Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

niko_mandl

Ημερομηνία

Οκτώβριος 17, 2021 01:24 PM CEST
Bombus pascuorum - Photo (c) Roberto Fontana, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη frank007: Bombus pascuorum, Ένα μέλος του Βόμβος (Γένος Bombus)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βόμβος (Γένος Bombus)

Παρατηρητής

zerobias

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2021 12:29 PM MSK
Βόμβος - Photo (c) sankax, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη frank007: Βόμβος (Γένος Bombus)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μεγαχείλη (Γένος Megachile)

Παρατηρητής

ressotaelspeus

Ημερομηνία

Οκτώβριος 15, 2021 03:21 PM CEST

Τόπος

Girona, Espanya (Google, OSM)

Ετικέτες

Μεγαχείλη - Photo (c) Even Dankowicz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη frank007: Μεγαχείλη (Γένος Megachile)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shukov

Ημερομηνία

Αύγουστος 7, 2021 04:04 PM MSK
Βόμβος - Photo (c) Valter Jacinto, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη frank007: Βόμβος (Υπογένος Bombus)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ανθόφιλα (Επιοικογένεια Anthophila)

Παρατηρητής

leticia_massagues

Ημερομηνία

Οκτώβριος 18, 2021 03:48 PM CEST
Μέλισσα - Photo (c) Oregon Department of Agriculture, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη frank007: Μέλισσα (Apis mellifera)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 19, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gmmarques

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2011 08:27 AM UTC

Ετικέτες

Bombus pascuorum - Photo (c) Roberto Fontana, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη frank007: Bombus pascuorum, Ένα μέλος του Βόμβος (Γένος Bombus)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 19, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

martin_der_prinz

Ημερομηνία

Αύγουστος 1, 2017 09:43 AM CEST
Hylaeus - Photo (c) quoll2, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη frank007: Γένος Hylaeus, Ένα μέλος του Ανθόφιλα (Επιοικογένεια Anthophila)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lakinga

Ημερομηνία

Οκτώβριος 13, 2021 04:05 PM CEST

Τόπος

Ghent, Belgium (Google, OSM)
Bombus pascuorum - Photo (c) Roberto Fontana, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη frank007: Bombus pascuorum, Ένα μέλος του Βόμβος (Γένος Bombus)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μεγαχείλη (Γένος Megachile)

Παρατηρητής

martin_der_prinz

Ημερομηνία

Αύγουστος 1, 2017 08:43 AM CEST
Μεγαχείλη - Photo (c) Even Dankowicz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη frank007: Μεγαχείλη (Γένος Megachile)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ξυλοκοπάνα (Γένος Xylocopa)

Παρατηρητής

magalid

Ημερομηνία

Οκτώβριος 19, 2021 01:58 PM EEST
Ξυλοκοπάνα - Photo (c) L. Shyamal, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη frank007: Ξυλοκοπάνα (Γένος Xylocopa)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βόμβος (Υπογένος Bombus)

Παρατηρητής

itgranada

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2021

Τόπος

Granada, ES-AN, ES (Google, OSM)
Βόμβος - Photo (c) Valter Jacinto, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη frank007: Βόμβος (Υπογένος Bombus)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 19, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μέλισσα (Apis mellifera)

Παρατηρητής

camillelep

Ημερομηνία

Αύγουστος 24, 2021
Μέλισσα - Photo (c) Oregon Department of Agriculture, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη frank007: Μέλισσα (Apis mellifera)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βόμβος (Υπογένος Bombus)

Παρατηρητής

rferrari27

Ημερομηνία

Οκτώβριος 14, 2021 02:58 PM CEST
Βόμβος - Photo (c) Valter Jacinto, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη frank007: Βόμβος (Υπογένος Bombus)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 19, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

basvanhulst-kuiper

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2021 02:58 PM UTC

Ετικέτες

Bombus pratorum - Photo (c) Nadja Baumgartner, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη frank007: Bombus pratorum, Ένα μέλος του Βόμβος (Γένος Bombus)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ανθόφιλα (Επιοικογένεια Anthophila)

Παρατηρητής

parser

Ημερομηνία

Οκτώβριος 19, 2021 05:25 PM CEST

Περιγραφή

about 7mm, dark bee

Ετικέτες

bee
Halictini - Photo (c) Philipp Wickey, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη frank007: Φυλή Halictini, Ένα μέλος του Ανθόφιλα (Επιοικογένεια Anthophila)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 19, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βόμβος (Γένος Bombus)

