Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rouxnebotha

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2022 01:35 PM SAST
Combretum apiculatum - Photo (c) brianvds, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη geoffnichols: Combretum apiculatum, Ένα μέλος του Μυρτώδη (Τάξη Myrtales)
Προστέθηκε στις Μάιος 24, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rynaturalist

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2022 08:44 AM SAST

Τόπος

Mopani, ZA-NP, ZA (Google, OSM)

Περιγραφή

P. duestem?

Panicum deustum - Photo (c) Nick Helme, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Nick Helme
Η ταυτότητα του χρήστη geoffnichols: Panicum deustum, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 24, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ανώτερα Φυτά (Συνομοταξία Tracheophyta)

Παρατηρητής

smaphosa

Ημερομηνία

Μάιος 23, 2022 01:19 PM SAST
Πευκόψιδα - Photo (c) Steven Severinghaus, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη geoffnichols: Πευκόψιδα (Ομοταξία Pinopsida)
Προστέθηκε στις Μάιος 24, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nina629

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2022 10:55 AM SAST

Τόπος

Swellendam (Google, OSM)
Freesia caryophyllacea - Photo (c) Petra Broddle, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Petra Broddle
Η ταυτότητα του χρήστη geoffnichols: Freesia caryophyllacea, Ένα μέλος του Κροκοειδή (Υποοικογένεια Crocoideae)
Προστέθηκε στις Μάιος 24, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

agboola

Ημερομηνία

Μάιος 24, 2022 09:25 AM WAT
Kigelia africana - Photo (c) Bill Crins, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Bill Crins
Η ταυτότητα του χρήστη geoffnichols: Kigelia africana, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Μάιος 24, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

annsymons

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2022 05:58 PM SAST
Syzygium australe - Photo (c) James Bailey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by James Bailey
Η ταυτότητα του χρήστη geoffnichols: Syzygium australe, Ένα μέλος του Μυρτοειδή (Οικογένεια Myrtaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 23, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

daverichardson

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 26, 2022 09:03 AM SAST

Τόπος

WC, ZA (Google, OSM)
Dasineura dielsi - Photo (c) Tony Rebelo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Tony Rebelo
Η ταυτότητα του χρήστη geoffnichols: Dasineura dielsi, Ένα μέλος του Νηματόκερα (Υποτάξη Nematocera)
Προστέθηκε στις Μάιος 23, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

daverichardson

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 26, 2022 10:17 AM SAST

Τόπος

WC, ZA (Google, OSM)
Arctotheca populifolia - Photo (c) FOSTER, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by FOSTER
Η ταυτότητα του χρήστη geoffnichols: Arctotheca populifolia, Ένα μέλος του Κιχωριοειδή (Υποοικογένεια Cichorioideae)
Προστέθηκε στις Μάιος 23, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

daverichardson

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 26, 2022 10:19 AM SAST

Τόπος

WC, ZA (Google, OSM)
Oncosiphon sabulosus - Photo (c) Brendan Cole, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Brendan Cole
Η ταυτότητα του χρήστη geoffnichols: Oncosiphon sabulosus, Ένα μέλος του Ανθέμιδες (Φυλή Anthemideae)
Προστέθηκε στις Μάιος 23, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

daverichardson

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 26, 2022 10:23 AM SAST

Τόπος

WC, ZA (Google, OSM)
Thinopyrum distichum - Photo (c) Craig Peter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Craig Peter
Η ταυτότητα του χρήστη geoffnichols: Thinopyrum distichum, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 23, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

daverichardson

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 26, 2022 10:29 AM SAST

Τόπος

WC, ZA (Google, OSM)
Arctotheca populifolia - Photo (c) FOSTER, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by FOSTER
Η ταυτότητα του χρήστη geoffnichols: Arctotheca populifolia, Ένα μέλος του Κιχωριοειδή (Υποοικογένεια Cichorioideae)
Προστέθηκε στις Μάιος 23, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

daverichardson

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 26, 2022 10:32 AM SAST

Τόπος

WC, ZA (Google, OSM)
Senecio elegans - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Alex Heyman
Η ταυτότητα του χρήστη geoffnichols: Senecio elegans, Ένα μέλος του Σενέκιο (Γένος Senecio)
Προστέθηκε στις Μάιος 23, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

daverichardson

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 26, 2022 10:32 AM SAST

Τόπος

WC, ZA (Google, OSM)
Senecio maritimus - Photo (c) Tony Rebelo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Tony Rebelo
Η ταυτότητα του χρήστη geoffnichols: Senecio maritimus, Ένα μέλος του Σενέκιο (Γένος Senecio)
Προστέθηκε στις Μάιος 23, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

daverichardson

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 26, 2022 10:35 AM SAST

Τόπος

WC, ZA (Google, OSM)
Osteospermum moniliferum - Photo (c) Matthew Baker, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Matthew Baker
Η ταυτότητα του χρήστη geoffnichols: Osteospermum moniliferum, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Μάιος 23, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

daverichardson

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 26, 2022 10:35 AM SAST

Τόπος

WC, ZA (Google, OSM)
Acacia cyclops - Photo (c) James Bailey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by James Bailey
Η ταυτότητα του χρήστη geoffnichols: Acacia cyclops, Ένα μέλος του Κυαμοειδή (Οικογένεια Fabaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 23, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

