Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

s-dawod

Ημερομηνία

Οκτώβριος 14, 2021 02:56 PM +03
Torminalis glaberrima - Photo (c) Christian Berg, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη fragmansapir: Torminalis glaberrima, Ένα μέλος του Αμυγδαλοειδή (Υποοικογένεια Amygdaloideae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 14, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

s-dawod

Ημερομηνία

Οκτώβριος 14, 2021 03:00 PM +03
Colchicum decaisnei - Photo (c) Ayham ALsekary, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη fragmansapir: Colchicum decaisnei, Ένα μέλος του Κολχικό (Γένος Colchicum)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 14, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ronf

Ημερομηνία

Οκτώβριος 14, 2021 06:37 AM IDT

Τόπος

ירושלים (Google, OSM)
Viscum cruciatum - Photo (c) copepodo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη fragmansapir: Viscum cruciatum, Ένα μέλος του Σανδαλιώδη (Τάξη Santalales)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 14, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ronf

Ημερομηνία

Οκτώβριος 14, 2021 07:19 AM IDT

Τόπος

ירושלים (Google, OSM)
Ephedra foeminea - Photo (c) Bastiaan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη fragmansapir: Ephedra foeminea, Ένα μέλος του Ανώτερα Φυτά (Συνομοταξία Tracheophyta)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 14, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ronf

Ημερομηνία

Οκτώβριος 14, 2021 07:59 AM IDT

Τόπος

ירושלים (Google, OSM)
Chamaeleon comosus - Photo (c) Ron Frumkin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη fragmansapir: Chamaeleon comosus, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Οικογένεια Asteraceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 14, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

saudibotanist

Ημερομηνία

Μάρτιος 19, 2021 12:15 PM +03

Περιγραφή

Endemic species to Arabian Peninsula

Campylanthus pungens - Photo (c) Ali Mohammed Alzahrani, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη fragmansapir: Campylanthus pungens, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 14, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

saudibotanist

Ημερομηνία

Αύγουστος 4, 2020 12:25 PM +03

Περιγραφή

Native species to Saudi Arabia

Selaginella bryopteris - Photo (c) Gaurav S Soman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη fragmansapir: Selaginella bryopteris, Ένα μέλος του Ανώτερα Φυτά (Συνομοταξία Tracheophyta)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 14, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

saudibotanist

Ημερομηνία

Μάιος 8, 2018 11:41 PM +03

Περιγραφή

Native species to Saudi Arabia

Dipcadi viride - Photo (c) Marco Schmidt, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη fragmansapir: Dipcadi viride, Ένα μέλος του Σκιλλοειδή (Υποοικογένεια Scilloideae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 14, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

saudibotanist

Ημερομηνία

Ιανουάριος 5, 2018 07:23 PM +03

Περιγραφή

Native species to Saudi Arabia

Ecbolium viride - Photo (c) SunGW, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη fragmansapir: Ecbolium viride, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 14, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ramymaalouf

Ημερομηνία

Ιούλιος 10, 2021 10:33 AM EEST
Echinops spinosissimus macrolepis - Photo (c) Ori Fragman-Sapir, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη fragmansapir: Echinops spinosissimus ssp. macrolepis, Ένα μέλος του Κεφαλάγκαθος (Echinops spinosissimus)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 09, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινό Ξεφτέρι (Accipiter nisus)

Παρατηρητής

akkartrail

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2021

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία
Κοινό Ξεφτέρι - Photo (c) Александр, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη fragmansapir: Κοινό Ξεφτέρι (Accipiter nisus)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 05, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ronf

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 21, 2021 04:38 PM IDT
Καμπανούλα Η Ροδακινόφυλλη - Photo (c) botanico, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη fragmansapir: Καμπανούλα Η Ροδακινόφυλλη (Campanula persicifolia)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 05, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ronf

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 25, 2021 07:19 AM IDT
Galium verum - Photo (c) Bas Kers, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη fragmansapir: Galium verum, Ένα μέλος του Γάλιο (Γένος Galium)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 05, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κόμη Της Αφροδίτης (Adiantum capillus-veneris)

Παρατηρητής

ronf

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2021 10:30 AM IDT
Κόμη Της Αφροδίτης - Photo (c) Ferran Turmo Gort, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη fragmansapir: Κόμη Της Αφροδίτης (Adiantum capillus-veneris)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 05, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ronf

