Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

te_los_chistes

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 5, 2021 05:45 PM UTC
Zephyranthes advena - Photo (c) Javier Perez Cid, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη florecerenelcaos: Zephyranthes advena, Ένα μέλος του Αμαρυλλιδοειδή (Οικογένεια Amaryllidaceae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 24, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

te_los_chistes

Ημερομηνία

Ιούλιος 22, 2021 04:01 PM UTC
Escallonia pulverulenta - Photo (c) scott.zona, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη florecerenelcaos: Escallonia pulverulenta, Ένα μέλος του Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 24, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

te_los_chistes

Ημερομηνία

Ιούλιος 23, 2021 02:20 PM UTC
Lardizabala biternata - Photo (c) pedro vargas, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη florecerenelcaos: Lardizabala biternata, Ένα μέλος του Βατραχιώδη (Τάξη Ranunculales)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 24, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

te_los_chistes

Ημερομηνία

Ιούλιος 23, 2021 04:09 PM UTC
Jubaea chilensis - Photo (c) Pablo Gutiérrez Maier, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη florecerenelcaos: Jubaea chilensis, Ένα μέλος του Μονοκοτυλήδονα (Ομοταξία Liliopsida)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 24, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

te_los_chistes

Ημερομηνία

Ιούλιος 23, 2021 02:27 PM UTC
Azara petiolaris - Photo (c) Diego Alarcón, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη florecerenelcaos: Azara petiolaris, Ένα μέλος του Ιτεοειδή (Οικογένεια Salicaceae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 24, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

te_los_chistes

Ημερομηνία

Ιούλιος 22, 2021 04:09 PM UTC
Lomatia dentata - Photo (c) Javier Conejeros Gastó, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη florecerenelcaos: Lomatia dentata, Ένα μέλος του Γρεβιλλειοειδή (Υποοικογένεια Grevilleoideae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 24, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

te_los_chistes

Ημερομηνία

Ιούλιος 29, 2021 11:37 AM UTC
Peumus boldus - Photo (c) Italo Pérez Codern, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη florecerenelcaos: Peumus boldus, Ένα μέλος του Δαφνώδη (Τάξη Laurales)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 24, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

te_los_chistes

Ημερομηνία

Ιούλιος 29, 2021 03:13 PM UTC
Drimys winteri - Photo (c) James Gaither, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη florecerenelcaos: Drimys winteri, Ένα μέλος του Κανελλώδη (Τάξη Canellales)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 24, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

te_los_chistes

Ημερομηνία

Ιούλιος 29, 2021 03:13 PM UTC
Sophora macrocarpa - Photo (c) Javier Conejeros Gastó, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη florecerenelcaos: Sophora macrocarpa, Ένα μέλος του Ψυχανθή (Υποοικογένεια Faboideae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 24, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

te_los_chistes

Ημερομηνία

Ιούλιος 29, 2021 03:19 PM UTC
Peumus boldus - Photo (c) Italo Pérez Codern, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη florecerenelcaos: Peumus boldus, Ένα μέλος του Δαφνώδη (Τάξη Laurales)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 24, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

te_los_chistes

Ημερομηνία

Ιούλιος 30, 2021 12:44 PM UTC
Adiantum chilense sulphureum - Photo (c) orlandomontes, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη florecerenelcaos: Adiantum chilense var. sulphureum, Ένα μέλος του Αδίαντο (Γένος Adiantum)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 24, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

te_los_chistes

Ημερομηνία

Ιούλιος 30, 2021 12:45 PM UTC
Lithraea caustica - Photo (c) sofia_floresm, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη florecerenelcaos: Lithraea caustica, Ένα μέλος του Ανακαρδιοειδή (Υποοικογένεια Anacardioideae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 24, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

te_los_chistes

Ημερομηνία

Ιούλιος 30, 2021 12:50 PM UTC
Diplolepis menziesii - Photo (c) Matías, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη florecerenelcaos: Diplolepis menziesii, Ένα μέλος του Αποκυνοειδή (Οικογένεια Apocynaceae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 24, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γεράνιο (Γένος Geranium)

Παρατηρητής

te_los_chistes

Ημερομηνία

Ιούλιος 30, 2021 02:17 PM UTC
Γεράνιο - Photo (c) Apollonio Tottoli, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη florecerenelcaos: Γεράνιο (Γένος Geranium)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 24, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

te_los_chistes

Ημερομηνία

Ιούλιος 30, 2021 02:25 PM UTC

Περιγραφή

Se observan los domacios en la cara abaxial

Citronella mucronata - Photo (c) eduardotamayo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη florecerenelcaos: Citronella mucronata, Ένα μέλος του Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 24, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nodora

Ημερομηνία

Ιούλιος 21, 2021 12:43 PM -04
Schinus latifolia - Photo (c) Javier Conejeros Gastó, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη florecerenelcaos: Schinus latifolia, Ένα μέλος του Ανακαρδιοειδή (Υποοικογένεια Anacardioideae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 24, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nodora

