Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

olikohler

Ημερομηνία

Μάιος 6, 2022 11:01 ΠΜ -03
Xolmis irupero - Photo (c) Lip Kee, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη fyv: Xolmis irupero, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Μάιος 09, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fran236

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2022 04:49 ΜΜ -03

Τόπος

Salta (Google, OSM)
Heliotropium amplexicaule - Photo (c) Magdalena Carabio Foti, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Magdalena Carabio Foti
Η ταυτότητα του χρήστη fyv: Heliotropium amplexicaule, Ένα μέλος του Ηλιοτρόπιο (Γένος Heliotropium)
Προστέθηκε στις Μάιος 03, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fran236

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2022 05:40 ΜΜ -03

Τόπος

Salta (Google, OSM)
Justicia goudotii - Photo (c) Roberto Guller, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Roberto Guller
Η ταυτότητα του χρήστη fyv: Justicia goudotii, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Μάιος 03, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fran236

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2022 06:37 ΜΜ -03

Τόπος

Salta (Google, OSM)
Diabrotica speciosa - Photo (c) Andrès Costa, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Andrès Costa
Η ταυτότητα του χρήστη fyv: Diabrotica speciosa, Ένα μέλος του Χρυσομηλίδες (Οικογένεια Chrysomelidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 03, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fran236

Ημερομηνία

Μάρτιος 21, 2022 12:11 ΜΜ -03

Τόπος

Salta (Google, OSM)

Περιγραφή

Passiflora tucumanensis

Passiflora tucumanensis - Photo (c) aacocucci, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by aacocucci
Η ταυτότητα του χρήστη fyv: Passiflora tucumanensis, Ένα μέλος του Παθανθές (Γένος Passiflora)
Προστέθηκε στις Μάιος 03, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fran236

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2022 05:13 ΜΜ -03

Τόπος

Salta, Argentina (Google, OSM)
Centrosema virginianum - Photo (c) Judy Gallagher, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη fyv: Centrosema virginianum, Ένα μέλος του Ψυχανθή (Υποοικογένεια Faboideae)
Προστέθηκε στις Μάιος 03, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fran236

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2022 06:37 ΜΜ -03

Τόπος

Salta (Google, OSM)
Verbascum virgatum - Photo (c) Tomás Carranza Perales, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Tomás Carranza Perales
Η ταυτότητα του χρήστη fyv: Verbascum virgatum, Ένα μέλος του Φλόμος (Γένος Verbascum)
Προστέθηκε στις Μάιος 03, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λαντάνα (Γένος Lantana)

Παρατηρητής

fran236

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2022 11:21 ΠΜ -03

Τόπος

Salta (Google, OSM)
Lantana achyranthifolia - Photo (c) debm, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by debm
Η ταυτότητα του χρήστη fyv: Lantana achyranthifolia, Ένα μέλος του Λαντάνα (Γένος Lantana)
Προστέθηκε στις Μάιος 03, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nicoolejnik

Ημερομηνία

Ιανουάριος 10, 2022 10:36 ΠΜ -03
Adiantum lorentzii - Photo (c) Alberto, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Alberto
Η ταυτότητα του χρήστη fyv: Adiantum lorentzii, Ένα μέλος του Αδίαντο (Γένος Adiantum)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 27, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

soolquipildor

Ημερομηνία

Ιανουάριος 25, 2022 12:55 ΜΜ -03
Leonurus - Photo (c) Neptalí Ramírez Marcial, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Neptalí Ramírez Marcial
Η ταυτότητα του χρήστη fyv: Γένος Leonurus, Ένα μέλος του Λαμιοειδή (Υποοικογένεια Lamioideae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 27, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λαντάνα (Γένος Lantana)

Παρατηρητής

nicoolejnik

Ημερομηνία

Ιανουάριος 10, 2022 12:26 ΜΜ -03
Λαντάνα - Photo (c) Kathia Ramírez, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Kathia Ramírez
Η ταυτότητα του χρήστη fyv: Λαντάνα (Γένος Lantana)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 27, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oliver378

Ημερομηνία

Απρίλιος 13, 2021 02:46 ΜΜ UTC

Περιγραφή

Ají bolita, crece únicamente en los cerros

Vassobia breviflora - Photo (c) José Luis Barberán, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by José Luis Barberán
Η ταυτότητα του χρήστη fyv: Vassobia breviflora, Ένα μέλος του Στρυχνοειδή (Οικογένεια Solanaceae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 27, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hhulsberg

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2014 11:12 ΠΜ -03
Trifolium repens - Photo (c) Gennadiy Okatov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Gennadiy Okatov
Η ταυτότητα του χρήστη fyv: Trifolium repens, Ένα μέλος του Τριφύλλι (Γένος Trifolium)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 18, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hhulsberg

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 24, 2021 11:49 ΠΜ -03
Centrosema virginianum - Photo (c) Judy Gallagher, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη fyv: Centrosema virginianum, Ένα μέλος του Ψυχανθή (Υποοικογένεια Faboideae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 18, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oliver378

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2022

Τόπος

Salta, AR (Google, OSM)

Περιγραφή

Arbol, Tipa

Pterogyne nitens - Photo (c) Germaine Alexander Parada, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Germaine Alexander Parada
Η ταυτότητα του χρήστη fyv: Pterogyne nitens, Ένα μέλος του Κυαμοειδή (Οικογένεια Fabaceae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 18, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hhulsberg

