Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aydino

Ημερομηνία

Μάιος 30, 2021 06:21 PM HST
Equisetum - Photo (c) Kira Marchenkova, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη gabrielmayrhofer: Γένος Equisetum, Ένα μέλος του Φτέρη (Ομοταξία Polypodiopsida)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 24, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yanual

Ημερομηνία

Αύγουστος 15, 2021 12:13 PM CEST
Equisetum - Photo (c) Kira Marchenkova, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη gabrielmayrhofer: Γένος Equisetum, Ένα μέλος του Φτέρη (Ομοταξία Polypodiopsida)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 24, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bogsuckers

Ημερομηνία

Αύγουστος 9, 2021 05:33 PM CEST
Equisetum telmateia telmateia - Photo (c) Ferran Turmo Gort, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη gabrielmayrhofer: Equisetum telmateia ssp. telmateia, Ένα μέλος του Πολυκόμπι Των Τελμάτων (Equisetum telmateia)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 24, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κόνυζα Η Καναδική (Erigeron canadensis)

Παρατηρητής

martin_der_prinz

Ημερομηνία

Ιούλιος 5, 2020 07:26 AM CEST
Κόνυζα Η Καναδική - Photo (c) Svetlana Nesterova, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη gabrielmayrhofer: Κόνυζα Η Καναδική (Erigeron canadensis)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 24, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

botanico

Ημερομηνία

Ιούλιος 11, 2019
Ranunculus montanus - Photo (c) lukasdiehl, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη gabrielmayrhofer: Σύνθετο Ranunculus montanus, Ένα μέλος του Ρανούγκουλος (Γένος Ranunculus)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 24, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cath26

Ημερομηνία

Απρίλιος 22, 2020 08:12 PM CEST

Περιγραφή

???
large amounts at the edge of a stream
en grandes quantités au bord d'un ruisseau

Equisetum ramosissimum ramosissimum - Photo (c) Зеленкова Виктория, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη gabrielmayrhofer: Equisetum ramosissimum ssp. ramosissimum, Ένα μέλος του Φτέρη (Ομοταξία Polypodiopsida)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 24, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

isadoraisadorable

Ημερομηνία

Ιούνιος 16, 2017 01:43 PM UTC
Spirodela polyrhiza - Photo (c) Lincoln Durey, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη gabrielmayrhofer: Spirodela polyrhiza, Ένα μέλος του Αροειδή (Οικογένεια Araceae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 24, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vivaxylocopa

Ημερομηνία

Αύγουστος 14, 2021 10:10 AM CEST
Spirodela polyrhiza - Photo (c) Lincoln Durey, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη gabrielmayrhofer: Spirodela polyrhiza, Ένα μέλος του Αροειδή (Οικογένεια Araceae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 24, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davidsandler

Ημερομηνία

Ιούνιος 2, 2021 03:27 PM HST
Lemna minor - Photo (c) Attila Oláh, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη gabrielmayrhofer: Lemna minor, Ένα μέλος του Αροειδή (Οικογένεια Araceae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 24, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Άρο (Γένος Arum)

Παρατηρητής

nicoweg

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2021 06:15 PM CEST
Arum cylindraceum - Photo (c) Libor Pístecký, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη gabrielmayrhofer: Arum cylindraceum, Ένα μέλος του Άρο (Γένος Arum)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 24, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nicoweg

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2021 08:24 AM CEST
Arum cylindraceum - Photo (c) Libor Pístecký, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη gabrielmayrhofer: Arum cylindraceum, Ένα μέλος του Άρο (Γένος Arum)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 24, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tarina2

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2021 01:15 PM UTC
Spirodela polyrhiza - Photo (c) Lincoln Durey, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη gabrielmayrhofer: Spirodela polyrhiza, Ένα μέλος του Αροειδή (Οικογένεια Araceae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 24, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wolfgangbacher

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2005 12:31 PM UTC
Lemna minor - Photo (c) Attila Oláh, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη gabrielmayrhofer: Lemna minor, Ένα μέλος του Αροειδή (Οικογένεια Araceae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 24, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vivaxylocopa

Ημερομηνία

Μάρτιος 2, 2021 01:05 PM CET
Lemna minor - Photo (c) Attila Oláh, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη gabrielmayrhofer: Lemna minor, Ένα μέλος του Αροειδή (Οικογένεια Araceae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 24, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vivaxylocopa

