Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

markrobinson

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 1, 2013 08:39 ΜΜ PST
Argiope aemula - Photo (c) budak, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by budak
Η ταυτότητα του χρήστη gabrieleuhl: Argiope aemula, Ένα μέλος του Αργιόπη (Γένος Argiope)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 22, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michael2790

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 22, 2020 03:22 ΠΜ UTC

Τόπος

Nanjo (Google, OSM)
Argiope aemula - Photo (c) budak, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by budak
Η ταυτότητα του χρήστη gabrieleuhl: Argiope aemula, Ένα μέλος του Αργιόπη (Γένος Argiope)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 22, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινή Αργιόπη (Argiope bruennichi)

Παρατηρητής

lea292

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 25, 2022
Κοινή Αργιόπη - Photo (c) Philip Mark Osso, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Philip Mark Osso
Η ταυτότητα του χρήστη gabrieleuhl: Κοινή Αργιόπη (Argiope bruennichi)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 27, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paula_bio

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2022 01:46 ΜΜ CEST
Nuctenea umbratica - Photo (c) Henk Wallays, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη gabrieleuhl: Nuctenea umbratica, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 27, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινή Αργιόπη (Argiope bruennichi)

Παρατηρητής

henriettekoe

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 12, 2022 09:03 ΠΜ CEST

Περιγραφή

adult female

Κοινή Αργιόπη - Photo (c) Philip Mark Osso, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Philip Mark Osso
Η ταυτότητα του χρήστη gabrieleuhl: Κοινή Αργιόπη (Argiope bruennichi)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 27, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

henriettekoe

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 12, 2022 09:00 ΠΜ CEST
Αράχνη Η Διαδηματοφόρος - Photo (c) hedera.baltica, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη gabrieleuhl: Αράχνη Η Διαδηματοφόρος (Araneus diadematus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 27, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοκκινέλλη Η Επτάστικτη (Coccinella septempunctata)

Παρατηρητής

laurakadow

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2022
Κοκκινέλλη Η Επτάστικτη - Photo (c) Katja Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη gabrieleuhl: Κοκκινέλλη Η Επτάστικτη (Coccinella septempunctata)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 10, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

laurakadow

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2022
Ischnura elegans - Photo (c) Jiri Hodecek, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jiri Hodecek
Η ταυτότητα του χρήστη gabrieleuhl: Ischnura elegans, Ένα μέλος του Ζυγόπτερα (Υποτάξη Zygoptera)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 10, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

growing_photographer

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2022 05:04 ΜΜ CEST

Περιγραφή

Diese Beobachtung wurde zur Teilnahme an einer zoologischen Halbtagsexkursion gemacht.

Pisaura mirabilis - Photo (c) Henk Wallays, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη gabrieleuhl: Pisaura mirabilis, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Μάιος 24, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zumm

Ημερομηνία

Ιούλιος 24, 2021 12:42 ΜΜ CEST
Polydesmus - Photo (c) Bee Smith, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη gabrieleuhl: Γένος Polydesmus, Ένα μέλος του Εύγναθα (Μικροτάξη Eugnatha)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 26, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zumm

Ημερομηνία

Ιούλιος 24, 2021 01:13 ΜΜ CEST
Rhagonycha fulva - Photo (c) Marie Lou Legrand, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Marie Lou Legrand
Η ταυτότητα του χρήστη gabrieleuhl: Rhagonycha fulva, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 26, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αρμαδιλλίδιο Το Κοινό (Armadillidium vulgare)

Παρατηρητής

zumm

Ημερομηνία

Ιούλιος 25, 2021 01:38 ΜΜ CEST
Αρμαδιλλίδιο Το Κοινό - Photo (c) Russell Pfau, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Russell Pfau
Η ταυτότητα του χρήστη gabrieleuhl: Αρμαδιλλίδιο Το Κοινό (Armadillidium vulgare)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 26, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zumm

Ημερομηνία

Ιούλιος 24, 2021 01:14 ΜΜ CEST
Αράχνη Η Διαδηματοφόρος - Photo (c) hedera.baltica, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη gabrieleuhl: Αράχνη Η Διαδηματοφόρος (Araneus diadematus)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 26, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zumm

Ημερομηνία

Ιούλιος 24, 2021 02:22 ΜΜ CEST
Αράχνη Λύκος - Photo (c) Thomas Shahan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Thomas Shahan
Η ταυτότητα του χρήστη gabrieleuhl: Αράχνη Λύκος (Οικογένεια Lycosidae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 26, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zumm

Ημερομηνία

Ιούλιος 24, 2021 01:53 ΜΜ CEST
Linyphia - Photo (c) Jakob Fahr, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jakob Fahr
Η ταυτότητα του χρήστη gabrieleuhl: Γένος Linyphia, Ένα μέλος του Λινυφιίδες (Οικογένεια Linyphiidae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 26, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zumm

