Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ku6777

Ημερομηνία

Μάρτιος 2023
Selaginella moellendorffii - Photo (c) Mike Lusk, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Mike Lusk
Η ταυτότητα του χρήστη galanhsnu: Selaginella moellendorffii, Ένα μέλος του Ανώτερα Φυτά (Συνομοταξία Tracheophyta)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 20, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sh1025

Ημερομηνία

Μάρτιος 20, 2023 08:06 ΜΜ CST
Houttuynia cordata - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by 葉子
Η ταυτότητα του χρήστη galanhsnu: Houttuynia cordata, Ένα μέλος του Πιπερώδη (Τάξη Piperales)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 20, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ku6777

Ημερομηνία

Μάρτιος 20, 2023 08:06 ΜΜ CST
Itea oldhamii - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by 葉子
Η ταυτότητα του χρήστη galanhsnu: Itea oldhamii, Ένα μέλος του Σαξιφραγκώδη (Τάξη Saxifragales)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 20, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sh1025

Ημερομηνία

Μάρτιος 20, 2023 08:06 ΜΜ CST
Clematis grata - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by 葉子
Η ταυτότητα του χρήστη galanhsnu: Clematis grata, Ένα μέλος του Κληματίς (Γένος Clematis)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 20, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ku6777

Ημερομηνία

Μάρτιος 20, 2023 08:07 ΜΜ CST
Molineria capitulata - Photo (c) mitrastemon, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by mitrastemon
Η ταυτότητα του χρήστη galanhsnu: Molineria capitulata, Ένα μέλος του Ασπαραγώδη (Τάξη Asparagales)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 20, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

taiwan_reevesia

Ημερομηνία

Μάρτιος 18, 2023 10:22 ΠΜ CST

Περιγραφή

Syzygium euphlebium

Ετικέτες

Syzygium euphlebium - Photo (c) 呂一起(Lu i-chi), μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by 呂一起(Lu i-chi)
Η ταυτότητα του χρήστη galanhsnu: Syzygium euphlebium, Ένα μέλος του Μυρτοειδή (Οικογένεια Myrtaceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 20, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ku6777

Ημερομηνία

Μάρτιος 20, 2023 08:07 ΜΜ CST
Diplazium donianum - Photo (c) Libbi Wu, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Libbi Wu
Η ταυτότητα του χρήστη galanhsnu: Diplazium donianum, Ένα μέλος του Φτέρη (Ομοταξία Polypodiopsida)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 20, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ku6777

Ημερομηνία

Μάρτιος 20, 2023 08:08 ΜΜ CST
Phegopteris decursive-pinnata - Photo (c) harum.koh, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by harum.koh
Η ταυτότητα του χρήστη galanhsnu: Phegopteris decursive-pinnata, Ένα μέλος του Φτέρη (Ομοταξία Polypodiopsida)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 20, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yyykkyyykk

Ημερομηνία

Μάρτιος 20, 2023 11:19 ΠΜ CST
Disporum shimadae - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by 葉子
Η ταυτότητα του χρήστη galanhsnu: Disporum shimadae, Ένα μέλος του Κολχικοειδή (Οικογένεια Colchicaceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 20, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ku6777

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 27, 2023 10:11 ΠΜ CST
Aralia decaisneana - Photo (c) jodyhsieh, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη galanhsnu: Aralia decaisneana, Ένα μέλος του Αραλιίδες (Οικογένεια Araliaceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 20, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ku6777

Ημερομηνία

Μάρτιος 20, 2023 08:05 ΜΜ CST
Mussaenda parviflora - Photo (c) Han-Ting Liu, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Han-Ting Liu
Η ταυτότητα του χρήστη galanhsnu: Mussaenda parviflora, Ένα μέλος του Ερυθροδανοειδή (Οικογένεια Rubiaceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 20, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sh1025

Ημερομηνία

Μάρτιος 20, 2023 08:05 ΜΜ CST
Leptochilus ellipticus - Photo (c) Wen Ling Tsai, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Wen Ling Tsai
Η ταυτότητα του χρήστη galanhsnu: Leptochilus ellipticus, Ένα μέλος του Φτέρη (Ομοταξία Polypodiopsida)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 20, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yyykkyyykk

Ημερομηνία

Μάρτιος 20, 2023 11:13 ΠΜ CST
Viola arcuata - Photo (c) Kinmatsu Lin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Kinmatsu Lin
Η ταυτότητα του χρήστη galanhsnu: Viola arcuata, Ένα μέλος του Μαλπιγειώδη (Τάξη Malpighiales)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 20, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ku6777

Ημερομηνία

Μάρτιος 20, 2023 08:04 ΜΜ CST
Pellionia scabra - Photo (c) Lijin Huang (紫楝), μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Lijin Huang (紫楝)
Η ταυτότητα του χρήστη galanhsnu: Pellionia scabra, Ένα μέλος του Κνιδοειδή (Οικογένεια Urticaceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 20, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yyykkyyykk

Ημερομηνία

Μάρτιος 20, 2023 11:02 ΠΜ CST
Farfugium japonicum formosanum - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by 葉子
Η ταυτότητα του χρήστη galanhsnu: Farfugium japonicum var. formosanum, Ένα μέλος του Σενεκίονες (Φυλή Senecioneae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 20, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sh1025

