Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hhulsberg

Ημερομηνία

Μάιος 17, 2013 09:02 AM -03

Τόπος

Formosa, Argentina (Google, OSM)
Ananas macrodontes - Photo (c) @naturezadefloripa (Biólogo Chitão), όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη geo_coppens: Ananas macrodontes, Ένα μέλος του Ποώδη (Τάξη Poales)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 24, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lucianachiyo

Ημερομηνία

Απρίλιος 21, 2020 08:09 AM -03
Ananas comosus bracteatus - Photo (c) Ruth Ripley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη geo_coppens: Ananas comosus var. bracteatus, Ένα μέλος του Ποώδη (Τάξη Poales)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 23, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joanapereira

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2020 02:16 PM -03

Τόπος

Serra dos Alves (Google, OSM)
Ananas comosus bracteatus - Photo (c) Ruth Ripley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη geo_coppens: Ananas comosus var. bracteatus, Ένα μέλος του Ποώδη (Τάξη Poales)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 23, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

goncrisdi

Ημερομηνία

Οκτώβριος 25, 2021 04:09 PM -03
Bromeliaceae - Photo (c) Kai Yan,  Joseph Wong, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη geo_coppens: Οικογένεια Bromeliaceae, Ένα μέλος του Ποώδη (Τάξη Poales)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 19, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ptoon

Ημερομηνία

Νοέμβριος 3, 2021 04:39 PM CET

Τόπος

Grimaud (Google, OSM)
Ananas comosus comosus - Photo (c) Pierre-Louis Stenger, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη geo_coppens: Ananas comosus var. comosus, Ένα μέλος του Ποώδη (Τάξη Poales)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 19, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sebastianhah

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 23, 2020 07:26 AM PST
Ananas comosus microstachys - Photo (c) Evaldo Nascimento, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Evaldo Heber
Η ταυτότητα του χρήστη geo_coppens: Ananas comosus var. microstachys, Ένα μέλος του Ποώδη (Τάξη Poales)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alejolocha

Ημερομηνία

Νοέμβριος 5, 2021 01:46 PM -05

Περιγραφή

Introducida a la reserva, bien adaptada

Ananas comosus microstachys - Photo (c) Evaldo Nascimento, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Evaldo Heber
Η ταυτότητα του χρήστη geo_coppens: Ananas comosus var. microstachys, Ένα μέλος του Ποώδη (Τάξη Poales)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 19, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vanessa_braziliensis

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 20, 2017 09:52 AM CET
Ananas comosus microstachys - Photo (c) Evaldo Nascimento, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Evaldo Heber
Η ταυτότητα του χρήστη geo_coppens: Ananas comosus var. microstachys, Ένα μέλος του Ποώδη (Τάξη Poales)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 19, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

guilherme213

Ημερομηνία

Νοέμβριος 7, 2021 01:49 PM -03
Ananas comosus bracteatus - Photo (c) Ruth Ripley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη geo_coppens: Ananas comosus var. bracteatus, Ένα μέλος του Ποώδη (Τάξη Poales)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 19, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ronaldo_g_lebowski

Ημερομηνία

Νοέμβριος 8, 2021 10:11 PM -03
Bromeliaceae - Photo (c) Kai Yan,  Joseph Wong, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη geo_coppens: Οικογένεια Bromeliaceae, Ένα μέλος του Ποώδη (Τάξη Poales)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stevemaldonadosilvestrini

Ημερομηνία

Νοέμβριος 10, 2021 01:08 PM EST
Ananas comosus comosus - Photo (c) Pierre-Louis Stenger, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη geo_coppens: Ananas comosus var. comosus, Ένα μέλος του Ποώδη (Τάξη Poales)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 19, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

haitibotanique

Ημερομηνία

Ιούλιος 25, 2021 03:45 PM UTC
Ananas comosus comosus - Photo (c) Pierre-Louis Stenger, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη geo_coppens: Ananas comosus var. comosus, Ένα μέλος του Ποώδη (Τάξη Poales)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 19, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

haitibotanique

Ημερομηνία

Ιούλιος 20, 2021 10:29 AM UTC

Τόπος

L'Homond, Haiti (Google, OSM)
Bromeliaceae - Photo (c) Kai Yan,  Joseph Wong, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη geo_coppens: Οικογένεια Bromeliaceae, Ένα μέλος του Ποώδη (Τάξη Poales)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 19, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shany327

Ημερομηνία

Νοέμβριος 10, 2021 02:54 PM CST
Ananas comosus erectifolius - Photo (c) Víctor de Paiva, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη geo_coppens: Ananas comosus var. erectifolius, Ένα μέλος του Ποώδη (Τάξη Poales)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 19, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

igormaciel

Ημερομηνία

Νοέμβριος 12, 2021 01:59 PM -03
Ananas comosus bracteatus - Photo (c) Ruth Ripley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη geo_coppens: Ananas comosus var. bracteatus, Ένα μέλος του Ποώδη (Τάξη Poales)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 19, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yeshikao

