Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινός Λευκοτσικνιάς (Egretta garzetta)

Παρατηρητής

yukion

Ημερομηνία

Μάιος 16, 2022 02:47 PM CEST
Κοινός Λευκοτσικνιάς - Photo (c) Andy Gooden, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Andy Gooden
Η ταυτότητα του χρήστη fotjon_prence: Κοινός Λευκοτσικνιάς (Egretta garzetta)
Προστέθηκε στις Μάιος 16, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αρκουδόβατος (Smilax aspera)

Παρατηρητής

sajmirhoxha

Ημερομηνία

Μάιος 4, 2022 06:32 PM CEST
Αρκουδόβατος - Photo (c) Stefano Doglio, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Stefano Doglio
Η ταυτότητα του χρήστη fotjon_prence: Αρκουδόβατος (Smilax aspera)
Προστέθηκε στις Μάιος 08, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

edion_toromani

Ημερομηνία

Μάιος 6, 2022 08:29 AM CEST
Ilex - Photo (c) Jennifer Aitkens, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη fotjon_prence: Γένος Ilex, Ένα μέλος του Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Μάιος 08, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

edion_toromani

Ημερομηνία

Μάιος 6, 2022 08:29 AM CEST
Ράμνος - Photo (c) mjcorreia, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by mjcorreia
Η ταυτότητα του χρήστη fotjon_prence: Ράμνος (Γένος Rhamnus)
Προστέθηκε στις Μάιος 08, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tbc_watanabe

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2022 11:18 AM CEST
Αλμυρίκι - Photo (c) Olivier, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη fotjon_prence: Αλμυρίκι (Γένος Tamarix)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 26, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κρυπτοτσικνιάς (Ardeola ralloides)

Παρατηρητής

tbc_watanabe

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2022 12:37 PM CEST
Κρυπτοτσικνιάς - Photo (c) Ian White, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη fotjon_prence: Κρυπτοτσικνιάς (Ardeola ralloides)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 26, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κρυπτοτσικνιάς (Ardeola ralloides)

Παρατηρητής

tbc_watanabe

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2022 12:37 PM CEST
Κρυπτοτσικνιάς - Photo (c) Ian White, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη fotjon_prence: Κρυπτοτσικνιάς (Ardeola ralloides)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 26, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινός Λευκοτσικνιάς (Egretta garzetta)

Παρατηρητής

tbc_watanabe

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2022 03:43 PM CEST
Κοινός Λευκοτσικνιάς - Photo (c) Andy Gooden, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Andy Gooden
Η ταυτότητα του χρήστη fotjon_prence: Κοινός Λευκοτσικνιάς (Egretta garzetta)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 26, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λευκοσκαλίδρα (Calidris alba)

Παρατηρητής

tbc_watanabe

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2022 04:07 PM CEST
Λευκοσκαλίδρα - Photo (c) jjulio2000, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη fotjon_prence: Λευκοσκαλίδρα (Calidris alba)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 26, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γαιδουράγκαθο (Silybum marianum)

Παρατηρητής

tbc_watanabe

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2022 09:35 AM CEST
Σίλυβο - Photo (c) Jon Sullivan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη fotjon_prence: Σίλυβο (Γένος Silybum)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 26, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γαιδουράγκαθο (Silybum marianum)

Παρατηρητής

tbc_watanabe

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2022 09:35 AM CEST
Γαιδουράγκαθο - Photo (c) Juan Carlos Garcia Morales, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Juan Carlos Garcia Morales
Η ταυτότητα του χρήστη fotjon_prence: Γαιδουράγκαθο (Silybum marianum)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 26, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δασόβιος Σκαντζόχοιρος (Γένος Erinaceus)

Παρατηρητής

edion_toromani

Ημερομηνία

Μάρτιος 30, 2022
Δασόβιος Σκαντζόχοιρος - Photo (c) hedera.baltica, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη fotjon_prence: Δασόβιος Σκαντζόχοιρος (Γένος Erinaceus)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 20, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χαλέπιος Πεύκη (Pinus halepensis)

Παρατηρητής

edion_toromani

Ημερομηνία

Απρίλιος 12, 2022 11:13 AM CEST
Χαλέπιος Πεύκη - Photo (c) Thor-Rune Hansen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Thor-Rune Hansen
Η ταυτότητα του χρήστη fotjon_prence: Χαλέπιος Πεύκη (Pinus halepensis)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 20, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ευρασιατική Χαλκόκοτα (Plegadis falcinellus)

Παρατηρητής

sajmirhoxha

Ημερομηνία

Απρίλιος 20, 2022 11:48 AM CEST
Ευρασιατική Χαλκόκοτα - Photo (c) bwood708, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by bwood708
Η ταυτότητα του χρήστη fotjon_prence: Ευρασιατική Χαλκόκοτα (Plegadis falcinellus)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 20, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αλμυρίκι (Γένος Tamarix)

Παρατηρητής

tbc_watanabe

Ημερομηνία

Απρίλιος 10, 2022 04:31 PM EEST

Τόπος

Albania, DKNP (Google, OSM)
Αλμυρίκι - Photo (c) Olivier, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη fotjon_prence: Αλμυρίκι (Γένος Tamarix)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 20, 2022
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 15