Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rogerriodias

Ημερομηνία

Οκτώβριος 12, 2016 11:01 AM -03

Περιγραφή

Filhotes ou parasitas?

Η ταυτότητα του χρήστη fmiudo: Iphiclus sulphurifer, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

roe_brasil

Ημερομηνία

Νοέμβριος 29, 2020 08:25 AM -02
Η ταυτότητα του χρήστη fmiudo: Iphiclus sulphurifer, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carlosalexandreraposo

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2, 2007 11:10 AM -02
Η ταυτότητα του χρήστη fmiudo: Iphiclus sulphurifer, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elviseduardomejia

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 13, 2021 04:20 PM UTC
Erotylus buckleyi - Photo (c) Angel Quijos, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη fmiudo: Erotylus buckleyi, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 17, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

angel0301

Ημερομηνία

Αύγουστος 12, 2021 09:11 PM UTC

Τόπος

Cotundo, Ecuador (Google, OSM)
Ellipticus dorbignyi - Photo (c) Pavel Kirillov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη fmiudo: Ellipticus dorbignyi, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 17, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gabrielacta

Ημερομηνία

Οκτώβριος 8, 2020 02:31 PM -03
Megischyrus semipunctatus - Photo (c) Rogerio Dias, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη fmiudo: Megischyrus semipunctatus, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 17, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rogerriodias

Ημερομηνία

Μάρτιος 4, 2019 11:03 AM -03

Ετικέτες

Megischyrus semipunctatus - Photo (c) Rogerio Dias, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη fmiudo: Megischyrus semipunctatus, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 17, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ericfa1510

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 15, 2021 11:48 AM UTC
Megischyrus semipunctatus - Photo (c) Rogerio Dias, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη fmiudo: Megischyrus semipunctatus, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 17, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rogeriomachado

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 15, 2021 11:00 AM -03
Stolas chalybaea - Photo (c) Maristela Zamoner, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη fmiudo: Stolas chalybaea, Ένα μέλος του Χρυσομηλίδες (Οικογένεια Chrysomelidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 17, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

feaugsouza

Ημερομηνία

Οκτώβριος 12, 2020 12:30 PM -03
Erotylus histrio - Photo (c) Glauber M Dantas, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη fmiudo: Erotylus histrio, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 17, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

neuzatb236

Ημερομηνία

Ιούλιος 26, 2021 02:27 PM UTC
Cassidinae - Photo (c) alapi973, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη fmiudo: Υποοικογένεια Cassidinae, Ένα μέλος του Χρυσομηλίδες (Οικογένεια Chrysomelidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 17, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sedema-veracruz

Ημερομηνία

Οκτώβριος 28, 2015
Erotylina leoparda - Photo (c) Alberto Lozano, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη fmiudo: Erotylina leoparda, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 16, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carloshrussi

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 12, 2021 10:28 PM -03
Ischyrus - Photo (c) Lee Elliott, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη fmiudo: Γένος Ischyrus, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 16, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carlosalexandreraposo

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 12, 2021 12:47 PM -03
Aegithus - Photo (c) Arnold Wijker, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη fmiudo: Γένος Aegithus, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 16, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carlosalexandreraposo

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 12, 2021 12:42 PM -03
Eurycardius - Photo (c) Carlos Alexandre Raposo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη fmiudo: Γένος Eurycardius, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 16, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danielblanco521

Ημερομηνία

Απρίλιος 9, 2017 10:46 PM -05
Ellipticus orbignyanus - Photo (c) Kozue Kawakami, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη fmiudo: Ellipticus orbignyanus, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 16, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kozue

Ημερομηνία

Ιανουάριος 24, 2021 11:52 AM AST

Τόπος

San Juan, Bolivia (Google, OSM)
Ellipticus orbignyanus - Photo (c) Kozue Kawakami, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη fmiudo: Ellipticus orbignyanus, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 16, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

diogoluiz

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2015 11:11 AM HST

Περιγραφή

Ellipticus orbignyanus (Lacordaire, 1842) - Erotylidae

Ellipticus testaceus - Photo (c) Carlos Alexandre Raposo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη fmiudo: Ellipticus testaceus, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 16, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carol190

Ημερομηνία

Ιανουάριος 16, 2020 02:12 PM -02
Ellipticus testaceus - Photo (c) Carlos Alexandre Raposo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη fmiudo: Ellipticus testaceus, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 16, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

birdernaturalist

Ημερομηνία

Απρίλιος 21, 2019 05:11 PM MST

Ετικέτες

Iphiclus simplex - Photo (c) Carlos Alexandre Raposo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη fmiudo: Iphiclus simplex, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 16, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carlosalexandreraposo

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 12, 2021 10:30 AM -03
Iphiclus simplex - Photo (c) Carlos Alexandre Raposo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη fmiudo: Iphiclus simplex, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 15, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carlosalexandreraposo

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 12, 2021 10:30 AM -03
Mycotretus - Photo (c) Arnold Wijker, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη fmiudo: Γένος Mycotretus, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 15, 2021
Αντισυμβατική

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carlosalexandreraposo

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 12, 2021 01:35 PM -03
Ellipticus testaceus - Photo (c) Carlos Alexandre Raposo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη fmiudo: Ellipticus testaceus, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 15, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carlosalexandreraposo

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 12, 2021 01:07 PM -03
Ellipticus testaceus - Photo (c) Carlos Alexandre Raposo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη fmiudo: Ellipticus testaceus, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 14, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tomascarper

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 10, 2021 06:19 PM -03
Iphiclus klugi - Photo (c) Lucas Ezequiel Rubio, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη fmiudo: Iphiclus klugi, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 13, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cesararmijos

Ημερομηνία

Αύγουστος 24, 2019 01:44 PM EDT
Erotylus buckleyi - Photo (c) Angel Quijos, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη fmiudo: Erotylus buckleyi, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 11, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jmtobin6975

Ημερομηνία

Αύγουστος 18, 2017 02:01 PM PDT
Erotylus buckleyi - Photo (c) Angel Quijos, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη fmiudo: Erotylus buckleyi, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 11, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rudygelis

Ημερομηνία

Μάιος 29, 2018
Erotylus buckleyi - Photo (c) Angel Quijos, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη fmiudo: Erotylus buckleyi, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 11, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

damontighe

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 11, 2019 07:47 PM PST

Περιγραφή

my first UV fluorescent beetle. 395 nm

Erotylus buckleyi - Photo (c) Angel Quijos, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη fmiudo: Erotylus buckleyi, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 11, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marcochacon

Ημερομηνία

Αύγουστος 25, 2019 11:17 AM -05
Erotylus buckleyi - Photo (c) Angel Quijos, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη fmiudo: Erotylus buckleyi, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 11, 2021
Κορυφαίος

Στατιστικά

  • 4197