Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

demons1312

Ημερομηνία

Ιούλιος 8, 2023 10:49 ΠΜ MSK
Valeriana alliariifolia - Photo (c) Svetlana Nesterova, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Svetlana Nesterova
Η ταυτότητα του χρήστη gen_ok: Valeriana alliariifolia, Ένα μέλος του Αιγοφυλλοειδή (Οικογένεια Caprifoliaceae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 11, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

galka09

Ημερομηνία

Ιούλιος 10, 2024 07:44 ΜΜ MSK
Στύφνος - Photo (c) Krylenko VV, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Krylenko VV
Η ταυτότητα του χρήστη gen_ok: Στύφνος (Solanum nigrum)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 11, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

galka09

Ημερομηνία

Ιούλιος 10, 2024 07:51 ΜΜ MSK
Vaccinium vitis-idaea - Photo (c) Sam Thomas, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη gen_ok: Vaccinium vitis-idaea, Ένα μέλος του Ερεικίδες (Οικογένεια Ericaceae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 11, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καβαλαριά (Vicia cracca)

Παρατηρητής

galka09

Ημερομηνία

Ιούλιος 10, 2024 08:01 ΜΜ MSK
Καβαλαριά - Photo (c) Pauline Catling, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Pauline Catling
Η ταυτότητα του χρήστη gen_ok: Καβαλαριά (Vicia cracca)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 11, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

galka09

Ημερομηνία

Ιούλιος 10, 2024 08:00 ΜΜ MSK
Geranium pratense - Photo (c) snsergeevna, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by snsergeevna
Η ταυτότητα του χρήστη gen_ok: Geranium pratense, Ένα μέλος του Γεράνιο (Γένος Geranium)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 11, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Προυνέλλα Η Κοινή (Prunella vulgaris)

Παρατηρητής

galka09

Ημερομηνία

Ιούλιος 10, 2024 08:02 ΜΜ MSK
Προυνέλλα Η Κοινή - Photo (c) fitomorfolog_t, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by fitomorfolog_t
Η ταυτότητα του χρήστη gen_ok: Προυνέλλα Η Κοινή (Prunella vulgaris)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 11, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

slavekus

Ημερομηνία

Ιούλιος 11, 2024 10:49 ΠΜ MSK
Cirsium oleraceum - Photo (c) Marion Zöller, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Marion Zöller
Η ταυτότητα του χρήστη gen_ok: Cirsium oleraceum, Ένα μέλος του Γαϊδουράγκαθο (Γένος Cirsium)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 11, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gennadiychugunov

Ημερομηνία

Ιούλιος 11, 2024 10:11 ΠΜ MSK
Matricaria discoidea - Photo (c) Sebastian J. Dunkl, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Sebastian J. Dunkl
Η ταυτότητα του χρήστη gen_ok: Matricaria discoidea, Ένα μέλος του Ανθέμιδες (Φυλή Anthemideae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 11, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ερωδιός Ο Κωνιόμορφος (Erodium cicutarium)

Παρατηρητής

mariakohanovskaya

Ημερομηνία

Ιούλιος 11, 2024 07:16 ΠΜ EET
Ερωδιός Ο Κωνιόμορφος - Photo (c) Marilyn Smith, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Marilyn Smith
Η ταυτότητα του χρήστη gen_ok: Ερωδιός Ο Κωνιόμορφος (Erodium cicutarium)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 11, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexey_p

Ημερομηνία

Ιούλιος 11, 2024 07:38 ΠΜ MSK
Lipandra polysperma - Photo (c) Tig, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Tig
Η ταυτότητα του χρήστη gen_ok: Lipandra polysperma, Ένα μέλος του Καρυοφυλλώδη (Τάξη Caryophyllales)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 11, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

denis_ivanov

Ημερομηνία

Ιούλιος 11, 2024 07:37 ΠΜ MSK
Triglochin palustris - Photo (c) Tyson Ehlers, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Tyson Ehlers
Η ταυτότητα του χρήστη gen_ok: Triglochin palustris, Ένα μέλος του Μονοκοτυλήδονα (Ομοταξία Liliopsida)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 11, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

demons1312

Ημερομηνία

Ιούλιος 8, 2023 10:49 ΠΜ MSK
Valeriana - Photo (c) Kai-Philipp Schablewski, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Kai-Philipp Schablewski
Η ταυτότητα του χρήστη gen_ok: Γένος Valeriana, Ένα μέλος του Αιγοφυλλοειδή (Οικογένεια Caprifoliaceae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 09, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mahdiraeisi

Ημερομηνία

Μάιος 24, 2024 12:45 ΜΜ +0330
Λομελόζια - Photo (c) Joao Tiago Tavares, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Joao Tiago Tavares
Η ταυτότητα του χρήστη gen_ok: Λομελόζια (Γένος Lomelosia)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 23, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alex_iosipenko

Ημερομηνία

Ιούνιος 21, 2024 01:23 ΜΜ +04
Pentanema germanicum - Photo (c) katunchik, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by katunchik
Η ταυτότητα του χρήστη gen_ok: Pentanema germanicum, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 23, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alex_iosipenko

Ημερομηνία

Ιούνιος 21, 2024 01:27 ΜΜ +04
Rhamnus cathartica - Photo (c) Robert Flogaus-Faust, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη gen_ok: Rhamnus cathartica, Ένα μέλος του Ράμνος (Γένος Rhamnus)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 23, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alex_iosipenko

