10:08 AM SAST
Hyobanche sanguinea - Photo (c) Marienne de Villiers, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Marienne de Villiers
Η ταυτότητα του χρήστη gillian21: Hyobanche sanguinea, Ένα μέλος του Οροβαγχοειδή (Οικογένεια Orobanchaceae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 04, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ugor

Ημερομηνία

Ιούλιος 16, 2022 09:57 AM SAST
Moraea ochroleuca - Photo (c) Tig, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη gillian21: Moraea ochroleuca, Ένα μέλος του Ιριδοειδή (Οικογένεια Iridaceae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 04, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vesper

Ημερομηνία

Νοέμβριος 4, 2021 11:21 AM SAST
Albuca cooperi - Photo (c) Daryl de Beer, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Daryl de Beer
Η ταυτότητα του χρήστη gillian21: Albuca cooperi, Ένα μέλος του Σκιλλοειδή (Υποοικογένεια Scilloideae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 30, 2022
Βελτίωση

Στατιστικά

  • 994