Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

brodiecasstalbott

Ημερομηνία

Ιούλιος 30, 2021 11:38 PM PDT
Petrophila confusalis - Photo (c) Matt Hunter, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη gcwarbler: Petrophila confusalis, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 01, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

jcochran706

Ημερομηνία

Ιούλιος 29, 2021 02:59 PM CDT

Ετικέτες

Petrophila bifascialis - Photo (c) kestrel360, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη gcwarbler: Petrophila bifascialis, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 01, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

brentturcotte

Ημερομηνία

Ιούλιος 28, 2021 09:19 PM EDT

Τόπος

Restoule Cottage (Google, OSM)
Eoparargyractis plevie - Photo (c) Ken-ichi Ueda, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη gcwarbler: Eoparargyractis plevie, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 01, 2021.
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

connlindajo

Ημερομηνία

Ιούλιος 27, 2021 10:26 PM CDT

Περιγραφή

Attracted by LED porch light

Cisthene packardii - Photo (c) summerazure, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη gcwarbler: Cisthene packardii, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 01, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

sehnature

Ημερομηνία

Ιούλιος 28, 2021 08:56 AM CDT

Περιγραφή

Waterview Park

Ετικέτες

Petrophila jaliscalis - Photo (c) Greg Lasley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη gcwarbler: Petrophila jaliscalis, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 01, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

rljancik

Ημερομηνία

Ιούλιος 30, 2021 09:27 AM EDT
Petrophila bifascialis - Photo (c) kestrel360, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη gcwarbler: Petrophila bifascialis, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 01, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mboling

Ημερομηνία

Ιούλιος 30, 2021 04:55 PM UTC

Περιγραφή

Laying eggs on a Prickly Ash.

Papilio rumiko - Photo (c) Jim & Lynne Weber, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη gcwarbler: Papilio rumiko, Ένα μέλος του Παπιλιονοειδή (Υπεροικογένεια Papilionoidea)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 01, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

vanwest

Ημερομηνία

Αύγουστος 2021

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)
Cisthene tenuifascia - Photo (c) Benjamin Schwartz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη gcwarbler: Cisthene tenuifascia, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 01, 2021.
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

jciv

Ημερομηνία

Ιούνιος 9, 2021 01:51 AM CDT

Τόπος

Emerald Point (Google, OSM)
Macalla glastionalis - Photo (c) upupamartin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη gcwarbler: Macalla glastionalis, Ένα μέλος του Πυραλίδες (Οικογένεια Pyralidae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 01, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

lorimalloy

Ημερομηνία

Ιούλιος 31, 2021 12:29 PM CDT
Heraclides - Photo (c) Josh Vandermeulen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη gcwarbler: Υπογένος Heraclides, Ένα μέλος του Παπιλιονοειδή (Υπεροικογένεια Papilionoidea)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 31, 2021.
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

gstclair

Ημερομηνία

Ιούλιος 31, 2021 11:17 AM CDT
Heraclides - Photo (c) Josh Vandermeulen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη gcwarbler: Υπογένος Heraclides, Ένα μέλος του Παπιλιονοειδή (Υπεροικογένεια Papilionoidea)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 31, 2021.
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jcochran706

Ημερομηνία

Ιούλιος 30, 2021 11:31 AM CDT

Ετικέτες

Papilio cresphontes - Photo (c) Brian Peterson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη gcwarbler: Papilio cresphontes, Ένα μέλος του Παπιλιονοειδή (Υπεροικογένεια Papilionoidea)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 31, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

jcochran706

Ημερομηνία

Ιούλιος 30, 2021 02:39 PM CDT

Ετικέτες

Hylephila phyleus - Photo (c) Ken-ichi Ueda, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη gcwarbler: Hylephila phyleus, Ένα μέλος του Εσπερίδες (Οικογένεια Hesperiidae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 31, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

lorimalloy

Ημερομηνία

Ιούλιος 31, 2021 02:27 PM CDT
Papilio cresphontes - Photo (c) Brian Peterson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη gcwarbler: Papilio cresphontes, Ένα μέλος του Παπιλιονοειδή (Υπεροικογένεια Papilionoidea)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 31, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

franpfer

Ημερομηνία

Νοέμβριος 11, 2020 10:42 PM CST

Περιγραφή

I'm going with iNat suggestion.

