Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

troos

Ημερομηνία

Νοέμβριος 30, 2020 07:56 AM SAST

Τόπος

N1, LP, ZA (Google, OSM)
Cyphocarpa angustifolia - Photo (c) Siegwalt U Küsel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Siegwalt U Küsel
Η ταυτότητα του χρήστη frasergear: Cyphocarpa angustifolia, Ένα μέλος του Καρυοφυλλώδη (Τάξη Caryophyllales)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 18, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

owlice

Ημερομηνία

Μάρτιος 5, 2019 04:08 PM EAT

Ετικέτες

Ketupa lactea - Photo (c) Yvonne A. de Jong, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Yvonne A. de Jong
Η ταυτότητα του χρήστη frasergear: Ketupa lactea, Ένα μέλος του Γλαύκα (Τάξη Strigiformes)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 14, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

manatok

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 22, 2013 09:10 AM SAST
Turdus litsitsirupa - Photo (c) Ian White, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη frasergear: Turdus litsitsirupa, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 09, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dougbell

Ημερομηνία

Οκτώβριος 1, 2018 10:36 AM +03
Agama dodomae dodomae - Photo (c) Joachim Louis, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Joachim Louis
Η ταυτότητα του χρήστη frasergear: Agama dodomae ssp. dodomae, Ένα μέλος του Σαύρες (Υποτάξη Sauria)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 06, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zanellemyburgh

Ημερομηνία

Νοέμβριος 10, 2020 06:46 AM SAST

Τόπος

Mpala Safari Lodge (Google, OSM)
Pigea serrata - Photo (c) Troos van der Merwe, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Troos van der Merwe
Η ταυτότητα του χρήστη frasergear: Pigea serrata, Ένα μέλος του Μαλπιγειώδη (Τάξη Malpighiales)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 28, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nic_kc

Ημερομηνία

Νοέμβριος 3, 2020
Pigea enneasperma - Photo (c) 葉子, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by 葉子
Η ταυτότητα του χρήστη frasergear: Pigea enneasperma, Ένα μέλος του Μαλπιγειώδη (Τάξη Malpighiales)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 28, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fotografianomada

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 8, 2005 06:00 AM CST

Τόπος

Mpika, Zambia (Google, OSM)
Tragelaphus sylvaticus - Photo (c) Ryne Rutherford, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ryne Rutherford
Η ταυτότητα του χρήστη frasergear: Tragelaphus sylvaticus, Ένα μέλος του Βοοειδή (Οικογένεια Bovidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 07, 2022
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαχητής (Calidris pugnax)

Παρατηρητής

jacob12_

Ημερομηνία

Οκτώβριος 27, 2022 09:35 AM CAT
Μαχητής - Photo (c) Frans Vandewalle, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη frasergear: Μαχητής (Calidris pugnax)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 27, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tim_kirsten

Ημερομηνία

Οκτώβριος 18, 2022 01:01 PM SAST
Burhinus capensis - Photo (c) jandutoit, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη frasergear: Burhinus capensis, Ένα μέλος του Χαραδριόμορφα (Τάξη Charadriiformes)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 27, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δυτικός Σταχτοτσικνιάς (Ardea cinerea ssp. cinerea)

Παρατηρητής

andrewins

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2, 2010 06:30 PM CAT
Σταχτοτσικνιάς - Photo (c) Corine Bliek, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη frasergear: Σταχτοτσικνιάς (Ardea cinerea)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 27, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ευρωπαϊκό Φοινικόπτερο (Phoenicopterus roseus)

Παρατηρητής

andrewins

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 3, 2010 01:39 PM CAT
Ευρωπαϊκό Φοινικόπτερο - Photo (c) cog2022, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη frasergear: Ευρωπαϊκό Φοινικόπτερο (Phoenicopterus roseus)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 27, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

drmckenzie

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2022 10:40 AM SAST
Aptosimum lineare - Photo (c) copper, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by copper
Η ταυτότητα του χρήστη frasergear: Aptosimum lineare, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Μάιος 20, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

amanlovesnature2022

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2022 03:32 PM SAST

Τόπος

Mopani, ZA-NP, ZA (Google, OSM)
Senegalia nigrescens - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by lallen
Η ταυτότητα του χρήστη frasergear: Senegalia nigrescens, Ένα μέλος του Κυαμοειδή (Οικογένεια Fabaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 19, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

darren249

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2022 03:02 PM SAST

Τόπος

Mopani, ZA-NP, ZA (Google, OSM)
Dichrostachys cinerea - Photo (c) Ricky Taylor, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ricky Taylor
Η ταυτότητα του χρήστη frasergear: Dichrostachys cinerea, Ένα μέλος του Κυαμοειδή (Οικογένεια Fabaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 19, 2022
Βελτίωση
Plants

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φυτό (Βασίλειο Plantae)

Παρατηρητής

ditle

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2022 01:24 PM SAST
Φυτό - Photo (c) Alan Rockefeller, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Alan Rockefeller
Η ταυτότητα του χρήστη frasergear: Φυτό (Βασίλειο Plantae)
Προστέθηκε στις Μάιος 19, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ditle

