Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marthaplw

Ημερομηνία

Απρίλιος 22, 2022 10:24 AM EDT
Viola sororia priceana - Photo (c) wanderingmogwai, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by wanderingmogwai
Η ταυτότητα του χρήστη fitzd: Viola sororia priceana, Ένα μέλος του Μαλπιγειώδη (Τάξη Malpighiales)
Προστέθηκε στις Μάιος 06, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

taittems

Ημερομηνία

Μάιος 5, 2022 04:30 PM EDT
Viola sororia priceana - Photo (c) wanderingmogwai, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by wanderingmogwai
Η ταυτότητα του χρήστη fitzd: Viola sororia priceana, Ένα μέλος του Μαλπιγειώδη (Τάξη Malpighiales)
Προστέθηκε στις Μάιος 06, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ranicodemus

Ημερομηνία

Μάιος 5, 2022 09:50 AM CDT
Viola sororia priceana - Photo (c) wanderingmogwai, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by wanderingmogwai
Η ταυτότητα του χρήστη fitzd: Viola sororia priceana, Ένα μέλος του Μαλπιγειώδη (Τάξη Malpighiales)
Προστέθηκε στις Μάιος 06, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

inaturalist_cesar

Ημερομηνία

Μάιος 5, 2022 11:44 AM CDT
Viola sororia priceana - Photo (c) wanderingmogwai, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by wanderingmogwai
Η ταυτότητα του χρήστη fitzd: Viola sororia priceana, Ένα μέλος του Μαλπιγειώδη (Τάξη Malpighiales)
Προστέθηκε στις Μάιος 06, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cbaum41

Ημερομηνία

Μάιος 5, 2022 01:06 PM EDT
Viola sororia priceana - Photo (c) wanderingmogwai, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by wanderingmogwai
Η ταυτότητα του χρήστη fitzd: Viola sororia priceana, Ένα μέλος του Μαλπιγειώδη (Τάξη Malpighiales)
Προστέθηκε στις Μάιος 06, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mitchelliler

Ημερομηνία

Μάιος 5, 2022 11:23 AM EDT
Viola sororia priceana - Photo (c) wanderingmogwai, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by wanderingmogwai
Η ταυτότητα του χρήστη fitzd: Viola sororia priceana, Ένα μέλος του Μαλπιγειώδη (Τάξη Malpighiales)
Προστέθηκε στις Μάιος 06, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

navin_sasikumar

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2022 11:12 AM EDT
Viola sororia priceana - Photo (c) wanderingmogwai, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by wanderingmogwai
Η ταυτότητα του χρήστη fitzd: Viola sororia priceana, Ένα μέλος του Μαλπιγειώδη (Τάξη Malpighiales)
Προστέθηκε στις Μάιος 06, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

westsidepalace

Ημερομηνία

Μάιος 5, 2022 03:16 PM EDT
Viola sororia priceana - Photo (c) wanderingmogwai, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by wanderingmogwai
Η ταυτότητα του χρήστη fitzd: Viola sororia priceana, Ένα μέλος του Μαλπιγειώδη (Τάξη Malpighiales)
Προστέθηκε στις Μάιος 06, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

freenatureedu

Ημερομηνία

Μάιος 5, 2022 03:26 PM EDT
Viola sororia priceana - Photo (c) wanderingmogwai, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by wanderingmogwai
Η ταυτότητα του χρήστη fitzd: Viola sororia priceana, Ένα μέλος του Μαλπιγειώδη (Τάξη Malpighiales)
Προστέθηκε στις Μάιος 06, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rsety

Ημερομηνία

Μάιος 5, 2022 11:29 AM EDT
Viola sororia priceana - Photo (c) wanderingmogwai, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by wanderingmogwai
Η ταυτότητα του χρήστη fitzd: Viola sororia priceana, Ένα μέλος του Μαλπιγειώδη (Τάξη Malpighiales)
Προστέθηκε στις Μάιος 06, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

randre11

Ημερομηνία

Μάιος 5, 2022 04:20 PM EDT
Viola sororia priceana - Photo (c) wanderingmogwai, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by wanderingmogwai
Η ταυτότητα του χρήστη fitzd: Viola sororia priceana, Ένα μέλος του Μαλπιγειώδη (Τάξη Malpighiales)
Προστέθηκε στις Μάιος 06, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sarahf1121

Ημερομηνία

Μάιος 5, 2022 03:49 PM EDT
Viola sororia - Photo (c) Erika Betts, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Erika Betts
Η ταυτότητα του χρήστη fitzd: Viola sororia, Ένα μέλος του Μαλπιγειώδη (Τάξη Malpighiales)
Προστέθηκε στις Μάιος 06, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tiarelle

Ημερομηνία

Μάιος 5, 2022 02:37 PM EDT

Περιγραφή

Si petite et si belle. La première que je vois cette saison.

