Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zhongqiwang

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 23, 2022 08:14 ΜΜ CST
Tenebrionidae - Photo (c) Brandon Woo, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Brandon Woo
Η ταυτότητα του χρήστη fmiudo: Οικογένεια Tenebrionidae, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 29, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jossvzqz

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2021 04:24 ΜΜ CDT
Η ταυτότητα του χρήστη fmiudo: Cuphotes nigromaculatus ssp. nigromaculatus, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 29, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carlos_m_delgado_mtz

Ημερομηνία

Ιούνιος 25, 2022 11:40 ΠΜ CDT
Stenochiini - Photo (c) Paul Bedell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Paul Bedell
Η ταυτότητα του χρήστη fmiudo: Φυλή Stenochiini, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 29, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ericvandenberghe

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2022 07:13 ΜΜ CST
Η ταυτότητα του χρήστη fmiudo: Cuphotes multimaculatus, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 29, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joseph486

Ημερομηνία

Μάιος 17, 2022 10:30 ΠΜ CST
Η ταυτότητα του χρήστη fmiudo: Cuphotes multimaculatus, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 29, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

golfodulceretreat

Ημερομηνία

Ιανουάριος 23, 2019 06:05 ΠΜ UTC
Cuphotes elongatus - Photo (c) gernotkunz, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by gernotkunz
Η ταυτότητα του χρήστη fmiudo: Cuphotes elongatus, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kueda

Ημερομηνία

Μάρτιος 22, 2023 07:32 ΜΜ CST

Περιγραφή

Erotylinae looks close, but it's quite narrow and the pronotum divots seem wrong.

Ετικέτες

Cuphotes elongatus - Photo (c) gernotkunz, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by gernotkunz
Η ταυτότητα του χρήστη fmiudo: Cuphotes elongatus, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 29, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gernotkunz

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 23, 2022 12:35 ΜΜ CET
Cuphotes elongatus - Photo (c) gernotkunz, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by gernotkunz
Η ταυτότητα του χρήστη fmiudo: Cuphotes elongatus, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

moanna

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 23, 2022 09:18 ΜΜ CST

Τόπος

La Leona (Google, OSM)
Cuphotes elongatus - Photo (c) gernotkunz, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by gernotkunz
Η ταυτότητα του χρήστη fmiudo: Cuphotes elongatus, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 29, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

samuel_messner

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 23, 2022 09:52 ΜΜ CST
Cuphotes elongatus - Photo (c) gernotkunz, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by gernotkunz
Η ταυτότητα του χρήστη fmiudo: Cuphotes elongatus, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

perksimages

Ημερομηνία

Απρίλιος 14, 2010 10:41 ΠΜ CST
Η ταυτότητα του χρήστη fmiudo: Cuphotes jansoni, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 29, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

john_abrams

Ημερομηνία

Μάιος 16, 2021 04:46 ΜΜ EDT
Cuphotes unicolor - Photo (c) John Abrams, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by John Abrams
Η ταυτότητα του χρήστη fmiudo: Cuphotes unicolor, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oscarencisoa

Ημερομηνία

Οκτώβριος 20, 2020 05:33 ΜΜ EDT

Τόπος

Nocaima (Google, OSM)
Poecilesthus - Photo (c) Nicolas Olejnik, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Nicolas Olejnik
Η ταυτότητα του χρήστη fmiudo: Γένος Poecilesthus, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 29, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juancarlosmejia

Ημερομηνία

Μάρτιος 2022

Τόπος

Antioquia, CO (Google, OSM)
Cnodalonini - Photo (c) Katja Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη fmiudo: Φυλή Cnodalonini, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 29, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juancarlosmejia

