Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kalvinchan

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 4, 2021 01:22 PM EST
Trichocera - Photo (c) Don Loarie, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη giantcicada: Γένος Trichocera, Ένα μέλος του Τιπουλόμορφα (Ανθυποτάξη Tipulomorpha)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 06, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kalvinchan

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 4, 2021 02:40 PM EST
Trichocera - Photo (c) Don Loarie, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη giantcicada: Γένος Trichocera, Ένα μέλος του Τιπουλόμορφα (Ανθυποτάξη Tipulomorpha)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 06, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χειρονομίδες (Οικογένεια Chironomidae)

Παρατηρητής

euproserpinus

Ημερομηνία

Νοέμβριος 14, 2021 07:45 PM PST
Χειρονομίδες - Photo (c) Don Loarie, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη giantcicada: Χειρονομίδες (Οικογένεια Chironomidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 06, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

notlauren

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 6, 2021 07:59 PM UTC

Τόπος

Victoria (Google, OSM)
Σφένδαμος - Photo (c) Ed Hass, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη giantcicada: Σφένδαμος (Γένος Acer)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 06, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eebee

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2021

Τόπος

Washington, US (Google, OSM)
Calotarsa insignis - Photo (c) Michael Patrick Yoon, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη giantcicada: Calotarsa insignis, Ένα μέλος του Κυκλόρραφα (Ανθυποτάξη Cyclorrhapha)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 06, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ericcleveland

Ημερομηνία

Νοέμβριος 30, 2021 04:51 PM PST
Calotarsa insignis - Photo (c) Michael Patrick Yoon, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη giantcicada: Calotarsa insignis, Ένα μέλος του Κυκλόρραφα (Ανθυποτάξη Cyclorrhapha)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 06, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χρυσωπίδες (Οικογένεια Chrysopidae)

Παρατηρητής

phasmida

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 5, 2021 10:25 AM MST

Περιγραφή

This little green winged insect has been appearing in my living room and bathroom. What do you think it is?

Χρυσωπίδες - Photo (c) Patrick Coin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη giantcicada: Χρυσωπίδες (Οικογένεια Chrysopidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 06, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μυρμηγκίδες (Οικογένεια Formicidae)

Παρατηρητής

fiercefig

Ημερομηνία

Οκτώβριος 8, 2021 03:39 PM PDT
Μυρμηγκίδες - Photo (c) Gerónimo Martín Alonso, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη giantcicada: Μυρμηγκίδες (Οικογένεια Formicidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 06, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ορθόπτερα (Τάξη Orthoptera)

Παρατηρητής

zraed

Ημερομηνία

Νοέμβριος 21, 2021 03:44 PM CST

Περιγραφή

This bug seemed dead. It was not moving. It seems to have released some sort of fluid.

Ορθόπτερα - Photo (c) Vlad Proklov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη giantcicada: Ορθόπτερα (Τάξη Orthoptera)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 06, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ορθόπτερα (Τάξη Orthoptera)

Παρατηρητής

indigoiguana

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2, 2021 08:45 PM CST
Ορθόπτερα - Photo (c) Vlad Proklov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη giantcicada: Ορθόπτερα (Τάξη Orthoptera)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 06, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τεττιγόμορφα (Ανθυποτάξη Cicadomorpha)

Παρατηρητής

whitegorillaz

Ημερομηνία

Νοέμβριος 10, 2021 10:08 PM CST
Τεττιγόμορφα - Photo (c) Nikolai Vladimirov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη giantcicada: Τεττιγόμορφα (Ανθυποτάξη Cicadomorpha)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 06, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πεντατομοειδή (Υπεροικογένεια Pentatomoidea)

Παρατηρητής

ingrid302

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 4, 2021 04:17 PM UTC
Brochymena - Photo (c) Kai Joaquin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη giantcicada: Γένος Brochymena, Ένα μέλος του Πεντατομίνες (Υποοικογένεια Pentatominae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 06, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ετερόπτερα (Υποτάξη Heteroptera)

Παρατηρητής

finnfinds

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 3, 2021 02:10 PM CST

Τόπος

Missouri City (Google, OSM)
Πεντατομοειδή - Photo (c) budak, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη giantcicada: Πεντατομοειδή (Υπεροικογένεια Pentatomoidea)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 06, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ετερόπτερα (Υποτάξη Heteroptera)

Παρατηρητής

bbebow

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 4, 2021 11:31 AM CST

Περιγραφή

The insects.

