Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ιτιά (Γένος Salix)

Παρατηρητής

jack6

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2015 11:32 ΠΜ CEST
Ιτιά - Photo (c) Ольга Курякова, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ольга Курякова
Η ταυτότητα του χρήστη finrod: Ιτιά (Γένος Salix)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 13, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oggioniale

Ημερομηνία

Ιούλιος 29, 2011 07:59 ΠΜ CEST

Τόπος

Lake Candia (Google, OSM)
Utricularia × neglecta - Photo (c) roman_romanov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by roman_romanov
Η ταυτότητα του χρήστη finrod: Utricularia × neglecta, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 13, 2024
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naturalist

Ημερομηνία

Ιούλιος 26, 2016 10:12 ΜΜ CEST

Τόπος

Meylan, France (Google, OSM)
Utricularia × neglecta - Photo (c) roman_romanov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by roman_romanov
Η ταυτότητα του χρήστη finrod: Utricularia × neglecta, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 13, 2024
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

enricoschifani

Ημερομηνία

Αύγουστος 1, 2014

Τόπος

Monte Soro (Google, OSM)
Utricularia × neglecta - Photo (c) roman_romanov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by roman_romanov
Η ταυτότητα του χρήστη finrod: Utricularia × neglecta, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 13, 2024
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

angelikaru

Ημερομηνία

Οκτώβριος 31, 2018 01:27 ΜΜ CET
Thymus praecox - Photo (c) Stefan Gey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Stefan Gey
Η ταυτότητα του χρήστη finrod: Thymus praecox, Ένα μέλος του Θύμος (Γένος Thymus)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 10, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

audun

Ημερομηνία

Ιούλιος 9, 2024 09:23 ΠΜ EEST
Melampyrum nemorosum - Photo (c) Natalya Ivanova, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Natalya Ivanova
Η ταυτότητα του χρήστη finrod: Melampyrum nemorosum, Ένα μέλος του Οροβαγχοειδή (Οικογένεια Orobanchaceae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 09, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vincentboehm

Ημερομηνία

Ιούνιος 27, 2024 06:38 ΜΜ CEST
Aporia crataegi - Photo (c) Luca Boscain, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Luca Boscain
Η ταυτότητα του χρήστη finrod: Aporia crataegi, Ένα μέλος του Πιερίνες (Υποοικογένεια Pierinae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 07, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vincentboehm

Ημερομηνία

Ιούνιος 27, 2024 06:48 ΜΜ CEST
Cephalanthera rubra - Photo (c) Xavier Béjar, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη finrod: Cephalanthera rubra, Ένα μέλος του Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 07, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thunefeld

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2018 03:18 ΜΜ SAST
Vitis × koberi - Photo (c) Fabio Mologni, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Fabio Mologni
Η ταυτότητα του χρήστη finrod: Vitis × koberi, Ένα μέλος του Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 05, 2024
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johule

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2024 10:37 ΠΜ CEST
Clematis alpina - Photo (c) Fred Inklaar, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη finrod: Clematis alpina, Ένα μέλος του Κληματίς (Γένος Clematis)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 04, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

zephyrin_denonfoux

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2024 12:29 ΜΜ CEST

Τόπος

Arvieux (Google, OSM)
Clematis alpina - Photo (c) Fred Inklaar, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη finrod: Clematis alpina, Ένα μέλος του Κληματίς (Γένος Clematis)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 04, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βουνοβάτραχος (Rana temporaria)

Παρατηρητής

er_chiocciola

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2024 12:42 ΜΜ CEST
Βουνοβάτραχος - Photo (c) Jörg Hempel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη finrod: Βουνοβάτραχος (Rana temporaria)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 04, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fabribor

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2024 12:22 ΜΜ CEST
Μανιόλα Της Γιούρτας - Photo (c) Allan Hopkins, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη finrod: Μανιόλα Της Γιούρτας (Maniola jurtina)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 04, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γυμναδενία Η Κώνωψ (Gymnadenia conopsea)

Παρατηρητής

fritz14

Ημερομηνία

Ιούλιος 2, 2024 12:37 ΜΜ CEST
Γυμναδενία Η Κώνωψ - Photo (c) Fero Bednar, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Fero Bednar
Η ταυτότητα του χρήστη finrod: Γυμναδενία Η Κώνωψ (Gymnadenia conopsea)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 03, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τσουκνίδα (Urtica dioica)

Παρατηρητής

jmli

Ημερομηνία

Ιούλιος 2, 2024 10:03 ΠΜ CEST
Τσουκνίδα - Photo (c) Tom Norton, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Tom Norton
Η ταυτότητα του χρήστη finrod: Τσουκνίδα (Urtica dioica)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 03, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ιφικλείδης Ο Ποδαλείριος (Iphiclides podalirius)

Παρατηρητής

candapaje

Ημερομηνία

Ιούλιος 2, 2024 12:18 ΜΜ CEST
Ιφικλείδης Ο Ποδαλείριος - Photo (c) Alberto Colatore, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Alberto Colatore
Η ταυτότητα του χρήστη finrod: Ιφικλείδης Ο Ποδαλείριος (Iphiclides podalirius)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 03, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wendycarr

