Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dennisthediver

Ημερομηνία

Οκτώβριος 14, 2021 12:07 PM -01

Περιγραφή

Training day of the photo contest.
The photo contest is about the amount of fish. I couldn't resist to photograph also other species. It was in freediving and I never did a course for it. I had a hard time also 5 hours in a row in the water. But a lot of fun!

Ophidiaster ophidianus - Photo (c) Alessandra, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη francoisroche: Ophidiaster ophidianus, Ένα μέλος του Αστερίας (Ομοταξία Asteroidea)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

donalddavesne

Ημερομηνία

Οκτώβριος 17, 2021 02:13 PM CEST
Sympetrum striolatum - Photo (c) Erland Refling Nielsen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη francoisroche: Sympetrum striolatum, Ένα μέλος του Λιβελουλίδες (Οικογένεια Libellulidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 19, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

silviatav

Ημερομηνία

Οκτώβριος 16, 2021 05:47 PM UTC

Τόπος

Sesimbra (Google, OSM)
Duvaucelia odhneri - Photo (c) whodden, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη francoisroche: Duvaucelia odhneri, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

silviatav

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2021

Τόπος

Portugal (Google, OSM)
Scyllarus arctus - Photo (c) François Roche, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη francoisroche: Scyllarus arctus, Ένα μέλος του Λασποκαβούρια (Οικογένεια Scyllaridae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fmcghee

Ημερομηνία

Ιούνιος 18, 2021 12:02 PM PDT
Halichondria panicea - Photo (c) Ken-ichi Ueda, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη francoisroche: Halichondria panicea, Ένα μέλος του Σπόγγος (Συνομοταξία Porifera)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γαλανή Φλαμπελίνα (Flabellina affinis)

Παρατηρητής

popaul

Ημερομηνία

Οκτώβριος 16, 2021 12:02 PM CEST

Τόπος

Les Ferranelles (Google, OSM)
Γαλανή Φλαμπελίνα - Photo (c) Simone Carletti, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη francoisroche: Γαλανή Φλαμπελίνα (Flabellina affinis)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 19, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

popaul

Ημερομηνία

Οκτώβριος 18, 2021 09:50 AM CEST

Τόπος

El Guix (Google, OSM)
Eunicella singularis - Photo (c) Rino, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη francoisroche: Eunicella singularis, Ένα μέλος του Κνιδόζωα (Συνομοταξία Cnidaria)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stefadrian

Ημερομηνία

Ιούλιος 22, 2019 05:23 PM CEST

Τόπος

Silo, Krk, Croatia (Google, OSM)
Sabella spallanzanii - Photo (c) Ben Florance, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη francoisroche: Sabella spallanzanii, Ένα μέλος του Πολύχαιτοι (Ομοταξία Polychaeta)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stefadrian

Ημερομηνία

Ιούλιος 29, 2016 02:18 PM CEST

Τόπος

Silo, Krk, Croatia (Google, OSM)
Tethya aurantium - Photo (c) 2005 California Academy of Sciences, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη francoisroche: Tethya aurantium, Ένα μέλος του Σπόγγος (Συνομοταξία Porifera)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stefadrian

Ημερομηνία

Ιούλιος 29, 2016 01:59 PM CEST

Τόπος

Silo, Krk, Croatia (Google, OSM)
Tethya aurantium - Photo (c) 2005 California Academy of Sciences, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη francoisroche: Tethya aurantium, Ένα μέλος του Σπόγγος (Συνομοταξία Porifera)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rumsais_blatrix

Ημερομηνία

Οκτώβριος 17, 2021 02:41 PM CEST
Myriapora truncata - Photo (c) Christophe Quintin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη francoisroche: Myriapora truncata, Ένα μέλος του Ζώα (Βασίλειο Animalia)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rumsais_blatrix

Ημερομηνία

Οκτώβριος 17, 2021 02:35 PM CEST
Eunicella cavolini - Photo (c) fabri, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη francoisroche: Eunicella cavolini, Ένα μέλος του Κνιδόζωα (Συνομοταξία Cnidaria)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rumsais_blatrix

Ημερομηνία

Οκτώβριος 17, 2021 02:53 PM CEST
Eunicella cavolini - Photo (c) fabri, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη francoisroche: Eunicella cavolini, Ένα μέλος του Κνιδόζωα (Συνομοταξία Cnidaria)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

markuskleiner

Ημερομηνία

Αύγουστος 30, 2019 02:18 PM SAST
Sabella pavonina - Photo (c) Asbjørn Hansen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη francoisroche: Sabella pavonina, Ένα μέλος του Πολύχαιτοι (Ομοταξία Polychaeta)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rudynature

Ημερομηνία

Αύγουστος 27, 2019 12:02 PM +13
Paracentrotus lividus - Photo (c) Bart, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by BJ Smit
Η ταυτότητα του χρήστη francoisroche: Paracentrotus lividus, Ένα μέλος του Αχινός (Ομοταξία Echinoidea)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 19, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chilipossum

