Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amarzee

Ημερομηνία

Ιούλιος 7, 2021 06:15 PM KST
Emberiza cioides - Photo (c) 茶棚, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη gilgit2: Emberiza cioides, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)

Παρατηρητής

amarzee

Ημερομηνία

Ιούλιος 15, 2021 03:48 PM KST
Στρουθιόμορφα - Photo (c) Mark Watson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη gilgit2: Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amarzee

Ημερομηνία

Ιούλιος 15, 2021 05:09 PM KST
Emberiza cioides - Photo (c) 茶棚, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη gilgit2: Emberiza cioides, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chartuso

Ημερομηνία

Νοέμβριος 20, 2021 08:42 PM MST

Περιγραφή

male

Tarsiger rufilatus - Photo (c) Pete, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη gilgit2: Tarsiger rufilatus, Ένα μέλος του Μυϊοθηριίδες (Οικογένεια Muscicapidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 26, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κατσουλιέρης (Galerida cristata)

Παρατηρητής

nidhi16

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2, 2021 05:13 PM IST
Κατσουλιέρης - Photo (c) Koshy Koshy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη gilgit2: Κατσουλιέρης (Galerida cristata)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 26, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αλκυόνη (Alcedo atthis)

Παρατηρητής

suhas-gurjar

Ημερομηνία

Νοέμβριος 20, 2021 07:33 AM IST
Αλκυόνη - Photo (c) Mark Kilner, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη gilgit2: Αλκυόνη (Alcedo atthis)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 26, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

avinashbhagat2

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2021

Τόπος

Uttarakhand, IN (Google, OSM)
Gyps himalayensis - Photo (c) Imran Shah, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη gilgit2: Gyps himalayensis, Ένα μέλος του Αετίδες (Οικογένεια Accipitridae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 26, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hopeland

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2021
Phylloscopus whistleri - Photo (c) markus lilje, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη gilgit2: Phylloscopus whistleri, Ένα μέλος του Φυλλοσκόπος (Γένος Phylloscopus)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 26, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κατσουλιέρης (Galerida cristata)

Παρατηρητής

geetanjalidhar

Ημερομηνία

Νοέμβριος 25, 2010 04:39 PM UTC

Ετικέτες

Κατσουλιέρης - Photo (c) Koshy Koshy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη gilgit2: Κατσουλιέρης (Galerida cristata)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 26, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βουνοσταχτάρα (Apus melba)

Παρατηρητής

girishanagha

Ημερομηνία

Νοέμβριος 20, 2021 09:22 AM IST

Περιγραφή

These were flying along with other Swift's and swallows

Βουνοσταχτάρα - Photo (c) Paul F Donald, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη gilgit2: Βουνοσταχτάρα (Apus melba)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 26, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

avinashbhagat2

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2, 2021 08:07 AM IST
Ασιατικός Ερημοτσιροβάκος - Photo (c) Birds of Qatar and Middle East, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη gilgit2: Ασιατικός Ερημοτσιροβάκος (Sylvia nana)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 26, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

avinashbhagat2

Ημερομηνία

Ιανουάριος 1, 2021 08:48 AM IST
Hypocolius ampelinus - Photo (c) Tarique Sani, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη gilgit2: Hypocolius ampelinus, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 26, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

avinashbhagat2

Ημερομηνία

Ιανουάριος 28, 2021 10:37 AM IST
Certhia himalayana - Photo (c) Imran Shah, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη gilgit2: Certhia himalayana, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 26, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

avinashbhagat2

Ημερομηνία

Ιανουάριος 28, 2021 10:16 AM IST
Prunella strophiata - Photo (c) Don-Jean Léandri-Breton, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη gilgit2: Prunella strophiata, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 26, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

avinashbhagat2

Ημερομηνία

Ιανουάριος 28, 2021 08:40 AM IST
Chelidorhynx hypoxanthus - Photo (c) subhashc, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη gilgit2: Chelidorhynx hypoxanthus, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 26, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

avinashbhagat2

Ημερομηνία

Ιανουάριος 27, 2021 08:38 AM IST
Cyanoderma pyrrhops - Photo (c) Prashant Kumar, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη gilgit2: Cyanoderma pyrrhops, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 26, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

avinashbhagat2

Ημερομηνία

Ιανουάριος 27, 2021 08:37 AM IST
Tarsiger rufilatus - Photo (c) Pete, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη gilgit2: Tarsiger rufilatus, Ένα μέλος του Μυϊοθηριίδες (Οικογένεια Muscicapidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 26, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σπίνος (Fringilla coelebs)