Ημερομηνία

Ιούνιος 30, 2024 02:35 ΜΜ CEST
Buphthalmum salicifolium - Photo (c) Udo Schmidt, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη finrod: Buphthalmum salicifolium, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 02, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

filippo_bosio

Ημερομηνία

Ιούνιος 30, 2024 04:41 ΜΜ CEST
Rhododendron ferrugineum - Photo (c) Paseos por los Alpes 2007, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη finrod: Rhododendron ferrugineum, Ένα μέλος του Ερεικίδες (Οικογένεια Ericaceae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 02, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αείλανθος Ο Υψηλότατος (Ailanthus altissima)

Παρατηρητής

massimilianobedin

Ημερομηνία

Ιούνιος 24, 2024 04:40 ΜΜ CEST

Περιγραφή

Individuo portaseme.

Female plant.

Αείλανθος Ο Υψηλότατος - Photo (c) Abu-Isa Webb, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Abu-Isa Webb
Η ταυτότητα του χρήστη finrod: Αείλανθος Ο Υψηλότατος (Ailanthus altissima)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 02, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φτελιά (Γένος Ulmus)

Παρατηρητής

giorgio20422

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2024 04:53 ΜΜ CEST
Φτελιά - Photo (c) William Van Hemessen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by William Van Hemessen
Η ταυτότητα του χρήστη finrod: Φτελιά (Γένος Ulmus)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 02, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κουμαριά (Arbutus unedo)

Παρατηρητής

giorgio20422

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2024 04:07 ΜΜ CEST
Κουμαριά - Photo (c) Panagiotis Antoniadis, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Panagiotis Antoniadis
Η ταυτότητα του χρήστη finrod: Κουμαριά (Arbutus unedo)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 02, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κουτσουπιά (Cercis siliquastrum)

Παρατηρητής

giorgio20422

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2024 04:20 ΜΜ CEST
Κουτσουπιά - Photo (c) faerthen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by faerthen
Η ταυτότητα του χρήστη finrod: Κουτσουπιά (Cercis siliquastrum)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 02, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mammalian

Ημερομηνία

Ιούνιος 30, 2024 12:24 ΜΜ CEST
Dittrichia viscosa viscosa - Photo (c) Emanuele Santarelli, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Emanuele Santarelli
Η ταυτότητα του χρήστη finrod: Dittrichia viscosa ssp. viscosa, Ένα μέλος του Διτριχία Η Ιξώδης (Dittrichia viscosa)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 02, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αείλανθος Ο Υψηλότατος (Ailanthus altissima)

Παρατηρητής

giorgio20422

Ημερομηνία

Μάιος 14, 2024 06:59 ΜΜ CEST
Αείλανθος Ο Υψηλότατος - Photo (c) Abu-Isa Webb, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Abu-Isa Webb
Η ταυτότητα του χρήστη finrod: Αείλανθος Ο Υψηλότατος (Ailanthus altissima)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 02, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paolo916

Ημερομηνία

Ιούλιος 1, 2024 12:31 ΜΜ CEST

Περιγραφή

12 sotto a 11

Polygaloides chamaebuxus - Photo (c) Lorenzo Favretto, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Lorenzo Favretto
Η ταυτότητα του χρήστη finrod: Polygaloides chamaebuxus, Ένα μέλος του Κυαμώδη (Τάξη Fabales)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 02, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

giorgio20422

Ημερομηνία

Μάιος 5, 2024 05:41 ΜΜ CEST
Robinia pseudoacacia - Photo (c) Annika 🐞, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Annika 🐞
Η ταυτότητα του χρήστη finrod: Robinia pseudoacacia, Ένα μέλος του Ψυχανθή (Υποοικογένεια Faboideae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 02, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

martinbishop

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2006 02:24 ΜΜ BST

Τόπος

Alessandria, Italy (Google, OSM)
Potentilla pedata - Photo (c) Luca Boscain, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Luca Boscain
Η ταυτότητα του χρήστη finrod: Potentilla pedata, Ένα μέλος του Ροδοειδή (Οικογένεια Rosaceae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 02, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

xiuhcuauhtli

Ημερομηνία

Ιούνιος 30, 2024 12:41 ΜΜ CEST
Cornus kousa - Photo (c) Σ64, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη finrod: Cornus kousa, Ένα μέλος του Κηλαστρώδη (Τάξη Cornales)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 02, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sebastian-voitel

Ημερομηνία

Μάιος 10, 2006
Salamandrina terdigitata - Photo (c) Michele Procida, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Michele Procida
Η ταυτότητα του χρήστη finrod: Salamandrina terdigitata, Ένα μέλος του Ουρόδηλα (Τάξη Caudata)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 02, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carouxnature

Ημερομηνία

Ιούνιος 30, 2024 10:36 ΠΜ CEST
Astrantia major - Photo (c) Dragonfyre, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Dragonfyre
Η ταυτότητα του χρήστη finrod: Astrantia major, Ένα μέλος του Σελινοειδή (Οικογένεια Apiaceae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 02, 2024
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 25204