Chionodes - Photo (c) Mark Etheridge, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη gcwarbler: Γένος Chionodes, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 31, 2021.
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

michael_butler

Ημερομηνία

Ιούλιος 21, 2021 12:14 AM EDT

Περιγραφή

At light.

Gerdana caritella - Photo (c) Andy Reago & Chrissy McClarren, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη gcwarbler: Gerdana caritella, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 31, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

franpfer

Ημερομηνία

Ιούλιος 31, 2021 12:09 AM CDT
Dichomeris - Photo (c) Timothy Reichard, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη gcwarbler: Γένος Dichomeris, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 31, 2021.
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lovebirder

Ημερομηνία

Ιούλιος 30, 2021 11:28 PM CDT
Petrophila bifascialis - Photo (c) kestrel360, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη gcwarbler: Petrophila bifascialis, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 31, 2021.
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

vblachman

Ημερομηνία

Ιούλιος 2021

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Περιγραφή

On Asclepias tuberosa

Danaus plexippus - Photo (c) Judy Gallagher, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη gcwarbler: Danaus plexippus, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 31, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

safechrislaurie

Ημερομηνία

Ιούλιος 30, 2021 11:24 PM EDT
Petrophila canadensis - Photo (c) Mike V.A. Burrell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη gcwarbler: Petrophila canadensis, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 31, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

jcochran706

Ημερομηνία

Ιούλιος 30, 2021 10:59 PM CDT

Ετικέτες

Petrophila bifascialis - Photo (c) kestrel360, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη gcwarbler: Petrophila bifascialis, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 31, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jcochran706

Ημερομηνία

Ιούλιος 30, 2021 10:29 PM CDT

Ετικέτες

Petrophila bifascialis - Photo (c) kestrel360, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη gcwarbler: Petrophila bifascialis, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 31, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

jcochran706

Ημερομηνία

Ιούλιος 30, 2021 11:00 PM CDT

Ετικέτες

Petrophila jaliscalis - Photo (c) Greg Lasley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη gcwarbler: Petrophila jaliscalis, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 31, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

jcochran706

Ημερομηνία

Ιούλιος 30, 2021 11:01 PM CDT

Ετικέτες

Petrophila cappsi - Photo (c) David G. Barker, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη gcwarbler: Petrophila cappsi, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 31, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

crx2aj3

Ημερομηνία

Ιούλιος 28, 2021 09:33 PM EDT
Petrophila fulicalis - Photo (c) Mark Etheridge, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη gcwarbler: Petrophila fulicalis, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 31, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

jcochran706

Ημερομηνία

Ιούλιος 29, 2021 10:50 PM CDT

Ετικέτες

Cyclophora nanaria - Photo (c) Juan Carlos Garcia Morales, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη gcwarbler: Cyclophora nanaria, Ένα μέλος του Γεωμετρίδες (Οικογένεια Geometridae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 31, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jcochran706

Ημερομηνία

Ιούλιος 29, 2021 10:51 PM CDT

Ετικέτες

Donacaula - Photo (c) Susan Elliott, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη gcwarbler: Γένος Donacaula, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 31, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

jcochran706

Ημερομηνία

Ιούλιος 29, 2021 11:17 PM CDT

Ετικέτες

Glenoides texanaria - Photo (c) Andy Reago & Chrissy McClarren, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη gcwarbler: Glenoides texanaria, Ένα μέλος του Γεωμετρίδες (Οικογένεια Geometridae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 31, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

jcochran706

Ημερομηνία

Ιούλιος 29, 2021 11:19 PM CDT

Ετικέτες

Rindgea s-signata - Photo (c) Timothy Reichard, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη gcwarbler: Σύνθετο Rindgea s-signata, Ένα μέλος του Γεωμετρίδες (Οικογένεια Geometridae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 31, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jcochran706

Ημερομηνία

Ιούλιος 29, 2021 11:22 PM CDT

Ετικέτες

Bactra verutana - Photo (c) Royal Tyler, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη gcwarbler: Bactra verutana, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 31, 2021.
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 65013