Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

companyink

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 3, 2023 10:37 ΠΜ CST
Dicliptera brachiata - Photo (c) Linda K, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Linda K
Η ταυτότητα του χρήστη franpfer: Dicliptera brachiata, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 04, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

companyink

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 3, 2023 02:54 ΜΜ CST
Ipomoea cordatotriloba - Photo (c) Kristin A. Bakkegard, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Kristin A. Bakkegard
Η ταυτότητα του χρήστη franpfer: Ipomoea cordatotriloba, Ένα μέλος του Ιπομέα (Γένος Ipomoea)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 04, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sunblockhead

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 3, 2023 04:21 ΜΜ CST
Oxalis drummondii - Photo (c) Kenneth Bader, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Kenneth Bader
Η ταυτότητα του χρήστη franpfer: Oxalis drummondii, Ένα μέλος του Οξαλίδα (Υπογένος Oxalis)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 04, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

checky21

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 3, 2023 12:37 ΜΜ CST
Quercus muehlenbergii - Photo (c) Susan Crawford Tracy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Susan Crawford Tracy
Η ταυτότητα του χρήστη franpfer: Quercus muehlenbergii, Ένα μέλος του Βελανιδιά (Τμήμα Quercus)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 04, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

donedith

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 4, 2023 10:22 ΠΜ CST
Σολάνο - Photo (c) Emma Burns, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Emma Burns
Η ταυτότητα του χρήστη franpfer: Σολάνο (Γένος Solanum)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 04, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

inatralist2

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 3, 2023 06:12 ΜΜ CST
Salvia coccinea - Photo (c) Alex Abair, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Alex Abair
Η ταυτότητα του χρήστη franpfer: Salvia coccinea, Ένα μέλος του Σάλβια (Γένος Salvia)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 04, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

awblair

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2, 2023 05:05 ΜΜ CST
Euphorbia cyathophora - Photo (c) Sarah Coles, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Sarah Coles
Η ταυτότητα του χρήστη franpfer: Euphorbia cyathophora, Ένα μέλος του Ευφορβία (Γένος Euphorbia)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 04, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

awblair

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 3, 2023 02:28 ΜΜ CST
Gymnosperma glutinosum - Photo (c) Alison Northup, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Alison Northup
Η ταυτότητα του χρήστη franpfer: Gymnosperma glutinosum, Ένα μέλος του Αστέρες (Φυλή Astereae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 04, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

erippeth

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 3, 2023 10:51 ΠΜ CST
Acourtia runcinata - Photo (c) Ad Konings, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ad Konings
Η ταυτότητα του χρήστη franpfer: Acourtia runcinata, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Οικογένεια Asteraceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 04, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paddymcg

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 3, 2023 10:23 ΠΜ CST
Firmiana simplex - Photo (c) shiaokao, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by shiaokao
Η ταυτότητα του χρήστη franpfer: Firmiana simplex, Ένα μέλος του Μαλαχοειδή (Οικογένεια Malvaceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 04, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lesleyfrowick

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 3, 2023 10:42 ΠΜ CST
Parkinsonia aculeata - Photo (c) Roberto R. Calderón, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Roberto R. Calderón
Η ταυτότητα του χρήστη franpfer: Parkinsonia aculeata, Ένα μέλος του Παρκινσόνια (Γένος Parkinsonia)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 04, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

leeaw38

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 3, 2023 11:10 ΠΜ CST
Λαντάνα - Photo (c) Kathia Ramírez, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Kathia Ramírez
Η ταυτότητα του χρήστη franpfer: Λαντάνα (Γένος Lantana)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 04, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gorthiv

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 3, 2023 11:37 ΠΜ CST
Dolichandra unguis-cati - Photo (c) Kobie du Preez, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Kobie du Preez
Η ταυτότητα του χρήστη franpfer: Dolichandra unguis-cati, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 04, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μουσμουλιά (Eriobotrya japonica)

Παρατηρητής

gorthiv

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 3, 2023 11:48 ΠΜ CST
Μουσμουλιά - Photo (c) Roberto Arreola Alemón, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Roberto Arreola Alemón
Η ταυτότητα του χρήστη franpfer: Μουσμουλιά (Eriobotrya japonica)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 04, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gorthiv

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 3, 2023 11:51 ΠΜ CST
Nandina domestica - Photo (c) Nicole P. Freeman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Nicole P. Freeman
Η ταυτότητα του χρήστη franpfer: Nandina domestica, Ένα μέλος του Βατραχιώδη (Τάξη Ranunculales)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 04, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gorthiv