Ημερομηνία

Οκτώβριος 15, 2021 02:10 PM PDT
Botryllus schlosseri - Photo (c) Donna Pomeroy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη francoisroche: Botryllus schlosseri, Ένα μέλος του Χορδωτό (Συνομοταξία Chordata)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chilipossum

Ημερομηνία

Οκτώβριος 15, 2021 02:29 PM UTC
Botryllus schlosseri - Photo (c) Donna Pomeroy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη francoisroche: Botryllus schlosseri, Ένα μέλος του Χορδωτό (Συνομοταξία Chordata)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bernardpicton

Ημερομηνία

Οκτώβριος 17, 2021 10:40 AM IST

Περιγραφή

Three individuals in close proximity with a ?bacterial wasting disease. Depth 23 m.

Polymastia boletiformis - Photo (c) Bernard Picton, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη francoisroche: Polymastia boletiformis, Ένα μέλος του Σπόγγος (Συνομοταξία Porifera)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nijntje51

Ημερομηνία

Η ημερομηνία λείπει
Telmatactis cricoides - Photo (c) Philippe Guillaume, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη francoisroche: Telmatactis cricoides, Ένα μέλος του Κνιδόζωα (Συνομοταξία Cnidaria)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 19, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ζωή (Ζωή)

Παρατηρητής

nijntje51

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 16, 2016 04:03 PM CET
Φυτό - Photo (c) United Soybean Board, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη francoisroche: Φυτό (Βασίλειο Plantae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 19, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nijntje51

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 16, 2016 03:35 PM CET
Pycnoclavella - Photo (c) Gary McDonald, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη francoisroche: Γένος Pycnoclavella, Ένα μέλος του Χορδωτό (Συνομοταξία Chordata)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 19, 2021
Κορυφαίος
Other Animals

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ζώα (Βασίλειο Animalia)

Παρατηρητής

nijntje51

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 17, 2016 10:28 AM CET
Σπόγγος - Photo (c) terence zahner, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη francoisroche: Σπόγγος (Συνομοταξία Porifera)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 19, 2021
Κορυφαίος
Other Animals

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ζώα (Βασίλειο Animalia)

Παρατηρητής

nijntje51

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 17, 2016 10:28 AM CET
Bryozoa - Photo (c) Karolle Wall, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη francoisroche: Συνομοταξία Bryozoa, Ένα μέλος του Ζώα (Βασίλειο Animalia)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 19, 2021
Κορυφαίος
Other Animals

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ζώα (Βασίλειο Animalia)

Παρατηρητής

nijntje51

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 24, 2016 10:32 AM CET
Hexadella racovitzai - Photo (c) Bernard Picton, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη francoisroche: Hexadella racovitzai, Ένα μέλος του Σπόγγος (Συνομοταξία Porifera)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 19, 2021
Κορυφαίος
Other Animals

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ζώα (Βασίλειο Animalia)

Παρατηρητής

nijntje51

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 23, 2016 08:16 PM CET
Demospongiae - Photo (c) Heather Fulton-Bennett, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη francoisroche: Ομοταξία Demospongiae, Ένα μέλος του Σπόγγος (Συνομοταξία Porifera)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 19, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χαλικοκυλιστής (Arenaria interpres)

Παρατηρητής

kbohm

Ημερομηνία

Οκτώβριος 19, 2021 05:54 PM EEST
Χαλικοκυλιστής - Photo (c) Ad Konings, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη francoisroche: Χαλικοκυλιστής (Arenaria interpres)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 19, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

xeniorn

Ημερομηνία

Αύγουστος 20, 2016 01:02 PM CEST
Anemonia viridis - Photo (c) Gonzalo Mucientes Sandoval, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη francoisroche: Anemonia viridis, Ένα μέλος του Κνιδόζωα (Συνομοταξία Cnidaria)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

xeniorn

Ημερομηνία

Αύγουστος 24, 2016 05:10 PM CEST
Chondrosia reniformis - Photo (c) Bernard Picton, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη francoisroche: Chondrosia reniformis, Ένα μέλος του Σπόγγος (Συνομοταξία Porifera)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 19, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

xeniorn

Ημερομηνία

Αύγουστος 20, 2016 12:49 PM CEST
Aplysina aerophoba - Photo (c) Lars Behnke, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη francoisroche: Aplysina aerophoba, Ένα μέλος του Σπόγγος (Συνομοταξία Porifera)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

xeniorn

Ημερομηνία

Αύγουστος 20, 2016 12:37 PM CEST
Aplysina aerophoba - Photo (c) Lars Behnke, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη francoisroche: Aplysina aerophoba, Ένα μέλος του Σπόγγος (Συνομοταξία Porifera)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 20694