Ημερομηνία

Ιούλιος 21, 2021 03:27 PM -04
Eryngium paniculatum - Photo (c) Lucas Berrigan, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη florecerenelcaos: Eryngium paniculatum, Ένα μέλος του Ερύγγιο (Γένος Eryngium)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 24, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nodora

Ημερομηνία

Ιούλιος 21, 2021 02:47 PM -04
Gochnatia foliolosa - Photo (c) maritm, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη florecerenelcaos: Gochnatia foliolosa, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Οικογένεια Asteraceae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 24, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nodora

Ημερομηνία

Ιούλιος 21, 2021 02:27 PM -04
Schinus polygama - Photo (c) Claudio Maureira, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη florecerenelcaos: Schinus polygama, Ένα μέλος του Ανακαρδιοειδή (Υποοικογένεια Anacardioideae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 24, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nodora

Ημερομηνία

Αύγουστος 11, 2021 05:16 PM -04
Egretta thula thula - Photo (c) Sequoia Janirella Wrens, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη florecerenelcaos: Egretta thula ssp. thula, Ένα μέλος του Αμερικανικός Λευκοτσικνιάς (Egretta thula)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 24, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nodora

Ημερομηνία

Αύγουστος 17, 2021 02:22 PM -04

Τόπος

Valparaíso, Chile (Google, OSM)
Colliguaja odorifera - Photo (c) Javier Conejeros Gastó, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη florecerenelcaos: Colliguaja odorifera, Ένα μέλος του Ευφορβιοειδή (Οικογένεια Euphorbiaceae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 24, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nodora

Ημερομηνία

Αύγουστος 17, 2021 02:21 PM -04

Τόπος

Valparaíso, Chile (Google, OSM)
Cestrum parqui - Photo (c) aacocucci, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη florecerenelcaos: Cestrum parqui, Ένα μέλος του Στρυχνοειδή (Οικογένεια Solanaceae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 24, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nodora

Ημερομηνία

Αύγουστος 17, 2021 03:13 PM -04

Τόπος

Valparaíso, Chile (Google, OSM)
Tristagma bivalve - Photo (c) Paul Tavares, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη florecerenelcaos: Tristagma bivalve, Ένα μέλος του Αμαρυλλιδοειδή (Οικογένεια Amaryllidaceae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 24, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nodora

Ημερομηνία

Αύγουστος 17, 2021 03:15 PM -04

Τόπος

Valparaíso, Chile (Google, OSM)
Lobelia polyphylla - Photo (c) Javier Conejeros Gastó, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη florecerenelcaos: Lobelia polyphylla, Ένα μέλος του Αστερώδη (Τάξη Asterales)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 24, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nodora

Ημερομηνία

Αύγουστος 17, 2021 03:20 PM -04

Τόπος

Valparaíso, Chile (Google, OSM)
Eriosyce subgibbosa - Photo (c) Jesu Sepúlveda Mallea ⚡, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη florecerenelcaos: Eriosyce subgibbosa, Ένα μέλος του Κάκτος (Οικογένεια Cactaceae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 24, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nodora

Ημερομηνία

Αύγουστος 17, 2021 03:16 PM -04

Τόπος

Valparaíso, Chile (Google, OSM)

Περιγραφή

población numerosa y de varios vástagos

Eriosyce subgibbosa - Photo (c) Jesu Sepúlveda Mallea ⚡, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη florecerenelcaos: Eriosyce subgibbosa, Ένα μέλος του Κάκτος (Οικογένεια Cactaceae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 24, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

claudio_mf

Ημερομηνία

Αύγουστος 8, 2021 04:28 PM -04
Quillaja saponaria - Photo (c) andresamenabar, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη florecerenelcaos: Quillaja saponaria, Ένα μέλος του Κυαμώδη (Τάξη Fabales)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 24, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

claudio_mf

Ημερομηνία

Αύγουστος 8, 2021 05:12 PM -04
Escallonia illinita - Photo (c) Joey Santore, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη florecerenelcaos: Escallonia illinita, Ένα μέλος του Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 24, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

claudio_mf

Ημερομηνία

Αύγουστος 8, 2021 02:46 PM -04
Ephedra chilensis - Photo (c) Tony Rebelo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη florecerenelcaos: Ephedra chilensis, Ένα μέλος του Ανώτερα Φυτά (Συνομοταξία Tracheophyta)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 24, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

claudio_mf

Ημερομηνία

Αύγουστος 8, 2021 05:30 PM -04
Teucrium bicolor - Photo (c) rcabrerag, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη florecerenelcaos: Teucrium bicolor, Ένα μέλος του Τεύκριο (Γένος Teucrium)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 24, 2021
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 101