Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pgirard

Ημερομηνία

Ιούνιος 25, 2022 11:42 PM CEST
Yungia aurantiaca - Photo (c) João Pedro Silva, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη gbiscop: Yungia aurantiaca, Ένα μέλος του Πλατυέλμινθες (Συνομοταξία Platyhelminthes)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 30, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pgirard

Ημερομηνία

Ιούνιος 25, 2022 09:35 PM CEST
Yungia aurantiaca - Photo (c) João Pedro Silva, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη gbiscop: Yungia aurantiaca, Ένα μέλος του Πλατυέλμινθες (Συνομοταξία Platyhelminthes)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 30, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pgirard

Ημερομηνία

Ιούνιος 25, 2022 10:39 PM CEST
Necora puber - Photo (c) Ondřej Radosta, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ondřej Radosta
Η ταυτότητα του χρήστη gbiscop: Necora puber, Ένα μέλος του Ετεροτρήματα (Υποενότητα ζώων Heterotremata)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 30, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anaclaudiaferreira

Ημερομηνία

Ιούνιος 27, 2022 10:02 AM WEST

Τόπος

Maria Grecia (Google, OSM)
Polycera kernowensis - Photo (c) João Pedro Silva, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη gbiscop: Polycera kernowensis, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 29, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anaclaudiaferreira

Ημερομηνία

Ιούνιος 27, 2022 09:47 AM WEST

Τόπος

Maria Grecia (Google, OSM)
Luisella babai - Photo (c) whodden, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by whodden
Η ταυτότητα του χρήστη gbiscop: Luisella babai, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 29, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anaclaudiaferreira

Ημερομηνία

Ιούνιος 27, 2022 09:44 AM WEST

Τόπος

Maria Grecia (Google, OSM)
Felimida krohni - Photo (c) Bart, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by BJ Smit
Η ταυτότητα του χρήστη gbiscop: Felimida krohni, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 29, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anaclaudiaferreira

Ημερομηνία

Ιούνιος 27, 2022 09:38 AM WEST

Τόπος

Maria Grecia (Google, OSM)
Polycera quadrilineata - Photo (c) Stefan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Stefan
Η ταυτότητα του χρήστη gbiscop: Polycera quadrilineata, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 29, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anaclaudiaferreira

Ημερομηνία

Ιούνιος 27, 2022 09:51 AM WEST

Τόπος

Maria Grecia (Google, OSM)
Polycera quadrilineata - Photo (c) Stefan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Stefan
Η ταυτότητα του χρήστη gbiscop: Polycera quadrilineata, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 29, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cleopatrabrowne

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2022 05:49 PM BST

Ετικέτες

Nudibranchia - Photo (c) Nazir Erwan Amin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη gbiscop: Τάξη Nudibranchia, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 29, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Προσκυνητής (Cratena peregrina)

Παρατηρητής

ocean_explorers

Ημερομηνία

Ιούνιος 28, 2022 01:25 PM CEST
Προσκυνητής - Photo (c) Eric Burgers, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη gbiscop: Προσκυνητής (Cratena peregrina)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 28, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Προσκυνητής (Cratena peregrina)

Παρατηρητής

ocean_explorers

Ημερομηνία

Ιούνιος 28, 2022 03:55 AM CEST

Περιγραφή

Photos by: Markus Simmeth
Instagram: @markussimmeth

Προσκυνητής - Photo (c) Eric Burgers, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη gbiscop: Προσκυνητής (Cratena peregrina)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 28, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cyberoceans

Ημερομηνία

Ιούνιος 26, 2022 11:10 AM WEST
Felimare cantabrica - Photo (c) mnolito, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by mnolito
Η ταυτότητα του χρήστη gbiscop: Felimare cantabrica, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 28, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cyberoceans

Ημερομηνία

Ιούνιος 26, 2022 11:02 AM WEST
Felimare cantabrica - Photo (c) mnolito, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by mnolito
Η ταυτότητα του χρήστη gbiscop: Felimare cantabrica, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 28, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cleopatrabrowne

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2022 10:28 PM BST

Περιγραφή

Gramsbergen Wreck

Ετικέτες

Edmundsella pedata - Photo (c) Tine Kinn Kvamme, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Tine Kinn Kvamme
Η ταυτότητα του χρήστη gbiscop: Edmundsella pedata, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 28, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cleopatrabrowne

