Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βόρεια Τρανονυχτερίδα (Eptesicus nilssonii)

Παρατηρητής

nurkka6

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2, 2022 12:15 ΜΜ EEST

Τόπος

Uusikaupunki (Google, OSM)
Βόρεια Τρανονυχτερίδα - Photo (c) Audun Eriksen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Audun Eriksen
Η ταυτότητα του χρήστη fledirina: Βόρεια Τρανονυχτερίδα (Eptesicus nilssonii)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 06, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βόρεια Τρανονυχτερίδα (Eptesicus nilssonii)

Παρατηρητής

ennisiimessalmi

Ημερομηνία

Νοέμβριος 5, 2022 10:26 ΜΜ EET

Τόπος

Hausjärvi (Google, OSM)
Βόρεια Τρανονυχτερίδα - Photo (c) Audun Eriksen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Audun Eriksen
Η ταυτότητα του χρήστη fledirina: Βόρεια Τρανονυχτερίδα (Eptesicus nilssonii)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 06, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μυωτίδα (Γένος Myotis)

Παρατηρητής

andrey_belechov

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2022

Τόπος

Leningrad, RU (Google, OSM)
Μυωτίδα - Photo (c) Jason Headley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jason Headley
Η ταυτότητα του χρήστη fledirina: Μυωτίδα (Γένος Myotis)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 06, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μυωτίδα (Γένος Myotis)

Παρατηρητής

andrey_belechov

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2022

Τόπος

Leningrad, RU (Google, OSM)
Μυωτίδα - Photo (c) Jason Headley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jason Headley
Η ταυτότητα του χρήστη fledirina: Μυωτίδα (Γένος Myotis)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 06, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Νανονυχτερίδα (Pipistrellus pipistrellus)

Παρατηρητής

willallman

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 6, 2023 02:23 ΜΜ GMT
Πιπιστρέλος - Photo (c) Jakob Fahr, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jakob Fahr
Η ταυτότητα του χρήστη fledirina: Πιπιστρέλος (Γένος Pipistrellus)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 06, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μυωτίδα Του Daubenton (Myotis daubentonii)

Παρατηρητής

vmoser

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 4, 2023 04:05 ΜΜ CET

Περιγραφή

Kondorhöhle

Μυωτίδα Του Daubenton - Photo (c) Andrey Bragin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Andrey Bragin
Η ταυτότητα του χρήστη fledirina: Μυωτίδα Του Daubenton (Myotis daubentonii)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 06, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μυωτίδα Του Natterer (Myotis nattereri)

Παρατηρητής

avanyan

Ημερομηνία

Απρίλιος 4, 2020 02:43 ΜΜ UTC
Μυωτίδα - Photo (c) Jason Headley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jason Headley
Η ταυτότητα του χρήστη fledirina: Μυωτίδα (Γένος Myotis)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 06, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μυωτίδα Του Daubenton (Myotis daubentonii)

Παρατηρητής

ratmore

Ημερομηνία

Οκτώβριος 28, 2021 01:00 ΜΜ CEST

Περιγραφή

Upload of older observation from Dutch only database

https://waarneming.nl/observation/229175133/

Μυωτίδα Του Daubenton - Photo (c) Andrey Bragin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Andrey Bragin
Η ταυτότητα του χρήστη fledirina: Μυωτίδα Του Daubenton (Myotis daubentonii)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 06, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πιπιστρέλος (Γένος Pipistrellus)

Παρατηρητής

naomibousson

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2022 10:50 ΜΜ CEST

Τόπος

Meise, België (Google, OSM)
Πιπιστρέλος - Photo (c) Jakob Fahr, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jakob Fahr
Η ταυτότητα του χρήστη fledirina: Πιπιστρέλος (Γένος Pipistrellus)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 06, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πιπιστρέλος (Γένος Pipistrellus)

Παρατηρητής

norbertvanwllen

Ημερομηνία

Ιούνιος 20, 2022 09:03 ΠΜ CEST
Πιπιστρέλος - Photo (c) Jakob Fahr, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jakob Fahr
Η ταυτότητα του χρήστη fledirina: Πιπιστρέλος (Γένος Pipistrellus)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 06, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τρανονυχτερίδα (Eptesicus serotinus)

Παρατηρητής

mushishi_nl

Ημερομηνία

Ιούλιος 23, 2022 01:09 ΜΜ CEST
Τρανονυχτερίδα - Photo (c) Anxos Romeo Barreiro, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Anxos Romeo Barreiro
Η ταυτότητα του χρήστη fledirina: Τρανονυχτερίδα (Eptesicus serotinus)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 06, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Νυχτερίδα (Τάξη Chiroptera)

Παρατηρητής

wolfshaar

Ημερομηνία

Αύγουστος 23, 2022 07:13 ΜΜ CEST

Περιγραφή

Bat poo. Ca 1cm long. Bat living underneath the boarding of the drain, roof. Poo fell down on the roof of the living room extension

Νυχτερίδα - Photo (c) 360pixual, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by 360pixual
Η ταυτότητα του χρήστη fledirina: Νυχτερίδα (Τάξη Chiroptera)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 06, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sigefo

Ημερομηνία

Αύγουστος 20, 2022 10:59 ΠΜ CEST
Vespertilionidae - Photo (c) Ján Svetlík, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη fledirina: Οικογένεια Vespertilionidae, Ένα μέλος του Νυχτερίδα (Τάξη Chiroptera)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 06, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πιπιστρέλος (Γένος Pipistrellus)

Παρατηρητής

peterbirdsall

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 7, 2022 01:47 ΜΜ CEST
Πιπιστρέλος - Photo (c) Jakob Fahr, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jakob Fahr
Η ταυτότητα του χρήστη fledirina: Πιπιστρέλος (Γένος Pipistrellus)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 06, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πιπιστρέλος (Γένος Pipistrellus)

