Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ludwig_muller

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2022

Τόπος

Eden, ZA-WC, ZA (Google, OSM)

Ετικέτες

Rhabdomys pumilio - Photo (c) Marian Oliver, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Marian Oliver
Η ταυτότητα του χρήστη gideon23: Rhabdomys pumilio, Ένα μέλος του Μυίνες (Υποοικογένεια Murinae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 11, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γάτα (Felis catus)

Παρατηρητής

ludwig_muller

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2022

Τόπος

Eden, ZA-WC, ZA (Google, OSM)

Ετικέτες

Γάτα - Photo (c) Von.grzanka, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη gideon23: Γάτα (Felis catus)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 11, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ludwig_muller

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2022

Τόπος

Eden, ZA-WC, ZA (Google, OSM)

Ετικέτες

Numida meleagris coronatus - Photo (c) Mark Sikking, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Mark Sikking
Η ταυτότητα του χρήστη gideon23: Numida meleagris ssp. coronatus, Ένα μέλος του Κοινή Φραγκόκοτα (Numida meleagris)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 11, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ludwig_muller

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2022

Τόπος

Eden, ZA-WC, ZA (Google, OSM)

Ετικέτες

Atilax paludinosus paludinosus - Photo (c) Colin Ralston, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Colin Ralston
Η ταυτότητα του χρήστη gideon23: Atilax paludinosus ssp. paludinosus, Ένα μέλος του Σαρκοφάγα (Τάξη Carnivora)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 11, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ludwig_muller

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2022

Τόπος

Eden, ZA-WC, ZA (Google, OSM)

Ετικέτες

Hystrix africaeaustralis africaeaustralis - Photo (c) _3foxes, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by _3foxes
Η ταυτότητα του χρήστη gideon23: Hystrix africaeaustralis ssp. africaeaustralis, Ένα μέλος του Ακανθόχοιρος Του Ακρωτηρίου (Hystrix africaeaustralis)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 11, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ludwig_muller

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2022

Τόπος

Eden, ZA-WC, ZA (Google, OSM)

Ετικέτες

Genetta tigrina - Photo (c) Joan Kleynhans, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Joan Kleynhans
Η ταυτότητα του χρήστη gideon23: Genetta tigrina, Ένα μέλος του Σαρκοφάγα (Τάξη Carnivora)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 11, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ludwig_muller

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2022

Τόπος

Eden, ZA-WC, ZA (Google, OSM)

Ετικέτες

Hystrix africaeaustralis africaeaustralis - Photo (c) _3foxes, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by _3foxes
Η ταυτότητα του χρήστη gideon23: Hystrix africaeaustralis ssp. africaeaustralis, Ένα μέλος του Ακανθόχοιρος Του Ακρωτηρίου (Hystrix africaeaustralis)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 11, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γάτα (Felis catus)

Παρατηρητής

ludwig_muller

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2022

Τόπος

Eden, ZA-WC, ZA (Google, OSM)

Ετικέτες

Γάτα - Photo (c) Von.grzanka, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη gideon23: Γάτα (Felis catus)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 11, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ludwig_muller

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2022

Τόπος

Eden, ZA-WC, ZA (Google, OSM)

Ετικέτες

Upupa epops africana - Photo (c) copper, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by copper
Η ταυτότητα του χρήστη gideon23: Upupa epops ssp. africana, Ένα μέλος του Τσαλαπετεινός (Upupa epops)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 11, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ludwig_muller

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 10, 2022 05:25 ΠΜ SAST

Ετικέτες

Turdus olivaceus olivaceus - Photo (c) Pixlab.co.za Sportphoto.co.za, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη gideon23: Turdus olivaceus ssp. olivaceus, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 11, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ludwig_muller

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 10, 2022 08:28 ΠΜ SAST

Ετικέτες

Upupa epops africana - Photo (c) copper, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by copper
Η ταυτότητα του χρήστη gideon23: Upupa epops ssp. africana, Ένα μέλος του Τσαλαπετεινός (Upupa epops)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 11, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ludwig_muller

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 10, 2022 08:51 ΠΜ SAST

Ετικέτες

Rhabdomys pumilio - Photo (c) Marian Oliver, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Marian Oliver
Η ταυτότητα του χρήστη gideon23: Rhabdomys pumilio, Ένα μέλος του Μυίνες (Υποοικογένεια Murinae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 11, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ludwig_muller

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 10, 2022 09:12 ΠΜ SAST

Ετικέτες

Otomys irroratus - Photo (c) Colin Ralston, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Colin Ralston
Η ταυτότητα του χρήστη gideon23: Otomys irroratus, Ένα μέλος του Μυίνες (Υποοικογένεια Murinae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 11, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ludwig_muller

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2023

Τόπος

Eden, ZA-WC, ZA (Google, OSM)

Ετικέτες

Καρακάλ - Photo (c) mikeloomis, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by mikeloomis
Η ταυτότητα του χρήστη gideon23: Καρακάλ (Caracal caracal)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 11, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ludwig_muller

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2023

Τόπος

Eden, ZA-WC, ZA (Google, OSM)

Ετικέτες

Caracal caracal caracal - Photo (c) Marco Anfossi, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Marco Anfossi
Η ταυτότητα του χρήστη gideon23: Caracal caracal ssp. caracal, Ένα μέλος του Καρακάλ (Caracal caracal)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 11, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ian-jay