Ημερομηνία

Ιούλιος 25, 2021 01:36 ΜΜ CEST
Enoplognatha ovata - Photo (c) Jason M Crockwell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Jason M Crockwell
Η ταυτότητα του χρήστη gabrieleuhl: Enoplognatha ovata, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 26, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινή Αργιόπη (Argiope bruennichi)

Παρατηρητής

zumm

Ημερομηνία

Ιούλιος 25, 2021 01:19 ΜΜ CEST
Κοινή Αργιόπη - Photo (c) Philip Mark Osso, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Philip Mark Osso
Η ταυτότητα του χρήστη gabrieleuhl: Κοινή Αργιόπη (Argiope bruennichi)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 26, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ebbecn

Ημερομηνία

Μάιος 9, 2021

Περιγραφή

Männchen

Pisaura mirabilis - Photo (c) Henk Wallays, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη gabrieleuhl: Pisaura mirabilis, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 12, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kira_jessen

Ημερομηνία

Ιούνιος 11, 2021 12:10 ΜΜ UTC
Pisaura mirabilis - Photo (c) Henk Wallays, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη gabrieleuhl: Pisaura mirabilis, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 12, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

corneliabuus

Ημερομηνία

Μάιος 30, 2021 09:01 ΜΜ SAST
Pisaura mirabilis - Photo (c) Henk Wallays, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη gabrieleuhl: Pisaura mirabilis, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Μάιος 30, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ottofonfheist

Ημερομηνία

Απρίλιος 11, 2020 01:24 ΜΜ SAST
Pisaura mirabilis - Photo (c) Henk Wallays, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη gabrieleuhl: Pisaura mirabilis, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Μάιος 30, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

henrikelange

Ημερομηνία

Μάιος 10, 2021 01:16 ΜΜ SAST
Pisaura mirabilis - Photo (c) Henk Wallays, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη gabrieleuhl: Pisaura mirabilis, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Μάιος 18, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marisakra

Ημερομηνία

Αύγουστος 6, 2020 02:31 ΜΜ SAST
Enoplognatha ovata - Photo (c) Jason M Crockwell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Jason M Crockwell
Η ταυτότητα του χρήστη gabrieleuhl: Enoplognatha ovata, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 3, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marisakra

Ημερομηνία

Αύγουστος 6, 2020 02:27 ΜΜ SAST
Coreus marginatus - Photo (c) Walwyn, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη gabrieleuhl: Coreus marginatus, Ένα μέλος του Πεντατομόμορφα (Ανθυποτάξη Pentatomomorpha)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 3, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marisakra

Ημερομηνία

Αύγουστος 6, 2020 02:20 ΜΜ SAST
Eurygaster maura - Photo (c) Nikolai Vladimirov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Nikolai Vladimirov
Η ταυτότητα του χρήστη gabrieleuhl: Eurygaster maura, Ένα μέλος του Πεντατομοειδή (Υπεροικογένεια Pentatomoidea)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 3, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινή Αργιόπη (Argiope bruennichi)

Παρατηρητής

marisakra

Ημερομηνία

Αύγουστος 6, 2020 01:55 ΜΜ SAST

Περιγραφή

adult female

Κοινή Αργιόπη - Photo (c) Philip Mark Osso, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Philip Mark Osso
Η ταυτότητα του χρήστη gabrieleuhl: Κοινή Αργιόπη (Argiope bruennichi)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 3, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινή Αργιόπη (Argiope bruennichi)

Παρατηρητής

ninamilbrandt

Ημερομηνία

Αύγουστος 13, 2020 07:49 ΜΜ SAST
Κοινή Αργιόπη - Photo (c) Philip Mark Osso, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Philip Mark Osso
Η ταυτότητα του χρήστη gabrieleuhl: Κοινή Αργιόπη (Argiope bruennichi)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 30, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ninamilbrandt

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 30, 2020 06:19 ΜΜ SAST
Αράχνη Η Διαδηματοφόρος - Photo (c) hedera.baltica, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη gabrieleuhl: Αράχνη Η Διαδηματοφόρος (Araneus diadematus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 30, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maxalbert

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2020 06:26 ΜΜ SAST
Silpha obscura - Photo (c) Til Mann, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Til Mann
Η ταυτότητα του χρήστη gabrieleuhl: Silpha obscura, Ένα μέλος του Σταφυλινοειδή (Υπεροικογένεια Staphylinoidea)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 30, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maxalbert

Ημερομηνία

Ιούλιος 27, 2020 11:49 ΜΜ SAST
Nuctenea umbratica - Photo (c) Henk Wallays, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη gabrieleuhl: Nuctenea umbratica, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 30, 2020
Βελτίωση

Στατιστικά

  • 73