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2022 10:34 PM BST

Περιγραφή

Gramsbergen Wreck

Antiopella cristata - Photo (c) Sylvain Le Bris, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Sylvain Le Bris
Η ταυτότητα του χρήστη gbiscop: Antiopella cristata, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 28, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cleopatrabrowne

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2022 10:18 PM BST

Περιγραφή

Gramsbergen Wreck

Antiopella cristata - Photo (c) Sylvain Le Bris, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Sylvain Le Bris
Η ταυτότητα του χρήστη gbiscop: Antiopella cristata, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 28, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mathias_prat

Ημερομηνία

Απρίλιος 3, 2022 08:33 PM CEST
Thysanozoon brocchii - Photo (c) João Pedro Silva, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη gbiscop: Thysanozoon brocchii, Ένα μέλος του Πλατυέλμινθες (Συνομοταξία Platyhelminthes)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 27, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mathias_prat

Ημερομηνία

Απρίλιος 3, 2022 08:31 PM CEST
Polycera quadrilineata - Photo (c) Stefan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Stefan
Η ταυτότητα του χρήστη gbiscop: Polycera quadrilineata, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 27, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

manavgio

Ημερομηνία

Ιούνιος 26, 2022 02:31 PM EEST

Τόπος

Ελλάδα (Google, OSM)
Felimare picta - Photo (c) chris-26, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη gbiscop: Felimare picta, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 27, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

xrufray

Ημερομηνία

Ιούνιος 26, 2022 01:41 PM CEST
Duvaucelia striata - Photo (c) Sylvain Le Bris, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Sylvain Le Bris
Η ταυτότητα του χρήστη gbiscop: Duvaucelia striata, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 27, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

xrufray

Ημερομηνία

Ιούνιος 26, 2022 01:58 PM CEST
Duvaucelia odhneri - Photo (c) whodden, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by whodden
Η ταυτότητα του χρήστη gbiscop: Duvaucelia odhneri, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 27, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

xrufray

Ημερομηνία

Ιούνιος 26, 2022 02:09 PM CEST
Diaphorodoris alba - Photo (c) João Pedro Silva, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη gbiscop: Diaphorodoris alba, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 27, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cleopatrabrowne

Ημερομηνία

Ιούνιος 16, 2022 03:02 AM BST

Περιγραφή

Baron Ardrossan wreck

Limacia clavigera - Photo (c) Heine Jensen, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Heine Jensen
Η ταυτότητα του χρήστη gbiscop: Limacia clavigera, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 27, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

xrufray

Ημερομηνία

Ιούνιος 26, 2022 02:06 PM CEST
Trinchesia morrowae - Photo (c) whodden, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by whodden
Η ταυτότητα του χρήστη gbiscop: Trinchesia morrowae, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 27, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

xrufray

Ημερομηνία

Ιούνιος 26, 2022 02:49 PM CEST
Felimare villafranca - Photo (c) Stefan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Stefan
Η ταυτότητα του χρήστη gbiscop: Felimare villafranca, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 27, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

frederic-andre

Ημερομηνία

Ιούνιος 19, 2022 10:38 AM CEST
Felimare fontandraui - Photo (c) whodden, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by whodden
Η ταυτότητα του χρήστη gbiscop: Felimare fontandraui, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 27, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cleopatrabrowne

Ημερομηνία

Ιούνιος 16, 2022 03:05 AM BST

Περιγραφή

Baron Ardrossan wreck

Antiopella cristata - Photo (c) Sylvain Le Bris, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Sylvain Le Bris
Η ταυτότητα του χρήστη gbiscop: Antiopella cristata, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 27, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cleopatrabrowne

Ημερομηνία

Ιούνιος 25, 2022 08:10 PM BST

Περιγραφή

Martins Haven

Diaphorodoris luteocincta - Photo (c) whodden, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by whodden
Η ταυτότητα του χρήστη gbiscop: Diaphorodoris luteocincta, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 27, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cleopatrabrowne

Ημερομηνία

Ιούνιος 25, 2022 07:40 PM BST

Περιγραφή

Martins Haven

Limacia clavigera - Photo (c) Heine Jensen, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Heine Jensen
Η ταυτότητα του χρήστη gbiscop: Limacia clavigera, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 27, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elest

Ημερομηνία

Ιούνιος 26, 2022 04:06 PM CEST
Duvaucelia striata - Photo (c) Sylvain Le Bris, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Sylvain Le Bris
Η ταυτότητα του χρήστη gbiscop: Duvaucelia striata, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 27, 2022
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 1584