Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καυκαλήθρα (Tordylium apulum)

Παρατηρητής

althea_mathews14

Ημερομηνία

Μάρτιος 22, 2023 11:43 ΠΜ CET
Καυκαλήθρα - Photo (c) fotis-samaritakis, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by fotis-samaritakis
Η ταυτότητα του χρήστη finrod: Καυκαλήθρα (Tordylium apulum)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 24, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oawwfcostaionicalucana

Ημερομηνία

Μάρτιος 22, 2023 11:34 ΠΜ CET
Anemonoides apennina - Photo (c) Ori Fragman-Sapir, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Ori Fragman-Sapir
Η ταυτότητα του χρήστη finrod: Anemonoides apennina, Ένα μέλος του Ανεμώνοΐδες (Γένος Anemonoides)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 24, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δενδρολίβανο (Salvia rosmarinus)

Παρατηρητής

courtneymcobb

Ημερομηνία

Μάρτιος 14, 2023 12:02 ΜΜ CET
Δενδρολίβανο - Photo (c) Frank Walther, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Frank Walther
Η ταυτότητα του χρήστη finrod: Δενδρολίβανο (Salvia rosmarinus)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 23, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Viola alba

Παρατηρητής

ppiero

Ημερομηνία

Μάρτιος 14, 2023 11:39 ΠΜ CET
Viola alba - Photo (c) lorenzodotti, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by lorenzodotti
Η ταυτότητα του χρήστη finrod: Viola alba, Ένα μέλος του Μαλπιγειώδη (Τάξη Malpighiales)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 23, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

abdellahbouazza

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2023
Sideroxylon spinosum - Photo (c) Warren McCleland, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Warren McCleland
Η ταυτότητα του χρήστη finrod: Sideroxylon spinosum, Ένα μέλος του Ερεικώδη (Τάξη Ericales)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 23, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

abdellahbouazza

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2023
Sideroxylon spinosum - Photo (c) Warren McCleland, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Warren McCleland
Η ταυτότητα του χρήστη finrod: Sideroxylon spinosum, Ένα μέλος του Ερεικώδη (Τάξη Ericales)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 23, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ynzklkli

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2019
Sideroxylon spinosum - Photo (c) Warren McCleland, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Warren McCleland
Η ταυτότητα του χρήστη finrod: Sideroxylon spinosum, Ένα μέλος του Ερεικώδη (Τάξη Ericales)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 23, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

toutterrain

Ημερομηνία

Απρίλιος 2011

Ετικέτες

Sideroxylon spinosum - Photo (c) Warren McCleland, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Warren McCleland
Η ταυτότητα του χρήστη finrod: Sideroxylon spinosum, Ένα μέλος του Ερεικώδη (Τάξη Ericales)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 23, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

c_michael_hogan

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2007

Περιγραφή

Yes, these are live goats that have climbed into the Argan tree to consume the fruit.

Ετικέτες

Sideroxylon spinosum - Photo (c) Warren McCleland, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Warren McCleland
Η ταυτότητα του χρήστη finrod: Sideroxylon spinosum, Ένα μέλος του Ερεικώδη (Τάξη Ericales)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 23, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Προύνος Ο Ακανθώδης (Prunus spinosa)

Παρατηρητής

carlacorazza

Ημερομηνία

Μάρτιος 15, 2023 12:01 ΜΜ CET
Προύνος Ο Ακανθώδης - Photo (c) Marek Michalski, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Marek Michalski
Η ταυτότητα του χρήστη finrod: Προύνος Ο Ακανθώδης (Prunus spinosa)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ahmedm

Ημερομηνία

Αύγουστος 29, 2012 04:08 ΜΜ CEST
Sambucus racemosa - Photo (c) Erin and Lance Willett, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη finrod: Sambucus racemosa, Ένα μέλος του Διψακώδη (Τάξη Dipsacales)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σκίλλα Η Δίφυλλη (Scilla bifolia)

Παρατηρητής

luca63

Ημερομηνία

Μάρτιος 19, 2023

Τόπος

Longone Sabino (Google, OSM)

Περιγραφή

poche piante

Σκίλλα Η Δίφυλλη - Photo (c) Bernd Haynold, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη finrod: Σκίλλα Η Δίφυλλη (Scilla bifolia)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 21, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

luca63

Ημερομηνία

Μάρτιος 19, 2023

Τόπος

Longone Sabino (Google, OSM)

Περιγραφή

molte piante

Hepatica nobilis - Photo (c) Phil Benstead, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Phil Benstead
Η ταυτότητα του χρήστη finrod: Hepatica nobilis, Ένα μέλος του Ανεμώνες (Φυλή Anemoneae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

luca63

Ημερομηνία

Μάρτιος 19, 2023

Τόπος

Castel di Tora (Google, OSM)

Περιγραφή

poche piante limitrofe a ruscello

Lathraea squamaria - Photo (c) nz_willowherb, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη finrod: Lathraea squamaria, Ένα μέλος του Οροβαγχοειδή (Οικογένεια Orobanchaceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βουνοβάτραχος (Rana temporaria)

Παρατηρητής

giacomoaksnes

Ημερομηνία

Μάρτιος 2023

Τόπος

Emilia-Romagna, IT (Google, OSM)
Βουνοβάτραχος - Photo (c) Richard Bartz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη finrod: Βουνοβάτραχος (Rana temporaria)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βήχιο (Tussilago farfara)

