Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fionagumboots

Ημερομηνία

Αύγουστος 27, 2021 12:38 PM AEST
Pomaderris apetala - Photo (c) leonperrie, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Leon Perrie
Η ταυτότητα του χρήστη fancy_fantail: Pomaderris apetala, Ένα μέλος του Ροδώδη (Τάξη Rosales)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 26, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

roswalker

Ημερομηνία

Οκτώβριος 24, 2021 02:39 PM +11
Linum marginale - Photo (c) MomentsForZen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη fancy_fantail: Linum marginale, Ένα μέλος του Μαλπιγειώδη (Τάξη Malpighiales)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 26, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thurstanskids

Ημερομηνία

Οκτώβριος 24, 2021 02:45 PM AEDT

Περιγραφή

Not sure on species

Senecio quadridentatus - Photo (c) Jon Sullivan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη fancy_fantail: Senecio quadridentatus, Ένα μέλος του Σενέκιο (Γένος Senecio)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 26, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

s_a_fraser

Ημερομηνία

Οκτώβριος 24, 2021 02:44 PM +11
Senecio quadridentatus - Photo (c) Jon Sullivan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη fancy_fantail: Senecio quadridentatus, Ένα μέλος του Σενέκιο (Γένος Senecio)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 26, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

s_a_fraser

Ημερομηνία

Οκτώβριος 24, 2021 02:58 PM +11
Dodonaea viscosa - Photo (c) Ma. Eugenia Mendiola González, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη fancy_fantail: Dodonaea viscosa, Ένα μέλος του Σαπινδοειδή (Οικογένεια Sapindaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 26, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dydee

Ημερομηνία

Οκτώβριος 24, 2021 03:00 PM AEDT
Austrostipa stuposa - Photo (c) Alice Shanks, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη fancy_fantail: Austrostipa stuposa, Ένα μέλος του Ποοειδή (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 26, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thurstanskids

Ημερομηνία

Οκτώβριος 24, 2021 03:09 PM AEDT
Senecio hispidulus - Photo (c) Jon Sullivan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη fancy_fantail: Senecio hispidulus, Ένα μέλος του Σενέκιο (Γένος Senecio)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 26, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

janemac4

Ημερομηνία

Οκτώβριος 24, 2021 03:24 PM +11
Bulbine bulbosa - Photo (c) Ned Piscioneri, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη fancy_fantail: Bulbine bulbosa, Ένα μέλος του Ασφοδελοειδή (Υποοικογένεια Asphodeloideae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 26, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

thurstanskids

Ημερομηνία

Οκτώβριος 24, 2021 03:53 PM UTC
Pandorea pandorana - Photo (c) Reiner Richter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη fancy_fantail: Pandorea pandorana, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 26, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ersthan

Ημερομηνία

Νοέμβριος 20, 2021 04:08 PM +11
Poa - Photo (c) eknuth, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη fancy_fantail: Γένος Poa, Ένα μέλος του Ποοειδή (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 26, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reenabee

Ημερομηνία

Νοέμβριος 20, 2021 04:13 PM +11
Banksia marginata - Photo (c) Nathan Johnson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη fancy_fantail: Banksia marginata, Ένα μέλος του Γρεβιλλειοειδή (Υποοικογένεια Grevilleoideae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 26, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johnbot

Ημερομηνία

Νοέμβριος 26, 2021 01:14 PM +11
Arctotheca calendula - Photo (c) Reiner Richter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη fancy_fantail: Arctotheca calendula, Ένα μέλος του Κιχωριοειδή (Υποοικογένεια Cichorioideae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 26, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rod75

Ημερομηνία

Νοέμβριος 26, 2021

Περιγραφή

Doesn't appear to climb

Clematis gentianoides - Photo (c) Tindo2, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη fancy_fantail: Clematis gentianoides, Ένα μέλος του Κληματίς (Γένος Clematis)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 26, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βάτος Η Θαμνώδης (Σύνθετο Rubus fruticosus)

Παρατηρητής

mattintas

Ημερομηνία

Νοέμβριος 17, 2021 03:49 PM AEDT
Βάτος Η Θαμνώδης - Photo (c) DM, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη fancy_fantail: Βάτος Η Θαμνώδης (Σύνθετο Rubus fruticosus)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 25, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rod75

Ημερομηνία

Νοέμβριος 18, 2021 09:43 AM AEDT
Bulbine bulbosa - Photo (c) Ned Piscioneri, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη fancy_fantail: Bulbine bulbosa, Ένα μέλος του Ασφοδελοειδή (Υποοικογένεια Asphodeloideae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 25, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σκούλος (Tragopogon porrifolius)

