Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαντώδη (Τάξη Mantodea)

Παρατηρητής

wong_tosca

Ημερομηνία

Νοέμβριος 27, 2023 02:46 ΜΜ PST

Περιγραφή

Grasshopper found on a shrub

Μαντώδη - Photo (c) Roman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Roman
Η ταυτότητα του χρήστη giantcicada: Μαντώδη (Τάξη Mantodea)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μέλισσα (Apis mellifera)

Παρατηρητής

ryan737

Ημερομηνία

Οκτώβριος 17, 2023 03:43 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Seem to be in distress and trying to clean his face and then just rolling over

Μέλισσα - Photo (c) Georges-Alexandre Cotnoir, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Georges-Alexandre Cotnoir
Η ταυτότητα του χρήστη giantcicada: Μέλισσα (Apis mellifera)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 26, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Συρφίδες (Οικογένεια Syrphidae)

Παρατηρητής

alekprok

Ημερομηνία

Νοέμβριος 16, 2023 02:16 ΜΜ MST
Συρφίδες - Photo (c) RAP, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by RAP
Η ταυτότητα του χρήστη giantcicada: Συρφίδες (Οικογένεια Syrphidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 26, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πτερυγωτά (Υφομοταξία Pterygota)

Παρατηρητής

mdesmidt1

Ημερομηνία

Νοέμβριος 21, 2023 12:21 ΜΜ MST
Μυρμηλεοντόμορφα - Photo (c) Kostas Zontanos, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Kostas Zontanos
Η ταυτότητα του χρήστη giantcicada: Μυρμηλεοντόμορφα (Υποτάξη Myrmeleontiformia)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 26, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mdpurdy

Ημερομηνία

Αύγουστος 9, 2023 03:05 ΜΜ MDT

Περιγραφή

Black bug lined with orange/yellow

Largidae - Photo (c) Laura Gaudette, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Laura Gaudette
Η ταυτότητα του χρήστη giantcicada: Οικογένεια Largidae, Ένα μέλος του Πυρροκοροειδή (Υπεροικογένεια Pyrrhocoroidea)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 26, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kjamaleddine

Ημερομηνία

Νοέμβριος 22, 2023 11:39 ΜΜ PST

Περιγραφή

Beetle sitting out in the house

Κολεόπτερα - Photo (c) Eduardo Muñoz Orellana, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Eduardo Muñoz Orellana
Η ταυτότητα του χρήστη giantcicada: Κολεόπτερα (Τάξη Coleoptera)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 26, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κολεόπτερα (Τάξη Coleoptera)

Παρατηρητής

erica44612

Ημερομηνία

Νοέμβριος 22, 2023 10:51 ΜΜ MST
Κολεόπτερα - Photo (c) Eduardo Muñoz Orellana, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Eduardo Muñoz Orellana
Η ταυτότητα του χρήστη giantcicada: Κολεόπτερα (Τάξη Coleoptera)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 26, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κολεόπτερα (Τάξη Coleoptera)

Παρατηρητής

deronbrewer

Ημερομηνία

Νοέμβριος 22, 2023 08:17 ΜΜ PST
Κολεόπτερα - Photo (c) Eduardo Muñoz Orellana, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Eduardo Muñoz Orellana
Η ταυτότητα του χρήστη giantcicada: Κολεόπτερα (Τάξη Coleoptera)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 26, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοκκινελίδες (Οικογένεια Coccinellidae)

Παρατηρητής

psychofarm

Ημερομηνία

Νοέμβριος 23, 2023 01:57 ΜΜ MST
Κοκκινελίδες - Photo (c) Ryosuke Kuwahara, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ryosuke Kuwahara
Η ταυτότητα του χρήστη giantcicada: Κοκκινελίδες (Οικογένεια Coccinellidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 26, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αφιδίδες (Οικογένεια Aphididae)

Παρατηρητής

toqu15

Ημερομηνία

Νοέμβριος 22, 2023 11:52 ΠΜ MST
Αφιδίδες - Photo (c) Katja Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη giantcicada: Αφιδίδες (Οικογένεια Aphididae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 26, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πτερυγωτά (Υφομοταξία Pterygota)

Παρατηρητής

rockgoose

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2023

Τόπος

Canada (Google, OSM)
Αυχενόρρυγχα - Photo (c) Judy Gallagher, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Judy Gallagher
Η ταυτότητα του χρήστη giantcicada: Αυχενόρρυγχα (Υποτάξη Auchenorrhyncha)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 26, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hdmipowered

Ημερομηνία

Νοέμβριος 25, 2023 01:35 ΜΜ MST
Hemerobiiformia - Photo (c) Ryan Cooke, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Ryan Cooke
Η ταυτότητα του χρήστη giantcicada: Υποτάξη Hemerobiiformia, Ένα μέλος του Νευρόπτερα (Τάξη Neuroptera)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 26, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

spaceman3843

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2023

Τόπος

California, US (Google, OSM)
Gerrini - Photo (c) BJ Stacey, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη giantcicada: Φυλή Gerrini, Ένα μέλος του Ετερόπτερα (Υποτάξη Heteroptera)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 26, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χρυσομηλίδες (Οικογένεια Chrysomelidae)

Παρατηρητής

laurent_angel

Ημερομηνία

Νοέμβριος 24, 2023 08:49 ΠΜ PST

Περιγραφή

Found it this morning in my dad’s car

Χρυσομηλίδες - Photo (c) Katja Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη giantcicada: Χρυσομηλίδες (Οικογένεια Chrysomelidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 26, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βλαττοειδή (Τάξη Blattodea)

Παρατηρητής

phairplane

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2023

Περιγραφή

found this dude in my pantry, dude was absolutely scurrying, kinda medium sized for a bug