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 3, 2023 12:37 ΜΜ CST
Matelea reticulata - Photo (c) Mike Quinn, Austin, TX, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Mike Quinn, Austin, TX
Η ταυτότητα του χρήστη franpfer: Matelea reticulata, Ένα μέλος του Αποκυνοειδή (Οικογένεια Apocynaceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 04, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καρυοφυλλώδη (Τάξη Caryophyllales)

Παρατηρητής

shahlatte

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2023

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)
Αμάρανθος - Photo (c) kitsteiner, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη franpfer: Αμάρανθος (Γένος Amaranthus)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 04, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

stardog73

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 3, 2023 04:26 ΜΜ CST
Cissus trifoliata - Photo (c) Jason Naivar, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Jason Naivar
Η ταυτότητα του χρήστη franpfer: Cissus trifoliata, Ένα μέλος του Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 04, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

blacknbluesa1

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 3, 2023 05:16 ΜΜ CST
Thelesperma simplicifolium - Photo (c) Diana-Terry Hibbitts, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Diana-Terry Hibbitts
Η ταυτότητα του χρήστη franpfer: Thelesperma simplicifolium, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 04, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

blacknbluesa1

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 3, 2023 05:26 ΜΜ CST
Heterotheca canescens - Photo (c) Chuck Sexton, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Chuck Sexton
Η ταυτότητα του χρήστη franpfer: Heterotheca canescens, Ένα μέλος του Αστέρες (Φυλή Astereae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 04, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

jpstobbe

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2, 2023 02:23 ΜΜ CST
Σάλβια - Photo (c) Nico Rossi, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Nico Rossi
Η ταυτότητα του χρήστη franpfer: Σάλβια (Γένος Salvia)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 04, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

jpstobbe

Ημερομηνία

Νοέμβριος 30, 2023 10:48 ΠΜ CST
Lantana montevidensis - Photo (c) Sunnetchan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Sunnetchan
Η ταυτότητα του χρήστη franpfer: Lantana montevidensis, Ένα μέλος του Λαντάνα (Γένος Lantana)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 04, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stevenw12339

Ημερομηνία

Οκτώβριος 14, 2023 11:04 ΠΜ CDT

Τόπος

Von Ormy, TX, USA (Google, OSM)
Malvastrum coromandelianum - Photo (c) Julián OLVERA, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Julián OLVERA
Η ταυτότητα του χρήστη franpfer: Malvastrum coromandelianum, Ένα μέλος του Μαλάχες (Φυλή Malveae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 04, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γαζία (Vachellia farnesiana)

Παρατηρητής

stevenw12339

Ημερομηνία

Οκτώβριος 14, 2023 11:13 ΠΜ CDT
Γαζία - Photo (c) Todd Boland, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Todd Boland
Η ταυτότητα του χρήστη franpfer: Γαζία (Vachellia farnesiana)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 04, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stevenw12339

Ημερομηνία

Οκτώβριος 14, 2023 12:05 ΜΜ CDT
Dichondra carolinensis - Photo (c) Alex Abair, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Alex Abair
Η ταυτότητα του χρήστη franpfer: Dichondra carolinensis, Ένα μέλος του Περιπλοκοειδή (Οικογένεια Convolvulaceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 04, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γαιδουράγκαθο (Silybum marianum)

Παρατηρητής

akevintran

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2, 2023 10:50 ΠΜ CST
Γαιδουράγκαθο - Photo (c) Juan Carlos Garcia Morales, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Juan Carlos Garcia Morales
Η ταυτότητα του χρήστη franpfer: Γαιδουράγκαθο (Silybum marianum)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 03, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

katemmahan

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2, 2023 03:48 ΜΜ CST
Lantana × strigocamara - Photo (c) Dwight Bohlmeyer, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Dwight Bohlmeyer
Η ταυτότητα του χρήστη franpfer: Lantana × strigocamara, Ένα μέλος του Λαντάνα (Γένος Lantana)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 03, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pianoscience88

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2, 2023 03:36 ΜΜ CST
Toxicodendron radicans - Photo (c) Jane Kirkland, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη franpfer: Toxicodendron radicans, Ένα μέλος του Ανακαρδιοειδή (Υποοικογένεια Anacardioideae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 03, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pianoscience88

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2, 2023 03:50 ΜΜ CST
Ilex decidua - Photo (c) Suzette Rogers, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη franpfer: Ilex decidua, Ένα μέλος του Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 03, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kucycads

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2, 2023 05:04 ΜΜ CST
Fraxinus albicans - Photo (c) CameliaTWU, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη franpfer: Fraxinus albicans, Ένα μέλος του Φραξός (Γένος Fraxinus)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 03, 2023
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 125376