Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rwl

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2022

Περιγραφή

Two plants were observed more than 300 metres apart. The other one is record 104390871.

Dipodium campanulatum - Photo (c) johneichler, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη fobhm: Dipodium campanulatum, Ένα μέλος του Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 09, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davemmdave

Ημερομηνία

Ιανουάριος 4, 2022 02:53 PM ACDT
Pteridium esculentum - Photo (c) vulpes, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη fobhm: Pteridium esculentum, Ένα μέλος του Φτέρη (Ομοταξία Polypodiopsida)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 04, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δυτικό Γκρίζο Καγκουρό (Macropus fuliginosus)

Παρατηρητής

patrickwhite57

Ημερομηνία

Ιανουάριος 4, 2022 01:17 PM ACDT
Δυτικό Γκρίζο Καγκουρό - Photo (c) Judd Patterson, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη fobhm: Δυτικό Γκρίζο Καγκουρό (Macropus fuliginosus)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 04, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mathewdb

Ημερομηνία

Ιανουάριος 4, 2022 12:37 PM ACDT
Papilio anactus - Photo (c) Nathan Johnson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη fobhm: Papilio anactus, Ένα μέλος του Παπιλιονοειδή (Υπεροικογένεια Papilionoidea)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 04, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alisterlee

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2021
Stylidium graminifolium - Photo (c) Alan Melville, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη fobhm: Stylidium graminifolium, Ένα μέλος του Αστερώδη (Τάξη Asterales)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 04, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alisterlee

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2022
Dipodium roseum - Photo (c) John Tann, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη fobhm: Dipodium roseum, Ένα μέλος του Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 04, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

beccatoomes

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2, 2022 02:36 PM ACDT
Φυτό - Photo (c) United Soybean Board, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη fobhm: Φυτό (Βασίλειο Plantae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 04, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

presidentfobhm

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 25, 2021 11:51 AM ACDT

Περιγραφή

Grevillia lavandlacia

Grevillea lavandulacea - Photo (c) Geoffrey Cox, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη fobhm: Grevillea lavandulacea, Ένα μέλος του Γρεβιλλειοειδή (Υποοικογένεια Grevilleoideae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 25, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

presidentfobhm

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 25, 2021 12:08 PM ACST
Pultenaea daphnoides - Photo (c) Melburnian, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη fobhm: Pultenaea daphnoides, Ένα μέλος του Ψυχανθή (Υποοικογένεια Faboideae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 12, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

presidentfobhm

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 25, 2021 12:09 PM ACST
Xanthorrhoea semiplana - Photo (c) Antoni Camozzato, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη fobhm: Xanthorrhoea semiplana, Ένα μέλος του Ασφοδελοειδή (Οικογένεια Asphodelaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 12, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

presidentfobhm

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 25, 2021 12:09 PM ACST
Astroloma conostephioides - Photo (c) davidsando, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη fobhm: Astroloma conostephioides, Ένα μέλος του Ερεικίδες (Οικογένεια Ericaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 12, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

presidentfobhm

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 25, 2021 12:10 PM ACST
Tetratheca pilosa - Photo (c) sunphlo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη fobhm: Tetratheca pilosa, Ένα μέλος του Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 12, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

presidentfobhm

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 25, 2021 12:27 PM ACST

Περιγραφή

.

Craspedia variabilis - Photo (c) robertpergl, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη fobhm: Craspedia variabilis, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 12, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

presidentfobhm

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 25, 2021 12:45 PM ACST
Ixodia achillaeoides - Photo (c) Renae Williams, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη fobhm: Ixodia achillaeoides, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 12, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

presidentfobhm

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 25, 2021 12:48 PM ACST
Leucopogon virgatus - Photo (c) Reiner Richter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη fobhm: Leucopogon virgatus, Ένα μέλος του Ερεικίδες (Οικογένεια Ericaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 12, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

presidentfobhm

Ημερομηνία

Οκτώβριος 6, 2021 11:21 AM ACDT
Malva preissiana - Photo (c) naturehoodz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη fobhm: Malva preissiana, Ένα μέλος του Μαλάχη (Γένος Malva)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 12, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

