Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

max839

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2022 11:28 AM +06

Περιγραφή

3 individuals

Podoces panderi - Photo (c) Alastair Rae, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη gennadiy_dyakin: Podoces panderi, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Μάιος 27, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φοινικοτρύγονο (Streptopelia senegalensis)

Παρατηρητής

kastani

Ημερομηνία

Αύγουστος 6, 2021 03:59 PM +06
Φοινικοτρύγονο - Photo (c) Barbara Schneider, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Barbara Schneider
Η ταυτότητα του χρήστη gennadiy_dyakin: Φοινικοτρύγονο (Streptopelia senegalensis)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 29, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ευρωπαϊκός Κορμοράνος (Phalacrocorax carbo)

Παρατηρητής

andrewbazdyrev

Ημερομηνία

Μάιος 7, 2021 05:16 PM +07
Ευρωπαϊκός Κορμοράνος - Photo (c) Frank Vassen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη gennadiy_dyakin: Ευρωπαϊκός Κορμοράνος (Phalacrocorax carbo)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 04, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δασότρυγγας (Tringa ochropus)

Παρατηρητής

olya_si

Ημερομηνία

Απρίλιος 17, 2021 11:21 AM +06
Δασότρυγγας - Photo (c) Saurabh Agrawal, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Saurabh Agrawal
Η ταυτότητα του χρήστη gennadiy_dyakin: Δασότρυγγας (Tringa ochropus)
Προστέθηκε στις Μάιος 05, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καστανόπαπια (Tadorna ferruginea)

Παρατηρητής

naturalist51407

Ημερομηνία

Μάιος 4, 2021 04:17 PM UTC
Καστανόπαπια - Photo (c) egorbirder, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη gennadiy_dyakin: Καστανόπαπια (Tadorna ferruginea)
Προστέθηκε στις Μάιος 05, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαυροκουρούνα (Corvus corone)

Παρατηρητής

nurqoja_ersaiyn

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2021 02:06 PM +06
Μαυροκουρούνα - Photo (c) Giuss95, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη gennadiy_dyakin: Μαυροκουρούνα (Corvus corone)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 30, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ποταμοσφυριχτής (Charadrius dubius)

Παρατηρητής

al_losk-lifebra

Ημερομηνία

Μάιος 17, 2014 12:09 PM UTC
Ποταμοσφυριχτής - Photo (c) Геннадий, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Геннадий
Η ταυτότητα του χρήστη gennadiy_dyakin: Ποταμοσφυριχτής (Charadrius dubius)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 12, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ποταμοσφυριχτής (Charadrius dubius)

Παρατηρητής

al_losk-lifebra

Ημερομηνία

Μάιος 17, 2014 08:39 PM UTC
Ποταμοσφυριχτής - Photo (c) Геннадий, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Геннадий
Η ταυτότητα του χρήστη gennadiy_dyakin: Ποταμοσφυριχτής (Charadrius dubius)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 12, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βουνοπετρόκλης (Oenanthe finschii)

Παρατηρητής

olya_si

Ημερομηνία

Μάρτιος 22, 2021 04:31 PM +06
Βουνοπετρόκλης - Photo (c) Ani Sarkisyan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Ani Sarkisyan
Η ταυτότητα του χρήστη gennadiy_dyakin: Βουνοπετρόκλης (Oenanthe finschii)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 07, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

olya_si

Ημερομηνία

Μάρτιος 8, 2021 03:18 PM +06
Prunella atrogularis - Photo (c) cnarraway, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by cnarraway
Η ταυτότητα του χρήστη gennadiy_dyakin: Prunella atrogularis, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 11, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τσαρτσάρα (Turdus viscivorus)

Παρατηρητής

olya_si

Ημερομηνία

Μάρτιος 8, 2021 02:27 PM +06
Τσαρτσάρα - Photo (c) Ximo Galarza, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη gennadiy_dyakin: Τσαρτσάρα (Turdus viscivorus)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 11, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καλόγερος (Parus major)

Παρατηρητής

olya_si

Ημερομηνία

Μάρτιος 8, 2021 01:33 PM +06
Καλόγερος - Photo (c) frankielee91, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by frankielee91
Η ταυτότητα του χρήστη gennadiy_dyakin: Καλόγερος (Parus major)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 11, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βραχοκιρκίνεζο (Falco tinnunculus)

Παρατηρητής

olya_si

Ημερομηνία

Μάρτιος 8, 2021 01:31 PM +06
Βραχοκιρκίνεζο - Photo (c) Ximo Galarza, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη gennadiy_dyakin: Βραχοκιρκίνεζο (Falco tinnunculus)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 11, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

talgar-t64

Ημερομηνία

Απρίλιος 6, 2017 06:26 PM +06
Lanius phoenicuroides - Photo (c) Nik Borrow, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη gennadiy_dyakin: Lanius phoenicuroides, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 05, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sofiavetrova

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 14, 2021 02:42 PM +07
Ευρωπαϊκός Νεροκότσυφας - Photo (c) Dina Nesterkova, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Dina Nesterkova
Η ταυτότητα του χρήστη gennadiy_dyakin: Ευρωπαϊκός Νεροκότσυφας (Cinclus cinclus)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 23, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

olya_si

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 13, 2021 03:17 PM +06
Remiz coronatus - Photo (c) Ingeborg van Leeuwen, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by wildchroma
Η ταυτότητα του χρήστη gennadiy_dyakin: Remiz coronatus, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 20, 2021
Βελτίωση

Στατιστικά

  • 16