Βλαττοειδή - Photo (c) roldanvlindo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by roldanvlindo
Η ταυτότητα του χρήστη giantcicada: Βλαττοειδή (Τάξη Blattodea)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 26, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βόμβος (Γένος Bombus)

Παρατηρητής

graydonwph

Ημερομηνία

Αύγουστος 12, 2023 10:45 ΠΜ MDT
Βόμβος - Photo (c) sankax, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη giantcicada: Βόμβος (Γένος Bombus)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 26, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χρυσωπίνοι (Φυλή Chrysopini)

Παρατηρητής

juliabp

Ημερομηνία

Νοέμβριος 24, 2023 10:17 ΠΜ MST
Hemerobiiformia - Photo (c) Ryan Cooke, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Ryan Cooke
Η ταυτότητα του χρήστη giantcicada: Υποτάξη Hemerobiiformia, Ένα μέλος του Νευρόπτερα (Τάξη Neuroptera)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 26, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τιπουλοειδή (Υπεροικογένεια Tipuloidea)

Παρατηρητής

paprika11

Ημερομηνία

Ιούνιος 24, 2023 03:34 ΜΜ PDT

Τόπος

Seattle, WA, USA (Google, OSM)
Τιπουλοειδή - Photo (c) Соколков Юрий Павлович, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Соколков Юрий Павлович
Η ταυτότητα του χρήστη giantcicada: Τιπουλοειδή (Υπεροικογένεια Tipuloidea)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 26, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mellybee

Ημερομηνία

Νοέμβριος 24, 2023 11:08 ΠΜ PST
Nephrotoma - Photo (c) Sam Hambly, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Sam Hambly
Η ταυτότητα του χρήστη giantcicada: Γένος Nephrotoma, Ένα μέλος του Τιπουλίδες (Οικογένεια Tipulidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 26, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pliffgrieff

Ημερομηνία

Νοέμβριος 25, 2023 10:42 ΠΜ PST
Tachinidae - Photo (c) Gordon Karre, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Gordon Karre
Η ταυτότητα του χρήστη giantcicada: Οικογένεια Tachinidae, Ένα μέλος του Οιστροειδή (Υπεροικογένεια Oestroidea)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 26, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tylerwu22

Ημερομηνία

Αύγουστος 17, 2023 09:03 ΠΜ PDT
Ετερόπτερα - Photo (c) WonGun Kim, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by WonGun Kim
Η ταυτότητα του χρήστη giantcicada: Ετερόπτερα (Υποτάξη Heteroptera)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 26, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bstarzomski

Ημερομηνία

Νοέμβριος 18, 2023 12:31 ΜΜ PST

Περιγραφή

on Berberis

Stigmella quercipulchella - Photo (c) Erika Mitchell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Erika Mitchell
Η ταυτότητα του χρήστη giantcicada: Τμήμα Stigmella quercipulchella, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 26, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λευκοκέφαλος Θαλασσαετός (Haliaeetus leucocephalus)

Παρατηρητής

samantha_rigby

Ημερομηνία

Νοέμβριος 24, 2023 10:38 ΠΜ PST
Λευκοκέφαλος Θαλασσαετός - Photo (c) Joe Zigmont, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Joe Zigmont
Η ταυτότητα του χρήστη giantcicada: Λευκοκέφαλος Θαλασσαετός (Haliaeetus leucocephalus)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 24, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ξιφοφόρα (Υποτάξη Ensifera)

Παρατηρητής

kyle1016

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2022 05:16 ΜΜ MDT
Ξιφοφόρα - Photo (c) carlosnieves, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by carlosnieves
Η ταυτότητα του χρήστη giantcicada: Ξιφοφόρα (Υποτάξη Ensifera)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 22, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

emerson2023

Ημερομηνία

Νοέμβριος 16, 2023 04:26 ΜΜ PST
Holorusia hespera - Photo (c) James Gaither, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη giantcicada: Holorusia hespera, Ένα μέλος του Τιπουλίδες (Οικογένεια Tipulidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 22, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

moustra

Ημερομηνία

Νοέμβριος 17, 2023 11:25 ΠΜ CST

Τόπος

Rancho la Palma (Google, OSM)
Bellardina - Photo (c) Juan Carlos Garcia Morales, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Juan Carlos Garcia Morales
Η ταυτότητα του χρήστη giantcicada: Υπογένος Bellardina, Ένα μέλος του Τίπουλα (Γένος Tipula)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 22, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hawkparty

Ημερομηνία

Νοέμβριος 17, 2023 05:34 ΜΜ PST
Holorusia hespera - Photo (c) James Gaither, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη giantcicada: Holorusia hespera, Ένα μέλος του Τιπουλίδες (Οικογένεια Tipulidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 22, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τίπουλα (Γένος Tipula)

Παρατηρητής

promecognathus

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2023 04:36 ΜΜ PDT
Τίπουλα - Photo (c) Don Loarie, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη giantcicada: Τίπουλα (Γένος Tipula)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 22, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

scottlewis1

Ημερομηνία

Νοέμβριος 21, 2023 08:29 ΠΜ PST
Tipula - Photo (c) Nick Block, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Nick Block
Η ταυτότητα του χρήστη giantcicada: Υπογένος Tipula, Ένα μέλος του Τίπουλα (Γένος Tipula)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 22, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τίπουλα (Γένος Tipula)

Παρατηρητής

wenatcheeb

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 25, 2018 11:22 ΠΜ PDT

Περιγραφή

Found in grass in park near Columbia River.

Τίπουλα - Photo (c) Don Loarie, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη giantcicada: Τίπουλα (Γένος Tipula)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 22, 2023
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 46334