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 24, 2021 05:07 PM CET
Lemna minor - Photo (c) Attila Oláh, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη gabrielmayrhofer: Lemna minor, Ένα μέλος του Αροειδή (Οικογένεια Araceae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 24, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gottfried1

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 5, 2020 03:06 PM SAST
Lemna minor - Photo (c) Attila Oláh, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη gabrielmayrhofer: Lemna minor, Ένα μέλος του Αροειδή (Οικογένεια Araceae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 24, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hyacinthus

Ημερομηνία

Ιούλιος 2, 2020 10:16 AM SAST
Lemna minor - Photo (c) Attila Oláh, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη gabrielmayrhofer: Lemna minor, Ένα μέλος του Αροειδή (Οικογένεια Araceae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 24, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ch_berg

Ημερομηνία

Ιούλιος 21, 2009 09:59 AM CEST

Περιγραφή

only the big ones, the small are Lemna minor

Spirodela polyrhiza - Photo (c) Lincoln Durey, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη gabrielmayrhofer: Spirodela polyrhiza, Ένα μέλος του Αροειδή (Οικογένεια Araceae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 24, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lauramona

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2020
Spirodela polyrhiza - Photo (c) Lincoln Durey, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη gabrielmayrhofer: Spirodela polyrhiza, Ένα μέλος του Αροειδή (Οικογένεια Araceae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 24, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pastabaum

Ημερομηνία

Μάρτιος 8, 2020 04:37 PM CET
Lemna minor - Photo (c) Attila Oláh, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη gabrielmayrhofer: Lemna minor, Ένα μέλος του Αροειδή (Οικογένεια Araceae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 24, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

btree

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 20, 2018 09:24 AM CEST
Spirodela polyrhiza - Photo (c) Lincoln Durey, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη gabrielmayrhofer: Spirodela polyrhiza, Ένα μέλος του Αροειδή (Οικογένεια Araceae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 24, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αγγειόσπερμα (Υποσυνομοταξία Angiospermae)

Παρατηρητής

hancl179

Ημερομηνία

Αύγουστος 9, 2019 09:04 AM SAST
Callitriche - Photo (c) Kristian Peters, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη gabrielmayrhofer: Γένος Callitriche, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 24, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

petzenbeer

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2021 10:35 AM CEST
Spirodela polyrhiza - Photo (c) Lincoln Durey, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη gabrielmayrhofer: Spirodela polyrhiza, Ένα μέλος του Αροειδή (Οικογένεια Araceae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 24, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

weisssebastian

Ημερομηνία

Ιούνιος 7, 2021 02:50 PM SAST
Spirodela polyrhiza - Photo (c) Lincoln Durey, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη gabrielmayrhofer: Spirodela polyrhiza, Ένα μέλος του Αροειδή (Οικογένεια Araceae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 24, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

martinw13

Ημερομηνία

Ιούνιος 16, 2021 11:06 AM CEST
Spirodela polyrhiza - Photo (c) Lincoln Durey, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη gabrielmayrhofer: Spirodela polyrhiza, Ένα μέλος του Αροειδή (Οικογένεια Araceae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 24, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mondseeirrsee

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2021 06:09 PM CEST
Lemna minor - Photo (c) Attila Oláh, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη gabrielmayrhofer: Lemna minor, Ένα μέλος του Αροειδή (Οικογένεια Araceae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 24, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vivaxylocopa

Ημερομηνία

Ιούλιος 8, 2021 02:24 PM CEST
Lemna minor - Photo (c) Attila Oláh, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη gabrielmayrhofer: Lemna minor, Ένα μέλος του Αροειδή (Οικογένεια Araceae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 24, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

josef-schmid

Ημερομηνία

Ιούλιος 11, 2021 10:44 AM CEST

Τόπος

Weiz, Österreich (Google, OSM)
Lemna minor - Photo (c) Attila Oláh, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη gabrielmayrhofer: Lemna minor, Ένα μέλος του Αροειδή (Οικογένεια Araceae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 24, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mondaychild

Ημερομηνία

Ιούλιος 20, 2021 12:39 PM CEST
Spirodela polyrhiza - Photo (c) Lincoln Durey, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη gabrielmayrhofer: Spirodela polyrhiza, Ένα μέλος του Αροειδή (Οικογένεια Araceae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 24, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vivaxylocopa

Ημερομηνία

Αύγουστος 18, 2021 02:28 PM CEST
Lemna minor - Photo (c) Attila Oláh, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη gabrielmayrhofer: Lemna minor, Ένα μέλος του Αροειδή (Οικογένεια Araceae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 24, 2022
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 13159