Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ρανίδες (Οικογένεια Ranidae)

Παρατηρητής

valeriabionica

Ημερομηνία

Μάιος 16, 2022 01:10 ΜΜ CEST
Glaucus atlanticus - Photo (c) Sylke Rohrlach, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη gabriele_cananzi: Glaucus atlanticus, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Μάιος 16, 2022
Αντισυμβατική

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

edna-serchio_basin_project

Ημερομηνία

Αύγουστος 5, 2021 04:54 ΜΜ CEST
Salamandrina perspicillata - Photo (c) Emanuele Biggi, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Emanuele Biggi
Η ταυτότητα του χρήστη gabriele_cananzi: Salamandrina perspicillata, Ένα μέλος του Ουρόδηλα (Τάξη Caudata)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 28, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

edna-serchio_basin_project

Ημερομηνία

Αύγουστος 2021

Τόπος

Toscana, IT (Google, OSM)
Austropotamobius pallipes - Photo (c) Eddi Bisulli, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Eddi Bisulli
Η ταυτότητα του χρήστη gabriele_cananzi: Austropotamobius pallipes, Ένα μέλος του Αστακίδες (Οικογένεια Astacidae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 28, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pigyu

Ημερομηνία

Οκτώβριος 9, 2021 01:02 ΜΜ CEST
Padogobius bonelli - Photo (c) Ernesto Cavallini, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ernesto Cavallini
Η ταυτότητα του χρήστη gabriele_cananzi: Padogobius bonelli, Ένα μέλος του Γωβηίνες (Υποοικογένεια Gobiinae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 28, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σαλαμάνδρα (Salamandra salamandra)

Παρατηρητής

pigyu

Ημερομηνία

Αύγουστος 13, 2021 12:59 ΜΜ CEST
Σαλαμάνδρα - Photo (c) Frank Vassen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη gabriele_cananzi: Σαλαμάνδρα (Salamandra salamandra)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 28, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pigyu

Ημερομηνία

Αύγουστος 2021

Τόπος

Toscana, IT (Google, OSM)
Austropotamobius pallipes - Photo (c) Daniele Seglie, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Daniele Seglie
Η ταυτότητα του χρήστη gabriele_cananzi: Σύνθετο Austropotamobius pallipes, Ένα μέλος του Αστακίδες (Οικογένεια Astacidae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 28, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pigyu

Ημερομηνία

Απρίλιος 7, 2021 12:32 ΜΜ CEST
Rana italica - Photo (c) Adriano Losso, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Adriano Losso
Η ταυτότητα του χρήστη gabriele_cananzi: Rana italica, Ένα μέλος του Ρανίδες (Οικογένεια Ranidae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 28, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ευρωπαϊκό Χέλι (Anguilla anguilla)

Παρατηρητής

edna-serchio_basin_project

Ημερομηνία

Αύγουστος 2021

Τόπος

Toscana, IT (Google, OSM)
Ευρωπαϊκό Χέλι - Photo (c) Daniel PAVON, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Daniel PAVON
Η ταυτότητα του χρήστη gabriele_cananzi: Ευρωπαϊκό Χέλι (Anguilla anguilla)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 28, 2022
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 8