daverichardson

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 26, 2022 10:51 AM SAST

Τόπος

WC, ZA (Google, OSM)
Psoralea repens - Photo (c) Rolf Theodor Borlinghaus, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Rolf Theodor Borlinghaus
Η ταυτότητα του χρήστη geoffnichols: Psoralea repens, Ένα μέλος του Ψυχανθή (Υποοικογένεια Faboideae)
Προστέθηκε στις Μάιος 23, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

daverichardson

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 26, 2022 10:52 AM SAST

Τόπος

WC, ZA (Google, OSM)
Ficinia nodosa - Photo (c) Tony Rebelo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Tony Rebelo
Η ταυτότητα του χρήστη geoffnichols: Ficinia nodosa, Ένα μέλος του Ποώδη (Τάξη Poales)
Προστέθηκε στις Μάιος 23, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

daverichardson

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 26, 2022 10:52 AM SAST

Τόπος

WC, ZA (Google, OSM)
Sporobolus virginicus - Photo (c) Jessica Tsai, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jessica Tsai
Η ταυτότητα του χρήστη geoffnichols: Sporobolus virginicus, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 23, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κυαμοειδή (Οικογένεια Fabaceae)

Παρατηρητής

eliegaget

Ημερομηνία

Μάρτιος 13, 2022 09:36 AM EAT
Κυαμοειδή - Photo (c) Kevin Thiele, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη geoffnichols: Κυαμοειδή (Οικογένεια Fabaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 23, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ποώδη (Τάξη Poales)

Παρατηρητής

tonyrebelo

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 15, 2021 05:46 PM SAST
Restionaceae - Photo (c) psilotum Lin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη geoffnichols: Οικογένεια Restionaceae, Ένα μέλος του Ποώδη (Τάξη Poales)
Προστέθηκε στις Μάιος 23, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ποώδη (Τάξη Poales)

Παρατηρητής

tonyrebelo

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 15, 2021 06:10 PM SAST
Restionaceae - Photo (c) psilotum Lin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη geoffnichols: Οικογένεια Restionaceae, Ένα μέλος του Ποώδη (Τάξη Poales)
Προστέθηκε στις Μάιος 23, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tonyrebelo

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 15, 2021 05:40 PM SAST
Thinopyrum distichum - Photo (c) Craig Peter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Craig Peter
Η ταυτότητα του χρήστη geoffnichols: Thinopyrum distichum, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 23, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

annsymons

Ημερομηνία

Μάιος 2022

Τόπος

Eden, ZA-WC, ZA (Google, OSM)
Prunus africana - Photo (c) Troos van der Merwe, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Troos van der Merwe
Η ταυτότητα του χρήστη geoffnichols: Prunus africana, Ένα μέλος του Προύνος (Γένος Prunus)
Προστέθηκε στις Μάιος 23, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

apilysia

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2022 11:36 AM WEST
Dracaena draco - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Ina
Η ταυτότητα του χρήστη geoffnichols: Dracaena draco, Ένα μέλος του Σπαράγγι (Οικογένεια Asparagaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 22, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ampimr

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2022 11:35 AM WEST
Tillandsia - Photo (c) James Ho, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη geoffnichols: Γένος Tillandsia, Ένα μέλος του Ποώδη (Τάξη Poales)
Προστέθηκε στις Μάιος 22, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ampimr

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2022 11:29 AM WEST
Anredera cordifolia - Photo (c) Young Chan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Young Chan
Η ταυτότητα του χρήστη geoffnichols: Anredera cordifolia, Ένα μέλος του Καρυοφυλλώδη (Τάξη Caryophyllales)
Προστέθηκε στις Μάιος 22, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ruteke

Ημερομηνία

Μάρτιος 15, 2022 11:17 AM SAST
Pelargonium glutinosum - Photo (c) Tony Rebelo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Tony Rebelo
Η ταυτότητα του χρήστη geoffnichols: Pelargonium glutinosum, Ένα μέλος του Πελαργόνιο (Γένος Pelargonium)
Προστέθηκε στις Μάιος 22, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

apilysia

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2022 11:29 AM WEST
Paraserianthes lophantha - Photo (c) Jacqui Geux, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Jacqui Geux
Η ταυτότητα του χρήστη geoffnichols: Paraserianthes lophantha, Ένα μέλος του Κυαμοειδή (Οικογένεια Fabaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 22, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

botaneek

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2022 12:41 PM SAST
Agathosma muirii - Photo (c) Sandra Falanga, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Sandra Falanga
Η ταυτότητα του χρήστη geoffnichols: Agathosma muirii, Ένα μέλος του Σαπινδώδη (Τάξη Sapindales)
Προστέθηκε στις Μάιος 22, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pumla

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 11, 2022 11:48 AM SAST
Gunnera perpensa - Photo (c) Lizelle Erasmus, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Lizelle Erasmus
Η ταυτότητα του χρήστη geoffnichols: Gunnera perpensa, Ένα μέλος του Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Μάιος 18, 2022
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 11639