Ημερομηνία

Ιούνιος 21, 2024 01:32 ΜΜ +04
Prunus tenella - Photo (c) Bernhard Fischer, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Bernhard Fischer
Η ταυτότητα του χρήστη gen_ok: Prunus tenella, Ένα μέλος του Προύνος (Γένος Prunus)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 23, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alex_iosipenko

Ημερομηνία

Ιούνιος 21, 2024 01:32 ΜΜ +04
Klasea radiata - Photo (c) Sergey Mayorov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Sergey Mayorov
Η ταυτότητα του χρήστη gen_ok: Klasea radiata, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Οικογένεια Asteraceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 23, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alex_iosipenko

Ημερομηνία

Ιούνιος 21, 2024 01:33 ΜΜ +04
Acer tataricum - Photo (c) Alexander Baransky, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Alexander Baransky
Η ταυτότητα του χρήστη gen_ok: Acer tataricum, Ένα μέλος του Σφένδαμος (Γένος Acer)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 23, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alex_iosipenko

Ημερομηνία

Ιούνιος 21, 2024 01:35 ΜΜ +04
Medicago falcata - Photo (c) Andy Fyon, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Andy Fyon
Η ταυτότητα του χρήστη gen_ok: Medicago falcata, Ένα μέλος του Μηδική (Γένος Medicago)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 23, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alex_iosipenko

Ημερομηνία

Ιούνιος 21, 2024 01:35 ΜΜ +04
Hieracium virosum - Photo (c) alex_pol_64, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη gen_ok: Hieracium virosum, Ένα μέλος του Κιχωριέαι (Φυλή Cichorieae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 23, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alex_iosipenko

Ημερομηνία

Ιούνιος 21, 2024 01:39 ΜΜ +04
Tragopogon dubius - Photo (c) Hans Ritter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Hans Ritter
Η ταυτότητα του χρήστη gen_ok: Tragopogon dubius, Ένα μέλος του Τραγοπώγωνας (Γένος Tragopogon)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 23, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alex_iosipenko

Ημερομηνία

Ιούνιος 21, 2024 01:34 ΜΜ +04
Galatella villosa - Photo (c) Sergey Mayorov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Sergey Mayorov
Η ταυτότητα του χρήστη gen_ok: Galatella villosa, Ένα μέλος του Αστέρες (Φυλή Astereae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 23, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μικρό Περικοκλάδι (Convolvulus arvensis)

Παρατηρητής

napporaivo

Ημερομηνία

Ιούνιος 23, 2024 12:31 ΜΜ +05
Μικρό Περικοκλάδι - Photo (c) Maria Emília Martins, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Maria Emília Martins
Η ταυτότητα του χρήστη gen_ok: Μικρό Περικοκλάδι (Convolvulus arvensis)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 23, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χελιδονόχορτο (Chelidonium majus)

Παρατηρητής

sbasalaev

Ημερομηνία

Ιούνιος 23, 2024 03:30 ΜΜ +07
Χελιδονόχορτο - Photo (c) AnneTanne, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη gen_ok: Χελιδονόχορτο (Chelidonium majus)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 23, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κναούτια Η Αρουραία (Knautia arvensis)

Παρατηρητής

volkhins

Ημερομηνία

Ιούνιος 23, 2024 11:43 ΠΜ MSK
Κναούτια Η Αρουραία - Photo (c) Alexey Katz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Alexey Katz
Η ταυτότητα του χρήστη gen_ok: Κναούτια Η Αρουραία (Knautia arvensis)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 23, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sinnlos04

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2024 03:34 ΜΜ MSK
Butomus umbellatus - Photo (c) Yael Orgad, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Yael Orgad
Η ταυτότητα του χρήστη gen_ok: Butomus umbellatus, Ένα μέλος του Μονοκοτυλήδονα (Ομοταξία Liliopsida)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 23, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naturalist97456

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2024 06:34 ΜΜ MSK
Bituminaria bituminosa - Photo (c) lamprisdimitris, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη gen_ok: Bituminaria bituminosa, Ένα μέλος του Ψυχανθή (Υποοικογένεια Faboideae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 21, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

edita_medeina

Ημερομηνία

Ιούνιος 19, 2024 05:55 ΜΜ EEST
Salix triandra - Photo (c) Alexey P. Seregin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Alexey P. Seregin
Η ταυτότητα του χρήστη gen_ok: Salix triandra, Ένα μέλος του Ιτιά (Γένος Salix)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 19, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anxiestas

Ημερομηνία

Ιούνιος 19, 2024 11:11 ΠΜ MSK
Phelypaea coccinea - Photo (c) Mehmet Çelik, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Mehmet Çelik
Η ταυτότητα του χρήστη gen_ok: Phelypaea coccinea, Ένα μέλος του Οροβάγχες (Φυλή Orobancheae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 19, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

krylenkosl

Ημερομηνία

Ιούλιος 21, 2023 04:13 ΜΜ MSK
Primula - Photo (c) Данил романюта, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Данил романюта
Η ταυτότητα του χρήστη gen_ok: Γένος Primula, Ένα μέλος του Ηρανθοειδή (Οικογένεια Primulaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 18, 2024
Βελτίωση

Στατιστικά

  • 1976