Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jspruill

Ημερομηνία

Νοέμβριος 20, 2021 01:41 PM EST

Περιγραφή

Not sure of ID. Plz help.

Asimina triloba - Photo (c) Rob Curtis, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη ggnature4: Asimina triloba, Ένα μέλος του Μαγνολιώδη (Τάξη Magnoliales)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 21, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jspruill

Ημερομηνία

Νοέμβριος 20, 2021 01:34 PM EST
Platanus occidentalis - Photo (c) Katja Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη ggnature4: Platanus occidentalis, Ένα μέλος του Πλάτανος (Γένος Platanus)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 21, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

steepleaf

Ημερομηνία

Οκτώβριος 3, 2021 04:40 PM EDT
Sabal minor - Photo (c) Libby Megna, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη ggnature4: Sabal minor, Ένα μέλος του Μονοκοτυλήδονα (Ομοταξία Liliopsida)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 08, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

steepleaf

Ημερομηνία

Οκτώβριος 4, 2021 11:19 AM EDT
Helenium amarum - Photo (c) Jerry Oldenettel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη ggnature4: Helenium amarum, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 08, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elizabethburns

Ημερομηνία

Οκτώβριος 6, 2021 04:16 PM EDT
Ilex vomitoria - Photo (c) Laura Clark, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη ggnature4: Ilex vomitoria, Ένα μέλος του Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 08, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

steepleaf

Ημερομηνία

Οκτώβριος 4, 2021 12:02 PM EDT
Juniperus virginiana - Photo (c) Dane Larsen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη ggnature4: Juniperus virginiana, Ένα μέλος του Σαβίνα (Τμήμα Sabina)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 08, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cabsnapshot

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2021 03:31 PM UTC

Περιγραφή

Paw paw

Asimina triloba - Photo (c) Rob Curtis, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη ggnature4: Asimina triloba, Ένα μέλος του Μαγνολιώδη (Τάξη Magnoliales)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 25, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

daisyb

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2021

Τόπος

North Carolina, US (Google, OSM)
Malacosoma - Photo (c) blake hendon, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη ggnature4: Γένος Malacosoma, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amelia13

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2021 01:09 PM EDT
Asclepias incarnata - Photo (c) aarongunnar, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη ggnature4: Asclepias incarnata, Ένα μέλος του Αποκυνοειδή (Οικογένεια Apocynaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amymead

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2021 01:06 PM EDT
Toxicodendron radicans - Photo (c) Jane Kirkland, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη ggnature4: Toxicodendron radicans, Ένα μέλος του Ανακαρδιοειδή (Υποοικογένεια Anacardioideae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amymead

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2021 01:32 PM EDT
Solidago - Photo (c) Bev Currie, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη ggnature4: Γένος Solidago, Ένα μέλος του Αστέρες (Φυλή Astereae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amymead

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2021 01:06 PM EDT
Vitis rotundifolia - Photo (c) Mary Keim, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη ggnature4: Vitis rotundifolia, Ένα μέλος του Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Παρθενοκισσός Ο Πεντάλοβος (Parthenocissus quinquefolia)

Παρατηρητής

amymead

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2021 01:13 PM EDT
Παρθενοκισσός Ο Πεντάλοβος - Photo (c) tylerf2002_, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη ggnature4: Παρθενοκισσός Ο Πεντάλοβος (Parthenocissus quinquefolia)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adwatts

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2021

Τόπος

North Carolina, US (Google, OSM)
Hedychium coronarium - Photo (c) 葉子, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη ggnature4: Hedychium coronarium, Ένα μέλος του Μονοκοτυλήδονα (Ομοταξία Liliopsida)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adwatts

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 14, 2021 12:50 PM EDT

Περιγραφή

I think this is a “banana spider”, but not sure of its lower classification name. Seen outside the plant clinic at NH Cooperative Extension & Arboretum.

Trichonephila clavipes - Photo (c) Elí García-Padilla, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη ggnature4: Trichonephila clavipes, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

janross57

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2021 01:50 PM EDT
Trichonephila clavipes - Photo (c) Elí García-Padilla, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη ggnature4: Trichonephila clavipes, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

daisyb

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2021

Τόπος

North Carolina, US (Google, OSM)
Rosa banksiae - Photo (c) mikekato, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη ggnature4: Rosa banksiae, Ένα μέλος του Τριανταφυλλιά (Γένος Rosa)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

limuluslad

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2021 10:19 AM EDT
Ilex vomitoria - Photo (c) Laura Clark, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη ggnature4: Ilex vomitoria, Ένα μέλος του Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

limuluslad

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2021 10:29 AM EDT
Callicarpa americana - Photo (c) Robert LaPlante, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη ggnature4: Callicarpa americana, Ένα μέλος του Χειλανθή (Οικογένεια Lamiaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ccummins30

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2021 11:21 AM EDT
Callicarpa americana - Photo (c) Robert LaPlante, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη ggnature4: Callicarpa americana, Ένα μέλος του Χειλανθή (Οικογένεια Lamiaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amymead

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2021 01:58 PM EDT
Dione vanillae - Photo (c) Mary Keim, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη ggnature4: Dione vanillae, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amymead

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2021 02:12 PM EDT
Asimina triloba - Photo (c) Rob Curtis, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη ggnature4: Asimina triloba, Ένα μέλος του Μαγνολιώδη (Τάξη Magnoliales)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

janross57

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2021 02:20 PM EDT
Danaus plexippus - Photo (c) fam-esquivel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη ggnature4: Danaus plexippus, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

native_plant_nerd

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2021 11:35 AM EDT

Περιγραφή

At the NC County Arboretum, I didn't see a sign for what it wasn

Cercis canadensis - Photo (c) dbarronoss, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη ggnature4: Cercis canadensis, Ένα μέλος του Κυαμοειδή (Οικογένεια Fabaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μανόλια Η Μεγανθής (Magnolia grandiflora)

Παρατηρητής

daisyb

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2021

Τόπος

North Carolina, US (Google, OSM)
Μανόλια Η Μεγανθής - Photo (c) 潘立傑 LiChieh Pan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη ggnature4: Μανόλια Η Μεγανθής (Magnolia grandiflora)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

daisyb

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2021

Τόπος

North Carolina, US (Google, OSM)
Liriodendron tulipifera - Photo (c) Kew on Flickr, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη ggnature4: Liriodendron tulipifera, Ένα μέλος του Μαγνολιώδη (Τάξη Magnoliales)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

daisyb

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2021

Τόπος

North Carolina, US (Google, OSM)
Ilex vomitoria - Photo (c) Laura Clark, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη ggnature4: Ilex vomitoria, Ένα μέλος του Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

daisyb

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2021

Τόπος

North Carolina, US (Google, OSM)
Asclepias tuberosa - Photo (c) lvconrad1977, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη ggnature4: Asclepias tuberosa, Ένα μέλος του Αποκυνοειδή (Οικογένεια Apocynaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

daisyb

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2021

Τόπος

North Carolina, US (Google, OSM)
Callicarpa americana - Photo (c) Robert LaPlante, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη ggnature4: Callicarpa americana, Ένα μέλος του Χειλανθή (Οικογένεια Lamiaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

daisyb

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2021

Τόπος

North Carolina, US (Google, OSM)
Aquilegia canadensis - Photo (c) Susan Elliott, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη ggnature4: Aquilegia canadensis, Ένα μέλος του Βατραχιοειδή (Οικογένεια Ranunculaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 226