Παρατηρητής

avinashbhagat2

Ημερομηνία

Ιανουάριος 27, 2021 08:10 AM IST
Σπίνος - Photo (c) Enzio Harpaintner, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη gilgit2: Σπίνος (Fringilla coelebs)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 26, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χιονοψάλτης (Prunella collaris)

Παρατηρητής

avinashbhagat2

Ημερομηνία

Ιανουάριος 26, 2021 02:30 PM IST
Χιονοψάλτης - Photo (c) Paco Gómez, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη gilgit2: Χιονοψάλτης (Prunella collaris)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 26, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

avinashbhagat2

Ημερομηνία

Ιανουάριος 25, 2021 01:27 PM IST
Ficedula strophiata - Photo (c) markus lilje, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη gilgit2: Ficedula strophiata, Ένα μέλος του Μυϊοθηριίδες (Οικογένεια Muscicapidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 26, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

avinashbhagat2

Ημερομηνία

Αύγουστος 19, 2017 11:26 AM IST

Τόπος

Saswad (Google, OSM)
Prinia buchanani - Photo (c) Awais Azhar, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη gilgit2: Prinia buchanani, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 26, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαυρόλαιμη Τσίχλα (Turdus atrogularis)

Παρατηρητής

avinashbhagat2

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 7, 2021 04:45 PM IST
Μαυρόλαιμη Τσίχλα - Photo (c) Imran Shah, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη gilgit2: Μαυρόλαιμη Τσίχλα (Turdus atrogularis)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 26, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

avinashbhagat2

Ημερομηνία

Ιανουάριος 31, 2021 08:45 AM IST
Emberiza bruniceps - Photo (c) Dr. Raju Kasambe, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη gilgit2: Emberiza bruniceps, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 26, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Στικτοπουλάδα (Porzana porzana)

Παρατηρητής

avinashbhagat2

Ημερομηνία

Ιανουάριος 31, 2021 07:53 AM IST
Στικτοπουλάδα - Photo (c) Dmitry Dubikovskiy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη gilgit2: Στικτοπουλάδα (Porzana porzana)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 26, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

avinashbhagat2

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 8, 2021 09:40 AM IST
Dinopium benghalense - Photo (c) Imran Shah, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη gilgit2: Dinopium benghalense, Ένα μέλος του Δρυοκολάπτες (Οικογένεια Picidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 26, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

virenvaz

Ημερομηνία

Οκτώβριος 19, 2021 11:27 AM IST
Ευρωπαϊκή Χαλκοκουρούνα - Photo (c) Nik Borrow, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη gilgit2: Ευρωπαϊκή Χαλκοκουρούνα (Coracias garrulus)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 26, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τσίφτης (Milvus migrans)

Παρατηρητής

aadhithanravichandran

Ημερομηνία

Νοέμβριος 25, 2021 07:32 PM IST
Τσίφτης - Photo (c) Sokolov Vladimir A., μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη gilgit2: Τσίφτης (Milvus migrans)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 26, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

avinashbhagat2

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 8, 2021 10:08 AM IST
Aethopyga siparaja - Photo (c) Tan Kok Hui, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη gilgit2: Aethopyga siparaja, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 26, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

avinashbhagat2

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 5, 2021 09:11 AM IST
Ficedula tricolor - Photo (c) upupamartin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη gilgit2: Ficedula tricolor, Ένα μέλος του Μυϊοθηριίδες (Οικογένεια Muscicapidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 26, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Νανομυγοχάφτης (Ficedula parva)

Παρατηρητής

avinashbhagat2

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 5, 2021 09:19 AM IST
Νανομυγοχάφτης - Photo (c) Amol Kokane, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη gilgit2: Νανομυγοχάφτης (Ficedula parva)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 26, 2021
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 1426