Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sajmirhoxha

Ημερομηνία

Μάιος 16, 2022 03:09 PM CEST
Pilosella officinarum - Photo (c) Krzysztof Ziarnek, Kenraiz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη fotjon_prence: Pilosella officinarum, Ένα μέλος του Κιχωριέαι (Φυλή Cichorieae)
Προστέθηκε στις Μάιος 24, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καλαμοκανάς (Himantopus himantopus)

Παρατηρητής

yukion

Ημερομηνία

Μάιος 16, 2022 01:49 PM CEST
Καλαμοκανάς - Photo (c) Paolo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Paolo
Η ταυτότητα του χρήστη fotjon_prence: Καλαμοκανάς (Himantopus himantopus)
Προστέθηκε στις Μάιος 24, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λασπότρυγγας (Tringa glareola)

Παρατηρητής

elidon1

Ημερομηνία

Μάιος 10, 2022 01:58 PM CEST
Λασπότρυγγας - Photo (c) Saurabh Agrawal, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Saurabh Agrawal
Η ταυτότητα του χρήστη fotjon_prence: Λασπότρυγγας (Tringa glareola)
Προστέθηκε στις Μάιος 24, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Άσπρη Λαδανιά (Cistus salviifolius)

Παρατηρητής

sajmirhoxha

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2022 10:59 AM CEST
Άσπρη Λαδανιά - Photo (c) Wayfinder_73, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη fotjon_prence: Άσπρη Λαδανιά (Cistus salviifolius)
Προστέθηκε στις Μάιος 24, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινός Λευκοτσικνιάς (Egretta garzetta)

Παρατηρητής

yukion

Ημερομηνία

Μάιος 16, 2022 02:47 PM CEST
Κοινός Λευκοτσικνιάς - Photo (c) Bengt Nyman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη fotjon_prence: Κοινός Λευκοτσικνιάς (Egretta garzetta)
Προστέθηκε στις Μάιος 16, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αρκουδόβατος (Smilax aspera)

Παρατηρητής

sajmirhoxha

Ημερομηνία

Μάιος 4, 2022 06:32 PM CEST
Αρκουδόβατος - Photo (c) Valter Jacinto, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη fotjon_prence: Αρκουδόβατος (Smilax aspera)
Προστέθηκε στις Μάιος 08, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

edion_toromani

Ημερομηνία

Μάιος 6, 2022 08:29 AM CEST
Ilex - Photo (c) Jennifer Aitkens, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη fotjon_prence: Γένος Ilex, Ένα μέλος του Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Μάιος 08, 2022
Αντισυμβατική

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

edion_toromani

Ημερομηνία

Μάιος 6, 2022 08:29 AM CEST
Ράμνος - Photo (c) mjcorreia, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by mjcorreia
Η ταυτότητα του χρήστη fotjon_prence: Ράμνος (Γένος Rhamnus)
Προστέθηκε στις Μάιος 08, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tbc_watanabe

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2022 11:18 AM CEST
Αλμυρίκι - Photo (c) Olivier, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη fotjon_prence: Αλμυρίκι (Γένος Tamarix)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 26, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κρυπτοτσικνιάς (Ardeola ralloides)

Παρατηρητής

tbc_watanabe

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2022 12:37 PM CEST
Κρυπτοτσικνιάς - Photo (c) Ian White, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη fotjon_prence: Κρυπτοτσικνιάς (Ardeola ralloides)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 26, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κρυπτοτσικνιάς (Ardeola ralloides)

Παρατηρητής

tbc_watanabe

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2022 12:37 PM CEST
Κρυπτοτσικνιάς - Photo (c) Ian White, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη fotjon_prence: Κρυπτοτσικνιάς (Ardeola ralloides)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 26, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινός Λευκοτσικνιάς (Egretta garzetta)

Παρατηρητής

tbc_watanabe

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2022 03:43 PM CEST
Κοινός Λευκοτσικνιάς - Photo (c) Bengt Nyman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη fotjon_prence: Κοινός Λευκοτσικνιάς (Egretta garzetta)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 26, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λευκοσκαλίδρα (Calidris alba)

Παρατηρητής

tbc_watanabe

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2022 04:07 PM CEST
Λευκοσκαλίδρα - Photo (c) lemurtaquin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by lemurtaquin
Η ταυτότητα του χρήστη fotjon_prence: Λευκοσκαλίδρα (Calidris alba)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 26, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γαιδουράγκαθο (Silybum marianum)

Παρατηρητής

tbc_watanabe

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2022 09:35 AM CEST
Σίλυβο - Photo (c) Jon Sullivan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη fotjon_prence: Σίλυβο (Γένος Silybum)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 26, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γαιδουράγκαθο (Silybum marianum)

Παρατηρητής

tbc_watanabe

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2022 09:35 AM CEST
Γαιδουράγκαθο - Photo (c) Juan Carlos Garcia Morales, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Juan Carlos Garcia Morales
Η ταυτότητα του χρήστη fotjon_prence: Γαιδουράγκαθο (Silybum marianum)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 26, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δασόβιος Σκαντζόχοιρος (Γένος Erinaceus)

Παρατηρητής

edion_toromani

Ημερομηνία

Μάρτιος 30, 2022
Δασόβιος Σκαντζόχοιρος - Photo (c) hedera.baltica, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη fotjon_prence: Δασόβιος Σκαντζόχοιρος (Γένος Erinaceus)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 20, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χαλέπιος Πεύκη (Pinus halepensis)

Παρατηρητής

edion_toromani

Ημερομηνία

Απρίλιος 12, 2022 11:13 AM CEST
Χαλέπιος Πεύκη - Photo (c) Tony Rebelo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Tony Rebelo
Η ταυτότητα του χρήστη fotjon_prence: Χαλέπιος Πεύκη (Pinus halepensis)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 20, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ευρασιατική Χαλκόκοτα (Plegadis falcinellus)

Παρατηρητής

sajmirhoxha

Ημερομηνία

Απρίλιος 20, 2022 11:48 AM CEST
Ευρασιατική Χαλκόκοτα - Photo (c) bwood708, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by bwood708
Η ταυτότητα του χρήστη fotjon_prence: Ευρασιατική Χαλκόκοτα (Plegadis falcinellus)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 20, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αλμυρίκι Με Ροζ Άνθος (Tamarix ramosissima)

Παρατηρητής

tbc_watanabe

Ημερομηνία

Απρίλιος 10, 2022 04:31 PM EEST

Τόπος

Albania, DKNP (Google, OSM)
Αλμυρίκι - Photo (c) Olivier, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη fotjon_prence: Αλμυρίκι (Γένος Tamarix)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 20, 2022
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 19