Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sarahbroussard77

Ημερομηνία

Μάιος 7, 2022 12:49 PM CDT
Estigmene acrea - Photo (c) G. L. Dearman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by G. L. Dearman
Η ταυτότητα του χρήστη feistyone: Estigmene acrea, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 29, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cap2895

Ημερομηνία

Μάιος 23, 2022 09:24 AM CDT
Estigmene acrea - Photo (c) G. L. Dearman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by G. L. Dearman
Η ταυτότητα του χρήστη feistyone: Estigmene acrea, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 29, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jonathon54

Ημερομηνία

Ιούνιος 7, 2022 08:33 AM CDT
Xylophanes tersa - Photo (c) gernotkunz, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by gernotkunz
Η ταυτότητα του χρήστη feistyone: Xylophanes tersa, Ένα μέλος του Μακρογλωσσίνοι (Φυλή Macroglossini)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 29, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bwade57

Ημερομηνία

Ιούνιος 2022

Τόπος

Tennessee, US (Google, OSM)
Cosmopepla lintneriana - Photo (c) Scott King, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη feistyone: Cosmopepla lintneriana, Ένα μέλος του Πεντατομίνες (Υποοικογένεια Pentatominae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 29, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

allisonmorris88

Ημερομηνία

Ιούνιος 29, 2022 11:53 AM EDT
Acanalonia conica - Photo (c) Katja Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη feistyone: Acanalonia conica, Ένα μέλος του Αυχενόρρυγχα (Υποτάξη Auchenorrhyncha)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 29, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sophielius

Ημερομηνία

Ιούνιος 29, 2022 10:13 AM CDT

Τόπος

Panama City Beach (Google, OSM)
Ormenoides venusta - Photo (c) Katja Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Katja Schulz
Η ταυτότητα του χρήστη feistyone: Ormenoides venusta, Ένα μέλος του Αυχενόρρυγχα (Υποτάξη Auchenorrhyncha)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 29, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gadgetchaser

Ημερομηνία

Ιούνιος 29, 2022 10:09 AM CDT

Περιγραφή

14 seen on vine.

Ormenoides venusta - Photo (c) Katja Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Katja Schulz
Η ταυτότητα του χρήστη feistyone: Ormenoides venusta, Ένα μέλος του Αυχενόρρυγχα (Υποτάξη Auchenorrhyncha)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 29, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lkrauel

Ημερομηνία

Ιούνιος 26, 2022 05:22 PM CEST
Menemerus semilimbatus - Photo (c) Frupus, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη feistyone: Menemerus semilimbatus, Ένα μέλος του Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 29, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gernotkunz

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2006 09:45 AM CEST
Portanus - Photo (c) gernotkunz, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by gernotkunz
Η ταυτότητα του χρήστη feistyone: Γένος Portanus, Ένα μέλος του Κικαδελίδες (Οικογένεια Cicadellidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 29, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dcenterbar

Ημερομηνία

Ιούνιος 2022

Τόπος

Massachusetts, US (Google, OSM)
Platycryptus undatus - Photo (c) Judy Gallagher, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη feistyone: Platycryptus undatus, Ένα μέλος του Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 29, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tpalmer

Ημερομηνία

Ιούνιος 28, 2022 09:29 PM EDT
Metcalfa pruinosa - Photo (c) solomon hendrix, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by solomon hendrix
Η ταυτότητα του χρήστη feistyone: Metcalfa pruinosa, Ένα μέλος του Αυχενόρρυγχα (Υποτάξη Auchenorrhyncha)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 29, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nereston-camargo

Ημερομηνία

Μάιος 29, 2022 02:25 PM -03
Macugonalia moesta - Photo (c) Karen Yukich, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Karen Yukich
Η ταυτότητα του χρήστη feistyone: Macugonalia moesta, Ένα μέλος του Κικαδελίδες (Οικογένεια Cicadellidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 29, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thentomologist

Ημερομηνία

Νοέμβριος 9, 2019
Cavichiana bromelicola - Photo (c) André Alves, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by André Alves
Η ταυτότητα του χρήστη feistyone: Cavichiana bromelicola, Ένα μέλος του Κικαδελίδες (Οικογένεια Cicadellidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 29, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thentomologist

Ημερομηνία

Νοέμβριος 9, 2019 12:21 PM UTC
Cavichiana bromelicola - Photo (c) André Alves, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by André Alves
Η ταυτότητα του χρήστη feistyone: Cavichiana bromelicola, Ένα μέλος του Κικαδελίδες (Οικογένεια Cicadellidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 29, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anderson62