Ημερομηνία

Μάρτιος 20, 2023 08:04 ΜΜ CST
Lemmaphyllum microphyllum - Photo (c) k9coke, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by k9coke
Η ταυτότητα του χρήστη galanhsnu: Lemmaphyllum microphyllum, Ένα μέλος του Φτέρη (Ομοταξία Polypodiopsida)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 20, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ku6777

Ημερομηνία

Μάρτιος 20, 2023 08:04 ΜΜ CST
Lobelia nummularia - Photo (c) Carlos G Velazco-Macias, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Carlos G Velazco-Macias
Η ταυτότητα του χρήστη galanhsnu: Lobelia nummularia, Ένα μέλος του Αστερώδη (Τάξη Asterales)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 20, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ku6777

Ημερομηνία

Μάρτιος 20, 2023 08:03 ΜΜ CST
Blastus cochinchinensis - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by 葉子
Η ταυτότητα του χρήστη galanhsnu: Blastus cochinchinensis, Ένα μέλος του Μυρτώδη (Τάξη Myrtales)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 20, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ku6777

Ημερομηνία

Μάρτιος 2023
Selaginella delicatula - Photo (c) 長鬃山羊, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by 長鬃山羊
Η ταυτότητα του χρήστη galanhsnu: Selaginella delicatula, Ένα μέλος του Ανώτερα Φυτά (Συνομοταξία Tracheophyta)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 20, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anniewang303

Ημερομηνία

Μάρτιος 18, 2023 01:16 ΜΜ CST

Τόπος

海端鄉, TW (Google, OSM)
Anaphalis nepalensis - Photo (c) mutolisp, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη galanhsnu: Anaphalis nepalensis, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 20, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Προυνέλλα Η Κοινή (Prunella vulgaris)

Παρατηρητής

yyykkyyykk

Ημερομηνία

Μάρτιος 20, 2023 10:55 ΠΜ CST
Προυνέλλα Η Κοινή - Photo (c) fitomorfolog_t, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by fitomorfolog_t
Η ταυτότητα του χρήστη galanhsnu: Προυνέλλα Η Κοινή (Prunella vulgaris)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 20, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ku6777

Ημερομηνία

Μάρτιος 20, 2023 08:02 ΜΜ CST
Ficus formosana - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by 葉子
Η ταυτότητα του χρήστη galanhsnu: Ficus formosana, Ένα μέλος του Συκή (Γένος Ficus)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 20, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ku6777

Ημερομηνία

Μάρτιος 20, 2023 08:03 ΜΜ CST
Houttuynia cordata - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by 葉子
Η ταυτότητα του χρήστη galanhsnu: Houttuynia cordata, Ένα μέλος του Πιπερώδη (Τάξη Piperales)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 20, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naturalist001

Ημερομηνία

Μάρτιος 20, 2023 03:11 ΜΜ CST
Tricyrtis formosana - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by 葉子
Η ταυτότητα του χρήστη galanhsnu: Tricyrtis formosana, Ένα μέλος του Λειριοειδή (Οικογένεια Liliaceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 20, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ku6777

Ημερομηνία

Μάρτιος 20, 2023 08:01 ΜΜ CST
Hydrangea chinensis - Photo (c) 阿橋 HQ, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη galanhsnu: Hydrangea chinensis, Ένα μέλος του Κηλαστρώδη (Τάξη Cornales)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 20, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sh1025

Ημερομηνία

Μάρτιος 2023
Selaginella moellendorffii - Photo (c) Mike Lusk, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Mike Lusk
Η ταυτότητα του χρήστη galanhsnu: Selaginella moellendorffii, Ένα μέλος του Ανώτερα Φυτά (Συνομοταξία Tracheophyta)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 20, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sh1025

Ημερομηνία

Μάρτιος 2023
Selaginella - Photo (c) Shipher (士緯) Wu (吳), μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη galanhsnu: Γένος Selaginella, Ένα μέλος του Ανώτερα Φυτά (Συνομοταξία Tracheophyta)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 20, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ku6777

Ημερομηνία

Μάρτιος 20, 2023 07:51 ΜΜ CST
Hymenasplenium apogamum - Photo (c) mitrastemon, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by mitrastemon
Η ταυτότητα του χρήστη galanhsnu: Hymenasplenium apogamum, Ένα μέλος του Φτέρη (Ομοταξία Polypodiopsida)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 20, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ku6777

Ημερομηνία

Μάρτιος 20, 2023 07:54 ΜΜ CST
Hymenasplenium excisum - Photo (c) galanhsnu, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by galanhsnu
Η ταυτότητα του χρήστη galanhsnu: Hymenasplenium excisum, Ένα μέλος του Φτέρη (Ομοταξία Polypodiopsida)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 20, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sh1025

Ημερομηνία

Μάρτιος 20, 2023 07:57 ΜΜ CST
Erigeron sumatrensis - Photo (c) naturephotosuze, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by naturephotosuze
Η ταυτότητα του χρήστη galanhsnu: Erigeron sumatrensis, Ένα μέλος του Ερίγερο (Γένος Erigeron)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 20, 2023
Κορυφαίος

Στατιστικά

  • 383267