Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fidel_missio

Ημερομηνία

Οκτώβριος 16, 2021 04:21 ΜΜ -03

Τόπος

AR (Google, OSM)
Grimothea gregaria - Photo (c) Phil Bendle, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Phil Bendle
Η ταυτότητα του χρήστη gastigarcia: Grimothea gregaria, Ένα μέλος του Ανόμουρα (Ανθυποτάξη Anomura)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 06, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

viole2309

Ημερομηνία

Νοέμβριος 15, 2022 05:52 ΜΜ -03
Stipa neaei - Photo (c) Anibal Prina, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Anibal Prina
Η ταυτότητα του χρήστη gastigarcia: Stipa neaei, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 28, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

viole2309

Ημερομηνία

Απρίλιος 12, 2022 03:45 ΜΜ UTC
Senecio filaginoides - Photo (c) aacocucci, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by aacocucci
Η ταυτότητα του χρήστη gastigarcia: Senecio filaginoides, Ένα μέλος του Σενέκιο (Γένος Senecio)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 28, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

viole2309

Ημερομηνία

Ιούλιος 29, 2022 10:51 ΠΜ -03
Atriplex lampa - Photo (c) Guillermo Debandi, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Guillermo Debandi
Η ταυτότητα του χρήστη gastigarcia: Atriplex lampa, Ένα μέλος του Καρυοφυλλώδη (Τάξη Caryophyllales)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 28, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

viole2309

Ημερομηνία

Ιούλιος 29, 2022 10:48 ΠΜ -03
Suaeda divaricata - Photo (c) Guillermo Debandi, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Guillermo Debandi
Η ταυτότητα του χρήστη gastigarcia: Suaeda divaricata, Ένα μέλος του Καρυοφυλλώδη (Τάξη Caryophyllales)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 28, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

viole2309

Ημερομηνία

Νοέμβριος 19, 2022 05:59 ΜΜ -03
Coelopa frigida - Photo (c) David McCorquodale, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by David McCorquodale
Η ταυτότητα του χρήστη gastigarcia: Coelopa frigida, Ένα μέλος του Σχιζοφόρα (Ενότητα ζώων Schizophora)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

viole2309

Ημερομηνία

Νοέμβριος 24, 2022 08:50 ΜΜ -03
Fissurella radiosa - Photo (c) Nicolas Olejnik, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Nicolas Olejnik
Η ταυτότητα του χρήστη gastigarcia: Fissurella radiosa, Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

viole2309

Ημερομηνία

Νοέμβριος 21, 2022 05:20 ΜΜ -03
Phycodrys quercifolia - Photo (c) Gonzalo Bravo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Gonzalo Bravo
Η ταυτότητα του χρήστη gastigarcia: Phycodrys quercifolia, Ένα μέλος του Ροδοφύκη (Συνομοταξία Rhodophyta)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

viole2309

Ημερομηνία

Νοέμβριος 25, 2022 09:12 ΠΜ -03
Entiminae - Photo (c) Richard Ong, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Richard Ong
Η ταυτότητα του χρήστη gastigarcia: Υποοικογένεια Entiminae, Ένα μέλος του Κουρκουλιονίδες (Οικογένεια Curculionidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

viole2309

Ημερομηνία

Οκτώβριος 19, 2022 09:14 ΠΜ -03

Περιγραφή

Se encontraba dentro del vaso, luego de fotografiarlo se lo llevó afuera.

