Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fizapooya

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 19, 2022 04:06 PM PST

Περιγραφή

vibrant red heart-shaped leaves. taken at 59°F

Vitis - Photo (c) Stefanos Stavrianos, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Stefanos Stavrianos
Η ταυτότητα του χρήστη feathersandflora: Γένος Vitis, Ένα μέλος του Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 25, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κογιότ (Canis latrans)

Παρατηρητής

cvien

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 7, 2022 01:51 PM PST

Περιγραφή

General descriptions of organism:

 • orange-ish brown color
 • has a long tail
 • looks like a dog from afar
 • pointy ears
 • kind of long snout

Environmental observations:

 • very sunny
 • no precipitation
 • a little bit of wind (since it is winter season)
 • around 66 degrees Fahrenheit

Behavior:

 • stood very still at first
 • then ran away (probably scared)
Κογιότ - Photo (c) Don McCullough, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη feathersandflora: Κογιότ (Canis latrans)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 24, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cvien

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 8, 2022 02:09 PM PST
Zonotrichia leucophrys - Photo (c) uzun, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by uzun
Η ταυτότητα του χρήστη feathersandflora: Zonotrichia leucophrys, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 24, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμερικανική Γερακίνα (Buteo jamaicensis)

Παρατηρητής

cvien

Ημερομηνία

Νοέμβριος 15, 2022 02:14 PM PST
Αμερικανική Γερακίνα - Photo (c) Craig K. Hunt, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Craig K. Hunt
Η ταυτότητα του χρήστη feathersandflora: Αμερικανική Γερακίνα (Buteo jamaicensis)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 24, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cvien

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 3, 2022 03:05 PM PST

Περιγραφή

General descriptions of organism:

 • had a pattern on its skin
 • was very small
 • has a long body
 • has a slight tail in the back (seemed to be damaged

Environmental observations:

 • no sun outside (cloudy day)
 • no precipitation
 • chilly and windy (since it is winter season)
 • around 60 degrees Fahrenheit

Behavior:

 • no movement at first (looks dead)
 • looks dangerous to touch because of its patterns
 • started to quickly run away after I got closer to it
Elgaria multicarinata - Photo (c) Alice Abela, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη feathersandflora: Elgaria multicarinata, Ένα μέλος του Σαύρες (Υποτάξη Sauria)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 24, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σπιτοσπουργίτης (Passer domesticus)

Παρατηρητής

cvien

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 15, 2022 02:03 PM PST

Περιγραφή

General descriptions of organism:

 • brown feathered body
 • black around its face
 • skinny small legs with tiny claws
 • short legs and wings
 • sharp, small beak
 • round body

Environmental observations:

 • kind of sunny outside
 • no precipitation
 • a little bit of wind (since it is winter season)
 • around 62 degrees Fahrenheit

Behavior:

 • was making a lot of noise (chirping sounds)
 • was balancing on the tree branch with its legs
 • flapped it’s wings around a few times
 • had a lot of others around them that looked the same species
Σπιτοσπουργίτης - Photo (c) Ximo Galarza, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη feathersandflora: Σπιτοσπουργίτης (Passer domesticus)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 24, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δενδρολίβανο (Salvia rosmarinus)

Παρατηρητής

cvien

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 8, 2022 02:43 PM PST

Περιγραφή

General descriptions of organism:

 • purple flowers
 • flowers were all grouped together on and around a bush
 • small flowers
 • smelled nice

Environmental observations:

 • sunny outside
 • no precipitation
 • no wind
 • around 63 degrees Fahrenheit

Behavior:

 • no movement
Δενδρολίβανο - Photo (c) Frank Walther, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Frank Walther
Η ταυτότητα του χρήστη feathersandflora: Δενδρολίβανο (Salvia rosmarinus)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 24, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ρακούν (Procyon lotor)

Παρατηρητής

eseybold1

Ημερομηνία

Νοέμβριος 17, 2022 11:40 PM PST

Περιγραφή

This raccoon was seen digging in grass alongside a suburban neighborhood road. The temperature was about 50 degrees and there were no other visible people or animals nearby.

Ρακούν - Photo (c) Paul Steeves, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Paul Steeves
Η ταυτότητα του χρήστη feathersandflora: Ρακούν (Procyon lotor)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 24, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πρασινοκέφαλη Πάπια (Anas platyrhynchos)

Παρατηρητής

eseybold1

Ημερομηνία

Νοέμβριος 10, 2022 03:14 PM PST

Περιγραφή

These birds were seen swimming in the San Diego creek, some in the water and some in the muddy areas surrounding the creek. The temperature was about 67 degrees.