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2021 10:18 AM IDT
Campanula versicolor - Photo (c) Linde Muller, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη fragmansapir: Campanula versicolor, Ένα μέλος του Καμπανούλα (Γένος Campanula)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 05, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κληματσίδα (Clematis vitalba)

Παρατηρητής

ronf

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2021 07:42 AM IDT
Κληματσίδα - Photo (c) mathilde-bezin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη fragmansapir: Κληματσίδα (Clematis vitalba)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 05, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ronf

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2021 07:46 AM IDT
Quercus frainetto - Photo (c) Ori Fragman-Sapir, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη fragmansapir: Quercus frainetto, Ένα μέλος του Βελανιδιά (Τμήμα Quercus)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 05, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

abounabat

Ημερομηνία

Οκτώβριος 3, 2021 12:47 PM CEST

Τόπος

Crète, Grèce (Google, OSM)
Valantia hispida - Photo (c) Ron Frumkin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη fragmansapir: Valantia hispida, Ένα μέλος του Ερυθροδανοειδή (Οικογένεια Rubiaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 05, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ronf

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 27, 2021 05:09 PM IDT
Acer monspessulanum - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα
Η ταυτότητα του χρήστη fragmansapir: Acer monspessulanum, Ένα μέλος του Σφένδαμος (Γένος Acer)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 05, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κρίνος Της Θάλασσας (Pancratium maritimum)

Παρατηρητής

akkartrail

Ημερομηνία

Η ημερομηνία λείπει

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία
Κρίνος Της Θάλασσας - Photo (c) Thomas Koffel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη fragmansapir: Κρίνος Της Θάλασσας (Pancratium maritimum)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 03, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ronf

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 23, 2021 09:58 AM IDT
Colchicum bivonae - Photo (c) Kostas Zontanos, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη fragmansapir: Colchicum bivonae, Ένα μέλος του Κολχικό (Γένος Colchicum)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 03, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

saudibotanist

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 31, 2017 09:07 PM +03

Περιγραφή

Native species to Saudi Arabia

Cleome - Photo (c) rossyvivanco, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη fragmansapir: Γένος Cleome, Ένα μέλος του Κραμβώδη (Τάξη Brassicales)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 03, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

saudibotanist

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 15, 2021 05:59 PM +03

Περιγραφή

Native species to Saudi Arabia

Ceropegia edulis - Photo (c) S.MORE, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη fragmansapir: Ceropegia edulis, Ένα μέλος του Αποκυνοειδή (Οικογένεια Apocynaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 03, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

saudibotanist

Ημερομηνία

Μάιος 6, 2018 10:20 PM +03

Περιγραφή

Native species to Saudi Arabia

Leptothrium senegalense - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by bat (Maria Vorontsova)
Η ταυτότητα του χρήστη fragmansapir: Leptothrium senegalense, Ένα μέλος του Ποοειδή (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 03, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ronf

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 21, 2021 04:59 PM IDT
Crataegus monogyna - Photo (c) Annice Bridgett, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη fragmansapir: Crataegus monogyna, Ένα μέλος του Κράταιγος (Γένος Crataegus)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 03, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ανατολικός Πλάτανος (Platanus orientalis)

Παρατηρητής

ronf

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2021 01:06 PM IDT
Ανατολικός Πλάτανος - Photo (c) Cemil Gezgin, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη fragmansapir: Ανατολικός Πλάτανος (Platanus orientalis)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 03, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ronf

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2021 07:27 AM IDT
Πρόσπερο Το Φθινοπωρινό - Photo (c) Miltos Gikas, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη fragmansapir: Πρόσπερο Το Φθινοπωρινό (Prospero autumnale)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 03, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βάλσαμο (Hypericum perforatum)

Παρατηρητής

ronf

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2021 07:20 AM IDT
Βάλσαμο - Photo (c) Paul Reeves, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη fragmansapir: Βάλσαμο (Hypericum perforatum)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 03, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τιθυμαλώ (Euphorbia characias)

Παρατηρητής

ronf

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2021 04:55 PM IDT
Τιθυμαλώ - Photo (c) Bernard DUPONT, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη fragmansapir: Τιθυμαλώ (Euphorbia characias)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 03, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ronf

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2021 04:52 PM IDT
Campanula versicolor - Photo (c) Linde Muller, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη fragmansapir: Campanula versicolor, Ένα μέλος του Καμπανούλα (Γένος Campanula)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 03, 2021
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 8635