Scotobius - Photo (c) Nicolas Olejnik, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Nicolas Olejnik
Η ταυτότητα του χρήστη gastigarcia: Γένος Scotobius, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)

Παρατηρητής

viole2309

Ημερομηνία

Νοέμβριος 26, 2022 10:00 ΠΜ -03
Σκαραβαιοειδή - Photo (c) Katja Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη gastigarcia: Σκαραβαιοειδή (Υπεροικογένεια Scarabaeoidea)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

viole2309

Ημερομηνία

Νοέμβριος 24, 2022 02:46 ΜΜ -03

Τόπος

Argentina (Google, OSM)
Salicornia perennis - Photo (c) Romina Vidal-Russell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Romina Vidal-Russell
Η ταυτότητα του χρήστη gastigarcia: Salicornia perennis, Ένα μέλος του Καρυοφυλλώδη (Τάξη Caryophyllales)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

viole2309

Ημερομηνία

Νοέμβριος 24, 2022 03:44 ΜΜ -03

Τόπος

Argentina (Google, OSM)
Gymnocalycium gibbosum - Photo (c) Michael Wolf, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη gastigarcia: Gymnocalycium gibbosum, Ένα μέλος του Κάκτος (Οικογένεια Cactaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

viole2309

Ημερομηνία

Οκτώβριος 12, 2022 12:25 ΜΜ -03

Περιγραφή

Ya se encontraba suelta, llego con el arribazon.

Desmarestia confervoides - Photo (c) Shallow Marine Surveys Group, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Shallow Marine Surveys Group
Η ταυτότητα του χρήστη gastigarcia: Desmarestia confervoides, Ένα μέλος του Χρωμιστά (Βασίλειο Chromista)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

viole2309

Ημερομηνία

Οκτώβριος 17, 2022 02:30 ΜΜ -03

Περιγραφή

Fue recolectada al llegar con el arribazon. (Es decir ya se encontraba arrancada)

Desmarestia confervoides - Photo (c) Shallow Marine Surveys Group, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Shallow Marine Surveys Group
Η ταυτότητα του χρήστη gastigarcia: Desmarestia confervoides, Ένα μέλος του Χρωμιστά (Βασίλειο Chromista)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

viole2309

Ημερομηνία

Οκτώβριος 17, 2022 02:38 ΜΜ -03
Mesembryanthemum nodiflorum - Photo (c) randomtruth, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη gastigarcia: Mesembryanthemum nodiflorum, Ένα μέλος του Καρυοφυλλώδη (Τάξη Caryophyllales)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

viole2309

Ημερομηνία

Απρίλιος 12, 2022 03:43 ΜΜ -03
Atriplex lampa - Photo (c) Guillermo Debandi, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Guillermo Debandi
Η ταυτότητα του χρήστη gastigarcia: Atriplex lampa, Ένα μέλος του Καρυοφυλλώδη (Τάξη Caryophyllales)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

viole2309

Ημερομηνία

Απρίλιος 19, 2022 09:49 ΠΜ -03

Περιγραφή

¿Me ayudas identificar sp?

Hordeum murinum - Photo (c) Zdeňka Nováková, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Zdeňka Nováková
Η ταυτότητα του χρήστη gastigarcia: Hordeum murinum, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

viole2309

Ημερομηνία

Απρίλιος 19, 2022 09:49 ΠΜ -03

Περιγραφή

¿Me ayudas identificar sp?

Hordeum murinum - Photo (c) Zdeňka Nováková, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Zdeňka Nováková
Η ταυτότητα του χρήστη gastigarcia: Hordeum murinum, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

viole2309

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 27, 2022 02:31 ΜΜ -03

Περιγραφή

Alga herborizada, se la encontró en la costa.

Dictyota dichotoma - Photo (c) Pamela Arnold, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Pamela Arnold
Η ταυτότητα του χρήστη gastigarcia: Dictyota dichotoma, Ένα μέλος του Χρωμιστά (Βασίλειο Chromista)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

viole2309

Ημερομηνία

Απρίλιος 19, 2022 09:53 ΠΜ -03
Urtica magellanica - Photo (c) Nicolás Lavandero, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Nicolás Lavandero
Η ταυτότητα του χρήστη gastigarcia: Urtica magellanica, Ένα μέλος του Κνίδη (Γένος Urtica)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

viole2309

Ημερομηνία

Μάιος 7, 2022 03:21 ΜΜ -03

Τόπος

Argentina (Google, OSM)
Sarcopeltis skottsbergii - Photo (c) Gonzalo Bravo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Gonzalo Bravo
Η ταυτότητα του χρήστη gastigarcia: Sarcopeltis skottsbergii, Ένα μέλος του Ροδοφύκη (Συνομοταξία Rhodophyta)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πρασινοκάβουρας (Carcinus maenas)

