Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

caminogirl

Ημερομηνία

Μάρτιος 26, 2019 04:17 PM PDT
Dudleya lanceolata - Photo (c) Melanie Albert, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη gheaton: Dudleya lanceolata, Ένα μέλος του Κρασσουλοειδή (Οικογένεια Crassulaceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jnordland

Ημερομηνία

Απρίλιος 2017

Περιγραφή

This whiptail was larger than any orange-throated whiptail I;ve ever seen, yet had distinct striping, It was smaller than an adult Coastal tiger whiptail.

Aspidoscelis tigris stejnegeri - Photo (c) leep, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Lee Parmerter
Η ταυτότητα του χρήστη gheaton: Aspidoscelis tigris ssp. stejnegeri, Ένα μέλος του Σαύρες (Υποτάξη Sauria)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

efmer

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 1, 2021 02:29 PM PST
Hesperoyucca whipplei - Photo (c) The Ruth Bancroft Garden, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη gheaton: Hesperoyucca whipplei, Ένα μέλος του Σπαράγγι (Οικογένεια Asparagaceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kucycads

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2013
Dudleya candelabrum - Photo (c) Stan Shebs, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη gheaton: Dudleya candelabrum, Ένα μέλος του Κρασσουλοειδή (Οικογένεια Crassulaceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

loscheiner

Ημερομηνία

Μάρτιος 23, 2014 03:21 PM HST
Dudleya cymosa - Photo (c) Ken-ichi Ueda, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη gheaton: Dudleya cymosa, Ένα μέλος του Κρασσουλοειδή (Οικογένεια Crassulaceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

loscheiner

Ημερομηνία

Μάρτιος 23, 2014 03:21 PM HST
Dudleya - Photo (c) Dee Warenycia, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη gheaton: Γένος Dudleya, Ένα μέλος του Κρασσουλοειδή (Οικογένεια Crassulaceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zabbey

Ημερομηνία

Απρίλιος 2012

Περιγραφή

On Santa Cruz Island in the Channel Islands Nat'l Park. Dudleya caespitosa or Dudleya greenei, I can't decide, please help!

Dudleya greenei - Photo (c) dlbowls, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη gheaton: Dudleya greenei, Ένα μέλος του Κρασσουλοειδή (Οικογένεια Crassulaceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marianacerv

Ημερομηνία

Νοέμβριος 22, 2012
Dudleya caespitosa - Photo (c) User:Stan Shebs, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη gheaton: Dudleya caespitosa, Ένα μέλος του Κρασσουλοειδή (Οικογένεια Crassulaceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stultiferanavisinstitutom

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2021 10:53 AM CDT
Dudleya acuminata - Photo (c) Arquimedes Hernandez T., μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη gheaton: Dudleya acuminata, Ένα μέλος του Κρασσουλοειδή (Οικογένεια Crassulaceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

neontetraploid

Ημερομηνία

Μάρτιος 17, 2021 11:33 AM PDT

Τόπος

Irwindale, CA, USA (Google, OSM)
Dudleya lanceolata - Photo (c) Melanie Albert, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη gheaton: Dudleya lanceolata, Ένα μέλος του Κρασσουλοειδή (Οικογένεια Crassulaceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

neontetraploid

Ημερομηνία

Ιούνιος 27, 2020 01:48 PM PDT
Dudleya lanceolata - Photo (c) Melanie Albert, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη gheaton: Dudleya lanceolata, Ένα μέλος του Κρασσουλοειδή (Οικογένεια Crassulaceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tularosatabulator

Ημερομηνία

Απρίλιος 2021
Dudleya greenei - Photo (c) dlbowls, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη gheaton: Dudleya greenei, Ένα μέλος του Κρασσουλοειδή (Οικογένεια Crassulaceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

awiese

Ημερομηνία

Μάιος 11, 2019 06:44 PM PDT
Dudleya pulverulenta - Photo (c) Tony Rodd, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη gheaton: Dudleya pulverulenta, Ένα μέλος του Κρασσουλοειδή (Οικογένεια Crassulaceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rslavey

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2019 08:06 AM PDT
Dudleya edulis - Photo (c) John Rusk, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη gheaton: Dudleya edulis, Ένα μέλος του Κρασσουλοειδή (Οικογένεια Crassulaceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

canyoncanid

Ημερομηνία

Ιούλιος 14, 2020 07:46 PM PDT
Dudleya pulverulenta - Photo (c) Tony Rodd, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη gheaton: Dudleya pulverulenta, Ένα μέλος του Κρασσουλοειδή (Οικογένεια Crassulaceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vagabondreports

