Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

qfaye

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2023 11:12 ΠΜ WEST
Salvia canariensis - Photo (c) Per Madsen, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Per Madsen
Η ταυτότητα του χρήστη fragmansapir: Salvia canariensis, Ένα μέλος του Σάλβια (Γένος Salvia)
Προστέθηκε στις Μάιος 30, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

baylorbear78

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2022 01:43 ΜΜ MST
Μαγνολιόψιδα - Photo (c) KC Kasem, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by KC Kasem
Η ταυτότητα του χρήστη fragmansapir: Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Μάιος 29, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dawod

Ημερομηνία

Αύγουστος 12, 2022 02:00 ΜΜ EEST
Convolvulus scammonia - Photo (c) Eleftherios Katsillis, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Eleftherios Katsillis
Η ταυτότητα του χρήστη fragmansapir: Convolvulus scammonia, Ένα μέλος του Κονβόλβουλος (Γένος Convolvulus)
Προστέθηκε στις Μάιος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dawod

Ημερομηνία

Αύγουστος 12, 2022 02:00 ΜΜ EEST
Calystegia sepium - Photo (c) garytiger, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη fragmansapir: Calystegia sepium, Ένα μέλος του Περιπλοκοειδή (Οικογένεια Convolvulaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 28, 2023
Αντισυμβατική

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yairur

Ημερομηνία

Απρίλιος 19, 2020 08:00 ΠΜ UTC

Τόπος

Golan, IL (Google, OSM)
Convolvulus palaestinus - Photo (c) Uriah Resheff, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Uriah Resheff
Η ταυτότητα του χρήστη fragmansapir: Convolvulus palaestinus, Ένα μέλος του Κονβόλβουλος (Γένος Convolvulus)
Προστέθηκε στις Μάιος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aaronliston

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2023 07:52 ΠΜ PDT
Amelanchier alnifolia - Photo (c) Wendy Feltham, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Wendy Feltham
Η ταυτότητα του χρήστη fragmansapir: Amelanchier alnifolia, Ένα μέλος του Αμυγδαλοειδή (Υποοικογένεια Amygdaloideae)
Προστέθηκε στις Μάιος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andrewins

Ημερομηνία

Ιανουάριος 28, 2022 07:05 ΠΜ MSK
Podlechiella vogelii - Photo (c) Joao Tiago Tavares, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Joao Tiago Tavares
Η ταυτότητα του χρήστη fragmansapir: Podlechiella vogelii, Ένα μέλος του Ψυχανθή (Υποοικογένεια Faboideae)
Προστέθηκε στις Μάιος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ronf

Ημερομηνία

Μάιος 24, 2023 10:47 ΠΜ IDT

Τόπος

HaSharon, Israel (Google, OSM)
Heliotropium supinum - Photo (c) mjcorreia, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by mjcorreia
Η ταυτότητα του χρήστη fragmansapir: Heliotropium supinum, Ένα μέλος του Ηλιοτρόπιο (Γένος Heliotropium)
Προστέθηκε στις Μάιος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ronf

Ημερομηνία

Μάιος 24, 2023 09:21 ΠΜ IDT

Τόπος

HaSharon, Israel (Google, OSM)
Verbesina encelioides - Photo (c) Brent Franklin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Brent Franklin
Η ταυτότητα του χρήστη fragmansapir: Verbesina encelioides, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Μάιος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ronf

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2023 09:12 ΠΜ IDT

Τόπος

Hadera, Israel (Google, OSM)
Onopordum cynarocephalum - Photo (c) Uriah Resheff, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Uriah Resheff
Η ταυτότητα του χρήστη fragmansapir: Onopordum cynarocephalum, Ένα μέλος του Ονόπορδο (Γένος Onopordum)
Προστέθηκε στις Μάιος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ronf

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2023 09:07 ΠΜ IDT

Τόπος

Hadera, Israel (Google, OSM)
Allium phanerantherum - Photo (c) Uriah Resheff, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Uriah Resheff
Η ταυτότητα του χρήστη fragmansapir: Allium phanerantherum, Ένα μέλος του Άλλιον (Υπογένος Allium)
Προστέθηκε στις Μάιος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

omaralhalabi

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2023

Περιγραφή

dav

Bromus tomentellus - Photo (c) Ron Frumkin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ron Frumkin
Η ταυτότητα του χρήστη fragmansapir: Bromus tomentellus, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 27, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

omaralhalabi

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2023

Περιγραφή

dav

Arrhenatherum kotschyi - Photo (c) דבורה שיצר, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by דבורה שיצר
Η ταυτότητα του χρήστη fragmansapir: Arrhenatherum kotschyi, Ένα μέλος του Αβενίνες (Υποφυλή Aveninae)
Προστέθηκε στις Μάιος 27, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

omaralhalabi

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2023

Περιγραφή

dav

Stipa arabica - Photo (c) דבורה שיצר, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by דבורה שיצר
Η ταυτότητα του χρήστη fragmansapir: Stipa arabica, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 27, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

