Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

martind

Ημερομηνία

Μάιος 24, 2018 07:43 AM CEST
Ophrys scolopax vetula - Photo (c) Johan N, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη fero: Ophrys scolopax ssp. vetula, Ένα μέλος του Όφρυς (Γένος Ophrys)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 25, 2021
Κορυφαίος
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

martind

Ημερομηνία

Νοέμβριος 18, 2021 07:33 PM CET
Salmo trutta - Photo (c) USFWS Fish and Aquatic Conservation, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη fero: Salmo trutta, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 18, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ελατοπαπαδίτσα (Periparus ater)

Παρατηρητής

martind

Ημερομηνία

Οκτώβριος 18, 2021 03:10 PM CEST
Ελατοπαπαδίτσα - Photo (c) nature_with_krista, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη fero: Ελατοπαπαδίτσα (Periparus ater)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 18, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καρυοθραύστης (Nucifraga caryocatactes)

Παρατηρητής

martind

Ημερομηνία

Αύγουστος 15, 2021 11:17 AM CEST
Καρυοθραύστης - Photo (c) Alpsdake, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη fero: Καρυοθραύστης (Nucifraga caryocatactes)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 11, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αγριόκουρκος (Tetrao urogallus)

Παρατηρητής

martind

Ημερομηνία

Αύγουστος 15, 2021 10:30 AM CEST
Αγριόκουρκος - Photo (c) Christoph Moning, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη fero: Αγριόκουρκος (Tetrao urogallus)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 11, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ευρωπαϊκός Θαλασσοκόρακας (Phalacrocorax aristotelis)

Παρατηρητής

martind

Ημερομηνία

Οκτώβριος 5, 2021 03:00 PM EEST
Ευρωπαϊκός Θαλασσοκόρακας - Photo (c) Tony, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη fero: Ευρωπαϊκός Θαλασσοκόρακας (Phalacrocorax aristotelis)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 05, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινό Μπεκατσίνι (Gallinago gallinago)

Παρατηρητής

martind

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 25, 2021 09:37 AM CEST
Κοινό Μπεκατσίνι - Photo (c) Luca Boscain, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη fero: Κοινό Μπεκατσίνι (Gallinago gallinago)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 27, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αστακίδες (Οικογένεια Astacidae)

Παρατηρητής

patriciaduranova

Ημερομηνία

Μάιος 2021

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία
Ποτάμια Καραβίδα - Photo (c) thephoxinus, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη fero: Ποτάμια Καραβίδα (Astacus astacus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινό Μπεκατσίνι (Gallinago gallinago)

Παρατηρητής

martind

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2021 11:39 AM CEST
Κοινό Μπεκατσίνι - Photo (c) Luca Boscain, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη fero: Κοινό Μπεκατσίνι (Gallinago gallinago)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 18, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κόκκινη Αλεπού (Vulpes vulpes)

Παρατηρητής

martind

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2021 11:25 AM CEST
Κόκκινη Αλεπού - Photo (c) Joanne Redwood, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη fero: Κόκκινη Αλεπού (Vulpes vulpes)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 18, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

martind

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 8, 2021 09:14 AM CEST

Τόπος

Ladice (Google, OSM)
Spiranthes spiralis - Photo (c) Pablo de la Fuente Brun, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη fero: Spiranthes spiralis, Ένα μέλος του Ορχιδοειδή (Υποοικογένεια Orchidoideae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 08, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

martind

Ημερομηνία

Ιούλιος 2, 2021 04:07 PM CEST

Τόπος

Flochová (Google, OSM)
Baeomyces rufus - Photo (c) Samuel Brinker, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη fero: Baeomyces rufus, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 22, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βουνοδεντροβάτης (Certhia familiaris)

Παρατηρητής

jurga_li

Ημερομηνία

Ιανουάριος 6, 2021 01:45 PM EET

Τόπος

Vilnius, Lietuva (Google, OSM)

Περιγραφή

Voice in the background (more distant)

Βουνοδεντροβάτης - Photo (c) Nik Borrow, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη fero: Βουνοδεντροβάτης (Certhia familiaris)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 13, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινή Φάσσα (Columba palumbus)

Παρατηρητής

jurga_li

Ημερομηνία

Ιούλιος 8, 2021 09:44 AM +03
Κοινή Φάσσα - Photo (c) hedera.baltica, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη fero: Κοινή Φάσσα (Columba palumbus)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 13, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινή Τσίχλα (Turdus philomelos)

