Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γεράκι, Αετός (Τάξη Accipitriformes)

Παρατηρητής

bazh

Ημερομηνία

Ιανουάριος 26, 2023 11:37 AM PST

Περιγραφή

Raptor

Πτηνά - Photo (c) Greg Lasley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Greg Lasley
Η ταυτότητα του χρήστη gene70: Πτηνά (Ομοταξία Aves)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 27, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bcwilson

Ημερομηνία

Νοέμβριος 25, 2022 09:41 PM PST

Τόπος

Friant (Google, OSM)
Tenebrionidae - Photo (c) Brandon Woo, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Brandon Woo
Η ταυτότητα του χρήστη gene70: Οικογένεια Tenebrionidae, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 26, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πτερυγωτά (Υφομοταξία Pterygota)

Παρατηρητής

smilee0384

Ημερομηνία

Ιανουάριος 22, 2023 02:55 PM PST
Δερμάπτερα - Photo (c) Bryan Wright, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Bryan Wright
Η ταυτότητα του χρήστη gene70: Δερμάπτερα (Τάξη Dermaptera)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 26, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χλωρόφυτα (Συνομοταξία Chlorophyta)

Παρατηρητής

bluejayz

Ημερομηνία

Ιανουάριος 24, 2023 04:10 PM PST

Περιγραφή

growth in water

Χλωρόφυτα - Photo (c) Aleksandr Novikov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Aleksandr Novikov
Η ταυτότητα του χρήστη gene70: Χλωρόφυτα (Συνομοταξία Chlorophyta)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 25, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κραμβοειδή (Οικογένεια Brassicaceae)

Παρατηρητής

bluejayz

Ημερομηνία

Ιανουάριος 24, 2023 04:12 PM PST
Κραμβοειδή - Photo (c) Ale Peña, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Ale Peña
Η ταυτότητα του χρήστη gene70: Κραμβοειδή (Οικογένεια Brassicaceae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 25, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αρθρόποδα (Συνομοταξία Arthropoda)

Παρατηρητής

bluejayz

Ημερομηνία

Ιανουάριος 24, 2023 04:37 PM PST
Χειλόποδα - Photo (c) Joubert Heymans, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Joubert Heymans
Η ταυτότητα του χρήστη gene70: Χειλόποδα (Ομοταξία Chilopoda)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 25, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αρθρόποδα (Συνομοταξία Arthropoda)

Παρατηρητής

bluejayz

Ημερομηνία

Ιανουάριος 24, 2023 04:33 PM PST
Διπλόποδα - Photo (c) Paul G., μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Paul G.
Η ταυτότητα του χρήστη gene70: Διπλόποδα (Ομοταξία Diplopoda)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 25, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κολεόπτερα (Τάξη Coleoptera)

Παρατηρητής

kristytheking

Ημερομηνία

Ιανουάριος 24, 2023 03:04 PM PST
Πασχαλίτσα Αρλεκίνος - Photo (c) Paolo Mazzei, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Paolo Mazzei
Η ταυτότητα του χρήστη gene70: Πασχαλίτσα Αρλεκίνος (Harmonia axyridis)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 25, 2023
Κορυφαίος
Plants

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φυτό (Βασίλειο Plantae)

Παρατηρητής

jessana1016

Ημερομηνία

Ιανουάριος 24, 2023 03:49 PM PST
Φυτό - Photo (c) Alan Rockefeller, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Alan Rockefeller
Η ταυτότητα του χρήστη gene70: Φυτό (Βασίλειο Plantae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 25, 2023
Κορυφαίος
Birds

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πτηνά (Ομοταξία Aves)

Παρατηρητής

treehugger9

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2023

Τόπος

Ιδιωτικό
Πτηνά - Photo (c) Greg Lasley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Greg Lasley
Η ταυτότητα του χρήστη gene70: Πτηνά (Ομοταξία Aves)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 25, 2023
Κορυφαίος
Fungi

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μύκητας, Λειχήνα (Βασίλειο Fungi)

Παρατηρητής

treehugger9

Ημερομηνία

Ιανουάριος 23, 2023 04:09 PM PST

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία
Μύκητας, Λειχήνα - Photo (c) Adam Bryant, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Adam Bryant
Η ταυτότητα του χρήστη gene70: Μύκητας, Λειχήνα (Βασίλειο Fungi)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 25, 2023
Κορυφαίος
Plants

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φυτό (Βασίλειο Plantae)

Παρατηρητής

treehugger9

Ημερομηνία

Ιανουάριος 24, 2023 02:50 PM PST
Φυτό - Photo (c) Alan Rockefeller, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Alan Rockefeller
Η ταυτότητα του χρήστη gene70: Φυτό (Βασίλειο Plantae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 25, 2023
Κορυφαίος
Plants

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φυτό (Βασίλειο Plantae)

Παρατηρητής

treehugger9

Ημερομηνία

Ιανουάριος 24, 2023 02:50 PM PST
Φυτό - Photo (c) Alan Rockefeller, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Alan Rockefeller
Η ταυτότητα του χρήστη gene70: Φυτό (Βασίλειο Plantae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 25, 2023
Κορυφαίος
Plants

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φυτό (Βασίλειο Plantae)

Παρατηρητής

treehugger9

Ημερομηνία

Ιανουάριος 24, 2023 02:54 PM PST
Φυτό - Photo (c) Alan Rockefeller, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Alan Rockefeller
Η ταυτότητα του χρήστη gene70: Φυτό (Βασίλειο Plantae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 25, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κολεόπτερα (Τάξη Coleoptera)