Ετερόπτερα - Photo (c) WonGun Kim, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη giantcicada: Ετερόπτερα (Υποτάξη Heteroptera)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 06, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αφιδίδες (Οικογένεια Aphididae)

Παρατηρητής

lauren4i

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 5, 2021 10:27 AM UTC
Eriosomatinae - Photo (c) Brenda Dobbs, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη giantcicada: Υποοικογένεια Eriosomatinae, Ένα μέλος του Αφιδίδες (Οικογένεια Aphididae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 06, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πτερυγωτά (Υφομοταξία Pterygota)

Παρατηρητής

a_bebow

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2021

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)
Βλαττοειδή - Photo (c) Bill & Mark Bell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη giantcicada: Βλαττοειδή (Τάξη Blattodea)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 06, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lovebirder

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 4, 2021 09:26 PM CST
Limoniidae - Photo (c) Francisco Barros, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη giantcicada: Οικογένεια Limoniidae, Ένα μέλος του Τιπουλοειδή (Υπεροικογένεια Tipuloidea)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 06, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kathryn89

Ημερομηνία

Νοέμβριος 21, 2021 07:57 AM UTC
Araneidae - Photo (c) Olivier, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη giantcicada: Οικογένεια Araneidae, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 06, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lenachiasson

Ημερομηνία

Ιούνιος 25, 2021 02:34 PM PDT

Ετικέτες

Diplolepis - Photo (c) dloarie, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Don Loarie
Η ταυτότητα του χρήστη giantcicada: Γένος Diplolepis, Ένα μέλος του Απόκριτα (Υποτάξη Apocrita)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 05, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πτερυγωτά (Υφομοταξία Pterygota)

Παρατηρητής

alyssadipadua

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 3, 2021 03:13 PM UTC
Απόκριτα - Photo (c) skitterbug, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη giantcicada: Απόκριτα (Υποτάξη Apocrita)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 05, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

komalt1

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 1, 2021 02:06 PM PST

Τόπος

Corona, CA, USA (Google, OSM)
Syrphinae - Photo (c) João P. Burini, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη giantcicada: Υποοικογένεια Syrphinae, Ένα μέλος του Συρφίδες (Οικογένεια Syrphidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 05, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

komalt1

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 1, 2021 02:07 PM PST

Τόπος

Corona, CA, USA (Google, OSM)
Syrphinae - Photo (c) João P. Burini, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη giantcicada: Υποοικογένεια Syrphinae, Ένα μέλος του Συρφίδες (Οικογένεια Syrphidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 05, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rachelvandervlis

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 27, 2021 04:28 PM MDT

Περιγραφή

aquatic invertebrate

Corixinae - Photo (c) Jonathan Carpenter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jonathan (JC) Carpenter
Η ταυτότητα του χρήστη giantcicada: Υποοικογένεια Corixinae, Ένα μέλος του Ετερόπτερα (Υποτάξη Heteroptera)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 05, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Συρφίδες (Οικογένεια Syrphidae)

Παρατηρητής

rachelvandervlis

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 6, 2021 11:18 AM MDT

Περιγραφή

mutualism

Syrphinae - Photo (c) João P. Burini, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη giantcicada: Υποοικογένεια Syrphinae, Ένα μέλος του Συρφίδες (Οικογένεια Syrphidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 05, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

beartracker

Ημερομηνία

Νοέμβριος 9, 2021 05:59 PM PST

Περιγραφή

Gall or not? Fungus spots?
Host: black cottonwood

Harmandiola - Photo (c) Ingeborg van Leeuwen, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by wildchroma
Η ταυτότητα του χρήστη giantcicada: Γένος Harmandiola, Ένα μέλος του Νηματόκερα (Υποτάξη Nematocera)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 05, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ημίπτερα (Τάξη Hemiptera)

Παρατηρητής

edwardrooks

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 4, 2021 10:50 AM PST

Περιγραφή

Tiny insect found on a Coast Live Oak leaf

Ημίπτερα - Photo (c) WonGun Kim, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη giantcicada: Ημίπτερα (Τάξη Hemiptera)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 05, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βραχύκερα (Υποτάξη Brachycera)

Παρατηρητής

mmttnn7899

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 4, 2021 10:28 PM UTC
Βραχύκερα - Photo (c) Sam Fraser-Smith, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη giantcicada: Βραχύκερα (Υποτάξη Brachycera)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 05, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kazajo

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2021

Τόπος

Washington, US (Google, OSM)
Halyomorpha halys - Photo (c) Victor W Fazio III, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη giantcicada: Halyomorpha halys, Ένα μέλος του Πεντατομίνες (Υποοικογένεια Pentatominae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 05, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)

Παρατηρητής

tahearn590

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 4, 2021 09:41 AM PST

Περιγραφή

2.5 cm long, feeding on Scotch Broom

Πτερυγωτά - Photo (c) dhfischer, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη giantcicada: Πτερυγωτά (Υφομοταξία Pterygota)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 05, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Προυνέλλα Η Κοινή (Prunella vulgaris)

Παρατηρητής

mc416

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2021
Προυνέλλα Η Κοινή - Photo (c) Jason Headley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη giantcicada: Προυνέλλα Η Κοινή (Prunella vulgaris)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 05, 2021
Κορυφαίος

Στατιστικά

  • 24498