Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lalyo

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2021

Τόπος

Argentina (Google, OSM)
Lycosinae - Photo (c) DeAnna, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη florisg: Υποοικογένεια Lycosinae, Ένα μέλος του Αράχνη Λύκος (Οικογένεια Lycosidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 09, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

taielnazar

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 5, 2021 01:10 PM -03

Περιγραφή

Cientos de arañas de 2 cm de longitud aproximadamente.
Su tela de araña abarcaba dos Vachellia caven.

Parawixia bistriata - Photo (c) Nicolas Olejnik, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη florisg: Parawixia bistriata, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 09, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sofiadiazz

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 7, 2021 12:16 PM -03
Alpaida gallardoi - Photo (c) Juan Pablo Ortiz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη florisg: Alpaida gallardoi, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 09, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arielrotondo

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 8, 2021 02:07 PM -03
Parawixia bistriata - Photo (c) Nicolas Olejnik, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη florisg: Parawixia bistriata, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 09, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

quentinvdm

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 6, 2021 09:39 AM -03
Menemerus semilimbatus - Photo (c) Frupus, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη florisg: Menemerus semilimbatus, Ένα μέλος του Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 09, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

quentinvdm

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 8, 2021 01:06 PM -03
Holocnemus pluchei - Photo (c) Grant Wang, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη florisg: Holocnemus pluchei, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 09, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

federico277

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 8, 2021 09:59 PM -03
Steatoda grossa - Photo (c) Jay Keller, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Jay L. Keller
Η ταυτότητα του χρήστη florisg: Steatoda grossa, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 09, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

trekman

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 8, 2021 10:55 AM -03
Menemerus bivittatus - Photo (c) Kim Moore, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη florisg: Menemerus bivittatus, Ένα μέλος του Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 09, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mirkoduimich

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 5, 2021 01:29 PM -03
Lycosinae - Photo (c) DeAnna, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη florisg: Υποοικογένεια Lycosinae, Ένα μέλος του Αράχνη Λύκος (Οικογένεια Lycosidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 09, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeanpaulortiz

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 8, 2021 05:57 PM -03
Alpaida gallardoi - Photo (c) Juan Pablo Ortiz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη florisg: Alpaida gallardoi, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 09, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

luchoperalta

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 3, 2013 03:02 PM -02
Lycosa pampeana - Photo (c) Nicolas Olejnik, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη florisg: Lycosa pampeana, Ένα μέλος του Αράχνη Λύκος (Οικογένεια Lycosidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 08, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

romanlabrousse

Ημερομηνία

Νοέμβριος 19, 2021 11:47 AM -03
Thaumasia - Photo (c) RAP, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη florisg: Γένος Thaumasia, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 08, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alfanova

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 6, 2021 10:16 PM -03
Lycosinae - Photo (c) DeAnna, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη florisg: Υποοικογένεια Lycosinae, Ένα μέλος του Αράχνη Λύκος (Οικογένεια Lycosidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 08, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

luchoperalta

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 3, 2021 12:02 AM -03
Scytodes globula - Photo (c) Claudio Maureira, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη florisg: Scytodes globula, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 08, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eja23

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 8, 2021 04:41 PM -03
Lyssomanes pauper - Photo (c) RAP, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη florisg: Lyssomanes pauper, Ένα μέλος του Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 08, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

laurabm2020

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 8, 2021 09:57 AM -03
Araneoidea - Photo (c) James M. Bryant, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη florisg: Υπεροικογένεια Araneoidea, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 08, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Θωμισίδες (Οικογένεια Thomisidae)

Παρατηρητής

eja23

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 8, 2021 03:25 PM -03
Θωμισίδες - Photo (c) Tony Iwane, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη florisg: Θωμισίδες (Οικογένεια Thomisidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 08, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lidiaw

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 8, 2021 05:35 PM -03
Castianeirinae - Photo (c) Francisco Farriols Sarabia, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη florisg: Υποοικογένεια Castianeirinae, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 08, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Θωμισίδες (Οικογένεια Thomisidae)

Παρατηρητής

joaquin465

Ημερομηνία

Νοέμβριος 22, 2021 11:15 AM -03
Θωμισίδες - Photo (c) Tony Iwane, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη florisg: Θωμισίδες (Οικογένεια Thomisidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 08, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fabianvillalba

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 8, 2021 04:20 PM -03
Castianeirinae - Photo (c) Francisco Farriols Sarabia, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη florisg: Υποοικογένεια Castianeirinae, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 08, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

laurabm2020

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 8, 2021 11:04 AM -03
Badumna longinqua - Photo (c) Tony Iwane, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη florisg: Badumna longinqua, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 08, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

o_eduardoemanuel23

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 7, 2021 03:56 PM -03

Τόπος

Capital, AR-SA, AR (Google, OSM)
Oecobius navus - Photo (c) Ken Schneider, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by K Schneider
Η ταυτότητα του χρήστη florisg: Oecobius navus, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 08, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tomascarper

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 8, 2021 12:12 PM -03
Phiale roburifoliata - Photo (c) Nico Rossi, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη florisg: Phiale roburifoliata, Ένα μέλος του Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 08, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

animamotrix1

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2021

Τόπος

Buenos Aires, AR (Google, OSM)
Menemerus semilimbatus - Photo (c) Frupus, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη florisg: Menemerus semilimbatus, Ένα μέλος του Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 08, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

victoriaprosdocimo

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 8, 2021 12:10 PM -03

Περιγραφή

Phiale roburifoliata?

Phiale roburifoliata - Photo (c) Nico Rossi, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη florisg: Phiale roburifoliata, Ένα μέλος του Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 08, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jorgeluisfelizia2005

Ημερομηνία

Νοέμβριος 15, 2021 11:35 AM -03
Lycosinae - Photo (c) DeAnna, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη florisg: Υποοικογένεια Lycosinae, Ένα μέλος του Αράχνη Λύκος (Οικογένεια Lycosidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 08, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

martinaarias

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2021

Τόπος

Córdoba, AR (Google, OSM)
Alpaida carminea - Photo (c) rdsage, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη florisg: Alpaida carminea, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 08, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

luchoperalta

Ημερομηνία

Οκτώβριος 14, 2013 05:54 PM -03
Huriini - Photo (c) Thiago Gonçalves Coronado Antunes, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη florisg: Φυλή Huriini, Ένα μέλος του Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 08, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

julianformosa

Ημερομηνία

Αύγουστος 31, 2021 04:29 PM -04
Acanthoscurria - Photo (c) Mylena Diniz, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη florisg: Γένος Acanthoscurria, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 08, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

katobaz

Ημερομηνία

Η ημερομηνία λείπει

Περιγραφή

Salticidae

Jollas - Photo (c) Laísa, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη florisg: Γένος Jollas, Ένα μέλος του Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 08, 2021
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 4298