Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bennybotany85

Ημερομηνία

Ιούνιος 14, 2021 03:07 PM AEST
Cortinarius rotundisporus - Photo (c) Ashlee Wilkinson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη funkeytom: Cortinarius rotundisporus, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bennybotany85

Ημερομηνία

Ιούλιος 27, 2021 09:21 AM UTC
Laccaria - Photo (c) tombigelow, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη funkeytom: Γένος Laccaria, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bennybotany85

Ημερομηνία

Ιούλιος 27, 2021 09:41 AM UTC
Cortinarius - Photo (c) Christian Schwarz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη funkeytom: Γένος Cortinarius, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gympietina

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2021 09:53 AM UTC
Microporus xanthopus - Photo (c) tansh91, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη funkeytom: Microporus xanthopus, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

broeren

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2021 12:38 PM AEST
Leotia lubrica - Photo (c) Steve Reekie, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη funkeytom: Leotia lubrica, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

curiouscoucal

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2020 01:03 PM AEST
Lactarius deliciosus - Photo (c) Christian Schwarz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη funkeytom: Lactarius deliciosus, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adrian_aus

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2021 01:36 PM AEST
Lentinus arcularius - Photo (c) pucak, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη funkeytom: Lentinus arcularius, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

a_kurek

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2021 01:58 PM AEST
Lentinus arcularius - Photo (c) pucak, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη funkeytom: Lentinus arcularius, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shreepadmini

Ημερομηνία

Αύγουστος 29, 2021 05:01 PM PDT
Lysurus mokusin - Photo (c) Cindy Howland-Hodson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη funkeytom: Lysurus mokusin, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 17, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fruity7farm

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2, 2021 05:03 AM UTC
Colus pusillus - Photo (c) Jackson Nugent, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη funkeytom: Colus pusillus, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 17, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rooikat3

Ημερομηνία

Νοέμβριος 21, 2020 08:00 AM EET
Clathrus archeri - Photo (c) Colin Ralston, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη funkeytom: Clathrus archeri, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 17, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

josue_oudin

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2021 11:25 AM HST
Lysurus mokusin - Photo (c) Cindy Howland-Hodson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη funkeytom: Lysurus mokusin, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 17, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jjudy

Ημερομηνία

Νοέμβριος 27, 2016 02:11 PM AEDT

Περιγραφή

Found near a non-active malleefowl mound

Ετικέτες

Battarrea phalloides - Photo (c) Adam Searcy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη funkeytom: Battarrea phalloides, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 17, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reiner

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2021 01:49 PM AEST
Anthracophyllum archeri - Photo (c) David Akers, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη funkeytom: Anthracophyllum archeri, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 16, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

izabela2021

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 15, 2021 06:11 PM AEST
Lysurus mokusin - Photo (c) Cindy Howland-Hodson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη funkeytom: Lysurus mokusin, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 16, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jrmc

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2, 2021 11:06 AM UTC

Τόπος

Maadi (Google, OSM)

Περιγραφή

A view of the underside added as was suggested.

Schizophyllum commune - Photo (c) Grey Smith, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη funkeytom: Schizophyllum commune, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 16, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tombigelow

Ημερομηνία

Αύγουστος 20, 2021 05:00 PM EDT
Asterophora lycoperdoides - Photo (c) Drew T Henderson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη funkeytom: Asterophora lycoperdoides, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 16, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nicklambert

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 3, 2021 12:12 PM AEST
Schizophyllum commune - Photo (c) Grey Smith, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη funkeytom: Schizophyllum commune, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 03, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cmansfield7

Ημερομηνία

Αύγουστος 14, 2021 09:41 AM CDT
Lysurus mokusin - Photo (c) Cindy Howland-Hodson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη funkeytom: Lysurus mokusin, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 02, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

giovannacastellanos

Ημερομηνία

Αύγουστος 1, 2021 08:49 AM PDT

Περιγραφή

Plant

Lysurus mokusin - Photo (c) Cindy Howland-Hodson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη funkeytom: Lysurus mokusin, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 02, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jacobfalgiatori

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2021 11:19 AM AEST

Περιγραφή

Growing on deadwood

Agaricales - Photo (c) Davide Puddu, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη funkeytom: Τάξη Agaricales, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 02, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cygnet

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 27, 2020 01:28 PM AEST
Cortinarius - Photo (c) Christian Schwarz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη funkeytom: Γένος Cortinarius, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 02, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

giorgiapellegrini

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2020 02:35 PM AEST
Agaricales - Photo (c) Davide Puddu, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη funkeytom: Τάξη Agaricales, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 02, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hanssolow

Ημερομηνία

Ιούνιος 11, 2020 10:38 AM AEST
Cortinarius persplendidus - Photo (c) Paul George, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη funkeytom: Cortinarius persplendidus, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 02, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lorraine28

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2021 11:00 AM AEST
Agaricales - Photo (c) Davide Puddu, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη funkeytom: Τάξη Agaricales, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 02, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ngaruru

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2, 2021 11:32 AM AEST
Panaeolus - Photo (c) Daniel Folds, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη funkeytom: Γένος Panaeolus, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 02, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andrew_allen

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2, 2021 05:06 PM AEST
Lentinus arcularius - Photo (c) pucak, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη funkeytom: Lentinus arcularius, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 02, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

helen_golubeva

Ημερομηνία

Αύγουστος 30, 2021 06:17 PM MSK
Asterophora lycoperdoides - Photo (c) Drew T Henderson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη funkeytom: Asterophora lycoperdoides, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 02, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

franklinhermit

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2021

Περιγραφή

Numerous specimens

Beenakia dacostae - Photo (c) Reiner Richter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη funkeytom: Beenakia dacostae, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 02, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adrian_aus

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2021 05:53 PM AEST
Auricularia cornea - Photo (c) flo2018, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη funkeytom: Auricularia cornea, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 02, 2021
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 16900