Viola sororia priceana - Photo (c) wanderingmogwai, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by wanderingmogwai
Η ταυτότητα του χρήστη fitzd: Viola sororia priceana, Ένα μέλος του Μαλπιγειώδη (Τάξη Malpighiales)
Προστέθηκε στις Μάιος 06, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pirateninjas

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2022 01:47 PM EDT
Hyacinthoides non-scripta - Photo (c) Phil Champion, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη fitzd: Hyacinthoides non-scripta, Ένα μέλος του Σκιλλοειδή (Υποοικογένεια Scilloideae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 29, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pirateninjas

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2022 01:48 PM EDT
Viola sororia - Photo (c) Erika Betts, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Erika Betts
Η ταυτότητα του χρήστη fitzd: Viola sororia, Ένα μέλος του Μαλπιγειώδη (Τάξη Malpighiales)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 29, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pirateninjas

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2022 03:32 PM EDT
Lonicera maackii - Photo (c) abrackett, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη fitzd: Lonicera maackii, Ένα μέλος του Αιγοφυλλοειδή (Οικογένεια Caprifoliaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 29, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Οικιακή Σκουτιγκέρα (Scutigera coleoptrata)

Παρατηρητής

pirateninjas

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2022 04:03 PM EDT
Οικιακή Σκουτιγκέρα - Photo (c) Marina Gorbunova, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Marina Gorbunova
Η ταυτότητα του χρήστη fitzd: Οικιακή Σκουτιγκέρα (Scutigera coleoptrata)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 29, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

donhenise

Ημερομηνία

Ιανουάριος 31, 2022 11:40 AM EST

Περιγραφή

Golden-crowned Kinglet (Regulus satrapa) - 31 January 2022 - MacCready Reserve, Liberty Township, Jackson County, Michigan

Regulus satrapa - Photo (c) Nick Tepper, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Nick Tepper
Η ταυτότητα του χρήστη fitzd: Regulus satrapa, Ένα μέλος του Βασιλίσκος (Γένος Regulus)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 31, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ryanschmidt1399

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 6, 2021 12:05 PM EST
Quercus montana - Photo (c) dogtooth77, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη fitzd: Quercus montana, Ένα μέλος του Βελανιδιά (Τμήμα Quercus)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 08, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

edropkin

Ημερομηνία

Μάρτιος 2012

Τόπος

New Jersey, US (Google, OSM)
Ambystoma maculatum - Photo (c) mattbuckingham, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by mattbuckingham
Η ταυτότητα του χρήστη fitzd: Ambystoma maculatum, Ένα μέλος του Ουρόδηλα (Τάξη Caudata)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 03, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mertensia

Ημερομηνία

Νοέμβριος 26, 2021 01:08 PM EST
Acer opalus - Photo (c) POIGNANT Germain, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by POIGNANT Germain
Η ταυτότητα του χρήστη fitzd: Acer opalus, Ένα μέλος του Σφένδαμος (Γένος Acer)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 03, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mertensia

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2, 2021 10:13 PM EST
Cyathus striatus - Photo (c) Bruce Newhouse, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Bruce Newhouse
Η ταυτότητα του χρήστη fitzd: Cyathus striatus, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 03, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mertensia

Ημερομηνία

Οκτώβριος 27, 2021 12:20 PM EDT
Exidia crenata - Photo (c) Ashley M Bradford, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ashley M Bradford
Η ταυτότητα του χρήστη fitzd: Exidia crenata, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινό Λιγούστρο (Ligustrum vulgare)

Παρατηρητής

jeremiah54

Ημερομηνία

Νοέμβριος 1, 2021 04:33 PM EDT
Κοινό Λιγούστρο - Photo (c) luigi1969, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη fitzd: Κοινό Λιγούστρο (Ligustrum vulgare)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 03, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aaronr

Ημερομηνία

Οκτώβριος 31, 2021 10:00 AM EDT
Αλλιάρια Η Φαρμακευτική - Photo (c) 57Andrew, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη fitzd: Αλλιάρια Η Φαρμακευτική (Alliaria petiolata)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 03, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jmj253

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 25, 2021 01:00 PM EDT
Dryopteris carthusiana - Photo (c) Christopher Tracey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Christopher Tracey
Η ταυτότητα του χρήστη fitzd: Dryopteris carthusiana, Ένα μέλος του Φτέρη (Ομοταξία Polypodiopsida)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 01, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dendrol

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 20, 2021

Τόπος

Essex County (Google, OSM)

Περιγραφή

Strigose

Oxalis dillenii - Photo (c) Rich Kostecke, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Rich Kostecke
Η ταυτότητα του χρήστη fitzd: Oxalis dillenii, Ένα μέλος του Οξαλίδα (Υπογένος Oxalis)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 01, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πυράκανθος Ο Πορφυρός (Pyracantha coccinea)

Παρατηρητής

ogascione

Ημερομηνία

Οκτώβριος 30, 2021 01:21 PM BST
Πυράκανθος Ο Πορφυρός - Photo (c) 
Joanna Boisse, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη fitzd: Πυράκανθος Ο Πορφυρός (Pyracantha coccinea)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 01, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brightbluelake

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2021

Τόπος

New Jersey, US (Google, OSM)
Osmundastrum cinnamomeum - Photo (c) travelkurt, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη fitzd: Osmundastrum cinnamomeum, Ένα μέλος του Φτέρη (Ομοταξία Polypodiopsida)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 01, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

katherinediehl

Ημερομηνία

Οκτώβριος 31, 2021 01:36 PM EDT
Nasturtium officinale - Photo (c) davecz2, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by davecz2
Η ταυτότητα του χρήστη fitzd: Nasturtium officinale, Ένα μέλος του Κραμβοειδή (Οικογένεια Brassicaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 01, 2021
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 51