Παρατηρητής

pevel65

Ημερομηνία

Μάρτιος 15, 2023 11:58 ΠΜ CET
Βήχιο - Photo (c) Craig K. Hunt, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Craig K. Hunt
Η ταυτότητα του χρήστη finrod: Βήχιο (Tussilago farfara)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βήχιο (Tussilago farfara)

Παρατηρητής

kathinkadalseg

Ημερομηνία

Μάρτιος 3, 2023 04:23 ΜΜ CET
Βήχιο - Photo (c) Craig K. Hunt, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Craig K. Hunt
Η ταυτότητα του χρήστη finrod: Βήχιο (Tussilago farfara)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ceciliabiasiolo

Ημερομηνία

Μάρτιος 13, 2023 11:42 ΠΜ CET

Περιγραφή

15 esemplari

Ophrys sphegodes - Photo (c) Sarah Gregg, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Sarah Gregg
Η ταυτότητα του χρήστη finrod: Ophrys sphegodes, Ένα μέλος του Όφρυς (Γένος Ophrys)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 19, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elenamicheluzzi

Ημερομηνία

Μάρτιος 12, 2023 11:13 ΠΜ CET
Helleborus viridis - Photo (c) Melanie EL, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη finrod: Helleborus viridis, Ένα μέλος του Ελλέβορος (Γένος Helleborus)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 19, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

benake

Ημερομηνία

Μάρτιος 10, 2023 12:39 ΜΜ CET
Bufotes viridis balearicus - Photo (c) Roberto Ghiglia, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Roberto Ghiglia
Η ταυτότητα του χρήστη finrod: Bufotes viridis ssp. balearicus, Ένα μέλος του Φρύνος (Οικογένεια Bufonidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 19, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κνίδη Η Μεμβρανώδης (Urtica membranacea)

Παρατηρητής

thibaultlp

Ημερομηνία

Μάρτιος 12, 2023 11:10 ΠΜ CET
Κνίδη Η Μεμβρανώδης - Photo (c) Joao Tiago Tavares, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Joao Tiago Tavares
Η ταυτότητα του χρήστη finrod: Κνίδη Η Μεμβρανώδης (Urtica membranacea)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 19, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

francescodnt

Ημερομηνία

Μάρτιος 12, 2023 11:45 ΠΜ CET
Hyla intermedia intermedia - Photo (c) Karim Chouchane, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Karim Chouchane
Η ταυτότητα του χρήστη finrod: Hyla intermedia ssp. intermedia, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 19, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ερυθρελάτη (Picea abies)

Παρατηρητής

giuliar96

Ημερομηνία

Μάρτιος 12, 2023 11:41 ΠΜ CET
Ερυθρελάτη - Photo (c) JPQ, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by JPQ
Η ταυτότητα του χρήστη finrod: Ερυθρελάτη (Picea abies)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 19, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βήχιο (Tussilago farfara)

Παρατηρητής

giuliar96

Ημερομηνία

Μάρτιος 12, 2023 11:34 ΠΜ CET
Βήχιο - Photo (c) Craig K. Hunt, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Craig K. Hunt
Η ταυτότητα του χρήστη finrod: Βήχιο (Tussilago farfara)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 19, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βήχιο (Tussilago farfara)

Παρατηρητής

paolacarla

Ημερομηνία

Μάρτιος 12, 2023 11:35 ΠΜ CET
Βήχιο - Photo (c) Craig K. Hunt, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Craig K. Hunt
Η ταυτότητα του χρήστη finrod: Βήχιο (Tussilago farfara)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 13, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κνίδη (Γένος Urtica)

Παρατηρητής

massimo270

Ημερομηνία

Ιανουάριος 8, 2023 12:29 ΜΜ CET
Κνίδη Η Μεμβρανώδης - Photo (c) Joao Tiago Tavares, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Joao Tiago Tavares
Η ταυτότητα του χρήστη finrod: Κνίδη Η Μεμβρανώδης (Urtica membranacea)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 12, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ανακαμπτίς Η Νηπία (Anacamptis morio)

Παρατηρητής

elliklaus

Ημερομηνία

Απρίλιος 2021

Τόπος

Switzerland (Google, OSM)
Ανακαμπτίς Η Νηπία - Photo (c) Bastiaan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη finrod: Ανακαμπτίς Η Νηπία (Anacamptis morio)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 11, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βουνοβάτραχος (Rana temporaria)

Παρατηρητής

silviakarina

Ημερομηνία

Μάρτιος 2023

Περιγραφή

Ovature 1

Βουνοβάτραχος - Photo (c) Richard Bartz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη finrod: Βουνοβάτραχος (Rana temporaria)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 11, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βήχιο (Tussilago farfara)

Παρατηρητής

tobiasschnberg

Ημερομηνία

Μάρτιος 10, 2023 12:32 ΜΜ CET
Βήχιο - Photo (c) Craig K. Hunt, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Craig K. Hunt
Η ταυτότητα του χρήστη finrod: Βήχιο (Tussilago farfara)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 11, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

boballivy

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2, 2023 06:01 ΜΜ +01
Τσουκνίδα Η Καυστική - Photo (c) lcnygard, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη finrod: Τσουκνίδα Η Καυστική (Urtica urens)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 10, 2023
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 22957