Πρασινοκέφαλη Πάπια - Photo (c) ανώνυμος, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη feathersandflora: Πρασινοκέφαλη Πάπια (Anas platyrhynchos)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 24, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eseybold1

Ημερομηνία

Νοέμβριος 10, 2022 02:04 PM PST

Περιγραφή

This bird was perched on top of a sign on the side of a service road. The temperature was around 68 degrees and conditions were clear.

Sayornis saya - Photo (c) BJ Stacey, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη feathersandflora: Sayornis saya, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 24, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eseybold1

Ημερομηνία

Νοέμβριος 10, 2022 01:45 PM PST

Περιγραφή

This small lizard was seen basking in the sunlight, the temperature being around 68 degrees with sunny conditions.

Sceloporus occidentalis - Photo (c) Steven Kurniawidjaja, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Steven Kurniawidjaja
Η ταυτότητα του χρήστη feathersandflora: Sceloporus occidentalis, Ένα μέλος του Σαύρες (Υποτάξη Sauria)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 24, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fizapooya

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 5, 2022 04:19 PM PST

Περιγραφή

seems to be a shrub growing out of the ground. the flowers growing from it almost appear to be fluffy. the petals were white and the inside was brownish. taken around sunset and it was cold out, about 60°F.

Baccharis pilularis - Photo (c) c michael hogan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by c michael hogan
Η ταυτότητα του χρήστη feathersandflora: Baccharis pilularis, Ένα μέλος του Αστέρες (Φυλή Astereae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 24, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fizapooya

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 5, 2022 04:42 PM PST

Περιγραφή

as the sun was setting there were so many crows flying in our direction. the crows had a black body and beak. was taken around sunset time at 60°F

Αμερικάνικη Μαυροκουρούνα - Photo (c) Gordon Leggett, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη feathersandflora: Αμερικάνικη Μαυροκουρούνα (Corvus brachyrhynchos)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 24, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fizapooya

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 19, 2022 04:09 PM PST

Περιγραφή

found growing out of the cracks in the concrete, as well as it’s own little shrub. the leaves are spiky shaped. taken at 59°F

Hesperocnide tenella - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Alex Heyman
Η ταυτότητα του χρήστη feathersandflora: Hesperocnide tenella, Ένα μέλος του Κνιδοειδή (Οικογένεια Urticaceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 24, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fizapooya

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 19, 2022 04:25 PM PST

Περιγραφή

found in the parking lot of IVC. taken when temperature was 59°F

Asclepias curassavica - Photo (c) Susan J. Hewitt, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Susan J. Hewitt
Η ταυτότητα του χρήστη feathersandflora: Asclepias curassavica, Ένα μέλος του Αποκυνοειδή (Οικογένεια Apocynaceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 24, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jackiediane

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 20, 2022 12:32 PM PST

Περιγραφή

64 degrees Fahrenheit. Has strands with buds on them all throughout the plant.

Artemisia californica - Photo (c) NatureShutterbug, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη feathersandflora: Artemisia californica, Ένα μέλος του Αρτεμισία (Γένος Artemisia)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 24, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jackiediane

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 20, 2022 12:42 PM PST

Περιγραφή

65 degrees Fahrenheit, sunny, no clouds.

Isocoma menziesii - Photo (c) hovie, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη feathersandflora: Isocoma menziesii, Ένα μέλος του Αστέρες (Φυλή Astereae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 24, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jackiediane

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 20, 2022 12:58 PM PST

Περιγραφή

65 degrees Fahrenheit, sunny, no clouds.
Had lots of little birds relaxing on its branches.

Heteromeles arbutifolia - Photo (c) Mary K. Hanson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Mary K. Hanson
Η ταυτότητα του χρήστη feathersandflora: Heteromeles arbutifolia, Ένα μέλος του Αμυγδαλοειδή (Υποοικογένεια Amygdaloideae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 24, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jackiediane

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 20, 2022 02:42 PM PST

Περιγραφή

67 degrees Fahrenheit, sunny with no clouds.
Grew on a few nearby trees, layered over each other in an almost stepwise fashion. Orange red in color.

Omphalotus olivascens - Photo (c) Nathan Wilson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη feathersandflora: Omphalotus olivascens, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 24, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jackiediane

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 20, 2022 03:07 PM PST

Περιγραφή

67 degrees Fahrenheit, blue skies, no clouds.
Red on its head, and a striped brown pattern to its underlying beige tone. The organism was as its name suggests, pecking wood.

Dryobates nuttallii - Photo (c) Robyn Waayers, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Robyn Waayers
Η ταυτότητα του χρήστη feathersandflora: Dryobates nuttallii, Ένα μέλος του Δρυοκολάπτες (Οικογένεια Picidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 24, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ρετσινολαδιά (Ricinus communis)

Παρατηρητής

jackiediane

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 20, 2022 03:49 PM PST

Περιγραφή

67 degrees Fahrenheit, blue skies, no clouds. This plant was in a pretty barren trench.

