Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dloarie

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 5, 2020 09:20 PM PST
Agonopterix alstroemeriana - Photo (c) Gary McDonald, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Gary McDonald
Η ταυτότητα του χρήστη garybnunn: Agonopterix alstroemeriana, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 30, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

euproserpinus

Ημερομηνία

Μάρτιος 3, 2019 12:43 AM PST
Agonopterix alstroemeriana - Photo (c) Gary McDonald, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Gary McDonald
Η ταυτότητα του χρήστη garybnunn: Agonopterix alstroemeriana, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 30, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

euproserpinus

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 28, 2019 12:28 AM PST
Agonopterix alstroemeriana - Photo (c) Gary McDonald, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Gary McDonald
Η ταυτότητα του χρήστη garybnunn: Agonopterix alstroemeriana, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 30, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mcduck

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 20, 2019

Περιγραφή

Came to black light/MV trap. Live Oak/chaparral habitat. 608 ft elevation. 10mm length.

Agonopterix alstroemeriana - Photo (c) Gary McDonald, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Gary McDonald
Η ταυτότητα του χρήστη garybnunn: Agonopterix alstroemeriana, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 30, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

catchang

Ημερομηνία

Αύγουστος 31, 2018 11:11 PM PDT
Agonopterix alstroemeriana - Photo (c) Gary McDonald, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Gary McDonald
Η ταυτότητα του χρήστη garybnunn: Agonopterix alstroemeriana, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 30, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bewickwren

Ημερομηνία

Μάρτιος 2020

Τόπος

California, US (Google, OSM)
Viridiseptis marina - Photo (c) Jeff Skrentny, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jeff Skrentny
Η ταυτότητα του χρήστη garybnunn: Viridiseptis marina, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 25, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

madily

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 11, 2022 10:03 AM PDT

Τόπος

San Diego, CA, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Thanks to @garybnunn for spotting this awesome bird today.

Ardenna pacifica - Photo (c) Marj Kibby, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη garybnunn: Ardenna pacifica, Ένα μέλος του Ρινοτρυπόμορφα (Τάξη Procellariiformes)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 15, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anewmark

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 6, 2022 07:48 PM PDT
Duponchelia fovealis - Photo (c) Paolo Mazzei, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Paolo Mazzei
Η ταυτότητα του χρήστη garybnunn: Duponchelia fovealis, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 11, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anewmark

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 6, 2022 08:10 PM PDT
Choreutis emplecta - Photo (c) celerytops, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by celerytops
Η ταυτότητα του χρήστη garybnunn: Choreutis emplecta, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 11, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anewmark

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 6, 2022 09:23 PM PDT
Galleria mellonella - Photo (c) Monica Krancevic, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Monica Krancevic
Η ταυτότητα του χρήστη garybnunn: Galleria mellonella, Ένα μέλος του Πυραλίδες (Οικογένεια Pyralidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 11, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anewmark

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 6, 2022 09:24 PM PDT
Feltia subterranea - Photo (c) John Morgan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by John Morgan
Η ταυτότητα του χρήστη garybnunn: Feltia subterranea, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 11, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anewmark

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 6, 2022 10:24 PM PDT
Ponometia fasciatella - Photo (c) Greg Lasley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Greg Lasley
Η ταυτότητα του χρήστη garybnunn: Ponometia fasciatella, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 11, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anewmark

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 7, 2022 08:20 PM PDT
Ponometia hutsoni - Photo (c) BJ Stacey, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη garybnunn: Ponometia hutsoni, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 11, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anewmark

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 7, 2022 10:03 PM PDT
Cobubatha dividua - Photo (c) Chuck Sexton, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Chuck Sexton
Η ταυτότητα του χρήστη garybnunn: Cobubatha dividua, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 11, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bewickwren

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2022

Τόπος

California, US (Google, OSM)
Hemeroplanis incusalis - Photo (c) BJ Stacey, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη garybnunn: Hemeroplanis incusalis, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 11, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anewmark

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2, 2022 08:52 PM PDT
Laetilia dilatifasciella - Photo (c) Chuck Sexton, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Chuck Sexton
Η ταυτότητα του χρήστη garybnunn: Laetilia dilatifasciella, Ένα μέλος του Πυραλίδες (Οικογένεια Pyralidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 03, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anewmark

