Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andres_forero

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2017

Τόπος

Ιδιωτικό

Περιγραφή

Gastrotheca argenteovirens (Boettger, 1892)
Rana marsupial
Tangua - Nariño

Gastrotheca argenteovirens - Photo (c) Andrés Mauricio Forero Cano, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Andrés Mauricio Forero Cano
Η ταυτότητα του χρήστη fernandocastro: Gastrotheca argenteovirens, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 21, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rtshaw80

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 12, 2015 11:50 AM HST
Xenodon rabdocephalus - Photo (c) Josh Vandermeulen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Josh Vandermeulen
Η ταυτότητα του χρήστη fernandocastro: Xenodon rabdocephalus, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 07, 2017
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elson

Ημερομηνία

Απρίλιος 17, 2013
Drymobius rhombifer - Photo (c) Elson Meneses Pelayo, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Elson Meneses Pelayo
Η ταυτότητα του χρήστη fernandocastro: Drymobius rhombifer, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 22, 2015
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elson

Ημερομηνία

Μάιος 6, 2014

Τόπος

Betulia, CO-ST, CO (Google, OSM)

Περιγραφή

Encontrado entre las rocas en un cultivo de cacao.

Diploglossus monotropis - Photo (c) Mateo Garcia Mejía, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Mateo Garcia Mejía
Η ταυτότητα του χρήστη fernandocastro: Diploglossus monotropis, Ένα μέλος του Σαύρες (Υποτάξη Sauria)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 22, 2015
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gchavesp

Ημερομηνία

Αύγουστος 27, 2010

Τόπος

Maicao, CO-LG, CO (Google, OSM)
Elachistocleis panamensis - Photo (c) Giovanni Chaves-Portilla, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Giovanni Chaves-Portilla
Η ταυτότητα του χρήστη fernandocastro: Elachistocleis panamensis, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 23, 2015
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gchavesp

Ημερομηνία

Αύγουστος 27, 2010

Τόπος

Maicao, CO-LG, CO (Google, OSM)
Chiasmocleis panamensis - Photo (c) Giovanni Chaves-Portilla, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Giovanni Chaves-Portilla
Η ταυτότητα του χρήστη fernandocastro: Chiasmocleis panamensis [inactive], Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 31, 2014
Αντισυμβατική
(Ανενεργό Taxon)

Στατιστικά

  • 6