Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

weilival

Ημερομηνία

Μάρτιος 19, 2023 01:35 ΜΜ CST
Battarrea phalloides - Photo (c) Adam J. Searcy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Adam J. Searcy
Η ταυτότητα του χρήστη funkeytom: Battarrea phalloides, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alison_young

Ημερομηνία

Μάρτιος 18, 2023 11:23 ΠΜ SAST
Aseroe rubra - Photo (c) Joseph, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Joseph
Η ταυτότητα του χρήστη funkeytom: Aseroe rubra, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 20, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anniekant

Ημερομηνία

Μάρτιος 19, 2023 10:58 ΠΜ SAST
Clathrus archeri - Photo (c) Barbora Batokova, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Barbora Batokova
Η ταυτότητα του χρήστη funkeytom: Clathrus archeri, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 20, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jennifer_jennifer

Ημερομηνία

Μάρτιος 20, 2023 11:13 ΠΜ AEDT
Phaeolus schweinitzii - Photo (c) Susan Elliott, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Susan Elliott
Η ταυτότητα του χρήστη funkeytom: Phaeolus schweinitzii, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 20, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

samuelgquixley

Ημερομηνία

Μάρτιος 19, 2023 03:22 ΜΜ AEST
Cyptotrama asprata - Photo (c) JJ Harrison, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη funkeytom: Cyptotrama asprata, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 20, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

crazy_horse

Ημερομηνία

Μάρτιος 20, 2023 11:30 ΠΜ AEDT
Phaeolus schweinitzii - Photo (c) Susan Elliott, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Susan Elliott
Η ταυτότητα του χρήστη funkeytom: Phaeolus schweinitzii, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 20, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

donnamareetomkinson

Ημερομηνία

Μάρτιος 20, 2023 09:27 ΠΜ AEST
Leucocoprinus fragilissimus - Photo (c) machadomichel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη funkeytom: Leucocoprinus fragilissimus, Ένα μέλος του Λευκοκόπρινος (Γένος Leucocoprinus)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 20, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

christina_l

Ημερομηνία

Μάρτιος 19, 2023 12:44 ΜΜ AEDT
Coprinus comatus - Photo (c) Tom Norton, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Tom Norton
Η ταυτότητα του χρήστη funkeytom: Coprinus comatus, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 19, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ferncliffenpc

Ημερομηνία

Μάρτιος 18, 2023 11:26 ΠΜ SAST
Aseroe rubra - Photo (c) Joseph, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Joseph
Η ταυτότητα του χρήστη funkeytom: Aseroe rubra, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 19, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joseph1080

Ημερομηνία

Μάρτιος 17, 2023 07:59 ΜΜ NZDT

Τόπος

Dean, New Zealand (Google, OSM)
Aseroe rubra - Photo (c) Joseph, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Joseph
Η ταυτότητα του χρήστη funkeytom: Aseroe rubra, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 19, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stu_wilko

Ημερομηνία

Μάρτιος 15, 2023 06:22 ΠΜ AEST
Leucocoprinus birnbaumii - Photo (c) Zinogre, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Zinogre
Η ταυτότητα του χρήστη funkeytom: Leucocoprinus birnbaumii, Ένα μέλος του Λευκοκόπρινος (Γένος Leucocoprinus)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 19, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rachelmahler

Ημερομηνία

Μάρτιος 16, 2023 03:59 ΜΜ AEDT
Clathrus archeri - Photo (c) Barbora Batokova, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Barbora Batokova
Η ταυτότητα του χρήστη funkeytom: Clathrus archeri, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 19, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reiner

Ημερομηνία

Μάρτιος 12, 2023 10:11 ΜΜ AEDT
Mycena austrofilopes - Photo (c) Jon Sullivan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Jon Sullivan
Η ταυτότητα του χρήστη funkeytom: Mycena austrofilopes, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 19, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reiner

Ημερομηνία

Μάρτιος 12, 2023 10:05 ΜΜ AEDT
Hymenotorrendiella eucalypti - Photo (c) Reiner Richter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Reiner Richter
Η ταυτότητα του χρήστη funkeytom: Hymenotorrendiella eucalypti, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 19, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λευκοκόπρινος (Γένος Leucocoprinus)

Παρατηρητής

reiner

Ημερομηνία

Μάρτιος 12, 2023 09:32 ΜΜ AEDT
Λευκοκόπρινος - Photo (c) Sara Marie Miller, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Sara Marie Miller
Η ταυτότητα του χρήστη funkeytom: Λευκοκόπρινος (Γένος Leucocoprinus)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 19, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reiner