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2014 02:42 ΜΜ -03
Oenothera rosea - Photo (c) M, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by M
Η ταυτότητα του χρήστη fyv: Oenothera rosea, Ένα μέλος του Οναγροειδή (Οικογένεια Onagraceae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 18, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hhulsberg

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2014 01:47 ΜΜ -03
Modiolastrum malvifolium - Photo (c) Guillermo Debandi, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Guillermo Debandi
Η ταυτότητα του χρήστη fyv: Modiolastrum malvifolium, Ένα μέλος του Μαλάχες (Φυλή Malveae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 18, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hhulsberg

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2014 12:47 ΜΜ -03
Modiolastrum malvifolium - Photo (c) Guillermo Debandi, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Guillermo Debandi
Η ταυτότητα του χρήστη fyv: Modiolastrum malvifolium, Ένα μέλος του Μαλάχες (Φυλή Malveae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 18, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

soolquipildor

Ημερομηνία

Ιανουάριος 16, 2022 07:05 ΜΜ -03
Passiflora tucumanensis - Photo (c) aacocucci, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by aacocucci
Η ταυτότητα του χρήστη fyv: Passiflora tucumanensis, Ένα μέλος του Παθανθές (Γένος Passiflora)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 18, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arapanza

Ημερομηνία

Ιανουάριος 16, 2022 08:08 ΠΜ -03

Τόπος

Salta, Argentina (Google, OSM)
Justicia lilloi - Photo (c) Roberto Guller, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Roberto Guller
Η ταυτότητα του χρήστη fyv: Justicia lilloi, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 18, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arapanza

Ημερομηνία

Ιανουάριος 1, 2022 06:37 ΜΜ -03
Salpichroa origanifolia - Photo (c) Francisco Barros, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Francisco Barros
Η ταυτότητα του χρήστη fyv: Salpichroa origanifolia, Ένα μέλος του Στρυχνοειδή (Οικογένεια Solanaceae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 18, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nicoolejnik

Ημερομηνία

Ιανουάριος 7, 2022 10:46 ΠΜ -03
Commelina erecta - Photo (c) Vernon Dye, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Vernon Dye
Η ταυτότητα του χρήστη fyv: Commelina erecta, Ένα μέλος του Μονοκοτυλήδονα (Ομοταξία Liliopsida)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 18, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arapanza

Ημερομηνία

Ιανουάριος 18, 2022 02:22 ΜΜ -03
Passiflora caerulea - Photo (c) Gustavo Fernando Durán, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη fyv: Passiflora caerulea, Ένα μέλος του Παθανθές (Γένος Passiflora)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 18, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arapanza

Ημερομηνία

Ιανουάριος 18, 2022 12:44 ΜΜ -03
Vachellia aroma - Photo (c) Mané Salinas Rodríguez, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Mané Salinas Rodríguez
Η ταυτότητα του χρήστη fyv: Vachellia aroma, Ένα μέλος του Κυαμοειδή (Οικογένεια Fabaceae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 18, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arapanza

Ημερομηνία

Ιανουάριος 18, 2022 12:07 ΜΜ -03
Heimia salicifolia - Photo (c) chelion, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη fyv: Heimia salicifolia, Ένα μέλος του Μυρτώδη (Τάξη Myrtales)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 18, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arapanza

Ημερομηνία

Ιανουάριος 18, 2022 12:08 ΜΜ -03
Vassobia breviflora - Photo (c) José Luis Barberán, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by José Luis Barberán
Η ταυτότητα του χρήστη fyv: Vassobia breviflora, Ένα μέλος του Στρυχνοειδή (Οικογένεια Solanaceae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 18, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arapanza

Ημερομηνία

Ιανουάριος 17, 2022 08:14 ΜΜ -03
Peltophorum dubium - Photo (c) Eric Fischer Rempe, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Eric Fischer Rempe
Η ταυτότητα του χρήστη fyv: Peltophorum dubium, Ένα μέλος του Κυαμοειδή (Οικογένεια Fabaceae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 18, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arapanza

Ημερομηνία

Ιανουάριος 18, 2022 01:47 ΜΜ -03
Ceiba chodatii - Photo (c) Diane Bricmont, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Diane Bricmont
Η ταυτότητα του χρήστη fyv: Ceiba chodatii, Ένα μέλος του Μαλαχοειδή (Οικογένεια Malvaceae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 18, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arapanza

Ημερομηνία

Ιανουάριος 13, 2022 11:34 ΠΜ -03
Caracara plancus - Photo (c) Jamie Drake, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη fyv: Caracara plancus, Ένα μέλος του Ιερακίδες (Τάξη Falconiformes)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 15, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oliver378

Ημερομηνία

Ιούλιος 2018

Τόπος

Salta, AR (Google, OSM)

Περιγραφή

Quirquincho

Tolypeutes matacus - Photo (c) Nicolás Pelegrin, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Nicolás Pelegrin
Η ταυτότητα του χρήστη fyv: Tolypeutes matacus, Ένα μέλος του Πλακουντοφόρα (Ανθυποτάξη Placentalia)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 15, 2022
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 63