Ημερομηνία

Απρίλιος 2022

Τόπος

Colombia (Google, OSM)
Cnodalonini - Photo (c) Katja Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη fmiudo: Φυλή Cnodalonini, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 29, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

smiley_beaver

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 9, 2023 01:51 ΜΜ -05
Poecilesthus - Photo (c) Nicolas Olejnik, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Nicolas Olejnik
Η ταυτότητα του χρήστη fmiudo: Γένος Poecilesthus, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 29, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

limarrudandre

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 20, 2023 11:14 ΠΜ -03
Iphiclus - Photo (c) Elendil Cocchi, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Elendil Cocchi
Η ταυτότητα του χρήστη fmiudo: Υπογένος Iphiclus, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 29, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carlosalexandreraposo

Ημερομηνία

Οκτώβριος 23, 2022 10:59 ΠΜ -03
Iphiclus - Photo (c) Pavel Kirillov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη fmiudo: Γένος Iphiclus, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

romarionogueira

Ημερομηνία

Νοέμβριος 27, 2022 05:39 ΜΜ -03

Τόπος

Olaria, BR-MG, BR (Google, OSM)
Iphiclus - Photo (c) Pavel Kirillov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη fmiudo: Γένος Iphiclus, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 29, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tissiane

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 20, 2020 09:53 ΠΜ -03
Iphiclus - Photo (c) Elendil Cocchi, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Elendil Cocchi
Η ταυτότητα του χρήστη fmiudo: Υπογένος Iphiclus, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 29, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bolelli

Ημερομηνία

Νοέμβριος 13, 2020 08:04 ΠΜ -03
Iphiclus - Photo (c) Elendil Cocchi, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Elendil Cocchi
Η ταυτότητα του χρήστη fmiudo: Υπογένος Iphiclus, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 29, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bettinadungs

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 13, 2020 12:31 ΜΜ -03

Τόπος

Ecolodge Itororo (Google, OSM)
Iphiclus - Photo (c) Pavel Kirillov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη fmiudo: Γένος Iphiclus, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 29, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

harturnoia

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 15, 2022 12:47 ΜΜ -03
Iphiclus flavosignatus - Photo (c) Diogo Luiz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Diogo Luiz
Η ταυτότητα του χρήστη fmiudo: Iphiclus flavosignatus, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 29, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joao_ortolan

Ημερομηνία

Ιανουάριος 28, 2023 01:51 ΜΜ -03
Cassidinae - Photo (c) alapi973, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη fmiudo: Υποοικογένεια Cassidinae, Ένα μέλος του Χρυσομηλίδες (Οικογένεια Chrysomelidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 29, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nicocantero

Ημερομηνία

Αύγουστος 28, 2021
Nilioninae - Photo (c) Tom Murray, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Tom Murray
Η ταυτότητα του χρήστη fmiudo: Υποοικογένεια Nilioninae, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

luccaslongo

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 23, 2022 06:37 ΜΜ -03
Aegithus - Photo (c) Vinícius Rodrigues de Souza, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Vinícius Rodrigues de Souza
Η ταυτότητα του χρήστη fmiudo: Γένος Aegithus, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 28, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alemsqdt

Ημερομηνία

Μάρτιος 11, 2023 04:54 ΜΜ -03
Erotylinae - Photo (c) Ben P, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Ben P
Η ταυτότητα του χρήστη fmiudo: Υποοικογένεια Erotylinae, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 28, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joao_vitor8

Ημερομηνία

Μάρτιος 26, 2023 10:57 ΠΜ -03
Erotylidae - Photo (c) budak, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by budak
Η ταυτότητα του χρήστη fmiudo: Οικογένεια Erotylidae, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rileyfortierii

Ημερομηνία

Αύγουστος 8, 2022 11:21 ΠΜ -05

Τόπος

Madre de Dios, PE (Google, OSM)
Η ταυτότητα του χρήστη fmiudo: Iphiclus guttiger, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 28, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dieterschulten

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 30, 2022 02:08 ΜΜ -05

Περιγραφή

2022_Peru_2983

Η ταυτότητα του χρήστη fmiudo: Iphiclus guttiger, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 28, 2023
Κορυφαίος

Στατιστικά

  • 9691