Παρατηρητής

jpred

Ημερομηνία

Νοέμβριος 24, 2021 12:55 PM +11

Περιγραφή

Late Spring, warm day at midday

Σκούλος - Photo (c) jujubeenaturelvr, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη fancy_fantail: Σκούλος (Tragopogon porrifolius)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 25, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sarah3884

Ημερομηνία

Νοέμβριος 24, 2021 02:16 PM AEDT
Acacia baileyana - Photo (c) Ashton Huge, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη fancy_fantail: Acacia baileyana, Ένα μέλος του Κυαμοειδή (Οικογένεια Fabaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 25, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sarah3884

Ημερομηνία

Νοέμβριος 24, 2021 02:25 PM AEDT
Allocasuarina verticillata - Photo (c) Nathan Johnson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη fancy_fantail: Allocasuarina verticillata, Ένα μέλος του Φηγώδη (Τάξη Fagales)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 25, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wily_dingo

Ημερομηνία

Οκτώβριος 16, 2021 01:59 PM +11
Linum marginale - Photo (c) MomentsForZen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη fancy_fantail: Linum marginale, Ένα μέλος του Μαλπιγειώδη (Τάξη Malpighiales)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 17, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rod75

Ημερομηνία

Οκτώβριος 24, 2021 11:20 AM AEDT
Allocasuarina verticillata - Photo (c) Nathan Johnson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη fancy_fantail: Allocasuarina verticillata, Ένα μέλος του Φηγώδη (Τάξη Fagales)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 17, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

acmu62

Ημερομηνία

Νοέμβριος 13, 2021 10:53 AM AEDT
Lepidium draba - Photo (c) Kayla E, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη fancy_fantail: Lepidium draba, Ένα μέλος του Κραμβοειδή (Οικογένεια Brassicaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 17, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rod75

Ημερομηνία

Νοέμβριος 10, 2021 03:20 PM UTC
Pimelea humilis - Photo (c) Bill Higham, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη fancy_fantail: Pimelea humilis, Ένα μέλος του Θυμελαιοειδή (Οικογένεια Thymelaeaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 17, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rod75

Ημερομηνία

Νοέμβριος 10, 2021 02:25 PM UTC
Austrostipa - Photo (c) jacqui-nz, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη fancy_fantail: Γένος Austrostipa, Ένα μέλος του Ποοειδή (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 17, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rod75

Ημερομηνία

Νοέμβριος 16, 2021
Dactylis glomerata - Photo (c) mjcorreia, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη fancy_fantail: Dactylis glomerata, Ένα μέλος του Ποοειδή (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 17, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jason_graham

Ημερομηνία

Νοέμβριος 13, 2021 11:27 AM AEDT
Stictonetta naevosa - Photo (c) Leo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη fancy_fantail: Stictonetta naevosa, Ένα μέλος του Χηνόμορφα (Τάξη Anseriformes)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 17, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dydee

Ημερομηνία

Οκτώβριος 24, 2021 03:27 PM AEDT
Drosera auriculata - Photo (c) Leon Perrie, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη fancy_fantail: Drosera auriculata, Ένα μέλος του Καρυοφυλλώδη (Τάξη Caryophyllales)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 27, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marina123

Ημερομηνία

Ιούνιος 16, 2017 10:13 AM AEST

Τόπος

Tasmania, AU (Google, OSM)

Περιγραφή

Habitat - Near a natural water source
How many? - 2
Additional comments? - MONA birds
Nest present - No
Behavior - Calling

Η ταυτότητα του χρήστη fancy_fantail: Corvus tasmanicus ssp. tasmanicus, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 27, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reiner

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 9, 2017

Περιγραφή

Mt Wellington Skink

Carinascincus metallicus - Photo (c) Tan Kok Hui, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη fancy_fantail: Carinascincus metallicus, Ένα μέλος του Σκιγκίδες (Οικογένεια Scincidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 27, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σαμπούκος (Sambucus nigra)

Παρατηρητής

luna7

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2, 2019 03:33 AM +11
Σαμπούκος - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα
Η ταυτότητα του χρήστη fancy_fantail: Σαμπούκος (Sambucus nigra)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 27, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amandablakney

Ημερομηνία

Αύγουστος 1, 2020 12:29 PM AEST

Περιγραφή

Scratching moss. Tail feathers

Menura novaehollandiae - Photo (c) CSIRO, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη fancy_fantail: Menura novaehollandiae, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 27, 2021
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 53