Παρατηρητής

kristytheking

Ημερομηνία

Ιανουάριος 24, 2023 03:04 PM PST
Κολεόπτερα - Photo (c) Scott Camazine, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Scott Camazine
Η ταυτότητα του χρήστη gene70: Κολεόπτερα (Τάξη Coleoptera)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 25, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βραχύκερα (Υποτάξη Brachycera)

Παρατηρητής

bioseeker

Ημερομηνία

Ιανουάριος 24, 2023 01:32 PM PST
Βραχύκερα - Photo (c) Sam Fraser-Smith, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη gene70: Βραχύκερα (Υποτάξη Brachycera)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 24, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bioseeker

Ημερομηνία

Ιανουάριος 24, 2023 01:35 PM PST
Χειρονομίδες - Photo (c) Don Loarie, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη gene70: Χειρονομίδες (Οικογένεια Chironomidae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 24, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ζωή (Ζωή)

Παρατηρητής

bioseeker

Ημερομηνία

Ιανουάριος 24, 2023 01:38 PM PST
Ζωή - Photo (c) Natalie McNear, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Natalie McNear
Η ταυτότητα του χρήστη gene70: Ζωή (Ζωή)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 24, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bioseeker

Ημερομηνία

Ιανουάριος 24, 2023 02:00 PM PST
Κίτρος - Photo (c) Manuel Martín Vicente, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη gene70: Κίτρος (Γένος Citrus)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 24, 2023
Βελτίωση
Plants

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φυτό (Βασίλειο Plantae)

Παρατηρητής

bigfungi1789

Ημερομηνία

Ιανουάριος 22, 2023 01:59 PM PST
Φυτό - Photo (c) Alan Rockefeller, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Alan Rockefeller
Η ταυτότητα του χρήστη gene70: Φυτό (Βασίλειο Plantae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 23, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

bigfungi1789

Ημερομηνία

Ιανουάριος 22, 2023 01:53 PM PST
Ευκάλυπτος - Photo (c) Terra Occ, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Terra Occ
Η ταυτότητα του χρήστη gene70: Ευκάλυπτος (Γένος Eucalyptus)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 23, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bradywong

Ημερομηνία

Ιανουάριος 22, 2023 12:53 PM PST
Χειλόποδα - Photo (c) Joubert Heymans, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Joubert Heymans
Η ταυτότητα του χρήστη gene70: Χειλόποδα (Ομοταξία Chilopoda)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 23, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

poisonfungi

Ημερομηνία

Ιανουάριος 21, 2023 02:07 PM PST
Φυτό - Photo (c) Alan Rockefeller, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Alan Rockefeller
Η ταυτότητα του χρήστη gene70: Φυτό (Βασίλειο Plantae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 23, 2023
Βελτίωση
Plants

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φυτό (Βασίλειο Plantae)

Παρατηρητής

poisonfungi

Ημερομηνία

Ιανουάριος 22, 2023 09:15 AM PST
Φυτό - Photo (c) Alan Rockefeller, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Alan Rockefeller
Η ταυτότητα του χρήστη gene70: Φυτό (Βασίλειο Plantae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 23, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βρύο, Μούσκλο (Συνομοταξία Bryophyta)

Παρατηρητής

bradywong

Ημερομηνία

Ιανουάριος 21, 2023 04:34 PM PST
Βρύο, Μούσκλο - Photo (c) Jason M Crockwell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Jason M Crockwell
Η ταυτότητα του χρήστη gene70: Βρύο, Μούσκλο (Συνομοταξία Bryophyta)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 23, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elynattaly

Ημερομηνία

Ιανουάριος 19, 2023 07:33 PM PST
Forficula auricularia - Photo (c) Katja Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη gene70: Forficula auricularia, Ένα μέλος του Δερμάπτερα (Τάξη Dermaptera)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 23, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χειρονομίδες (Οικογένεια Chironomidae)

Παρατηρητής

pali48

Ημερομηνία

Ιανουάριος 22, 2023 02:00 PM PST
Χειρονομίδες - Photo (c) Don Loarie, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη gene70: Χειρονομίδες (Οικογένεια Chironomidae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 23, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πτερυγωτά (Υφομοταξία Pterygota)

Παρατηρητής

smilee0384

Ημερομηνία

Ιανουάριος 22, 2023 02:55 PM PST
Έντομα - Photo (c) dhfischer, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by dhfischer
Η ταυτότητα του χρήστη gene70: Έντομα (Ομοταξία Insecta)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 23, 2023
Βελτίωση
Plants

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φυτό (Βασίλειο Plantae)

Παρατηρητής

kim647

Ημερομηνία

Οκτώβριος 20, 2022 09:50 AM MST
Φυτό - Photo (c) Alan Rockefeller, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Alan Rockefeller
Η ταυτότητα του χρήστη gene70: Φυτό (Βασίλειο Plantae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 20, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kim647

Ημερομηνία

Οκτώβριος 20, 2022 09:29 AM MST

Τόπος

Tonopah, AZ, US (Google, OSM)
Largus - Photo (c) johncarlson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη gene70: Γένος Largus, Ένα μέλος του Πυρροκοροειδή (Υπεροικογένεια Pyrrhocoroidea)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 20, 2023
Κορυφαίος

Στατιστικά

  • 1184