Ρετσινολαδιά - Photo (c) Ruth Ripley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ruth Ripley
Η ταυτότητα του χρήστη feathersandflora: Ρετσινολαδιά (Ricinus communis)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 24, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σετόφαγα Του Τάουνσεντ (Setophaga townsendi)

Παρατηρητής

jackiediane

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 20, 2022 04:15 PM PST

Περιγραφή

67 degrees Fahrenheit, sunset, no clouds.
Yellow neck fur. Stripes of white pointing towards back midline until reaching the tail.

Σετόφαγα Του Τάουνσεντ - Photo (c) macrhybopsis, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη feathersandflora: Σετόφαγα Του Τάουνσεντ (Setophaga townsendi)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 24, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

samilligan

Ημερομηνία

Νοέμβριος 10, 2022 09:28 AM PST

Περιγραφή

Weed in bees garden
Sunny, morning
Such an interesting flower, look like it would produce a lot of pollen

Anemopsis californica - Photo (c) James Gaither, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη feathersandflora: Anemopsis californica, Ένα μέλος του Πιπερώδη (Τάξη Piperales)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 24, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

samilligan

Ημερομηνία

Νοέμβριος 10, 2022 08:59 AM PST

Περιγραφή

Male fiery Skipper mother displaying on a flower
The meadowhawk was found on the other side of the same plant
Ivc bees garden
Sunny, AM

Hylephila phyleus - Photo (c) Ken-ichi Ueda, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Ken-ichi Ueda
Η ταυτότητα του χρήστη feathersandflora: Hylephila phyleus, Ένα μέλος του Εσπερίδες (Οικογένεια Hesperiidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 24, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μέλισσα (Apis mellifera)

Παρατηρητής

samilligan

Ημερομηνία

Νοέμβριος 10, 2022 09:00 AM PST

Περιγραφή

Found on the same plant as the Fiery Skipper
IVC bees garden
Pollinated several flowers before moving on
Sunny, AM

Μέλισσα - Photo (c) Oregon Department of Agriculture, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη feathersandflora: Μέλισσα (Apis mellifera)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 24, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

samilligan

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 5, 2022 11:55 AM PST

Περιγραφή

A western fence lizard whose territory is the hibiscus planter outside my house
He's pretty brave, let's you get quite close. His predecessors have lived here consistently for over 10 years
Taken at about noon, Sunny

Sceloporus occidentalis - Photo (c) Steven Kurniawidjaja, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Steven Kurniawidjaja
Η ταυτότητα του χρήστη feathersandflora: Sceloporus occidentalis, Ένα μέλος του Σαύρες (Υποτάξη Sauria)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 24, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αργυροτσικνιάς (Ardea alba)

Παρατηρητής

samilligan

Ημερομηνία

Ιανουάριος 11, 2022 12:54 PM PST

Περιγραφή

A Great Egret walking in my neighborhood. I was on a walk with my son
It was very casual and let me get close enough to get great pics
I came back a little later to ensure it wasn't still walking around because I was worried it may have been injured if it hadn't left yet
But it had moved on
Afternoon, clear

Αργυροτσικνιάς - Photo (c) daverowe, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη feathersandflora: Αργυροτσικνιάς (Ardea alba)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 24, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

evanmcfarland

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 17, 2022 08:27 AM PST

Περιγραφή

Was found on a trail at the Bolsa Chica Wetlands, where it is noted as an invasive species
Sunny, cold day
Pretty purple color

Raphanus sativus - Photo (c) Joseph Patrick O'Malley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Joseph Patrick O'Malley
Η ταυτότητα του χρήστη feathersandflora: Raphanus sativus, Ένα μέλος του Κραμβοειδή (Οικογένεια Brassicaceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 24, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

evanmcfarland

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 17, 2022 08:23 AM PST

Περιγραφή

One of the many plants found at the Bolsa Chica Wetlands
Cold, sunny day
Similar in appearance to the California brittlebush, which is also native to this area, but has different flowers

Isocoma menziesii - Photo (c) hovie, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη feathersandflora: Isocoma menziesii, Ένα μέλος του Αστέρες (Φυλή Astereae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 24, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αργυροτσικνιάς (Ardea alba)

Παρατηρητής

evanmcfarland

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 17, 2022 07:49 AM PST

Περιγραφή

Had orange beak, which is feature of great egrets, which are found in abundance at Bolsa Chica Wetlands
Cold, sunny day
Sitting in a pack of 4 before 1 flew off

Αργυροτσικνιάς - Photo (c) daverowe, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη feathersandflora: Αργυροτσικνιάς (Ardea alba)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 24, 2022
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

 • 994