presidentfobhm

Ημερομηνία

Οκτώβριος 9, 2021 12:59 PM ACDT
Patersonia occidentalis - Photo (c) Reiner Richter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη fobhm: Patersonia occidentalis, Ένα μέλος του Ιριδοειδή (Οικογένεια Iridaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 12, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

presidentfobhm

Ημερομηνία

Οκτώβριος 10, 2021 12:09 PM ACDT
Kunzea pomifera - Photo (c) annieoz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη fobhm: Kunzea pomifera, Ένα μέλος του Μυρτοειδή (Οικογένεια Myrtaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 12, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

presidentfobhm

Ημερομηνία

Οκτώβριος 11, 2021 11:57 AM ACDT
Cheiranthera alternifolia - Photo (c) Ralph Foster, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη fobhm: Cheiranthera alternifolia, Ένα μέλος του Σελινώδη (Τάξη Apiales)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 12, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

presidentfobhm

Ημερομηνία

Οκτώβριος 11, 2021 01:07 PM ACDT
Muraltia heisteria - Photo (c) Tony Rebelo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη fobhm: Muraltia heisteria, Ένα μέλος του Κυαμώδη (Τάξη Fabales)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 12, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

presidentfobhm

Ημερομηνία

Οκτώβριος 11, 2021 01:23 PM ACDT
Muraltia heisteria - Photo (c) Tony Rebelo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη fobhm: Muraltia heisteria, Ένα μέλος του Κυαμώδη (Τάξη Fabales)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 12, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γαλατσίδα (Euphorbia peplus)

Παρατηρητής

stephen169

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2021
Γαλατσίδα - Photo (c) Sergey Mayorov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη fobhm: Γαλατσίδα (Euphorbia peplus)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 09, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γεράνιο Το Πορφυρό (Geranium purpureum)

Παρατηρητής

presidentfobhm

Ημερομηνία

Αύγουστος 31, 2020 11:16 AM ACST
Γεράνιο Το Πορφυρό - Photo (c) Bas Kers, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη fobhm: Γεράνιο Το Πορφυρό (Geranium purpureum)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

furry12

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 10, 2021 09:11 AM ACST
Caesia calliantha - Photo (c) Chris Lindorff, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη fobhm: Caesia calliantha, Ένα μέλος του Ασφοδελοειδή (Οικογένεια Asphodelaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 10, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

presidentfobhm

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 7, 2020 09:28 AM ACST
Leucopogon affinis - Photo (c) Alan Melville, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη fobhm: Leucopogon affinis, Ένα μέλος του Ερεικίδες (Οικογένεια Ericaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 01, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stephen169

Ημερομηνία

Αύγουστος 21, 2021 03:27 PM ACST
Osteospermum moniliferum moniliferum - Photo (c) Tony Rebelo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη fobhm: Osteospermum moniliferum ssp. moniliferum, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 29, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

presidentfobhm

Ημερομηνία

Αύγουστος 28, 2021 01:00 PM ACST
Astroloma conostephioides - Photo (c) davidsando, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη fobhm: Astroloma conostephioides, Ένα μέλος του Ερεικίδες (Οικογένεια Ericaceae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 28, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

presidentfobhm

Ημερομηνία

Αύγουστος 28, 2021 01:03 PM ACST
Acacia myrtifolia - Photo (c) Reiner Richter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη fobhm: Acacia myrtifolia, Ένα μέλος του Κυαμοειδή (Οικογένεια Fabaceae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 28, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

presidentfobhm

Ημερομηνία

Αύγουστος 28, 2021 01:06 PM ACST
Pterostylis sanguinea - Photo (c) Reiner Richter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη fobhm: Pterostylis sanguinea, Ένα μέλος του Ορχιδοειδή (Υποοικογένεια Orchidoideae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 28, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

presidentfobhm

Ημερομηνία

Αύγουστος 28, 2021 01:07 PM ACST
Platylobium obtusangulum - Photo (c) Philip Bouchard, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη fobhm: Platylobium obtusangulum, Ένα μέλος του Ψυχανθή (Υποοικογένεια Faboideae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 28, 2021
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 232