Παρατηρητής

nikon-

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2022
Πιπιστρέλος - Photo (c) Jakob Fahr, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jakob Fahr
Η ταυτότητα του χρήστη fledirina: Πιπιστρέλος (Γένος Pipistrellus)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 06, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μυωτίδα Του Natterer (Myotis nattereri)

Παρατηρητής

toutterrain

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 5, 2022 11:49 ΠΜ CET
Μυωτίδα Του Natterer - Photo (c) Ján Svetlík, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη fledirina: Μυωτίδα Του Natterer (Myotis nattereri)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 06, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τρανονυχτερίδα (Eptesicus serotinus)

Παρατηρητής

toutterrain

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 8, 2022 12:38 ΜΜ CET
Τρανονυχτερίδα - Photo (c) Anxos Romeo Barreiro, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Anxos Romeo Barreiro
Η ταυτότητα του χρήστη fledirina: Τρανονυχτερίδα (Eptesicus serotinus)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 06, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μυωτίδα Του Daubenton (Myotis daubentonii)

Παρατηρητής

opisska

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2022

Τόπος

Středočeský, CZ (Google, OSM)
Μυωτίδα Του Daubenton - Photo (c) Andrey Bragin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Andrey Bragin
Η ταυτότητα του χρήστη fledirina: Μυωτίδα Του Daubenton (Myotis daubentonii)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 06, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μυωτίδα Του Daubenton (Myotis daubentonii)

Παρατηρητής

opisska

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2022

Τόπος

Středočeský, CZ (Google, OSM)
Μυωτίδα Του Daubenton - Photo (c) Andrey Bragin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Andrey Bragin
Η ταυτότητα του χρήστη fledirina: Μυωτίδα Του Daubenton (Myotis daubentonii)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 06, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μυωτίδα Του Daubenton (Myotis daubentonii)

Παρατηρητής

opisska

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2022

Τόπος

Středočeský, CZ (Google, OSM)
Μυωτίδα Του Daubenton - Photo (c) Andrey Bragin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Andrey Bragin
Η ταυτότητα του χρήστη fledirina: Μυωτίδα Του Daubenton (Myotis daubentonii)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 06, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τρανομυωτίδα (Myotis myotis)

Παρατηρητής

opisska

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2022

Τόπος

Středočeský, CZ (Google, OSM)
Τρανομυωτίδα - Photo (c) Ján Svetlík, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη fledirina: Τρανομυωτίδα (Myotis myotis)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 06, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τρανομυωτίδα (Myotis myotis)

Παρατηρητής

opisska

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2022

Τόπος

Středočeský, CZ (Google, OSM)
Τρανομυωτίδα - Photo (c) Ján Svetlík, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη fledirina: Τρανομυωτίδα (Myotis myotis)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 06, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

opisska

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2022

Τόπος

Středočeský, CZ (Google, OSM)
Βαλτομυωτίδα - Photo (c) ανώνυμος, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη fledirina: Βαλτομυωτίδα (Myotis dasycneme)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 06, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μυωτίδα Του Daubenton (Myotis daubentonii)

Παρατηρητής

opisska

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2022

Τόπος

Středočeský, CZ (Google, OSM)
Μυωτίδα Του Daubenton - Photo (c) Andrey Bragin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Andrey Bragin
Η ταυτότητα του χρήστη fledirina: Μυωτίδα Του Daubenton (Myotis daubentonii)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 06, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μυωτίδα Του Daubenton (Myotis daubentonii)

Παρατηρητής

opisska

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2022

Τόπος

Středočeský, CZ (Google, OSM)
Μυωτίδα Του Daubenton - Photo (c) Andrey Bragin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Andrey Bragin
Η ταυτότητα του χρήστη fledirina: Μυωτίδα Του Daubenton (Myotis daubentonii)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 06, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μπαρμπαστέλλος (Barbastella barbastellus)

Παρατηρητής

opisska

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2022

Τόπος

Středočeský, CZ (Google, OSM)
Μπαρμπαστέλλος - Photo (c) Martin Grimm, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Martin Grimm
Η ταυτότητα του χρήστη fledirina: Μπαρμπαστέλλος (Barbastella barbastellus)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 06, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τρανομυωτίδα (Myotis myotis)

Παρατηρητής

opisska

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2022

Τόπος

Středočeský, CZ (Google, OSM)
Τρανομυωτίδα - Photo (c) Ján Svetlík, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη fledirina: Τρανομυωτίδα (Myotis myotis)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 06, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πιπιστρέλος (Γένος Pipistrellus)

Παρατηρητής

tobiashffel

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 27, 2022 11:46 ΠΜ CET
Πιπιστρέλος - Photo (c) Jakob Fahr, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jakob Fahr
Η ταυτότητα του χρήστη fledirina: Πιπιστρέλος (Γένος Pipistrellus)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 06, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τρανομυωτίδα (Myotis myotis)

Παρατηρητής

bruchidius

Ημερομηνία

Ιανουάριος 1, 2023 02:33 ΜΜ CET

Περιγραφή

found in a cave (Schiefergrube Assberg)

Τρανομυωτίδα - Photo (c) Ján Svetlík, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη fledirina: Τρανομυωτίδα (Myotis myotis)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 06, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ceffx

Ημερομηνία

Αύγουστος 24, 2022 12:52 ΠΜ CEST
Vespertilionidae - Photo (c) Ján Svetlík, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη fledirina: Οικογένεια Vespertilionidae, Ένα μέλος του Νυχτερίδα (Τάξη Chiroptera)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 06, 2023
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 2132