Ημερομηνία

Μάρτιος 12, 2023 09:26 ΜΜ AEDT
Mycena carmeliana - Photo (c) Reiner Richter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Reiner Richter
Η ταυτότητα του χρήστη funkeytom: Mycena carmeliana, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 19, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reiner

Ημερομηνία

Μάρτιος 12, 2023 09:25 ΜΜ AEDT
Mycena interrupta - Photo (c) Anthony McCaughan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Anthony McCaughan
Η ταυτότητα του χρήστη funkeytom: Mycena interrupta, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 19, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elias121

Ημερομηνία

Ιούνιος 14, 2022 09:36 ΠΜ ACST
Amanita muscaria - Photo (c) cactusdan, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη funkeytom: Amanita muscaria, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 19, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

haylz_h

Ημερομηνία

Μάρτιος 19, 2023 09:49 ΠΜ AEDT
Colus pusillus - Photo (c) Jackson Nugent, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jackson Nugent
Η ταυτότητα του χρήστη funkeytom: Colus pusillus, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 19, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

clownslaw

Ημερομηνία

Μάρτιος 19, 2023 11:05 ΠΜ AEDT
Omphalotus nidiformis - Photo (c) Adam, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Adam
Η ταυτότητα του χρήστη funkeytom: Omphalotus nidiformis, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 19, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

namylyman

Ημερομηνία

Μάρτιος 6, 2023 12:20 ΜΜ MST

Τόπος

Tucson (Google, OSM)
Battarrea phalloides - Photo (c) Adam J. Searcy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Adam J. Searcy
Η ταυτότητα του χρήστη funkeytom: Battarrea phalloides, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 19, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ibrake4botany

Ημερομηνία

Μάρτιος 12, 2023 05:47 ΜΜ HST
Battarrea phalloides - Photo (c) Adam J. Searcy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Adam J. Searcy
Η ταυτότητα του χρήστη funkeytom: Battarrea phalloides, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 19, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arheyman

Ημερομηνία

Μάρτιος 16, 2023 02:20 ΜΜ PDT
Battarrea phalloides - Photo (c) Adam J. Searcy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Adam J. Searcy
Η ταυτότητα του χρήστη funkeytom: Battarrea phalloides, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 19, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

graeme90

Ημερομηνία

Μάρτιος 18, 2023 06:26 ΜΜ AEST
Microporus xanthopus - Photo (c) tansh91, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by tansh91
Η ταυτότητα του χρήστη funkeytom: Microporus xanthopus, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 18, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

t-weichselbaum

Ημερομηνία

Ιούνιος 19, 2022 03:49 ΜΜ AEST
Podoscypha petalodes - Photo (c) Adrian Tritschler, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη funkeytom: Podoscypha petalodes, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 18, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andrew34a

Ημερομηνία

Μάρτιος 18, 2023 11:05 ΠΜ AEDT
Leucocoprinus fragilissimus - Photo (c) machadomichel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη funkeytom: Leucocoprinus fragilissimus, Ένα μέλος του Λευκοκόπρινος (Γένος Leucocoprinus)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 18, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gjn

Ημερομηνία

Μάρτιος 18, 2023 07:36 ΠΜ AEST
Chlorophyllum molybdites - Photo (c) Christian Schwarz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Christian Schwarz
Η ταυτότητα του χρήστη funkeytom: Chlorophyllum molybdites, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 18, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fun_gal

Ημερομηνία

Μάρτιος 18, 2023 10:55 ΠΜ AEDT
Phallus multicolor - Photo (c) Jackson Nugent, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jackson Nugent
Η ταυτότητα του χρήστη funkeytom: Phallus multicolor, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 18, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eileen64

Ημερομηνία

Μάρτιος 2023

Περιγραφή

Growing on old fruiting bodies of Russula albonigra from last year.
One fresh Russula fruiting body observed from this year.
Had weathered snow during winter

Asterophora mirabilis - Photo (c) Paul George, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Paul George
Η ταυτότητα του χρήστη funkeytom: Asterophora mirabilis, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 18, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matt_lachiusa

Ημερομηνία

Μάρτιος 16, 2023 10:55 ΠΜ HST
Aseroe rubra - Photo (c) Joseph, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Joseph
Η ταυτότητα του χρήστη funkeytom: Aseroe rubra, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 17, 2023
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 22963