Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mishroom

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 3, 2019

Περιγραφή

Growing with Quercus agrifolia

Cortinarius - Photo (c) Bruce Newhouse, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Bruce Newhouse
Η ταυτότητα του χρήστη flygrl67: Γένος Cortinarius, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Μάιος 21, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ellatune21

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2023
Gloeoporus dichrous - Photo (c) Leah Bendlin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Leah Bendlin
Η ταυτότητα του χρήστη flygrl67: Gloeoporus dichrous, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Μάιος 10, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ellatune21

Ημερομηνία

Απρίλιος 2023

Τόπος

Ιδιωτικό
Chlorophyllum brunneum - Photo (c) Noah Siegel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη flygrl67: Chlorophyllum brunneum, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Μάιος 10, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ellatune21

Ημερομηνία

Απρίλιος 2023

Τόπος

Ιδιωτικό
Agaricus brunneofibrillosus - Photo (c) Michelle C. Torres-Grant, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη flygrl67: Agaricus brunneofibrillosus, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Μάιος 10, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ellatune21

Ημερομηνία

Μάιος 2023
Amanita velosa - Photo (c) Michelle C. Torres-Grant, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη flygrl67: Amanita velosa, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Μάιος 10, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ellatune21

Ημερομηνία

Μάιος 2023
Amanita velosa - Photo (c) Michelle C. Torres-Grant, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη flygrl67: Amanita velosa, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Μάιος 10, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cgreening25

Ημερομηνία

Μάιος 7, 2023 11:00 ΠΜ PDT
Amanita magniverrucata - Photo (c) pinonbistro, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by pinonbistro
Η ταυτότητα του χρήστη flygrl67: Amanita magniverrucata, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Μάιος 10, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τριανταφυλλιά (Γένος Rosa)

Παρατηρητής

shmoople1

Ημερομηνία

Νοέμβριος 5, 2021 05:19 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Small shrub species, with alternate compound leaves, pinate veinage, doubly toothed margin, thorned stem.

Τριανταφυλλιά - Photo (c) lamprisdimitris, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη flygrl67: Τριανταφυλλιά (Γένος Rosa)
Προστέθηκε στις Μάιος 10, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

graysquirrel

Ημερομηνία

Μάιος 5, 2023 06:19 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Dried up and a bit hard to see, but definitely present.

Myxarium nucleatum - Photo (c) Garrett Taylor, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη flygrl67: Myxarium nucleatum, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Μάιος 09, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

damontighe

Ημερομηνία

Μάιος 6, 2023 01:11 ΜΜ PDT
Stereum hirsutum - Photo (c) Juha Kinnunen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Juha Kinnunen
Η ταυτότητα του χρήστη flygrl67: Stereum hirsutum, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Μάιος 09, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thehyphaemovement

Ημερομηνία

Μάιος 6, 2023 08:28 ΠΜ PDT
Peniophora - Photo (c) smuller, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by smuller
Η ταυτότητα του χρήστη flygrl67: Γένος Peniophora, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Μάιος 09, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thehyphaemovement

Ημερομηνία

Μάιος 7, 2023 12:23 ΜΜ PDT
Adela trigrapha - Photo (c) Ken-ichi Ueda, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη flygrl67: Adela trigrapha, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Μάιος 09, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thehyphaemovement

Ημερομηνία

Μάιος 7, 2023 04:48 ΜΜ PDT
Phellinus arctostaphyli - Photo (c) pinonbistro, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by pinonbistro
Η ταυτότητα του χρήστη flygrl67: Phellinus arctostaphyli, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Μάιος 09, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thehyphaemovement

Ημερομηνία

Μάιος 7, 2023 06:03 ΜΜ PDT
Omphalotus olivascens - Photo (c) Nathan Wilson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη flygrl67: Omphalotus olivascens, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Μάιος 09, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dominic

Ημερομηνία

Μάιος 2023

Περιγραφή

Cool little, tiny moth.