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2022 01:27 PM SAST
Φυτό - Photo (c) Alan Rockefeller, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Alan Rockefeller
Η ταυτότητα του χρήστη frasergear: Φυτό (Βασίλειο Plantae)
Προστέθηκε στις Μάιος 19, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rosshawkins

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2022 09:52 AM SAST
Anisotes formosissimus - Photo (c) Troos van der Merwe, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Troos van der Merwe
Η ταυτότητα του χρήστη frasergear: Anisotes formosissimus, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Μάιος 18, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rosshawkins

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 3, 2022 05:55 PM EET

Τόπος

Vhembe, ZA-NP, ZA (Google, OSM)
Berchemia discolor - Photo (c) Solofo Eric Rakotoarisoa, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Solofo Eric Rakotoarisoa
Η ταυτότητα του χρήστη frasergear: Berchemia discolor, Ένα μέλος του Ροδώδη (Τάξη Rosales)
Προστέθηκε στις Μάιος 18, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rosshawkins

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 3, 2022 05:59 PM EET

Τόπος

Vhembe, ZA-NP, ZA (Google, OSM)
Maclura africana - Photo (c) Graeme White, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Graeme White
Η ταυτότητα του χρήστη frasergear: Maclura africana, Ένα μέλος του Μακλούρα (Γένος Maclura)
Προστέθηκε στις Μάιος 18, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rosshawkins

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 3, 2022 06:41 PM EET

Τόπος

Vhembe, ZA-NP, ZA (Google, OSM)
Gyrocarpus americanus - Photo (c) eyeweed, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη frasergear: Gyrocarpus americanus, Ένα μέλος του Δαφνώδη (Τάξη Laurales)
Προστέθηκε στις Μάιος 18, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rogerfrost

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2011 06:35 PM EAT

Τόπος

Karatu, TZ-AS, TZ (Google, OSM)
Halcyon leucocephala - Photo (c) David Cook Wildlife Photography, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη frasergear: Halcyon leucocephala, Ένα μέλος του Κορακιόμορφα (Τάξη Coraciiformes)
Προστέθηκε στις Μάιος 17, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

surfinbird

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2022 12:25 PM SAST
Lamprotornis nitens - Photo (c) Vince Smith, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη frasergear: Lamprotornis nitens, Ένα μέλος του Στουρνίδες (Οικογένεια Sturnidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 17, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

surfinbird

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2022 12:25 PM SAST
Ortygornis sephaena - Photo (c) Ákos Lumnitzer, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Ákos Lumnitzer
Η ταυτότητα του χρήστη frasergear: Ortygornis sephaena, Ένα μέλος του Φασιανίδες (Οικογένεια Phasianidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 17, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

surfinbird

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2022 12:25 PM SAST
Buphagus erythrorynchus - Photo (c) Ken Harris EntSocVic, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ken Harris EntSocVic
Η ταυτότητα του χρήστη frasergear: Buphagus erythrorynchus, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Μάιος 17, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

surfinbird

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2022 12:25 PM SAST
Lagonosticta rubricata - Photo (c) Martin Heigan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη frasergear: Lagonosticta rubricata, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Μάιος 17, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

troos

Ημερομηνία

Μάρτιος 19, 2022 11:15 AM SAST

Τόπος

LP, ZA (Google, OSM)
Tabernaemontana elegans - Photo (c) Bernard DUPONT, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη frasergear: Tabernaemontana elegans, Ένα μέλος του Αποκυνοειδή (Οικογένεια Apocynaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 17, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

athol_ferguson

Ημερομηνία

Απρίλιος 5, 2022 10:32 AM EEST
Terminalia prunioides - Photo (c) Gawie Malan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Gawie Malan
Η ταυτότητα του χρήστη frasergear: Terminalia prunioides, Ένα μέλος του Μυρτώδη (Τάξη Myrtales)
Προστέθηκε στις Μάιος 17, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

athol_ferguson

Ημερομηνία

Απρίλιος 5, 2022 10:08 AM EEST
Androstachys johnsonii - Photo (c) Ryan van Huyssteen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Ryan van Huyssteen
Η ταυτότητα του χρήστη frasergear: Androstachys johnsonii, Ένα μέλος του Μαλπιγειώδη (Τάξη Malpighiales)
Προστέθηκε στις Μάιος 17, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

athol_ferguson

Ημερομηνία

Απρίλιος 5, 2022 08:54 AM EEST
Terminalia sericea - Photo (c) Troos van der Merwe, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Troos van der Merwe
Η ταυτότητα του χρήστη frasergear: Terminalia sericea, Ένα μέλος του Μυρτώδη (Τάξη Myrtales)
Προστέθηκε στις Μάιος 17, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

athol_ferguson

Ημερομηνία

Απρίλιος 4, 2022 05:27 PM EEST
Senegalia nigrescens - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by lallen
Η ταυτότητα του χρήστη frasergear: Senegalia nigrescens, Ένα μέλος του Κυαμοειδή (Οικογένεια Fabaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 17, 2022
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 723