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2020 12:39 AM EDT
Dudleya pulverulenta - Photo (c) Tony Rodd, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη gheaton: Dudleya pulverulenta, Ένα μέλος του Κρασσουλοειδή (Οικογένεια Crassulaceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nancynorcross

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2020 10:58 AM PDT
Dudleya pulverulenta - Photo (c) Tony Rodd, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη gheaton: Dudleya pulverulenta, Ένα μέλος του Κρασσουλοειδή (Οικογένεια Crassulaceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mrlambert

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 9, 2019 10:51 AM EST
Dudleya cymosa - Photo (c) Ken-ichi Ueda, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη gheaton: Dudleya cymosa, Ένα μέλος του Κρασσουλοειδή (Οικογένεια Crassulaceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2021
Υποστηρικτικό
Plants

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φυτό (Βασίλειο Plantae)

Παρατηρητής

dave29461

Ημερομηνία

Ιούλιος 27, 2018 12:52 PM PDT
Φυτό - Photo (c) United Soybean Board, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη gheaton: Φυτό (Βασίλειο Plantae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

moniquek

Ημερομηνία

Νοέμβριος 18, 2018 11:05 AM EST

Τόπος

California, USA (Google, OSM)
Dudleya saxosa aloides - Photo (c) Rob Klotz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη gheaton: Dudleya saxosa ssp. aloides, Ένα μέλος του Κρασσουλοειδή (Οικογένεια Crassulaceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

c_meling

Ημερομηνία

Μάιος 12, 2019 04:48 PM MST
Dudleya lanceolata - Photo (c) Melanie Albert, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη gheaton: Dudleya lanceolata, Ένα μέλος του Κρασσουλοειδή (Οικογένεια Crassulaceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bluelfsucculents

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2016 11:57 AM PDT
Dudleya lanceolata - Photo (c) Melanie Albert, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη gheaton: Dudleya lanceolata, Ένα μέλος του Κρασσουλοειδή (Οικογένεια Crassulaceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sierrawildflower

Ημερομηνία

Απρίλιος 17, 2021 01:30 PM PDT
Dudleya saxosa aloides - Photo (c) Rob Klotz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη gheaton: Dudleya saxosa ssp. aloides, Ένα μέλος του Κρασσουλοειδή (Οικογένεια Crassulaceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sierrawildflower

Ημερομηνία

Απρίλιος 17, 2021 01:30 PM PDT
Dudleya saxosa - Photo (c) Joe Decruyenaere, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη gheaton: Dudleya saxosa, Ένα μέλος του Κρασσουλοειδή (Οικογένεια Crassulaceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johngarrett

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2018 01:14 PM PDT
Dudleya lanceolata - Photo (c) Melanie Albert, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη gheaton: Dudleya lanceolata, Ένα μέλος του Κρασσουλοειδή (Οικογένεια Crassulaceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yerbasanta

Ημερομηνία

Νοέμβριος 23, 2021 12:17 PM PST
Dudleya lanceolata - Photo (c) Melanie Albert, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη gheaton: Dudleya lanceolata, Ένα μέλος του Κρασσουλοειδή (Οικογένεια Crassulaceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lindsayscholbrock

Ημερομηνία

Αύγουστος 30, 2020 10:27 AM PDT
Dudleya pulverulenta - Photo (c) Tony Rodd, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη gheaton: Dudleya pulverulenta, Ένα μέλος του Κρασσουλοειδή (Οικογένεια Crassulaceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pileated

Ημερομηνία

Μάρτιος 28, 2021 02:41 PM PDT
Dudleya cymosa - Photo (c) Ken-ichi Ueda, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη gheaton: Dudleya cymosa, Ένα μέλος του Κρασσουλοειδή (Οικογένεια Crassulaceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zabbey

Ημερομηνία

Ιούλιος 21, 2021 12:58 PM PDT
Dudleya lanceolata - Photo (c) Melanie Albert, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη gheaton: Dudleya lanceolata, Ένα μέλος του Κρασσουλοειδή (Οικογένεια Crassulaceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tothemax

Ημερομηνία

Νοέμβριος 28, 2021 08:45 PM PST

Περιγραφή

Appears to be missing its right claw.

Pachygrapsus crassipes - Photo (c) Nature Ali, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη gheaton: Pachygrapsus crassipes, Ένα μέλος του Ευβραχύουρα (Ενότητα ζώων Eubrachyura)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 01, 2021
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 13899