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 1, 2022 09:26 PM PDT
Coenochroa californiella - Photo (c) C. Mallory, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by C. Mallory
Η ταυτότητα του χρήστη garybnunn: Coenochroa californiella, Ένα μέλος του Πυραλίδες (Οικογένεια Pyralidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 03, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anewmark

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2, 2022 10:21 PM PDT
Plutella xylostella - Photo (c) Lucas Rubio, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Lucas Rubio
Η ταυτότητα του χρήστη garybnunn: Plutella xylostella, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 03, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anewmark

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2, 2022 10:20 PM PDT
Dicymolomia metalliferalis - Photo (c) Christian Schwarz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Christian Schwarz
Η ταυτότητα του χρήστη garybnunn: Dicymolomia metalliferalis, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 03, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naturecandids

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 7, 2021 10:45 PM PDT
Oedemasia salicis - Photo (c) James Parham, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by James Parham
Η ταυτότητα του χρήστη garybnunn: Oedemasia salicis, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 03, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

snakeplissken

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2022

Περιγραφή

Very large sphinx moth.

Manduca quinquemaculatus - Photo (c) Jim & Lynne Weber, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jim & Lynne Weber
Η ταυτότητα του χρήστη garybnunn: Manduca quinquemaculatus, Ένα μέλος του Σφιγγίδες (Οικογένεια Sphingidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 03, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brett86

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 1, 2022 04:11 PM PDT
Peridroma saucia - Photo (c) Jay Keller, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Jay Keller
Η ταυτότητα του χρήστη garybnunn: Peridroma saucia, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 03, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bewickwren

Ημερομηνία

Αύγουστος 2022

Τόπος

California, US (Google, OSM)
Manduca sexta - Photo (c) Richard  Crook, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη garybnunn: Manduca sexta, Ένα μέλος του Σφιγγίδες (Οικογένεια Sphingidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 01, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

teacupsteph

Ημερομηνία

Αύγουστος 30, 2022 12:11 PM PDT

Περιγραφή

Moth

Manduca rustica - Photo (c) Lee Hoy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Lee Hoy
Η ταυτότητα του χρήστη garybnunn: Manduca rustica, Ένα μέλος του Σφιγγίδες (Οικογένεια Sphingidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 01, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hawkparty

Ημερομηνία

Αύγουστος 29, 2022 02:13 PM PDT

Τόπος

Granite Bay (Google, OSM)
Protorthodes alfkenii - Photo (c) Gary McDonald, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Gary McDonald
Η ταυτότητα του χρήστη garybnunn: Protorthodes alfkenii, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 01, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gilbertj

Ημερομηνία

Μάιος 5, 2022 08:30 AM PDT
Spodoptera exigua - Photo (c) Paul G. Johnson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Paul G. Johnson
Η ταυτότητα του χρήστη garybnunn: Spodoptera exigua, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 01, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)

Παρατηρητής

paraventure

Ημερομηνία

Αύγουστος 30, 2022 09:16 PM PDT

Τόπος

Long Beach (Google, OSM)
Manduca sexta - Photo (c) Richard  Crook, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη garybnunn: Manduca sexta, Ένα μέλος του Σφιγγίδες (Οικογένεια Sphingidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 01, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

finatic

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2020 04:17 AM PDT

Τόπος

House - Santee (Google, OSM)

Περιγραφή

Stagmatophora iridella - Photo (c) Christian Schwarz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Christian Schwarz
Η ταυτότητα του χρήστη garybnunn: Stagmatophora iridella, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 01, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

euproserpinus

Ημερομηνία

Ιούλιος 21, 2022 12:32 AM PDT
Pero behrensaria - Photo (c) Paul G. Johnson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Paul G. Johnson
Η ταυτότητα του χρήστη garybnunn: Pero behrensaria, Ένα μέλος του Γεωμετρίδες (Οικογένεια Geometridae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 30, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

euproserpinus

Ημερομηνία

Ιούλιος 21, 2022 12:52 AM PDT
Pero behrensaria - Photo (c) Paul G. Johnson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Paul G. Johnson
Η ταυτότητα του χρήστη garybnunn: Pero behrensaria, Ένα μέλος του Γεωμετρίδες (Οικογένεια Geometridae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 30, 2022
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 4146