Παρατηρητής

u45d

Ημερομηνία

Οκτώβριος 19, 2021 03:30 PM BST
Βόμβος - Photo (c) sankax, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη frank007: Βόμβος (Γένος Bombus)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μέλισσα (Apis mellifera)

Παρατηρητής

kendall12k

Ημερομηνία

Οκτώβριος 19, 2021 05:03 PM CEST
Μέλισσα - Photo (c) Oregon Department of Agriculture, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη frank007: Μέλισσα (Apis mellifera)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ανθόφιλα (Επιοικογένεια Anthophila)

Παρατηρητής

willliam

Ημερομηνία

Οκτώβριος 19, 2021 05:30 PM EEST
Ceratina - Photo (c) Eric Kwan, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη frank007: Γένος Ceratina, Ένα μέλος του Ξυλοκοπίνες (Υποοικογένεια Xylocopinae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 19, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μέλισσα (Apis mellifera)

Παρατηρητής

afroehlich

Ημερομηνία

Οκτώβριος 19, 2021 10:56 AM CEST

Τόπος

Gunnersdorf 5 (Google, OSM)
Μέλισσα - Photo (c) Oregon Department of Agriculture, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη frank007: Μέλισσα (Apis mellifera)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dragoness42069

Ημερομηνία

Οκτώβριος 19, 2021 10:49 AM CDT
Danaus plexippus - Photo (c) fam-esquivel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη frank007: Danaus plexippus, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λασιόγλωσσο (Γένος Lasioglossum)

Παρατηρητής

gerrit_oehm

Ημερομηνία

Ιούνιος 2021

Τόπος

Germany (Google, OSM)
Λασιόγλωσσο - Photo (c) Alex, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη frank007: Λασιόγλωσσο (Γένος Lasioglossum)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gerrit_oehm

Ημερομηνία

Απρίλιος 25, 2021 04:29 PM CEST
Nomada - Photo (c) Juan Cepeda Espinosa, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη frank007: Γένος Nomada, Ένα μέλος του Απίδες (Οικογένεια Apidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gerrit_oehm

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2021 11:08 AM CEST
Osmia cornuta - Photo (c) Christophe Quintin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη frank007: Osmia cornuta, Ένα μέλος του Οσμία (Γένος Osmia)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 19, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mj-berlin

Ημερομηνία

Οκτώβριος 9, 2021 04:37 PM CEST
Bombus pascuorum - Photo (c) Roberto Fontana, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη frank007: Bombus pascuorum, Ένα μέλος του Βόμβος (Γένος Bombus)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 19, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βόμβος (Γένος Bombus)

Παρατηρητής

frank_riedel

Ημερομηνία

Οκτώβριος 16, 2021 03:15 PM UTC
Βόμβος - Photo (c) sankax, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη frank007: Βόμβος (Γένος Bombus)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βόμβος (Γένος Bombus)

Παρατηρητής

lene918

Ημερομηνία

Οκτώβριος 16, 2021 01:36 PM CEST
Βόμβος - Photo (c) sankax, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη frank007: Βόμβος (Γένος Bombus)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 19, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

symphyta

Ημερομηνία

Μάιος 9, 2021 10:52 AM CEST
Bombus pascuorum - Photo (c) Roberto Fontana, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη frank007: Bombus pascuorum, Ένα μέλος του Βόμβος (Γένος Bombus)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μεγαχείλη (Γένος Megachile)

Παρατηρητής

mobbini

Ημερομηνία

Ιούλιος 10, 2021 06:50 PM CEST

Περιγραφή

Arctium plants with many visitors: lpz upper Zöllner Weg – Arctium area tmp

Μεγαχείλη - Photo (c) Even Dankowicz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη frank007: Μεγαχείλη (Γένος Megachile)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mobbini

Ημερομηνία

Ιούλιος 10, 2021 07:16 PM CEST

Περιγραφή

there were bigger and smaller bumblebees visiting, if I remember correctly this was one of the smaller ones

Arctium plants with many visitors: lpz upper Zöllner Weg – Arctium area tmp

Thoracobombus - Photo (c) Joseph C, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη frank007: Υπογένος Thoracobombus, Ένα μέλος του Βόμβος (Γένος Bombus)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 19, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λασιόγλωσσο (Γένος Lasioglossum)

Παρατηρητής

khd

Ημερομηνία

Οκτώβριος 16, 2021 02:48 PM CEST
Λασιόγλωσσο - Photo (c) Alex, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη frank007: Λασιόγλωσσο (Γένος Lasioglossum)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 26024