Ημερομηνία

Νοέμβριος 13, 2021 02:33 PM WIB

Τόπος

Daratan I (Google, OSM)
Ananas comosus comosus - Photo (c) Pierre-Louis Stenger, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη geo_coppens: Ananas comosus var. comosus, Ένα μέλος του Ποώδη (Τάξη Poales)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 19, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

facundo13

Ημερομηνία

Οκτώβριος 28, 2021 11:36 AM UTC
Ananas macrodontes - Photo (c) @naturezadefloripa (Biólogo Chitão), όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη geo_coppens: Ananas macrodontes, Ένα μέλος του Ποώδη (Τάξη Poales)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 19, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johnnyvoges

Ημερομηνία

Νοέμβριος 13, 2021 05:36 PM EET
Ananas comosus bracteatus - Photo (c) Ruth Ripley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη geo_coppens: Ananas comosus var. bracteatus, Ένα μέλος του Ποώδη (Τάξη Poales)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jpmarelli

Ημερομηνία

Νοέμβριος 13, 2021 12:13 PM -03
Ananas macrodontes - Photo (c) @naturezadefloripa (Biólogo Chitão), όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη geo_coppens: Ananas macrodontes, Ένα μέλος του Ποώδη (Τάξη Poales)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 19, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wilermam

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 8, 2013 10:49 AM -03

Περιγραφή

Registrando a biodiversidade da Lagoa Encantada em prol da criação do Parque.

Ananas macrodontes - Photo (c) @naturezadefloripa (Biólogo Chitão), όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη geo_coppens: Ananas macrodontes, Ένα μέλος του Ποώδη (Τάξη Poales)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 19, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jsignor211

Ημερομηνία

Νοέμβριος 13, 2021 07:17 PM PST
Ananas comosus comosus - Photo (c) Pierre-Louis Stenger, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη geo_coppens: Ananas comosus var. comosus, Ένα μέλος του Ποώδη (Τάξη Poales)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 19, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gabcalderhenr

Ημερομηνία

Νοέμβριος 1, 2021
Ananas comosus comosus - Photo (c) Pierre-Louis Stenger, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη geo_coppens: Ananas comosus var. comosus, Ένα μέλος του Ποώδη (Τάξη Poales)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 19, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stella_mercya

Ημερομηνία

Νοέμβριος 6, 2021 01:40 PM WIB
Ananas comosus microstachys - Photo (c) Evaldo Nascimento, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Evaldo Heber
Η ταυτότητα του χρήστη geo_coppens: Ananas comosus var. microstachys, Ένα μέλος του Ποώδη (Τάξη Poales)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 19, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

guillaume_delaitre

Ημερομηνία

Νοέμβριος 17, 2021 08:27 PM UTC
Ananas comosus microstachys - Photo (c) Evaldo Nascimento, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Evaldo Heber
Η ταυτότητα του χρήστη geo_coppens: Ananas comosus var. microstachys, Ένα μέλος του Ποώδη (Τάξη Poales)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 19, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

katielnz

Ημερομηνία

Ιούνιος 6, 2021 08:24 PM NZST
Passiflora tripartita - Photo (c) williamdomenge9, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη geo_coppens: Passiflora tripartita, Ένα μέλος του Παθανθές (Γένος Passiflora)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 18, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Παθανθές (Γένος Passiflora)

Παρατηρητής

dani_mediavilla

Ημερομηνία

Ιούνιος 19, 2021 01:57 PM UTC

Τόπος

Yunguilla (Google, OSM)
Passiflora mixta - Photo (c) pipez112, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη geo_coppens: Passiflora mixta, Ένα μέλος του Παθανθές (Γένος Passiflora)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 18, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Παθανθές (Γένος Passiflora)

Παρατηρητής

germansarmientocruz

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2021 04:04 PM -05

Τόπος

Bogota, Colombia (Google, OSM)
Passiflora mixta - Photo (c) pipez112, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη geo_coppens: Passiflora mixta, Ένα μέλος του Παθανθές (Γένος Passiflora)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 18, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Παθανθές (Γένος Passiflora)

Παρατηρητής

hobby

Ημερομηνία

Οκτώβριος 16, 2021 12:31 PM EEST
Παθανθές - Photo (c) Sharon Watson, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη geo_coppens: Παθανθές (Γένος Passiflora)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 18, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Παθανθές (Γένος Passiflora)

Παρατηρητής

melissa_hutchison

Ημερομηνία

Απρίλιος 5, 2021 04:58 PM NZST

Περιγραφή

Next to 4WD track.

P. tripartita?

Passiflora tripartita - Photo (c) williamdomenge9, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη geo_coppens: Passiflora tripartita, Ένα μέλος του Παθανθές (Γένος Passiflora)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 18, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

josemilla

Ημερομηνία

Αύγουστος 8, 2021 11:14 AM UTC

Τόπος

Bello, CO-AN, CO (Google, OSM)
Passiflora tripartita - Photo (c) williamdomenge9, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη geo_coppens: Passiflora tripartita, Ένα μέλος του Παθανθές (Γένος Passiflora)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 18, 2021
Κορυφαίος

Στατιστικά

  • 45