omaralhalabi

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2023

Περιγραφή

dig

Piptatherum - Photo (c) Valter Jacinto, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη fragmansapir: Γένος Piptatherum, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 27, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

omaralhalabi

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2023

Περιγραφή

dav

Taeniatherum caput-medusae - Photo (c) Rob Irwin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Rob Irwin
Η ταυτότητα του χρήστη fragmansapir: Taeniatherum caput-medusae, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 27, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

omaralhalabi

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2023

Περιγραφή

dig

Hordeum bulbosum - Photo (c) עומר וינר, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by עומר וינר
Η ταυτότητα του χρήστη fragmansapir: Hordeum bulbosum, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 27, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

omaralhalabi

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2023

Περιγραφή

dav

Lolium arundinaceum - Photo (c) James Bailey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by James Bailey
Η ταυτότητα του χρήστη fragmansapir: Lolium arundinaceum, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 27, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ramymaalouf

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2023 09:11 ΠΜ +03
Cressa cretica - Photo (c) Dinesh Valke, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη fragmansapir: Cressa cretica, Ένα μέλος του Περιπλοκοειδή (Οικογένεια Convolvulaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 27, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ronf

Ημερομηνία

Μάιος 24, 2023 08:11 ΠΜ IDT

Τόπος

HaSharon, Israel (Google, OSM)
Rumex crispus - Photo (c) Jay Keller, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Jay Keller
Η ταυτότητα του χρήστη fragmansapir: Rumex crispus, Ένα μέλος του Λάπαθο (Γένος Rumex)
Προστέθηκε στις Μάιος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ronf

Ημερομηνία

Μάιος 24, 2023 08:08 ΠΜ IDT

Τόπος

HaSharon, Israel (Google, OSM)
Polypogon viridis - Photo (c) Sam Thomas, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη fragmansapir: Polypogon viridis, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ronf

Ημερομηνία

Μάιος 24, 2023 01:42 ΜΜ IDT
Carex otrubae - Photo (c) --Tico--, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη fragmansapir: Carex otrubae, Ένα μέλος του Ποώδη (Τάξη Poales)
Προστέθηκε στις Μάιος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ronf

Ημερομηνία

Μάιος 24, 2023 11:16 ΠΜ IDT

Τόπος

HaSharon, Israel (Google, OSM)
Pontederia crassipes - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by 葉子
Η ταυτότητα του χρήστη fragmansapir: Pontederia crassipes, Ένα μέλος του Μονοκοτυλήδονα (Ομοταξία Liliopsida)
Προστέθηκε στις Μάιος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ronf

Ημερομηνία

Μάιος 24, 2023 09:46 ΠΜ IDT

Τόπος

HaSharon, Israel (Google, OSM)
Eleocharis palustris - Photo (c) Станислав, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Станислав
Η ταυτότητα του χρήστη fragmansapir: Eleocharis palustris, Ένα μέλος του Ποώδη (Τάξη Poales)
Προστέθηκε στις Μάιος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ronf

Ημερομηνία

Μάιος 2023

Τόπος

Israel (Google, OSM)
Persicaria lanigera - Photo (c) יאיר אור, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by יאיר אור
Η ταυτότητα του χρήστη fragmansapir: Persicaria lanigera, Ένα μέλος του Περσικάρια (Γένος Persicaria)
Προστέθηκε στις Μάιος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yaelorgad

Ημερομηνία

Απρίλιος 16, 2023 11:10 ΠΜ CEST
Ophrys sphegodes passionis - Photo (c) Manuel Andrea Zafarana, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Manuel Andrea Zafarana
Η ταυτότητα του χρήστη fragmansapir: Ophrys sphegodes ssp. passionis, Ένα μέλος του Όφρυς (Γένος Ophrys)
Προστέθηκε στις Μάιος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yaelorgad

Ημερομηνία

Απρίλιος 16, 2023 11:22 ΠΜ CEST
Ophrys scolopax scolopax - Photo (c) Xavier Béjar, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη fragmansapir: Ophrys scolopax ssp. scolopax, Ένα μέλος του Όφρυς (Γένος Ophrys)
Προστέθηκε στις Μάιος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yaelorgad

Ημερομηνία

Απρίλιος 16, 2023 01:14 ΜΜ CEST
Serapias vomeracea - Photo (c) arttmiss, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη fragmansapir: Serapias vomeracea, Ένα μέλος του Ορχιδέες (Φυλή Orchideae)
Προστέθηκε στις Μάιος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yaelorgad

Ημερομηνία

Απρίλιος 16, 2023 04:20 ΜΜ CEST
Serapias parviflora - Photo (c) Gilles San Martin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη fragmansapir: Serapias parviflora, Ένα μέλος του Ορχιδέες (Φυλή Orchideae)
Προστέθηκε στις Μάιος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yaelorgad

Ημερομηνία

Απρίλιος 16, 2023 04:10 ΜΜ CEST
Orchis italica - Photo (c) Birgit Lutosch, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη fragmansapir: Orchis italica, Ένα μέλος του Ορχιδέες (Φυλή Orchideae)
Προστέθηκε στις Μάιος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 13890