Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

silvia_mallet

Ημερομηνία

Ιανουάριος 27, 2021 06:37 PM -03
Αμερικανικός Λευκοτσικνιάς - Photo (c) Nick Chill, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη fer_gauna2727: Αμερικανικός Λευκοτσικνιάς (Egretta thula)
Προστέθηκε στις Μάιος 20, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ajfaggiani

Ημερομηνία

Απρίλιος 5, 2021 03:12 PM -03
Theristicus melanopis - Photo (c) Wendy Feltham, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη fer_gauna2727: Theristicus melanopis, Ένα μέλος του Πελεκανόμορφα (Τάξη Pelecaniformes)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 14, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sebastianlescano

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 3, 2020 04:54 PM -03
Phalacrocorax brasilianus - Photo (c) Kala Murphy King, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη fer_gauna2727: Phalacrocorax brasilianus, Ένα μέλος του Φαλακροκόρακας (Γένος Phalacrocorax)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 14, 2021
Βελτίωση

Στατιστικά

  • 3