Adelinae - Photo (c) Maxim Larrivée, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Maxim Larrivée
Η ταυτότητα του χρήστη flygrl67: Υποοικογένεια Adelinae, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Μάιος 09, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

julienpometta

Ημερομηνία

Μάιος 6, 2023 12:52 ΜΜ PDT
Merulius tremellosus - Photo (c) mycowalt, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by mycowalt
Η ταυτότητα του χρήστη flygrl67: Merulius tremellosus, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Μάιος 09, 2023
Αντισυμβατική

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

graysquirrel

Ημερομηνία

Μάιος 6, 2023 01:08 ΜΜ PDT
Thelephora - Photo (c) Ramunė Vakarė, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Ramunė Vakarė
Η ταυτότητα του χρήστη flygrl67: Γένος Thelephora, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Μάιος 09, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bigsurwild

Ημερομηνία

Μάιος 7, 2023 03:34 ΜΜ PDT
Agaricus xanthodermus - Photo (c) Damon Tighe, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη flygrl67: Agaricus xanthodermus, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Μάιος 09, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rjadams55

Ημερομηνία

Μάιος 6, 2023 09:16 ΠΜ PDT
Clarkia unguiculata - Photo ALAN SCHMIERER, δεν υπάρχουν γνωστοί περιορισμοί πνευματικών δικαιωμάτων (Κοινό Κτήμα)
Η ταυτότητα του χρήστη flygrl67: Clarkia unguiculata, Ένα μέλος του Οναγροειδή (Οικογένεια Onagraceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 09, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dominic

Ημερομηνία

Μάιος 2023

Περιγραφή

Cool little, tiny moth.

Adela flammeusella - Photo (c) Ken-ichi Ueda, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη flygrl67: Adela flammeusella, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Μάιος 09, 2023
Αντισυμβατική

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

khady2020

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 18, 2022 12:39 ΜΜ +01

Τόπος

Oujda (Google, OSM)

Περιγραφή

Exif_JPEG_420

Agaricales - Photo (c) brian_nz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by brian_nz
Η ταυτότητα του χρήστη flygrl67: Τάξη Agaricales, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Μάιος 08, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

raccacoonie

Ημερομηνία

Μάιος 6, 2023 02:36 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Found in a sandy-soil

Agrocybe pediades - Photo (c) Gena Bentall, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Gena Bentall
Η ταυτότητα του χρήστη flygrl67: Agrocybe pediades, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Μάιος 08, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sydbob_

Ημερομηνία

Απρίλιος 2023
Porpolomopsis calyptriformis - Photo (c) Brandon Vidrine, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Brandon Vidrine
Η ταυτότητα του χρήστη flygrl67: Porpolomopsis calyptriformis, Ένα μέλος του Υγροφορίνες (Υποτάξη Hygrophorineae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 30, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

slobodna

Ημερομηνία

Απρίλιος 22, 2023 12:40 ΜΜ CEST
Helvella - Photo (c) Davide Puddu, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Davide Puddu
Η ταυτότητα του χρήστη flygrl67: Γένος Helvella, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 30, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cgreening25

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 9, 2022 03:35 ΜΜ PST
Mycena californiensis - Photo (c) Christian Schwarz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Christian Schwarz
Η ταυτότητα του χρήστη flygrl67: Mycena californiensis, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 29, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alonsosfv

Ημερομηνία

Μάρτιος 15, 2023 04:57 ΜΜ PDT
Coprinellus flocculosus - Photo (c) Byrain, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη flygrl67: Coprinellus flocculosus, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alonsosfv

Ημερομηνία

Μάρτιος 23, 2023 06:13 ΜΜ PDT
Clitocybe brunneocephala - Photo (c) eriogonumla, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by eriogonumla
Η ταυτότητα του χρήστη flygrl67: Clitocybe brunneocephala, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

farrispa

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2023 09:26 ΠΜ PDT
Amanita velosa - Photo (c) Michelle C. Torres-Grant, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη flygrl67: Amanita velosa, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 28, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stucumber

Ημερομηνία

Απρίλιος 2023

Περιγραφή

Fruiting in streambed between rocks, mixed in with roots. Coast live oak up the hill but fruitbodies were localized on the streambed with no Q. agrifolia leaf litter, most directly attached to what I'm fairly sure were alder roots (stringy and red). Smelled like candy caps and had clear latex

Lactarius - Photo (c) Damon Tighe, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Damon Tighe
Η ταυτότητα του χρήστη flygrl67: Γένος Lactarius, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maticus

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 21, 2019 08:07 ΠΜ MST
Ganoderma - Photo (c) Jessica, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Jessica
Η ταυτότητα του χρήστη flygrl67: Γένος Ganoderma, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 11, 2023
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 5759