Παρατηρητής

jurga_li

Ημερομηνία

Μάιος 31, 2021 01:34 PM +03
Κοινή Τσίχλα - Photo (c) Ximo Galarza, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη fero: Κοινή Τσίχλα (Turdus philomelos)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 13, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κιτρινοσουσουράδα (Motacilla flava)

Παρατηρητής

jurga_li

Ημερομηνία

Μάιος 12, 2021 03:50 PM +03
Κιτρινοσουσουράδα - Photo (c) Paul Cools, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη fero: Κιτρινοσουσουράδα (Motacilla flava)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 13, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λοφιοπαπαδίτσα (Lophophanes cristatus)

Παρατηρητής

jurga_li

Ημερομηνία

Ιανουάριος 6, 2021 01:38 PM EET

Τόπος

Vilnius, Lietuva (Google, OSM)
Λοφιοπαπαδίτσα - Photo (c) Анна Голубева, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη fero: Λοφιοπαπαδίτσα (Lophophanes cristatus)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 13, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πρασινοκέφαλη Πάπια (Anas platyrhynchos)

Παρατηρητής

jurga_li

Ημερομηνία

Ιούνιος 29, 2021 01:33 PM +03
Πρασινοκέφαλη Πάπια - Photo (c) ανώνυμος, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη fero: Πρασινοκέφαλη Πάπια (Anas platyrhynchos)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 13, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σπίνος (Fringilla coelebs)

Παρατηρητής

jurga_li

Ημερομηνία

Ιούλιος 10, 2021 11:46 AM +03
Σπίνος - Photo (c) Enzio Harpaintner, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη fero: Σπίνος (Fringilla coelebs)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 13, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τσιχλοποταμίδα (Acrocephalus arundinaceus)

Παρατηρητής

jurga_li

Ημερομηνία

Ιούλιος 11, 2021 10:45 AM EEST

Τόπος

Kaulakiai, Lietuva (Google, OSM)
Τσιχλοποταμίδα - Photo (c) Анна Голубева, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη fero: Τσιχλοποταμίδα (Acrocephalus arundinaceus)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 13, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αγριόχοιρος (Sus scrofa)

Παρατηρητής

martind

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2021 07:26 PM CEST
Αγριόχοιρος - Photo (c) Ouwesok, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη fero: Αγριόχοιρος (Sus scrofa)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 30, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tom_cejka

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2020 10:37 AM CEST
Orchis militaris - Photo (c) Anne, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη fero: Orchis militaris, Ένα μέλος του Ορχιδέες (Φυλή Orchideae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 09, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tom_cejka

Ημερομηνία

Νοέμβριος 25, 2020 02:32 PM CET
Xanthoria parietina - Photo (c) Drow_male, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη fero: Xanthoria parietina, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 09, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tom_cejka

Ημερομηνία

Μάρτιος 7, 2021 02:17 PM CET
Protoparmeliopsis muralis - Photo (c) bjoerns, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη fero: Protoparmeliopsis muralis, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 09, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tom_cejka

Ημερομηνία

Μάρτιος 9, 2021 12:45 PM CET
Pseudevernia furfuracea - Photo (c) Rasa Gaidiene, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη fero: Pseudevernia furfuracea, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 09, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σπουργιτόγλαυκα (Glaucidium passerinum)

Παρατηρητής

martind

Ημερομηνία

Οκτώβριος 22, 2020 05:25 PM CEST
Σπουργιτόγλαυκα - Photo (c) Sergey Yeliseev, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη fero: Σπουργιτόγλαυκα (Glaucidium passerinum)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαύρος Δρυοκολάπτης (Dryocopus martius)

Παρατηρητής

martind

Ημερομηνία

Ιανουάριος 31, 2021 10:08 AM CET
Μαύρος Δρυοκολάπτης - Photo (c) cesare dolzani, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη fero: Μαύρος Δρυοκολάπτης (Dryocopus martius)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Νανογέρακο (Falco columbarius)

Παρατηρητής

martind

Ημερομηνία

Ιανουάριος 17, 2021 09:26 AM CET
Νανογέρακο - Photo (c) BJ Stacey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη fero: Νανογέρακο (Falco columbarius)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

martind

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 5, 2021 02:42 PM CET
Hylocomium splendens - Photo (c) Sheila, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη fero: Hylocomium splendens, Ένα μέλος του Βρύο, Μούσκλο (Συνομοταξία Bryophyta)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

peternociar

Ημερομηνία

Αύγουστος 24, 2020 03:31 PM CEST
Lobaria pulmonaria - Photo (c) L S, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη fero: Lobaria pulmonaria, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 04, 2021
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 623