Ημερομηνία

Νοέμβριος 15, 2021 12:32 ΜΜ SAST
Tragelaphus sylvaticus - Photo (c) Ryne Rutherford, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ryne Rutherford
Η ταυτότητα του χρήστη gideon23: Tragelaphus sylvaticus, Ένα μέλος του Βοοειδή (Οικογένεια Bovidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 07, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ebouwer

Ημερομηνία

Οκτώβριος 28, 2022 08:06 ΜΜ SAST
Opisthacanthus capensis - Photo (c) Alex Rebelo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Alex Rebelo
Η ταυτότητα του χρήστη gideon23: Opisthacanthus capensis, Ένα μέλος του Σκορπιοί (Τάξη Scorpiones)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 30, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arja64

Ημερομηνία

Οκτώβριος 29, 2022 11:21 ΠΜ SAST

Τόπος

Wilderness (Google, OSM)

Περιγραφή

Oyster Catcher

Haematopus moquini - Photo (c) Gawie Malan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Gawie Malan
Η ταυτότητα του χρήστη gideon23: Haematopus moquini, Ένα μέλος του Χαραδριόμορφα (Τάξη Charadriiformes)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 30, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arja64

Ημερομηνία

Οκτώβριος 29, 2022 11:21 ΠΜ SAST

Τόπος

Wilderness (Google, OSM)

Περιγραφή

Oyster Catcher

Haematopus moquini - Photo (c) Gawie Malan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Gawie Malan
Η ταυτότητα του χρήστη gideon23: Haematopus moquini, Ένα μέλος του Χαραδριόμορφα (Τάξη Charadriiformes)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 30, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

curl365

Ημερομηνία

Οκτώβριος 29, 2022 12:17 ΜΜ SAST
Sclerophrys capensis - Photo (c) Alex Rebelo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Alex Rebelo
Η ταυτότητα του χρήστη gideon23: Sclerophrys capensis, Ένα μέλος του Φρύνος (Οικογένεια Bufonidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 30, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

curl365

Ημερομηνία

Οκτώβριος 29, 2022 12:17 ΜΜ SAST
Sclerophrys capensis - Photo (c) Alex Rebelo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Alex Rebelo
Η ταυτότητα του χρήστη gideon23: Sclerophrys capensis, Ένα μέλος του Φρύνος (Οικογένεια Bufonidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 30, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nannajoubert

Ημερομηνία

Οκτώβριος 28, 2022 09:30 ΜΜ SAST
Tauraco corythaix - Photo (c) Philip Herbst, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Philip Herbst
Η ταυτότητα του χρήστη gideon23: Tauraco corythaix, Ένα μέλος του Μουσοφαγίδες (Οικογένεια Musophagidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 30, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nannajoubert

Ημερομηνία

Οκτώβριος 28, 2022 09:30 ΜΜ SAST
Tauraco corythaix corythaix - Photo (c) Philip Herbst, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Philip Herbst
Η ταυτότητα του χρήστη gideon23: Tauraco corythaix ssp. corythaix, Ένα μέλος του Μουσοφαγίδες (Οικογένεια Musophagidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 30, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nannajoubert

Ημερομηνία

Οκτώβριος 28, 2022 09:30 ΜΜ SAST
Tauraco corythaix - Photo (c) Philip Herbst, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Philip Herbst
Η ταυτότητα του χρήστη gideon23: Tauraco corythaix, Ένα μέλος του Μουσοφαγίδες (Οικογένεια Musophagidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 30, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ian-jay

Ημερομηνία

Νοέμβριος 15, 2021 12:32 ΜΜ SAST
Θαμνοαντιλόπη - Photo (c) ToutTerrain, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by ToutTerrain
Η ταυτότητα του χρήστη gideon23: Θαμνοαντιλόπη (Tragelaphus scriptus)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 30, 2022
Αντισυμβατική

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ian-jay

Ημερομηνία

Νοέμβριος 15, 2021 12:32 ΜΜ SAST
Tragelaphus scriptus sylvaticus - Photo (c) Nigel Forshaw, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Nigel Forshaw
Η ταυτότητα του χρήστη gideon23: Tragelaphus scriptus ssp. sylvaticus [inactive], Ένα μέλος του Θαμνοαντιλόπη (Tragelaphus scriptus)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 30, 2022
Αντισυμβατική
(Ανενεργό Taxon)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λουσίλια (Γένος Lucilia)

Παρατηρητής

lboat

Ημερομηνία

Οκτώβριος 29, 2022 08:11 ΠΜ SAST
Λουσίλια - Photo (c) Chris Moody, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη gideon23: Λουσίλια (Γένος Lucilia)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 30, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λουσίλια (Γένος Lucilia)

Παρατηρητής

lboat

Ημερομηνία

Οκτώβριος 29, 2022 08:11 ΠΜ SAST
Λουσίλια - Photo (c) Chris Moody, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη gideon23: Λουσίλια (Γένος Lucilia)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 30, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lboat

Ημερομηνία

Οκτώβριος 29, 2022 08:48 ΠΜ SAST
Ischnura senegalensis - Photo (c) budak, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by budak
Η ταυτότητα του χρήστη gideon23: Ischnura senegalensis, Ένα μέλος του Ζυγόπτερα (Υποτάξη Zygoptera)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 30, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lboat

Ημερομηνία

Οκτώβριος 29, 2022 08:48 ΠΜ SAST
Ischnura senegalensis - Photo (c) budak, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by budak
Η ταυτότητα του χρήστη gideon23: Ischnura senegalensis, Ένα μέλος του Ζυγόπτερα (Υποτάξη Zygoptera)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 30, 2022
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 41