Ημερομηνία

Απρίλιος 5, 2020 10:04 AM -03
Cavichiana bromelicola - Photo (c) André Alves, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by André Alves
Η ταυτότητα του χρήστη feistyone: Cavichiana bromelicola, Ένα μέλος του Κικαδελίδες (Οικογένεια Cicadellidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 29, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

saulo5

Ημερομηνία

Νοέμβριος 23, 2020
Cavichiana bromelicola - Photo (c) André Alves, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by André Alves
Η ταυτότητα του χρήστη feistyone: Cavichiana bromelicola, Ένα μέλος του Κικαδελίδες (Οικογένεια Cicadellidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 29, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pedrinhoneves

Ημερομηνία

Απρίλιος 18, 2021 12:58 PM -03

Τόπος

Petrópolis (Google, OSM)
Cavichiana bromelicola - Photo (c) André Alves, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by André Alves
Η ταυτότητα του χρήστη feistyone: Cavichiana bromelicola, Ένα μέλος του Κικαδελίδες (Οικογένεια Cicadellidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 29, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anderson62

Ημερομηνία

Ιανουάριος 9, 2022 04:04 PM UTC
Cavichiana bromelicola - Photo (c) André Alves, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by André Alves
Η ταυτότητα του χρήστη feistyone: Cavichiana bromelicola, Ένα μέλος του Κικαδελίδες (Οικογένεια Cicadellidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 29, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

diogoluiz

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 28, 2019 11:03 AM HST

Περιγραφή

Cavichiana sp

Cicadellinae - Photo (c) Katja Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη feistyone: Υποοικογένεια Cicadellinae, Ένα μέλος του Κικαδελίδες (Οικογένεια Cicadellidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 29, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

crimson-nautilus

Ημερομηνία

Ιούνιος 29, 2022 09:59 AM EDT
Platycryptus undatus - Photo (c) Judy Gallagher, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη feistyone: Platycryptus undatus, Ένα μέλος του Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 29, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

catenatus

Ημερομηνία

Ιούνιος 29, 2022 09:30 AM CDT
Scincella lateralis - Photo (c) Brad Moon, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Brad Moon
Η ταυτότητα του χρήστη feistyone: Scincella lateralis, Ένα μέλος του Σκιγκίδες (Οικογένεια Scincidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 29, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

squiresk

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 25, 2021 09:27 AM EST
Soosiulus - Photo (c) Katja Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη feistyone: Γένος Soosiulus, Ένα μέλος του Κικαδελίδες (Οικογένεια Cicadellidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 29, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

squiresk

Ημερομηνία

Ιανουάριος 14, 2022 10:12 AM EST
Soosiulus - Photo (c) Katja Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη feistyone: Γένος Soosiulus, Ένα μέλος του Κικαδελίδες (Οικογένεια Cicadellidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 29, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

squiresk

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2022 12:34 PM EST

Τόπος

Gaital (Google, OSM)
Soosiulus - Photo (c) Katja Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη feistyone: Γένος Soosiulus, Ένα μέλος του Κικαδελίδες (Οικογένεια Cicadellidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 29, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

albertkang

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2022 11:38 AM +08

Τόπος

Sabah, Malaysia (Google, OSM)
Ceryniini - Photo (c) venus5026, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by venus5026
Η ταυτότητα του χρήστη feistyone: Φυλή Ceryniini, Ένα μέλος του Αυχενόρρυγχα (Υποτάξη Auchenorrhyncha)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 29, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jsrhollis

Ημερομηνία

Ιούνιος 28, 2022 09:48 AM EDT
Cosmopepla lintneriana - Photo (c) Scott King, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη feistyone: Cosmopepla lintneriana, Ένα μέλος του Πεντατομίνες (Υποοικογένεια Pentatominae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 29, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davidfdz00

Ημερομηνία

Ιούνιος 29, 2022 11:58 AM CEST

Τόπος

Córdoba, España (Google, OSM)
Menemerus semilimbatus - Photo (c) Frupus, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη feistyone: Menemerus semilimbatus, Ένα μέλος του Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 29, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bec325

Ημερομηνία

Ιούνιος 28, 2022 04:12 PM EDT
Ormenoides venusta - Photo (c) Katja Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Katja Schulz
Η ταυτότητα του χρήστη feistyone: Ormenoides venusta, Ένα μέλος του Αυχενόρρυγχα (Υποτάξη Auchenorrhyncha)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 29, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

musellarose

Ημερομηνία

Ιούνιος 28, 2022 03:01 PM EDT
Colonus sylvanus - Photo (c) Cheryl Harleston López Espino, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Cheryl Harleston López Espino
Η ταυτότητα του χρήστη feistyone: Colonus sylvanus, Ένα μέλος του Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 29, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ainali

Ημερομηνία

Ιούνιος 29, 2022 12:42 PM CEST
Marpissa muscosa - Photo (c) arthurl, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη feistyone: Marpissa muscosa, Ένα μέλος του Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 29, 2022
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 16530