Παρατηρητής

viole2309

Ημερομηνία

Μάιος 6, 2022 07:06 ΜΜ -03
Πρασινοκάβουρας - Photo (c) Ondřej Radosta, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ondřej Radosta
Η ταυτότητα του χρήστη gastigarcia: Πρασινοκάβουρας (Carcinus maenas)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

viole2309

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 28, 2022 11:46 ΠΜ -03
Liolaemus melanops - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by kkacheltje
Η ταυτότητα του χρήστη gastigarcia: Liolaemus melanops, Ένα μέλος του Σαύρες (Υποτάξη Sauria)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

viole2309

Ημερομηνία

Οκτώβριος 9, 2022 09:33 ΠΜ -03

Τόπος

Isla Tova (Google, OSM)
Bossiella orbigniana - Photo (c) dlbowls, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by dlbowls
Η ταυτότητα του χρήστη gastigarcia: Bossiella orbigniana, Ένα μέλος του Ροδοφύκη (Συνομοταξία Rhodophyta)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

viole2309

Ημερομηνία

Οκτώβριος 6, 2022 07:21 ΜΜ -03
Stellaria media - Photo (c) Jim Walker, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jim Walker
Η ταυτότητα του χρήστη gastigarcia: Stellaria media, Ένα μέλος του Στελλάρια Η Μεσαία (Σύνθετο Stellaria media)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

viole2309

Ημερομηνία

Οκτώβριος 3, 2022 07:27 ΜΜ -03

Περιγραφή

Se lo encontró en el receptáculo junto a otro gecko.

Parece ser un Gecko de darwin (Homonota darwinii). He estado observando diferentes patrones, ¿Alguien sabe si se generan endemismos/subespecies en islas?

Homonota darwinii - Photo (c) ignacio_hernandez, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by ignacio_hernandez
Η ταυτότητα του χρήστη gastigarcia: Homonota darwinii, Ένα μέλος του Γκεκότα (Ανθυποτάξη Gekkota)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

viole2309

Ημερομηνία

Οκτώβριος 3, 2022 07:27 ΜΜ -03

Τόπος

Isla Tova (Google, OSM)

Περιγραφή

Se lo encontró en el receptáculo junto a otro gecko.

Creo que es Homonota darwinii aún que vengo observando diferentes patrones, ¿Podrán ser subespecies? ¿Alguien sabe?

Homonota darwinii - Photo (c) ignacio_hernandez, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by ignacio_hernandez
Η ταυτότητα του χρήστη gastigarcia: Homonota darwinii, Ένα μέλος του Γκεκότα (Ανθυποτάξη Gekkota)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

viole2309

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 27, 2022 05:55 ΜΜ -03

Περιγραφή

Se puedo visibilizar el nido luego de, accidentalmente, pisar cerca del mismo y que salga volando el Pato Crestón al cual se lo pudo ver con claridad.

Lophonetta specularioides - Photo (c) Carmelo López Abad, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Carmelo López Abad
Η ταυτότητα του χρήστη gastigarcia: Lophonetta specularioides, Ένα μέλος του Χηνόμορφα (Τάξη Anseriformes)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

viole2309

Ημερομηνία

Οκτώβριος 19, 2022 03:21 ΜΜ -03

Τόπος

Argentina (Google, OSM)
Pyropia columbina - Photo (c) camila-rivera, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by camila-rivera
Η ταυτότητα του χρήστη gastigarcia: Pyropia columbina, Ένα μέλος του Ροδοφύκη (Συνομοταξία Rhodophyta)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2022
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 106